Persbericht
Persbericht

FINANCIËLE RESULTATEN 2020: EEN JAAR VAN CONTRASTEN

De sterke verbetering van de operationele rentabiliteit tijdens het tweede halfjaar toont de eerste positieve impact aan van de acties die werden ondernomen in een boekjaar dat sterk werd beïnvloed door Covid-19.

De resultaten van het tweede halfjaar 2020 (operationele marge van 3,5% voor Groupe Renault, positieve operationele free cash-flow van de afdeling Auto) vormen een eerste stap in het herstel van Groupe Renault. Het behalen van 60% (tegenover de aangekondigde 30%) van de doelstellingen van het besparingsplan van 2 miljard euro vanaf het eerste jaar en de implementatie van het nieuwe commerciële beleid van het strategisch plan “Renaulution” liggen aan de basis van deze resultaten.

op 19 Februari 2021

Toch blijft boekjaar 2020 sterk beïnvloed door Covid-19.

 • Het verkoopvolume bedraagt 2,95 miljoen wagens, een daling met -21,3 % (-6,8 % in het tweede halfjaar).
 • De omzet van Groupe Renault daalde met -21,7 % tot 43,5 miljard euro (-18,2 % bij vergelijkbare wisselkoersen[1]). In het tweede halfjaar daalde de omzet met -8,9%.
 • De operationele marge van Groupe Renault bedraagt -337 miljoen euro (-0,8 % van de omzet). In het tweede halfjaar was de omzet goed voor 866 miljoen euro (3,5 % van de omzet).
 • Het bedrijfsresultaat van Groupe Renault bedraagt -1.999 miljoen euro (+8 miljoen euro in het tweede halfjaar). Daarbij wordt rekening gehouden met een stijging met bijna een miljard euro van de kosten die verbonden zijn aan het herstel van de concurrentiekracht (herstructurering en aanpassing van de waarde van activa).
 • Nettoresultaat: -8.046 miljoen euro (-660 miljoen euro in het tweede halfjaar) tegenover 19 miljoen euro in 2019.
 • De operationele Free cash-flow van de afdeling Auto staat negatief op -4.551 miljoen euro na een positieve bijdrage van 1.824 miljoen euro in het tweede halfjaar.
 • Groupe Renault behaalt zijn CAFE-doelstellingen[2] (personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen) in Europa, waar het zijn leiderspositie op het vlak van elektrische voertuigen behoudt.
 • Het tekort aan elektronische componenten dat de hele auto-industrie treft, spaart Groupe Renault niet. Die stelt alles in het werk om de impact op de productie tot een minimum te beperken. De piek van de schaarste zou in het tweede kwartaal moeten bereikt worden. Onze meest recente raming, rekening houdend met een inhaalbeweging van de productie in het tweede halfjaar, levert een risico op van ongeveer 100.000 voertuigen per jaar.
 • Volgens het plan “Renaulution” zal Groupe Renault de herstelmaatregelen voortzetten en bevestigt het de doelstellingen 2023 die werden meegedeeld bij de aankondiging van dit plan.

“Na een eerste halfjaar waarop Covid-19 een invloed had, heeft Groupe Renault tijdens het tweede halfjaar haar prestaties sterk rechtgetrokken. Dit resultaat is een gevolg van de inspanningen van iedereen en van de succesvolle versnelling van het plan om de vaste kosten te verlagen en om prijzenpolitiek te verbeteren. Zoals aangekondigd in ons strategisch plan Renaulution geven we voorrang aan winstgevendheid en aan het genereren van cashflow. 2021 wordt een moeilijk jaar met onzekerheden ten gevolge van de gezondheidscrisis en de bevoorrading van elektronische componenten. Deze uitdagingen zullen we samen overwinnen, tijdens het dynamisch herstel dat we sinds vorige zomer kennen.” zei Luca de Meo, CEO van Groupe Renault.

19 februari 2021.

De omzet van Groupe Renault bereikt 43.474 miljoen euro (-21,7 %). Zonder het wisselkoerseffect zou de omzet van Groupe Renault gedaald zijn met -18,2%.

De omzet van de afdeling Auto exclusief AVTOVAZ bereikt 37.736 miljoen euro, een daling van -23,0%.

Het volume-effect is negatief met -19,2 punten. Dit is voornamelijk te verklaren door de gezondheidscrisis en in mindere mate door de wijziging van het commerciële beleid, dat voortaan voorrang geeft aan winstgevendheid boven volumes.

De verkopen aan partners zijn met -5,1 punten gedaald, ook als gevolg van de gezondheidscrisis en de stopzetting van de productie van Rogue voor Nissan.

Het negatieve wisselkoerseffect van -2,8 punten heeft te maken met de sterke devaluatie van de Argentijnse peso, de Braziliaanse real en de Turkse lira, en in mindere mate de Russische roebel.

Het positieve prijseffect van 3,9 punten is het gevolg van een ambitieuzere prijzenpolitiek en maatregelen ter compensatie van deze devaluaties.

