Persbericht
Persbericht

Renaulution : klaar voor de "Revolution" 

Het autobedrijf van de volgende generatie uittekenen:

 • Met een aanzienlijke voorsprong op zijn oorspronkelijke doelstellingen opent Renault Group het derde hoofdstuk van zijn Renaulution-plan: de ‘Revolutie’
 • In het kader van die revolutie concentreert Renault Group zijn middelen op de waardeketens die ontstaan uit de transformatie van de auto- en mobiliteitssector: elektrische voertuigen (EV), software, nieuwe mobiliteitsdiensten, circulaire economie, alsook voertuigen met verbrandings- of hybridemotor
 • Renault Group heeft de ambitie om een autogroep van de volgende generatie te worden en steunt daarbij op vijf bedrijfstakken die zich toeleggen op de nieuwe waardeketens:
  • Ampere: de eerste pure player op het vlak elektrische aandrijvingen en software, die is ontstaan uit de disruptie van een traditionele autoconstructeur
  • Alpine: een exclusief, emissievrij en wereldwijd merk met autosport als DNA. Een uniek asset-light-model in combinatie met intern ontwikkelde technologieën
  • Mobilize: opgebouwd rond een toonaangevende financiële captive om de markt van nieuwe mobiliteitsvormen, energie en datadiensten aan te boren
  • The Future Is NEUTRAL: het eerste bedrijf in de autosector gewijd aan de circulaire 360°-economie: van gesloten materiaallus tot recyclage van batterijen
  • Power: de traditionele kernactiviteit. Renault Group zal innovatieve wagens met verbrandingsmotor en emissiearme hybridemotoren blijven ontwikkelen onder de merknamen Renault, Dacia en Renault LCV (lichte bedrijfsvoertuigen), elk met hun specifieke organisatie en bestuur. Om dit deel van de activiteiten te versterken en het voortbestaan te verzekeren, kondigen we de oprichting van een toonaangevende wereldwijde toeleverancier aan op het gebied van technologieën voor verbrandings- en hybridemotoren (project Horse).

Een open ecosysteem van partnerschappen uitbouwen om toekomstige groei mogelijk te maken:

 • Renault Group en Geely slaan de handen in elkaar en combineren hun technologische, industriële en R&D-middelen om een toonaangevende leverancier van motortechnologieën te creëren. Renault Group zal 50 procent van deze onderneming in handen hebben, goed voor een wereldwijde omzet van 15 miljard euro vanaf de eerste dag
 • Ampere: beursgang op Euronext Paris ten vroegste gepland in de tweede helft van 2023 (onder voorbehoud van de marktomstandigheden), met Renault Group – die een grote meerderheid behoudt – en de steun van potentiële strategische investeerders (zoals Qualcomm Technologies, Inc.)
 • Renault Group heeft sterke partnerschappen opgebouwd met twee belangrijke spelers uit de technologiesector, Google en Qualcomm Technologies, om baanbrekende technologieën te ontwikkelen die bijdragen tot de ontwikkeling van Software-Defined Vehicles (SDV, softwaregedefinieerde voertuigen), met een gecentraliseerde elektronische architectuur en het besturingssysteem voor voertuigen (Car OS).
 • Alpine zal zich wereldwijd ontwikkelen, en zal de helft van zijn toekomstige groei buiten Europa realiseren dankzij commerciële partnerschappen en de steun van investeerders. Alpine kan voortbouwen op de financiële waardering van de activa van het F1-team
 • De LCV-activiteit (lichte bedrijfsvoertuigen) zal, in samenwerking met een autoconstructeur, een revolutionaire familie van elektrische en softwaregedefinieerde bedrijfsvoertuigen lanceren: FlexEVan. Dat maakt het mogelijk om de activiteiten van begin tot eind in realtime op te volgen en om het wagenpark te beheren op basis van gegevens. Met zijn baanbrekende concept en technologie zal FlexEVan de totale gebruikskost voor mobiliteitsoperatoren met 30 procent verlagen

Solide financiële vooruitzichten om een nieuw tijdperk in te luiden:

