Persbericht
Persbericht

BLABLACAR, MOBILIZE, RATP EN UBER ENGAGEREN ZICH SAMEN VOOR EEN DUURZAME MOBILITEIT MET HET PROJECT ‘MOBILITÉ360’

  • Vier grote mobiliteitsactoren publiceren een Handvest voor stedelijke mobiliteit, waarin ze zich engageren rond een gemeenschappelijke visie op de mobiliteit van morgen.
  • Met het project ‘Mobilité360’ zetten BlaBlaCar, Mobilize (Renault Group), de RATP-groep en Uber hun complementaire expertises in om eenvoudigere, groenere, duurzamere en gedeelde mobiliteitsoplossingen aan te bieden ten dienste van steden en burgers.

op 04 Mei 2021

Als vrucht van een collectieve denkoefening in het kader van het project ‘Mobilité360’ hebben BlaBlaCar, Mobilize, de RATP-groep en Uber met de hulp van de Boston Consulting Group een Handvest rond stedelijke mobiliteit ondertekend om hun visie, methoden en gemeenschappelijke engagementen aan te wenden voor de ontwikkeling van een duurzame en geoptimaliseerde mobiliteit op maat van de behoeften van gebruikers, steden en operatoren.

Gesterkt door de wildgroei aan nieuwe mobiliteitsdiensten en de beperkte dialoog tussen operatoren en overheden hebben de vier grote mobiliteitsactoren samen een nieuwe visie op stedelijke mobiliteit uitgewerkt, die steunt op vier pijlers:

  • Een positieve milieu-impact verzekeren door de vervuiling als gevolg van het transportsysteem, de koolstofvoetafdruk van wagenparken en de activiteiten in verband met mobiliteitsdiensten te verminderen
  • Het gebruik van de openbare ruimte optimaliseren en de levenskwaliteit van de burgers verhogen door een meer uitnodigende en minder overbelaste openbare ruimte te creëren
  • De toegankelijkheid van de diensten voor gebruikers garanderen door betaalbare en toegankelijke aanbiedingen uit te werken voor iedereen en in alle regio’s
  • De kwaliteit van de gebruikerservaring verbeteren door een veilig, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk vervoersysteem aan te bieden

Deze denktank, die een groot aantal expertises verenigt, wil bijvoorbeeld de aanleg van infrastructuren bestuderen om de invoering van groene en gedeelde vervoerswijzen te bevorderen, gedeelde mobiliteitsdiensten op vraag uit te werken voor de eerste en laatste kilometer, en de diensten complementair te maken om de continuïteit van het aanbod in de daluren, ook 's nachts, te garanderen. Op korte termijn willen de partners een experiment opstarten waarbij burgers een meer gediversifieerd, flexibeler en groener mobiliteitsaanbod kunnen testen.

Daartoe pleit het project ‘Mobilité360’ ook voor een meer collaboratieve aanpak die steunt op een gemeenschappelijke en georganiseerde dialoog tussen operatoren en overheid, een eenvoudige en omkaderde uitwisseling van informatie en expertise, en de co-creatie van innovatieve oplossingen.

Het Handvest van de stedelijke mobiliteit is het eerste concrete resultaat van het engagement van BlaBlaCar, Mobilize, de RATP-groep en Uber om samen te werken aan de transformatie van het huidige stedelijke mobiliteitssysteem en om samen en in samenwerking met de overheid een rijk en innovatief aanbod te ontwikkelen ten dienste van alle reizigers en van koolstofarme, meer welvarende en inclusieve steden.

“De autowereld evolueert. Gebruikers zoeken flexibele mobiliteitsoplossingen en steden willen de voetafdruk van de auto verkleinen. Mobilize is een geëngageerde speler in deze sectortransformatie. We kijken er dan ook naar uit om deel te nemen aan het project ‘Mobilité360’ en om samen met onze partners te werken aan een geoptimaliseerd en duurzaam gebruik van de auto en tegelijk de impact op het milieu te beperken,” aldus Clotilde Delbos, Algemeen Directeur van Mobilize.

“Samen de energietransitie van stedelijke mobiliteit versnellen is een van de pijlers van het project 'Mobilité360’. Dit collectieve project zal Uber in staat stellen om steden en gebruikers nieuwe oplossingen aan te reiken en sluit volledig aan bij onze duurzame strategie en onze doelstelling om tegen 2025 50% elektrische voertuigen te hebben, zoals we enkele maanden geleden hebben aangekondigd,” benadrukt Laureline Serieys, General Manager van Uber in Frankrijk.

“Auto's die met lege plaatsen rondrijden, bieden een ongelooflijk potentieel om extra capaciteiten aan te bieden. Elke dag gaan 17 miljoen automobilisten alleen de weg op, goed voor bijna 40 miljoen beschikbare plaatsen! Met het project ‘Mobilité360’ willen we carpoolen echt tot een grootschalige vorm van deelvervoer maken,” benadrukt Nicolas Brusson, medeoprichter en CEO van BlaBlaCar.

“Het manifest dat we vandaag voorstellen, past in het streven van de RATP-groep om uit te groeien tot de bevoorrechte partner van intelligente, menselijke en duurzame steden die openstaan voor transformaties en nieuwe ideeën, en die oog hebben voor de noodzakelijke evoluties van hun stadsmodel. Daarom zullen we onze expertise inzetten om overheden alle tools aan te reiken die nodig zijn om steden duurzamer, inclusiever en aangenamer te maken,” besluit Marie-Claude Dupuis, Directrice Strategie, Innovatie en Ontwikkeling van de RATP-groep.

Het project ‘Mobilité360’ is een werkgroep en denktank, opgericht door vier belangrijke spelers op het gebied van stedelijke mobiliteit – BlaBlaCar, Mobilize, de RATP-groep en Uber – en ondersteund door de Boston Consulting Group.

Documenten

Mobilize Mobilité360
Mobilize Mobilité360

Het project ‘Mobilité360’ is een werkgroep en denktank, opgericht door vier belangrijke spelers op het gebied van stedelijke mobiliteit – BlaBlaCar, Mobilize, de RATP-groep en Uber – en ondersteund door de Boston Consulting Group.