Het positieve effect van de productmix (1,1 punt) is voornamelijk te danken aan de stijgende verkoop van ZOE.

De “andere” effecten wegen negatief voor -1 punt, met name wegens een daling van de bijdrage van de verkoop van onderdelen en accessoires die sterk werd beïnvloed door de inperkingsmaatregelen tijdens het eerste halfjaar.

De operationele marge van Groupe Renault bedraagt -337 miljoen euro en vertegenwoordigt -0,8 % van de omzet (tegenover 4,8 % in 2019) dankzij het duidelijke herstel in het tweede halfjaar (3,5 % van de omzet).

De operationele marge van de afdeling Auto exclusief AVTOVAZ is met -2.734 miljoen euro gedaald tot -1.450 miljoen euro en bedraagt -3,8% van de omzet tegenover +2,6% in 2019. In de tweede halfjaar is de marge positief met 198 miljoen euro (0,9% van de omzet).

De volgende elementen verklaren dit verschil:

 • De daling van de activiteit (volume en verkoop aan partners) heeft een negatieve impact van -2.556 miljoen euro.
 • Het mix-/prijs-/verrijkingseffect is positief: 172 miljoen euro ondanks de verrijking van de nieuwe producten en de reglementaire inhoud.
 • Het Monozukuri-effect is positief met 36 miljoen euro, rekening houdend met een negatieve impact van -479 miljoen euro als gevolg van de stijging van de afschrijvingen en de daling van de kapitalisatiegraad van R&D.
 • Grondstoffen wegen voor -131 miljoen euro, voornamelijk door de hogere prijzen van edelmetalen.
 • De verbetering van de algemene kosten met 172 miljoen euro wordt gedeeltelijk verklaard door de daling van de activiteit tijdens het eerste halfjaar, maar ook door de inspanningen van de onderneming om haar kosten te beperken in het kader van het plan “2o22”.
 • De wisselkoersen hebben een impact van -428 miljoen euro, als gevolg van de daling van onze belangrijkste valuta's en ondanks het positieve effect van de depreciatie van de Turkse lira op de productiekosten.

De bijdrage van AVTOVAZ aan de operationele marge bedraagt 141 miljoen euro, tegenover 155 miljoen euro in 2019. Dit resultaat benadrukt de veerkracht van AVTOVAZ tijdens de gezondheidscrisis.

De bijdrage van de Verkoopfinanciering aan de operationele marge van Groupe Renault bedraagt 1.007 miljoen euro tegenover 1.223 miljoen euro in 2019. Deze daling is te verklaren door de daling van de activiteit, met een daling van -17 % van de nieuwe financieringen en door de stijging van de risicokosten die 0,75 % van de gemiddelde uitstaande bedragen vertegenwoordigen, tegenover 0,42 % vorig jaar.

De bijdrage van de Mobiliteitsdiensten aan de operationele marge van Groupe Renault bedraagt -35 miljoen euro in 2020.

De andere bedrijfsopbrengsten en ­kosten bedragen -1.662 miljoen euro (tegenover -557 miljoen euro in 2019). Deze verslechtering is het gevolg van de sterke stijging van de herstructureringskosten en de waardeverminderingen van activa.

Het bedrijfsresultaat van Groupe Renault bedraagt -1.999 miljoen euro tegenover 2.105 miljoen euro in 2019. Hierbij wordt rekening gehouden met de sterke stijging van de andere bedrijfskosten die verbonden zijn aan de maatregelen ter verbetering van de concurrentiekracht.

Het financiële resultaat bedraagt -482 miljoen euro tegenover -442 miljoen euro in 2019, als gevolg van een toename van de gemiddelde schuldenlast 

De bijdrage van aanverwante bedrijven bedraagt -5.145 miljoen euro tegenover -190 miljoen euro in 2019. Nissan levert een negatieve bijdrage van -4.970 miljoen euro en die van de andere aanverwante bedrijven bedraagt -175 miljoen euro.

De lopende en uitgestelde belastingen vertegenwoordigen een last van -420 miljoen euro tegenover een last van -1.454 miljoen euro in 2019.

Het nettoresultaat bedraagt -8.046 miljoen euro en het nettoresultaat voor het groepsaandeel -8.008 miljoen euro (-29,51 euro per aandeel tegenover -0,52 euro per aandeel in 2019).

De operationele free cashflow van de afdeling Auto, inclusief AVTOVAZ, is negatief en bedraagt -4.551 miljoen euro. Deze houdt rekening met een daling van de operationele marge, de schommeling van de behoefte aan bedrijfskapitaal en het gebrek aan dividenduitkering door RCI ten gevolge van de beslissingen van de Europese Centrale Bank.

Alleen al in het tweede halfjaar was de free cash-flow positief met 1.824 miljoen euro door het beheer van de investeringen en een omkering van de schommeling van de behoefte aan bedrijfskapitaal, zonder dat de schommeling van het eerste halfjaar gecompenseerd werd.