 • Financiële vooruitzichten 2025-2030:
  • Operationele marge: meer dan 8 procent in 2025 en meer dan 10 procent in 2030
  • Vrije cashflow: gemiddeld meer dan 2 miljard euro per jaar in 2023-2025 en meer dan 3 miljard euro per jaar in 2026-2030
 • Dividendbeleid: Renault Group is van plan om vanaf 2023 opnieuw een dividend uit te keren (voor boekjaar 2022 – onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Aandeelhoudersvergadering). Dat dividendbeleid is een primeur voor Renault Group. De uitkeringsgraad zal progressief en gedisciplineerd stijgen tot 35 procent van het nettoresultaat – aandeel van Renault Group, op middellange termijn. Daartoe zal Renault Group zijn eerste prioriteit moeten bereiken: terugkeren naar de financiële rating investment grade
 • Ambitie om het werknemersaandeelhouderschap tegen 2030 op 10 procent van het kapitaal te brengen

De aankondigingen van vandaag getuigen opnieuw van de vastberadenheid van het Renault Group-team om de onderneming voor te bereiden op de toekomstige uitdagingen en kansen die de transformatie van onze sector met zich meebrengt. Nadat we een van de snelste herstelplannen hebben gerealiseerd en nadat we de onderneming hebben voorbereid op groei door het beste productgamma in decennia te ontwikkelen, willen we ons sneller en sterker dan de concurrentie positioneren in de nieuwe waardeketens van de autosector: elektrische auto’s, software, nieuwe mobiliteit en circulaire economie. We stellen teams samen die zich toeleggen op alle waardeketens van de auto- en mobiliteitssector. We ontwerpen een flexibele en innovatieve organisatie om de volatiliteit en de versnelde technologische evolutie van onze tijd in goede banen te leiden. Snelheid, verantwoordelijkheid, transparantie en specialisatie ten dienste van uitmuntendheid zijn de sleutelwoorden. Renault Group wordt een team van teams met een vereenvoudigd bestuur en digitale beheerplatformen die de samenwerking bevorderen en de silo’s van traditionele organisaties elimineren. Door tot 10 procent van het kapitaal open te stellen voor werknemers zullen we een nieuwe gemeenschappelijke cultuur creëren, gericht op waardecreatie. We geloven ook in samenwerking bij het investeren, creëren en ontwikkelen van nieuwe activiteiten en technologieën. Dat is de kern van onze horizontale aanpak. Onze partners, stuk voor stuk marktleiders in hun domein, die deelnemen aan onze verschillende projecten, bewijzen de kwaliteit van onze initiatieven. Dat alles resulteert in een van de modernste organisatieprojecten van de laatste jaren in onze sector, een revolutie in zijn soort, verklaarde Luca de Meo, CEO van Renault Group.

 

Wat Renault Group in slechts twee jaar tijd aan financieel herstel heeft gerealiseerd, is opmerkelijk en we zijn niet van plan om op onze lauweren te rusten. We tillen onze niet-onderhandelbare fundamentals – waarde boven volume, concurrentievermogen en kapitaalefficiëntie – naar een hoger niveau.Deze toekomstige bedrijfsarchitectuur zal ons in staat stellen om onze financiële prestaties te verbeteren door op rentabiliteit te mikken, vrije cashflow te genereren en het rendement op het geïnvesteerde kapitaal, naar het beste niveau op de markt te brengen. Door over te stappen op structureel rendabelere waardeketens zal het onze activiteitenmix transformeren en waarde creëren. Ons plan, dat wordt gedreven door groeibedrijven en cashflowgeneratoren, is ambitieus, maar ook realistisch in het licht van de huidige macro-economische context. Het plan ‘Renaulution’ financiert zichzelf, maar zal worden versneld door externe financieringen en partnerschappen die ons toegang geven tot belangrijke waardeketens, die groei en innovatie stimuleren en tegelijk de kapitaalbehoefte verminderen. Kortom, de Revolutie is ook financieel van aard en wil waarde creëren voor al onze stakeholders, zoals blijkt uit ons dividendbeleid en onze doelstelling om het aandeelhouderschap bij werknemers uit te breiden,” verklaarde Thierry Piéton, Financieel Directeur van Renault Group.

op 08 November 2022

Naar aanleiding van de goedkeuring door de Raad van Bestuur, die op 7 november 2022 bij elkaar kwam onder voorzitterschap van Jean-Dominique Senard, stellen Luca de Meo, CEO van Renault Group, en Thierry Piéton, Financieel Directeur van Renault Group, vandaag het derde luik van de Renaulution-strategie voor, ter gelegenheid van de Capital Market Day.

