Persbericht
Persbericht

GROUPE RENAULT, VEOLIA & SOLVAY SLAAN DE HANDEN IN ELKAAR OM DE METALEN VAN AFGEDANKTE BATTERIJEN IN EEN GESLOTEN CIRCUIT TE RECYCLEREN

Het consortium illustreert een nieuw soort van samenwerking rond de waardeketen van batterijen, om natuurlijke rijkdommen te sparen, de koolstofuitstoot te verminderen en waarde te creëren.

op 18 Maart 2021

18 maart 2021. Groupe Renault, een belangrijke speler uit de autosector, Veolia, de wereldmarktleider in het geoptimaliseerde beheer van natuurlijke rijkdommen, en Solvay, marktleider in geavanceerde chemie en wetenschappelijke innovatie, kondigen met genoegen hun partnerschap aan, waarmee ze een circulair ecosysteem voor metalen uit elektrische batterijen zullen creëren in Europa.

Het consortium dat Veolia en Solvay in september 2020 hebben opgericht, wordt zo versterkt met de pioniersgeest en ervaring van Groupe Renault op het vlak van de circulaire economie en de levenscyclus van batterijen uit elektrische wagens. Gesterkt door Solvay’s expertise met betrekking tot de chemische extractie van batterijmetalen en de knowhow die Veolia de voorbije tien jaar heeft opgebouwd in de ontmanteling en recyclage van lithium-ionbatterijen via hydrometallurgische processen, wil het partnerschap deze complementariteit tot een strategisch voordeel en een hefboom voor het concurrentievermogen maken.

Aangezien het aantal elektrische voertuigen wereldwijd zal stijgen van 10 miljoen in 2020 tot meer dan 100 miljoen tegen 2030*, is een stabiele en verantwoorde toegang tot batterijmetalen een cruciale uitdaging.

De drie partners streven dan ook naar een veilige en duurzame bevoorradingsbron van strategische metalen voor batterijen, zoals kobalt, nikkel en lithium. Om dat doel te bereiken, willen de ondernemingen hun respectieve expertise benutten voor elke fase van de waardeketen, van de inzameling van afgedankte batterijen tot de ontmanteling, extractie en zuivering van metalen, alsook voor de verbetering van de bestaande mechanische en hydrometallurgische processen voor de recyclage van batterijen. Dankzij de combinatie van geavanceerde technologieën ontwikkeld door Solvay en Veolia worden de strategische metalen geëxtraheerd en gezuiverd tot hoogwaardige materialen die kunnen worden gebruikt om nieuwe batterijen te produceren. Terwijl deze metalen vroeger werden gerecupereerd in een vorm die enkel geschikt was voor metallurgische toepassingen, zal deze nieuwe geslotencircuitprocedure de ecologische voetafdruk van toekomstige batterijen voor elektrische voertuigen helpen te verkleinen.

De drie partners zijn reeds actief betrokken bij een experimentele fase, waarvoor een proeffabriek op pre-industriële schaal wordt opgericht in Frankrijk, die de metalen uit afgedankte batterijen kan verwijderen en kan zuiveren.

Luca de Meo, CEO van Renault, verklaarde:Groupe Renault hanteert een globale benadering van de levenscyclus van batterijen: van herstellingen om hun levensduur te verlengen en de ontwikkeling van toepassingen voor energieopslag tot de implementatie van een systeem voor inzameling en recyclage van batterijen. Vandaag zijn we trots ons milieuengagement te kunnen versterken door samen te werken met Veolia en Solvay. In de context van de toenemende elektrische mobiliteit streven we naar innovatieve en koolstofarme recyclageoplossingen om het pad te effenen voor een duurzame aanvoer van strategische batterijmaterialen. Samen zullen we voordeel halen uit onze aanwezigheid in het hele elektrische ecosysteem in Europa om een sterke positie te verwerven op de strategische markt voor batterijmaterialen en waarde te genereren die verder gaat dan de auto.”

Antoine Frérot, Algemeen Directeur van Veolia, verklaarde: “Gezien de omvang van de milieu-uitdagingen waarmee de wereld wordt geconfronteerd, hebben we dringend nood aan een ecologische transformatie. Nu Groupe Renault Veolia en Solvay vervoegt, zetten we samen een stap dichter bij geslotencircuitprocedures om de natuurlijke rijkdommen te beschermen. Dat geeft aan hoe bedrijven samen nieuwe oplossingen kunnen bedenken en implementeren die ons milieu ten goede komen en onze economieën vernieuwen.”