De nettoliquiditeitspositie van de afdeling Auto is negatief met -3.579 miljoen euro op 31 december 2020 tegenover een positieve situatie van 1.734 miljoen euro op 31 december 2019.

De activiteit Auto beschikt op 31 december 2020 over liquiditeitsreserves van 16,4 miljard euro.

Op 31 december 2020 bedraagt de totale voorraad (inclusief het zelfstandige netwerk) 486.000 voertuigen, een daling met meer dan 100.000 stuks (-19%). Zij vertegenwoordigen 61 dagen verkoop tegenover 68 dagen per eind december 2019.

De Raad van Bestuur zal aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 23 april 2021 voorstellen om geen dividend uit te keren voor 2020.

VOORUITZICHTEN

Groupe Renault bevestigt de doelstellingen voor 2023 die werden meegedeeld in het kader van het strategisch plan “Renaulution”:

 • een operationele marge voor Groupe Renault van meer dan 3% tegen 2023,
 • een operationele free cashflow[3] van de afdeling Auto, gecumuleerd van 2021 tot 2023, voor een bedrag van ongeveer 3 miljard euro,
 • investeringen en uitgaven voor R&D op ongeveer 8% van de omzet tegen 2023.

GECONSOLIDEERDE RESULTATEN VAN GROUPE RENAULT

4qvhsbricp-phphc78xo

Aanvullende informatie

De geconsolideerde rekeningen van Groupe Renault en de rekeningen van Renault SA per 31 december 2020 werden door de Raad van Bestuur goedgekeurd op 18 februari 2021.

De accountants van Groupe Renault hebben de jaarrekeningen zorgvuldig gecontroleerd en het accountantsverslag voor de accountantsverklaring voor de geconsolideerde en de jaarrekeningen wordt momenteel opgesteld.

Het financiële jaarverslag met de volledige analyse van de financiële resultaten voor 2020 is beschikbaar op www.group.renault.com in de rubriek "Finance".

Footnotes

 1. Om de schommelingen in de geconsolideerde omzet bij constante wisselkoers te kunnen analyseren, herberekent Groupe Renault de omzet van het lopende boekjaar door de gemiddelde jaarwisselkoersen van het voorgaande boekjaar toe te passen.
 2. Deze resultaten zouden de komende maanden moeten worden geconsolideerd en geformaliseerd door de Europese Commissie. CAFE = Corporate Average Fuel Economy
 3. Operationele free cashflow van de autosector: kasstromen na intresten en belastingen (exclusief ontvangen dividenden van beursgenoteerde vennootschappen) min materiële en immateriële netto-investeringen van overdrachten +/- de variërende behoefte aan werkkapitaal

Documenten

FINANCIËLE RESULTATEN 2020: EEN JAAR VAN CONTRASTEN

Zie de documenten De mediatheek bekijken

Groupe Renault staat aan de vooravond van een nieuwe mobiliteit.

Gesterkt door zijn alliantie met Nissan en Mitsubishi Motors en zijn unieke expertise op het vlak van elektrificatie kan Groupe Renault rekenen op de complementariteit van zijn 5 merken – Renault, Dacia, LADA, Alpine en Mobilize – en biedt het zijn klanten duurzame en innovatieve mobiliteitsoplossingen. Groupe Renault is gevestigd in meer dan 130 landen en telt vandaag meer dan 180.000 medewerkers. In 2020 verkocht het 2,95 miljoen voertuigen.

Groupe Renault is klaar voor uitdagingen op de weg en op het circuit en zet zich in voor een ambitieuze en waardevolle transformatie. Die spitst zich toe op de ontwikkeling van nieuwe technologieën en diensten, een nieuw gamma voertuigen dat nog competitiever, nog evenwichtiger en geëlektrificeerd is. In lijn met de milieu-uitdagingen heeft Groupe Renault de ambitie om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn in Europa.

Documenten

FINANCIËLE RESULTATEN 2020: EEN JAAR VAN CONTRASTEN
FINANCIËLE RESULTATEN 2020: EEN JAAR VAN CONTRASTEN

Groupe Renault staat aan de vooravond van een nieuwe mobiliteit.

Gesterkt door zijn alliantie met Nissan en Mitsubishi Motors en zijn unieke expertise op het vlak van elektrificatie kan Groupe Renault rekenen op de complementariteit van zijn 5 merken – Renault, Dacia, LADA, Alpine en Mobilize – en biedt het zijn klanten duurzame en innovatieve mobiliteitsoplossingen. Groupe Renault is gevestigd in meer dan 130 landen en telt vandaag meer dan 180.000 medewerkers. In 2020 verkocht het 2,95 miljoen voertuigen.

Groupe Renault is klaar voor uitdagingen op de weg en op het circuit en zet zich in voor een ambitieuze en waardevolle transformatie. Die spitst zich toe op de ontwikkeling van nieuwe technologieën en diensten, een nieuw gamma voertuigen dat nog competitiever, nog evenwichtiger en geëlektrificeerd is. In lijn met de milieu-uitdagingen heeft Groupe Renault de ambitie om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn in Europa.