Tot nu toe waren autoconstructeurs actief in een omgeving met de uitgerijpte technologie van verbrandingsmotoren en stabiele verwachtingen van de klanten. De huidige transformaties die de auto-industrie hervormen, leiden tot de opkomst van nieuwe waardeketens: elektrische voertuigen (EV), software, nieuwe mobiliteitsdiensten en circulaire economie.

Na de Herrijzenis en de Renovatie, de eerste twee fasen van het strategische plan Renaulution, dat in januari 2021 werd voorgesteld, opent Renault Group vandaag het derde luik, de Revolutie met als ambitie om een autogroep van de volgende generatie te worden.

Deze nieuwe organisatie zal Renault Group in staat stellen om waarde te verzamelen op alle nieuwe profit pools (door externe bronnen geschat op ongeveer 220 miljard euro in 2030 tegenover 110 miljard euro vandaag). Om de kansen op deze markten te benutten en zich aan te passen aan de huidige omgeving, creëert Renault Group specifieke organisaties. Renault Group zal zijn activiteitenportefeuille transformeren om structureel rendabelere waardeketens te benutten. Renault Group zal voordeel halen uit een horizontale en ecosystemische benadering om samen met vooraanstaande partners strategische initiatieven te ontwikkelen, te cofinancieren en te implementeren.

Klaar voor de ‘Revolutie’

De dragende principes van deze waarde- en ecosysteemgerichte benadering zijn de volgende:

 • Strategische focus
 • Doeltreffendheid
 • Geoptimaliseerde kapitaalallocatie
 • Selectie van de beste partners
 • Asset-light via design

Renault Group creëert zijn eigen Revolutie door vijf gerichte businesses te creëren, met gespecialiseerde teams die stuk voor stuk bouwen aan een homogeen geheel van technologieën, met een specifiek bestuur en eigen resultatenrekening.

Die activiteiten zijn de volgende:

 • Ampere: de eerste pure player op het vlak elektrische aandrijvingen en software, die is ontstaan uit de disruptie van een traditionele autoconstructeur
 • Alpine: een exclusief, emissievrij en wereldwijd merk met autosport in zijn DNA. Een uniek asset-light-model in combinatie met intern ontwikkelde technologieën
 • Mobilize: opgebouwd rond een toonaangevende financiële captive om de markt van nieuwe mobiliteitsvormen, energie en datadiensten aan te boren
 • The Future Is NEUTRAL: het eerste bedrijf in de auto-industrie gewijd aan de circulaire 360°-economie: van gesloten materiaallus tot recyclage van batterijen
 • Power: de traditionele kernactiviteit. Renault Group zal innovatieve wagens met verbrandingsmotor en emissiearme hybridemotoren blijven ontwikkelen onder de merknamen Renault, Dacia en Renault LCV (lichte bedrijfsvoertuigen), elk met hun specifieke organisatie en bestuur.

Power: innovatieve voertuigen met emissiearme verbrandings- en hybridemotoren

Auto's met verbrandings- of hybridemotoren zullen zelfs tegen 2040 nog tot 50 procent van de wereldwijde verkoop van personenwagens vertegenwoordigen. De ontwikkeling van efficiënte technologieën op dit gebied is dus essentieel voor de toekomst van elke wereldwijde autoconstructeur. Daarom waakt Renault Group over de ontwikkeling van zijn kernactiviteit, met de lancering van een gloednieuw gamma voor Renault ICE & Hybrid (personenwagens), Dacia en LCV, en met de oprichting van een wereldwijde leverancier en marktleider in technologieën voor verbrandings- en hybridemotoren.

