Communiqué de presse
Communiqué de presse

VivaTech: Groupe Renault stelt zijn geconsolideerde visie op gedeelde mobiliteit voor

In 2018 heeft Groupe Renault drie concept-cars voorgesteld die de grote lijnen van zijn visie op toekomstige mobiliteit schetsten.

Ter gelegenheid van VIVA Technology maakt de Groep die visie nu tot realiteit door middel van voertuigen, partnerschappen en praktijktests die de mobiliteit van morgen vandaag reeds tot leven brengen.

 • Een service met auto’s op aanvraag, verzekerd door prototypes van de elektrische en autonome Renault ZOE Cab in het kader van het project Paris-Saclay Autonomous Lab.

 • De start van een eerste test met Renault EZ FLEX, een voertuig voor leveringen over de laatste kilometer, met de Groep La Poste.

 • Renault ZE-POD, een autonoom onderzoeksvoertuig als aanvullende mobiliteitsoplossing voor de eerste en laatste kilometer.

 • Een partnerschap met KLEPIERRE om innovatieve mobiliteitsdiensten aan te bieden in winkelcentra.

 • De nieuwe dienst ‘Mon Chauffeur’ van TGV INOUI, die Karhoo, een filiaal van Groupe Renault, heeft ontwikkeld in samenwerking met SNCF Mobilités

Le 16 Mei 2019

Viva Technology, Hall 1, Stand H13 #INNOVATIONbyRenault

Als pionier en Europees marktleider op het gebied van elektrische voertuigen, schetst Renault de contouren van een gebruiksvriendelijke mobiliteit voor iedereen.

Ter voorbereiding op dit nieuwe tijdperk van duurzame mobiliteit voor iedereen concentreert Groupe Renault zich op vier strategische assen die essentieel zijn om de autosector te hervormen: elektrische mobiliteit, geconnecteerde mobiliteit, autonome mobiliteit en de ontwikkeling van nieuwe mobiliteitsdiensten.

Voertuigen, fleetbeheer, mobiliteitsplatformen, apps voor klanten... De hele waardeketen moet worden ontwikkeld en dat is precies wat Groupe Renault voorstelt op VivaTech.

“Nooit eerder stonden mobiliteitskwesties zo hoog op de prioriteitenlijst voor de autosector en onze historische rol van massaconstructeur is daarbij meer dan ooit doorslaggevend. Het is onze taak om de meest innovatieve oplossingen aan te reiken voor de verzadigde stadsomgevingen en zo de basis te leggen voor de intelligente steden van morgen. Samen met steden, start-ups, de beste partners en de overheid stellen we ons leiderschap centraal in een nieuwe geschiedenis, namelijk die van de elektrische, geconnecteerde, autonome en gedeelde mobiliteit ten dienste van een groot publiek,” zo verklaarde Thierry Bolloré, Algemeen Directeur van Groupe Renault.

INNOVATIEVE MOBILITEITSTESTS VOOR PERSONENVERVOER EN LEVERINGEN VAN GOEDEREN

 • Het project ‘ Paris-Saclay Autonomous Lab ’, dat op 15 mei 2019 werd ingewijd, is een initiatief van Groupe Renault, de Groep Transdev, IRT SystemX, het Instituut VEDECOM en de Universiteit van Paris-Saclay, dat als doel heeft om een compleet autonoom transportsysteem te testen. Dat systeem, bestaande uit autonome voertuigen, een supervisiesysteem, een geconnecteerde infrastructuur en apps voor klanten, heeft als doel om de voorwaarden voor de grootschalige implementatie van een autonome mobiliteitsdienst te bepalen.

In dat kader bedient Renault een service met gedeelde auto’s op aanvraag in de vorm van prototypes van de elektrische en autonome Renault ZOE Cab op de stadscampus van Paris-Saclay .

Deze service streeft naar een nauwkeurige bediening van het gebied, met ontmoetingspunten die het andere verkeer niet hinderen en die vlakbij de meest bezochte plaatsen liggen. De resterende afstand tot de bestemming is nooit veel groter dan 300 meter. Indien nodig stopt de wagen onderweg om nog een andere passagier op te pikken die hetzelfde traject of een deel daarvan aflegt. Deze service zal personen die met het openbare vervoer naar de campus komen in staat stellen om zich vervolgens vrij te verplaatsen op de site.

Het vervolg van deze eerste stap van het ‘Paris-Saclay Autonomous Lab’ kadert in de experimenten van het project SAM (Sécurité et Acceptabilité de la conduite et de la Mobilité autonome), dat op 24 april 2019 door de Franse overheid werd geselecteerd in de projectoproep ‘Expérimentation du Véhicule Routier Autonome’ (EVRA) in het kader van het programma voor toekomstgerichte investeringen (Programme d’Investissements d’Avenir, PIA). Deze experimenten maken deel uit van de nationale strategie voor de ontwikkeling van autonome voertuigen en hebben als doel om burgers en lokale actoren te informeren over deze systemen, het gebruik ervan te bevorderen en een toekomstig wettelijk kader uit te werken, met name wat de veiligheid betreft.