Ilham Kadri, CEO van Solvay, voegde eraan toe: “Dit consortium is een mooi voorbeeld van een partnerschap in de waardeketen dat het mogelijk maakt een circulaire economie te creëren voor batterijmetalen. We zijn verheugd dat Groupe Renault deel uitmaakt van het consortium als strategische partner in het circulaire circuit. Dankzij hun aanvoer van grondstoffen voor de recyclage kunnen de gezuiverde metalen opnieuw in de batterijcyclus worden geïnjecteerd. Dit project illustreert trouwens hoe Solvay de daad bij het woord voegt in het kader van zijn duurzame ontwikkelingsplan ‘Solvay One Planet’, dat onze inkomsten in de circulaire economie tegen 2030 minimaal wil verdubbelen.”

Documenten

GROUPE RENAULT, VEOLIA & SOLVAY SLAAN DE HANDEN IN ELKAAR OM DE METALEN VAN AFGEDANKTE BATTERIJEN IN EEN GESLOTEN CIRCUIT TE RECYCLEREN

Zie de documenten De mediatheek bekijken

Groupe Renault staat aan de vooravond van een nieuwe mobiliteit.

Gesterkt door zijn alliantie met Nissan en Mitsubishi Motors en zijn unieke expertise op het vlak van elektrificatie kan Groupe Renault rekenen op de complementariteit van zijn 5 merken – Renault, Dacia, LADA, Alpine en Mobilize – en biedt het zijn klanten duurzame en innovatieve mobiliteitsoplossingen. Groupe Renault is gevestigd in meer dan 130 landen en telt vandaag meer dan 180.000 medewerkers. In 2020 verkocht het 2,95 miljoen voertuigen.

Groupe Renault is klaar voor uitdagingen op de weg en op het circuit en zet zich in voor een ambitieuze en waardevolle transformatie. Die spitst zich toe op de ontwikkeling van nieuwe technologieën en diensten, een nieuw gamma voertuigen dat nog competitiever, nog evenwichtiger en geëlektrificeerd is. In lijn met de milieu-uitdagingen heeft Groupe Renault de ambitie om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn in Europa.

Veolia is de wereldwijde referentie wat het geoptimaliseerde beheer van natuurlijke rijkdommen betreft. Veolia telt bijna 179.000 werknemers en is aanwezig op vijf continenten. De groep ontwikkelt en implementeert oplossingen voor water-, afval- en energiebeheer, die bijdragen tot de duurzame ontwikkeling van steden en industrieën. Met zijn drie complementaire activiteiten draagt Veolia bij tot een betere toegang tot hulpbronnen, het behoud van de beschikbare grondstoffen en de vernieuwing ervan.

In 2019 voorzag Veolia 98 miljoen inwoners van drinkwater en 67 miljoen inwoners van waterzuivering, produceerde het bijna 45 miljoen megawattuur en valoriseerde het 50 miljoen ton afval. In 2019 boekte Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) een totale omzet van 27,189 miljard euro. www.veolia.com

Solvay is een wetenschappelijk geïnspireerde onderneming, met technologieën die voordelen bieden op heel wat gebieden van het dagelijkse leven. Met meer dan 23.000 werknemers in 64 landen verenigt Solvay mensen, ideeën en elementen om de vooruitgang opnieuw uit te vinden. Solvay streeft naar duurzame gedeelde waarde voor iedereen, met name dankzij haar programma ‘Solvay One Planet’, dat is opgebouwd rond drie pijlers: klimaatbescherming, behoud van natuurlijke rijkdommen en bevordering van een betere levenskwaliteit. De innovatieve oplossingen van Solvay dragen bij tot de creatie van veiligere, schonere en duurzamere producten in huizen, voedingsmiddelen en consumptiegoederen, vliegtuigen, auto's, batterijen, intelligente apparaten, medische toepassingen en water- en luchtzuiveringssystemen. Solvay, dat in 1863 werd opgericht, behoort vandaag tot de drie grootste spelers ter wereld voor het overgrote deel van zijn activiteiten en realiseerde in 2020 een netto-omzet van 9 miljard euro. Solvay is genoteerd op Euronext Brussel en Parijs (SOLB), alsook in de Verenigde Staten, waar haar aandelen (SOLVY) worden verhandeld in het kader van een ADR-programma van niveau 1. Voor meer informatie kunt u terecht op www.solvay.com.