Renault Group zal zijn technologieën voor verbrandings- en hybridemotoren (project Horse) combineren met die van Geely om een toonaangevende wereldwijde leverancier van auto-uitrusting te creëren

Renault Group en Geely zullen hun verbrandingsmotoren combineren in een 50/50-eenheid.

Deze specifieke onderneming zal componenten en systemen voor hoogtechnologische elektrische en hybride motoren ontwerpen, ontwikkelen, produceren en verkopen. Vanaf de eerste dag zal deze entiteit een omzet van meer dan 15 miljard euro genereren, voor een volume van 5 miljoen eenheden per jaar. Er zijn al acht klanten die zullen profiteren van de verhoogde productiviteit en synergieën.

Deze volwaardige entiteit zal een wereldwijd gevestigd en actief zijn, met:

 • zeventien fabrieken om 130 markten te beleveren
 • vijf onderzoeks- en ontwikkelingscentra in Europa (Spanje, Roemenië en Zweden), China en Zuid-Amerika, samen goed voor 3.000 ingenieurs
 • een totaal van 19.000 werknemers op drie continenten

Deze entiteit zal een volledig gamma technologieën aanbieden op alle onderdelen: motoren, versnellingsbakken, hybridesystemen (xHEV) en batterijen van topniveau. Dankzij dit project zal Renault Group zijn omvang en zijn marktdekking wereldwijd verdubbelen van 40 naar 80 procent. Deze groei wordt gevoed door een geografische expansie met toegang tot Noord-Amerika en China en door de complementariteit van de producten om autoconstructeurs complete en emissiearme oplossingen en systemen aan te bieden. Om dat te realiseren zal deze entiteit haar technologische aanbod op het vlak van alternatieve energiebronnen ontwikkelen via een strategische samenwerking met een potentiële partner uit de energiesector.

Renault ICE & Hybrid: wereldwijd hoger gepositioneerd

Ondanks de sterke stijging van het aantal elektrische voertuigen zullen ook voertuigen met een verbrandingsmotor blijven groeien, vooral buiten Europa. Zo zal het merk Renault ook in Latijns-Amerika, India, Zuid-Korea en Noord-Afrika aanwezig blijven op het gebied van auto’s met verbrandings- of hybridemotor. De verkoop van personenwagens van Renault ICE & Hybrid zal in de periode 2022-2030 met gemiddeld 2 procent per jaar blijven groeien.

Om zich in alle regio’s hoger te positioneren, zet Renault zijn offensief in het C-segment voort en verhoogt het tussen 2022 en 2030 de netto-opbrengsten met 20 procent en de marge op variabele kosten met 30 procent. 

Dacia: van ruim 10 procent operationele marge naar 15 procent in 2030

Het model van Dacia is uniek en steunt op de succesvolle combinatie van drie hoofdcomponenten: 

 • Technologie gericht op design-to-cost (kostefficiëntie) levert al een sterk tweecijferig kostenvoordeel op
 • Een industriële basis en bevoorrading met competitieve referentiekosten
 • Een asset-light-distributiemodel met een kostenniveau dat vergelijkbaar is met het agentschapsmodel
 • 85 procent verkoop aan particulieren

Bijgevolg genereert Dacia al een operationele marge van ruim 10 procent en wil het tegen 2030 zelfs 15 procent bereiken.

Om die ambitie te realiseren, zal Dacia, dat momenteel marktleider is in het B-segment, met lef mikken op het C-segment. Na Jogger dit jaar zal Dacia Bigster deze beweging doortrekken naar het C-segment en volgen er nog twee andere voertuigen, waardoor de dekking van zijn profit pool kan worden verdubbeld.

Parallel daarmee zal Dacia zijn kosten blijven drukken en blijven profiteren van de verdubbeling van de volumes van het globale CMF-B-platform dat tegen 2030 (alle merken samen) 2 miljoen eenheden zal bereiken.

