Story

Robots retrofitten: de andere activiteit van de Refactory

Eind 2020 maakte de Renault-fabriek van Flins een ommezwaai om zich volledig toe te leggen op de circulaire economie. De Refactory was geboren. Ze staat bekend om de herconditionering van tweedehandswagens en sluit perfect aan bij de inspanningen van Renault Group: waarde genereren over de hele levenscyclus van de modellen van zijn merken. Maar niet alleen voertuigen worden omgebouwd. De Refactory van Flins huisvest sinds kort een gloednieuwe werkplaats om robots te retrofitten. Hoe kunnen we de industriële middelen van Renault Group twintig jaar verjongen? De experts ter zake geven antwoord.

 In de ReFactory van Flins staan tientallen robots op een rij hun beurt af te wachten om een metamorfose te ondergaan. Hun lot is te vergelijken met dat van Benjamin Button, het bekende personage uit de roman van F. Scott Fitzgerald: eens ze volwassen zijn, beginnen ze te verjongen. Hoe? Dankzij de ‘Retrofit’-pool die de taak heeft om ze te herconditioneren, zodat ze opnieuw in de productieateliers kunnen worden geïnstalleerd. Dit jaar werden al veertig robots omgebouwd om bij te dragen tot de lancering van belangrijke projecten zoals Nieuwe Mégane E-TECH Electric in Douai. Laten we deze verjongingsactiviteit ontdekken, te beginnen met de werkplaats waar het allemaal begon!

Le 19 Juli 2022

Sandouville, Maubeuge, Douai ... gedeelde robots

Het heeft veel weg van een bijeenkomst van bruggepensioneerden. Ongebruikte robots uit de fabrieken van Sandouville, Maubeuge en Douai staan bijeen in de werkplaats van Nathalie, diensthoofd Tooling in Flins. Vroeger was elke fabriek verantwoordelijk voor het retrofitten van enkele robots uit het eigen wagenpark, maar vandaag is deze activiteit gecentraliseerd in de Refactory. Zo kan gespecialiseerd personeel worden ingezet en expertise worden gedeeld in deze speciale werkplaats. Tegen 2023 wordt het team overigens dubbel zo groot. Dan zal het acht technici en een planner tellen.

Na een grondige reiniging worden de robots gecontroleerd door de robotici die de nodige diagnose stellen om ze te ‘revitaliseren’. Vervanging van de elektronische kaart, de kabelboom, de motor of het polsgewricht (armelement), al deze prestaties zijn mogelijk in de Refactory. In totaal duurt het ongeveer veertig uur om elke robot te retrofitten

De robots die hier in 2021 arriveerden, kwamen van de fabriek van Maubeuge - toen werd de productie van de oude Kangoo stopgezet en werd de productie van de nieuwe versie opgestart in een nieuwe werkplaats. Achttien van de eerste las- en behandelingsrobots konden zo worden gedemonteerd en naar Flins gebracht voor een make-over. Na herconditionering vertrekken ze naar nieuwe opdrachten in Douai, voor de assemblage van Nieuwe Mégane E-TECH Electric.

“Door het retrofitten van robots te bundelen, hebben we de investeringsbedragen voor nieuwe projecten en de reparatiekosten verlaagd. Deze activiteit heeft ook de almaar langere leveringstermijnen voor nieuwe robots verkort: tot veertig weken in plaats van aanvankelijk twintig weken.”  Nathalie, Diensthoofd Tooling

De fasen van de metamorfose

Voor we de robots retrofitten, zijn er verschillende voorafgaande stappen nodig: documenteren van de einddata van de productie van de modellen, definiëren van de beschikbaarheid van de installaties en centraliseren van de behoeften van de fabrieken. Dat is de rol van Gabriel, architect levenscyclus van industriële middelen. Zijn taak bestaat erin de volledige inventarisactiviteit te coördineren met een correspondent in elke fabriek en de link te leggen met de toekomstige klanten. Na deze eerste bestemmingsfase zorgt het retrofit-team voor de demontage, het transport en de ombouw: reiniging, lediging, vervanging van onderdelen, systeemupdate, precisie- en duurzaamheidstests om te eindigen met de verpakking voor verzending. Allemaal noodzakelijke stappen om een geslaagde metamorfose van de productiemiddelen te verzekeren!

Volgende bestemming: Spanje!

De werkplaats, die amper een jaar geleden werd opgericht, is nu al een groot succes. Aan robotbestellingen geen gebrek. Zelfs Spanje heeft zich ingeschreven op de lijst om een deel van de plaatwerkerij in de fabriek van Valladolid te vernieuwen. Deze laatste heeft een bestelling geplaatst voor zes robots (waaronder vier felsrobots) die zullen worden geleverd door Sandouville, na het retrofitten ervan in Flins. En om in elke vraag te kunnen voorzien, heeft de werkplaats ook een make-over gepland. In juli wordt ze uitgebreid met nieuwe lokalen om de opvangcapaciteit te verhogen. En omdat we niets voor u willen verzwijgen, worden er al enkele robots voorbereid voor een langverwacht model: de toekomstige elektrische Renault 5, die in de ElectriCity-pool zal worden gebouwd in de fabriek van Douai.

“We grijpen alle kansen aan om ons robotaanbod uit te breiden en in te spelen op de behoeften van de fabrieken van Renault Group. Vanaf 2023 willen we meer dan honderdzeventig robots per jaar retrofitten om de Electricity-projecten te realiseren. Deze activiteit zal een besparing van drie miljoen euro per jaar opleveren.”  Pascal, Expert Design Assemblageproces

Deze nieuwe activiteit, die kostenefficiënt is, beantwoordt aan de uitdagingen van de ecologische transitie en aan de uitdagingen van een duurzamere consumptie. Minder kopen, bestaande producten opwaarderen en een nieuw industriemodel creëren dat gericht is op de circulaire economie: dat is een van de prioritaire verbintenissen van Renault Group.

 

 

Documenten

Robots retrofitten: de andere activiteit van de Refactory (WORD)

Robots retrofitten: de andere activiteit van de Refactory (PDF)

Voir les documents Voir la médiathèque

Documenten

Robots retrofitten: de andere activiteit van de Refactory (WORD)
Robots retrofitten: de andere activiteit van de Refactory (PDF)
Robots retrofitten: de andere activiteit van de Refactory (WORD)
Robots retrofitten: de andere activiteit van de Refactory (PDF)