Documenten

GROUPE RENAULT, VEOLIA & SOLVAY SLAAN DE HANDEN IN ELKAAR OM DE METALEN VAN AFGEDANKTE BATTERIJEN IN EEN GESLOTEN CIRCUIT TE RECYCLEREN
GROUPE RENAULT, VEOLIA & SOLVAY SLAAN DE HANDEN IN ELKAAR OM DE METALEN VAN AFGEDANKTE BATTERIJEN IN EEN GESLOTEN CIRCUIT TE RECYCLEREN

Groupe Renault staat aan de vooravond van een nieuwe mobiliteit.

Gesterkt door zijn alliantie met Nissan en Mitsubishi Motors en zijn unieke expertise op het vlak van elektrificatie kan Groupe Renault rekenen op de complementariteit van zijn 5 merken – Renault, Dacia, LADA, Alpine en Mobilize – en biedt het zijn klanten duurzame en innovatieve mobiliteitsoplossingen. Groupe Renault is gevestigd in meer dan 130 landen en telt vandaag meer dan 180.000 medewerkers. In 2020 verkocht het 2,95 miljoen voertuigen.

Groupe Renault is klaar voor uitdagingen op de weg en op het circuit en zet zich in voor een ambitieuze en waardevolle transformatie. Die spitst zich toe op de ontwikkeling van nieuwe technologieën en diensten, een nieuw gamma voertuigen dat nog competitiever, nog evenwichtiger en geëlektrificeerd is. In lijn met de milieu-uitdagingen heeft Groupe Renault de ambitie om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn in Europa.

Veolia is de wereldwijde referentie wat het geoptimaliseerde beheer van natuurlijke rijkdommen betreft. Veolia telt bijna 179.000 werknemers en is aanwezig op vijf continenten. De groep ontwikkelt en implementeert oplossingen voor water-, afval- en energiebeheer, die bijdragen tot de duurzame ontwikkeling van steden en industrieën. Met zijn drie complementaire activiteiten draagt Veolia bij tot een betere toegang tot hulpbronnen, het behoud van de beschikbare grondstoffen en de vernieuwing ervan.

In 2019 voorzag Veolia 98 miljoen inwoners van drinkwater en 67 miljoen inwoners van waterzuivering, produceerde het bijna 45 miljoen megawattuur en valoriseerde het 50 miljoen ton afval. In 2019 boekte Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) een totale omzet van 27,189 miljard euro. www.veolia.com

Solvay is een wetenschappelijk geïnspireerde onderneming, met technologieën die voordelen bieden op heel wat gebieden van het dagelijkse leven. Met meer dan 23.000 werknemers in 64 landen verenigt Solvay mensen, ideeën en elementen om de vooruitgang opnieuw uit te vinden. Solvay streeft naar duurzame gedeelde waarde voor iedereen, met name dankzij haar programma ‘Solvay One Planet’, dat is opgebouwd rond drie pijlers: klimaatbescherming, behoud van natuurlijke rijkdommen en bevordering van een betere levenskwaliteit. De innovatieve oplossingen van Solvay dragen bij tot de creatie van veiligere, schonere en duurzamere producten in huizen, voedingsmiddelen en consumptiegoederen, vliegtuigen, auto's, batterijen, intelligente apparaten, medische toepassingen en water- en luchtzuiveringssystemen. Solvay, dat in 1863 werd opgericht, behoort vandaag tot de drie grootste spelers ter wereld voor het overgrote deel van zijn activiteiten en realiseerde in 2020 een netto-omzet van 9 miljard euro. Solvay is genoteerd op Euronext Brussel en Parijs (SOLB), alsook in de Verenigde Staten, waar haar aandelen (SOLVY) worden verhandeld in het kader van een ADR-programma van niveau 1. Voor meer informatie kunt u terecht op www.solvay.com.