Dacia zal helpen om de thermische waardeketen heruit te vinden dankzij de samenwerking met project Horse door baanbrekende motoren te ontwikkelen op maat van alternatieve en synthetische brandstoffen. Dacia zal zijn gamma in Europa progressief elektrificeren door pionier te worden in de uitrol van toegankelijke elektrische oplossingen.

LCV-activiteit: voortgestuwd naar de toekomst dankzij twee baanbrekende projecten

De LCV-activiteit (lichte bedrijfsvoertuigen) van Renault Group steunt op een solide basis met een Europees wagenpark van meer dan 5 miljoen voertuigen, een ecosysteem van meer dan 600 Pro+-concessiehouders, vier fabrieken en het recentste gamma tegen 2026.

Renault LCV zal twee baanbrekende projecten ontwikkelen om in te spelen op een dynamische, veranderende markt:

 • Hyvia: deze joint venture van Renault Group met Plug, voor een mobiliteit op basis van koolstofvrije waterstof, biedt oplossingen voor alle behoeften, van brandstofcelvoertuigen tot het tanken van waterstof en het elektrolysesysteem. Hyvia combineert de waterstofexpertise van Plug met de industriële en technische middelen van Renault Group. Hyvia mikt op 30 procent van de Europese LCV-markt op waterstof in 2030 en een gecumuleerd orderboek van 1 miljard euro in 2026.
 • FlexEVan: een revolutionaire familie van elektrische en softwaregedefinieerde bedrijfsvoertuigen, die vanaf 2026 wordt gelanceerd. FlexEVan zal compact zijn voor gebruik in de stad dankzij een speciaal ontworpen elektrisch platform. FlexEVan zal genieten van de SDV-voertuigen ontwikkeld binnen Ampere. Het voertuig wordt een uitbreiding van het volledig geconnecteerde magazijn en zal zich integreren in het digitale ecosysteem van de klant. Hij wordt het eerste voertuig dat gebruik maakt van de SDV-technologie (Software-Defined Vehicle) van Renault Group, waardoor de activiteiten van begin tot eind in realtime kunnen worden opgevolgd en het wagenpark kan worden beheerd op basis van gegevens. FlexEVan zal de gebruikskost over de totale levensduur met minstens 30 procent verlagen, hetzij meer dan de prijs van het voertuig. Om de ontwikkeling van FlexEVan te ondersteunen, is Renault Group van plan om Flexis op te richten, een partnerschap met een belangrijke speler in de sector met een bijkomende activiteit. Dankzij dit partnerschap worden de ontwikkelingskosten gedeeld, waardoor de kosten aanzienlijk dalen, en wordt de dekking van de klanten gemaximaliseerd.

Ampere: de eerste pure player op het vlak elektrische aandrijvingen en software, die is ontstaan uit de disruptie van een traditionele autoconstructeur

Samen met Ampere creëert Renault Group een autonome entiteit die de eerste pure player op het gebied van elektrische aandrijvingen en software wordt die is ontstaan uit de disruptie van een traditionele autoconstructeur. Ampere zal onder de merknaam Renault zuiver elektrische personenwagens ontwikkelen, produceren en commercialiseren met de hoogwaardige SDV-technologie (Software-Defined Vehicle). Ampere zal het beste van twee werelden samenbrengen: de knowhow en troeven van Renault Group en de focus en wendbaarheid van een zuiver elektrische speler.

Ampere, dat is gevestigd in Frankrijk, zal een volwaardige autoconstructeur zijn met ongeveer 10.000 werknemers. Als technologiebedrijf zal Ampere innovatie stimuleren met ongeveer 3.500 ingenieurs, waarvan de helft is gespecialiseerd in software.

Tegen 2030 zal het Ampere-gamma van zes elektrische voertuigen zich ideaal positioneren in de meest dynamische segmenten in Europa die 80 procent van de elektrische markt van de massaconstructeurs dekken: in het B-segment met de nieuwe Renault 5 Electric en Renault 4 Electric, en in het C-segment met Mégane E-tech Electric, Scénic Electric en twee andere toekomstige modellen. Een groot deel van de investeringen van de eerste vier voertuigen is al uitgegeven.