 • Het ecosysteem voor stadsleveringen omvat logistieke dienstverleners, gemeenschappen, steden, infrastructuren en autoconstructeurs. Renault EZ-FLEX is een experimenteel elektrisch, compact en geconnecteerd voertuig, aangepast aan stadsleveringen over de laatste kilometer. Een eerste test met de Groep La Poste zal het mogelijk maken om dit voertuig in reële omstandigheden te testen bij alle actoren van het ecosysteem, voor een gemeenschappelijke visie op het vervoer van goederen in de stad.
 • Het voertuig is namelijk uitgerust met sensoren om het gebruik beter te registreren, aangevuld met de feedback van professionals tijdens het experiment. Verschillende gegevens zullen worden verzameld: geolokalisatie, gereden afstand, rijbereik, openen van de deuren, snelheid, stops, enz. Deze gegevens zullen dan in real time of een keer per dag worden doorgestuurd vanuit het voertuig, om inzicht te krijgen in de realiteit van een dagelijks gebruik. Op basis van de analyse van de gegevens, aangevuld met feedback van professionele gebruikers zoals La Poste , zal Renault voertuigen kunnen ontwerpen die beter aangepast zijn aan de ontwikkelingen op het vlak van stadslogistiek.
 • Met deze test zet Renault een nieuwe stap om de innovaties van morgen voor te bereiden en uit te werken. De samenwerking tussen beide ondernemingen illustreert bovendien nieuwe, wendbare ontwikkelingsprocessen die in beide groepen worden gebruikt en die zullen steunen op realtime feedback van gebruikers.
 • Met het oog op de snel groeiende vraag naar leveringen over de laatste kilometer is de diversiteit van modules achteraan onbegrensd Renault EZ FLEX zal zich moeiteloos aanpassen aan de toepassingen van morgen: de achterste modules zijn verwisselbaar en kunnen met het voertuig worden gekoppeld. VivaTech is de ideale gelegenheid om actoren te ontmoeten die het gamma intelligente oplossingen kunnen uitbreiden tijdens de test.

NIEUWE OPLOSSINGEN VOOR SNEL VERANDERENDE TOEPASSINGEN

 • Renault zet zijn verkenning van nieuwe mobiliteitsvormen voort met EZ-POD , een autonoom onderzoeksvoertuig als mobiliteitsoplossing voor de eerste en laatste kilometers.

Twee plaatsen, autonoom, geconnecteerd en zuiver elektrisch: Renault EZ-POD onderscheidt zich door zijn beperkte voetafdruk en wendbare karakter. Hij biedt niet alleen een antwoord op mobiliteitsbehoeften op afgesloten sites (parking, hotel, winkelcentrum, campus, enz.) maar kan zich ook gemakkelijk integreren in stadsomgevingen (stadscentrum, wijk, verkaveling, enz.). Met zijn regelbare snelheid zet EZ-POD zich in de kijker als een aanvullende mobiliteitsoplossing met lage snelheid voor iedereen.

Hoewel Renault EZ-POD in de eerste plaats werd ontwikkeld als een gerobotiseerd en geautomatiseerd platform voor personenvervoer over de eerste en laatste kilometers, kan er ook een versie voor leveringen van goederen worden afgeleid.

MOBILITEITSDIENSTEN DIE HUN SPOREN REEDS HEBBEN VERDIEND IN DE STAD

Delen in plaats van bezitten: het is een keuze die steeds meer consumenten maken, niet in het minst bij de jonge generaties die in en om de stad wonen.

Groupe Renault richt zich tot die deeleconomie en wordt een dienstverlener die nieuwe mobiliteitsoplossingen voor de stad zal aanbieden.

 • Samen met ADA heeft Renault in 2018 de dienst Moov’in.Paris by Renault gelanceerd, een Parijse carsharingdienst met elektrische auto's, die werkt volgens het ‘free floating’-principe. Dankzij een gerichte app kunnen gebruikers in alle eenvoud een Renault ZOE of Twizy reserveren voor korte ritten.
 • In Madrid biedt Renault samen met de Spaanse infrastructuurbeheerder Ferrovial Servicio de dienst Zity , die klanten toegang geeft tot een vloot van 650 elektrische Renaults ZOE. Onbegrensde verplaatsingen, gratis parkeren en mogelijkheid om de wagen te behouden tijdens een stop (afspraak, boodschap, cinemabezoek): met Zity test de Groep een ultraflexibel en onderscheidend aanbod.
 • Marcel , sinds 2017 onderdeel van Groupe Renault, is dan weer een VTC-dienst die meer dan 2.000 chauffeurs verhuurt. Marcel heeft vandaag de dag een zuiver elektrisch aanbod op zijn platform, dat e.co werd gedoopt en een vloot van Renaults ZOE gebruikt.
 • In het zuiden van Frankrijk heeft Renault Mobility in 2019 zijn carsharingdienst met elektrische voertuigen geopend op het grondgebied van de metropool Nice Côte d’Azur: in vier gemeenten worden er de klok rond 57 Renaults ZOE ter beschikking gesteld.