Ampere mikt op een productie van ongeveer 1 miljoen elektrische voertuigen voor het merk Renault in 2031. Ampere heeft een groeiprofiel, met een samengesteld jaarlijks groeipercentage van meer dan 30 procent in de komende tien jaar.

Ampere steunt op drie technologiepijlers die de onderneming uniek maken in het ecosysteem van de elektrische voertuigen en software:

 • Een hoogtechnologische en competitieve industriële basis: ElectriCity is nu reeds een van de belangrijkste en meest concurrentiële productiecentra voor elektrische voertuigen in Europa. In 2025 zal de bouw van een voertuig er minder dan 10 uur in beslag nemen. Met een productiecapaciteit van 400.000 exemplaren vanaf de eerste dag kan die capaciteit oplopen tot 1 miljoen voertuigen op basis van andere installaties van Renault Group. ElectriCity biedt ook een uniek lokaal ecosysteem met 80 procent van de leveranciers binnen een straal van 300 kilometer.
 • Een Europese waardeketen van elektrische voertuigen: Ampere werkt samen met de meest relevante spelers om toegang te krijgen tot knowhow, een duurzame bevoorrading te verzekeren en inzicht in en controle over de kosten en prestaties te krijgen. Dankzij zijn in Europa gevestigde toeleveringsketen zal Ampere tegen 2030 de bevoorrading van meer dan 80 GWh verzekeren voor zijn voertuigen. Van 10 procent dekking in de waardeketen van elektrische voertuigen in 2020 evolueerde het al tot ruim 30 procent vandaag en zal het 80 procent bereiken tegen 2030.
 • De revolutionaire technologie van Software-Defined Vehicles (SDV): SDV is de toekomst van de autosector door ervoor te zorgen dat de auto gedurende zijn hele levenscyclus voortdurend up-to-date blijft, van zijn gebruikers leert en de band met de constructeur behoudt van zijn ontwerp tot het einde van zijn levenscyclus. Om in 2026 zijn eerste open en horizontale SDV te lanceren, heeft Renault Group sterke partnerschappen opgebouwd met twee belangrijke techspelers:
  • Qualcomm Technologies voor de gezamenlijke ontwikkeling van hoogwaardige stuurplatformen op basis van de digitale chassisoplossingen van Snapdragon (Snapdragon® Digital Chassis™) voor de centrale elektronische architectuur. Dat omvat het Systeem op Chip (SoC) en de lage lagen van de software, evenals functies, services aan boord en apps. Om deze samenwerking te verankeren in een langetermijnperspectief, wil Qualcomm Technologies investeren in Ampere
  • Google: deze samenwerking heeft betrekking op een Android-platform voor Software-Defined Vehicles en een cloudsysteem met de digitale tweeling

De horizontale aanpak voor de bouw van een SDV is uniek in de hele sector. Hij bespaart tijd en ontwikkelingskosten. Dankzij de samenwerking met Google om dit open, op Android gebaseerde platform te creëren kan Ampere profiteren van een van de grootste ecosystemen van onafhankelijke app-ontwikkelaars ter wereld. Ze zullen een waaier aan diensten ontwikkelen die de ervaring van de klant verrijken en de ontwikkeling van functies over de hele levenscyclus van de wagen versnellen.

Dankzij deze partnerschappen kan Renault Group de kosten drukken en de efficiëntie, flexibiliteit en ontwikkelingssnelheid van de voertuigen verhogen. Bovendien zal dit de waarde voor gebruikers verhogen door constante software-innovaties en regelmatige updates.

Alpine: een exclusief, emissievrij en wereldwijd merk met autosport als DNA

De voorbije twee jaar beleefde Alpine een wedergeboorte door voort te bouwen op zijn emblematische sportcoupé A110 en zijn intrede in de Formule 1, waar het merk wil meedingen naar de kampioenstitel. Vandaag is Alpine een echt exclusief merk, een volwaardige constructeur, asset-light, gericht op technologie, met een team van 2.000 personen, waarvan 50 procent ingenieurs. Deel uitmaken van Renault Group geeft Alpine meer bepaald toegang tot de technologische middelen op het vlak van elektrische aandrijvingen en software van Ampere. In de toekomst zal Alpine steunen op commerciële partnerschappen en investeerders om zijn groei en internationale expansie te versnellen.

Alpine ontwikkelt een volledig nieuw gamma, dat zijn groei en internationale ambities zal ondersteunen en vanaf 2026 volledig elektrisch zal zijn. Tegen die tijd onthult Alpine ook de volgende A110 en twee nieuwe modellen: een berline voor het B-segment en een cross-over voor het C+-segment. Om zijn internationale expansie te ondersteunen, plant Alpine twee hoogtechnologische modellen voor het D- en E-segment. Zo zal de groei van Alpine voor de helft afkomstig zijn van nieuwe markten buiten Europa, waaronder mogelijk ook Noord-Amerika en China.

Mobilize: opgebouwd rond een toonaangevende financiële captive om de markt van nieuwe mobiliteitsvormen, energie en datadiensten aan te boren

Mobilize is opgebouwd rond de kernresource Mobilize Financial Services (MFS), met 4 miljoen klanten een van de beste financiële captives op de markt. MFS zal zijn traditionele activiteiten uitbreiden en tegelijk nieuwe activiteiten ontwikkelen zoals abonnementen, verzekeringen en operationele leasing.

Mobilize is op weg om een vooraanstaande, rendabele en toegewijde VaaS-leverancier (Vehicle-as-a-Service) te worden door diensten op het gebied van financiën, mobiliteit, energie en data te combineren, ondersteund door voertuigen die speciaal voor dit gebruik werden ontworpen. Deze diensten, gegroepeerd in een enkele oplossing, beantwoorden aan de behoeften van particuliere klanten, wagenparken en mobiliteitsoperatoren en genereren recurrente inkomsten. Wat Mobilize van elk ander automerk onderscheidt is dat het uitgaat van de diensten en niet van het product. Dankzij het VaaS-model genereert Mobilize drie keer meer inkomsten over de volledige levenscyclus van voertuigen dan de klassieke verkoop.

The Future Is NEUTRAL: het eerste bedrijf in de auto-industrie gewijd aan de circulaire 360°-economie: van gesloten materiaallus tot recyclage van batterijen

Om zijn engagement te verankeren in de circulaire economie en de weg naar neutraliteit inzake hulpbronnen, kondigde Renault Group op 13 oktober de oprichting van een nieuwe entiteit aan: The Future Is NEUTRAL. Deze nieuwe entiteit verenigt alle bestaande expertise van Renault Group en zijn partners met betrekking tot deze activiteit en biedt recyclageoplossingen met gesloten lus in elke levensfase van het voertuig: bevoorrading van onderdelen en grondstoffen, productie, gebruik en verwerking van afgedankte voertuigen. The Future Is NEUTRAL dekt momenteel ongeveer 50 procent van de waardeketen en mikt op meer dan 90 procent tegen 2030. Deze entiteit heeft alles om op industriële schaal uit te groeien tot de Europese marktleider van de gesloten-luseconomie voor auto's. Ze zal ten dienste staan van Renault Group en de hele sector. Om zijn ontwikkeling te versnellen en zijn leiderschap te cementeren, stelt The Future Is NEUTRAL een minderheid van zijn kapitaal open voor externe investeerders om tot 2030 ongeveer 500 miljoen euro aan investeringen te financieren.

ESG: een prestatiehefboom voor Renault Group

De Revolutie van Renault Group zal zijn ESG-traject versnellen, wat een belangrijke hefboom is voor de operationele en financiële prestatiesp.

De herontwikkeling van de activiteiten van Renault Group zal Renault Group in staat stellen om een pionier te worden in het streven naar koolstofneutraliteit en een inclusieve toekomst.

Op klimaatvlak streeft Renault Group naar koolstofneutraliteit in Europa in 2040 en wereldwijd tegen 2050 door een ‘wieg-tot-grafbenadering’ te hanteren. Renault Group heeft zichzelf tussentijdse doelstellingen opgelegd voor de vermindering van de koolstofvoetafdruk om zijn weg te effenen, met specifieke actieplannen voor elk van zijn activiteiten.