Een partnerschap met KLEPIERRE , dat op 13 mei jongstleden werd aangekondigd, geeft het aanbod van Renault Mobility een nieuwe dimensie: klanten van de winkelcentra van Klépierre kunnen voortaan genieten van een innovatieve oplossing met huurwagens, die ter beschikking worden gesteld via de mobiele app Renault MOBILITY. Deze dienst zal in eerste instantie worden aangeboden in de winkelcentra van Val d’Europe, Toulouse en Bordeaux alvorens ze verder worden verspreid over de rest van Frankrijk. In het kader van hun partnerschap ontwikkelen Groupe Renault en Klépierre ook multifunctionele laadpalen voor elektrische voertuigen, ‘Charging Houses’ genoemd. Die laadpalen worden door Groupe Renault geïnstalleerd in de parkings van winkelcentra in druk bezochte gebieden. Overdag zullen ze voornamelijk worden gebruikt door de klanten van het winkelcentrum terwijl ze ‘s avonds en in het weekend eerder door bewoners zullen worden ingezet. De dienst zal tegen het einde van 2019 worden geïmplementeerd in dertien winkelcentra over heel Frankrijk en zal vervolgens op Europese schaal worden ontplooid.

GEAVANCEERDE TECHNOLOGISCHE OPLOSSINGEN OM DE NIEUWE MOBILITEITSDIENSTEN TE ONDERSTEUNEN

 • Karhoo – sinds 2017 ondersteund door Groupe Renault en in april 2019 bekroond met de prestigieuze European Startup Prize for Mobility – groepeert op zijn internationale reserveringsplatform zowel taxibedrijven als ondernemingen die auto’s met chauffeur verhuren en private huurwagens. Karhoo stelt zijn eindgebruikers in staat om hun verplaatsingen overal in Frankrijk en de rest van de wereld te reserveren, te wijzigen, te volgen en te betalen en biedt hen een erg brede waaier van diensten. Tot op vandaag hebben al meer dan 1.500 vloten op zes continenten een partnerschapsakkoord ondertekend met Karhoo , samen goed voor meer dan 1,8 miljoen voertuigen.

 • Karhoo heeft onlangs samen met SNCF Mobilités de nieuwe TGV INOUI-dienst ‘Mon Chauffeur’ gelanceerd, die treinreizigers de mogelijkheid biedt om automatisch en de klok rond een taxi of huurwagen met chauffeur te reserveren bij hun station van vertrek of aankomst, en dat overal in Frankrijk en tegen de beste prijs.

 • Tot slot is er Yuso , dat sinds mei 2018 deel uitmaakt van de groep Flit Technologies en dat financieel wordt ondersteund door RCI Bank and Services, een filiaal van Groupe Renault-Nissan-Mitsubishi Motors. Deze ‘dispatch management'-oplossing is gericht op taxi’s en leveringsbedrijven en maakt een geautomatiseerd beheer van de vloten en hun chauffeurs mogelijk. De missie van Yuso bestaat erin betrouwbare en innovatieve technologie aan te leveren voor wereldwijde mobiliteitsspelers, om passagiers of goederen op een optimale manier te vervoeren.

Innovatie staat centraal in alle initiatieven van Groupe Renault.

De oplossingen, services, concepten en onderzoeksgebieden die op VivaTech worden voorgesteld, weerspiegelen de ambitie van Groupe Renault om nieuwe gedeelde mobiliteitsoplossingen voor iedereen uit te werken aan de hand van eenvoudige, aantrekkelijke en gepersonaliseerde apps.

Over Groupe Renault

Groupe Renault, autoconstructeur sinds 1898, is een internationale groep die in 134 landen aanwezig is en in 2018 bijna 3,9 miljoen voertuigen verkocht. Groupe Renault telt vandaag ruim 180.000 medewerkers en beschikt wereldwijd over 36 productievestigingen en 12.700 verkooppunten.

Om de grote technologische uitdagingen van de toekomst aan te gaan en een strategie van rendabele groei te voeren, steunt Groupe Renault op haar internationale ontwikkeling. Groupe Renault zet in op de complementariteit van haar vijf merken (Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine en LADA), elektrische voertuigen, en haar unieke alliantie met Nissan en Mitsubishi Motors. Met een 100% Renault-team in het Wereldkampioenschap Formule 1 sinds 2016 is de autosport een uithangbord voor de innovatie en de naamsbekendheid van Renault.

Documenten

VivaTech: Groupe Renault stelt zijn geconsolideerde visie op gedeelde mobiliteit voor

Voir le document Voir la médiathèque
Pers Renault Group Belux

Pers Renault Group Belux

Documenten

VivaTech: Groupe Renault stelt zijn geconsolideerde visie op gedeelde mobiliteit voor
VivaTech: Groupe Renault stelt zijn geconsolideerde visie op gedeelde mobiliteit voor