Elke business heeft zijn eigen ESG-doelstellingen, die allemaal bijdragen tot de ESG-ambities van Renault Group: 

Met respect voor zijn traditie van maatschappelijke verantwoordelijkheid zal Renault Group de overgang begeleiden door duizenden mensen op te leiden over de nieuwe waardeketens van de autorevolutie. Dat zal onder meer gebeuren via de ReKnow University, die openstaat voor de hele keten, 15.000 werknemers van Renault Group en 4.500 studenten en leveranciers zullen tegen 2025 opleiding krijgen over de toekomstige vaardigheden die de autosector nodig heeft op het vlak van elektrische mobiliteit, circulaire economie, software en cyberbeveiliging & data.

Tijd om het over cash te hebben

De nieuwe organisatie van Renault Group rond de vijf activiteiten zal rechtstreeks worden weerspiegeld in de financiële reporting om de eenvoud, verantwoordelijkheid en transparantie zowel intern als extern te verbeteren. De prestaties van deze vijf activiteiten zullen blijven steunen op de financiële discipline die werd ingevoerd tijdens de fase van de Herrijzenis. De hefbomen van Renault Group – beleid gericht op waarde boven volume, verbetering van de concurrentiekracht en efficiëntie van het kapitaal – zullen nog versneld worden, respectievelijk door zijn offensief op de nieuwe producten, een sterke nadruk op de variabele kosten, de ontwikkeling van een duurzaam leveranciersnetwerk en digitalisering. Bovendien zal een unieke ecosysteembenadering op basis van het partnerschap de dekking van belangrijke waardeketens uitbreiden met een beperkte mate van kapitaalbetrokkenheid.

Om het hoofd te bieden aan de nooit geziene sectortransformatie, heeft Renault Group een benadering gevolgd die steunt op twee principes: 

 • Een zelffinancierend plan, beschermd door de sterke opwekking van vrije cashflow met zijn activiteiten
 • Partnerschappen of externe financieringen om de groei, de innovatie of het concurrentievermogen te versnellen en de behoefte aan kapitaal te verminderen

Ampere: laag cashverbruik & externe financiering

Renault Group wil de toekomstige ontwikkeling van Ampere versnellen en het merk Renault naar een elektrische toekomst leiden door de financiële middelen slechts beperkt te mobiliseren. In deze context overweegt Renault Group een beroep te doen op externe partners en investeerders om bij te dragen tot dit avontuur met de volgende hypotheses:

 • Gevestigde speler in de elektrische wagen met een laag cashverbruik. Vrije cashflow hoger dan 0 in 2025
 • Openheid voor externe investeerders om R&D en de ontwikkeling van het ecosysteem te versnellen
 • Alliantie (Renault Group, Nissan, Mitsubishi Motors): kapitaaldeelname wordt bestudeerd
 • Beursgang Ampere op Euronext Paris ten vroegste gepland in de tweede helft van 2023 (onder voorbehoud van de marktomstandigheden), met Renault Group – die een grote meerderheid behoudt – en de steun van potentiële strategische investeerders (zoals Qualcomm Technologies, Inc.)

Project Horse: de toekomst van verbrandings- en hybridemotoren financieel optimaliseren

Vanuit financieel oogpunt wil Project Horse productiviteitswinst genereren, de vaste kosten verminderen en de balans van Renault Group aanzienlijk verbeteren. Renault Group zal 50 procent van het kapitaal van deze entiteit behouden en zal deze activiteit vanaf het tweede semester van 2023 deconsolideren uit de perimeter van Renault Group en zijn financiële verslagen.

De impact van de carve-out wordt als volgt ingeschat:

 • 2,5 miljard euro vermindering van de vaste activa
 • Gemiddeld 1,2 miljard euro variabilisering van de vaste kosten per jaar en 2,4 miljard euro vermindering van de kapitaaluitgaven en R&D tussen 2023 en 2030
 • Concurrentiële motorkosten: 2,5 miljard euro tussen 2023 en 2030. Positieve impact vanaf 2024
 • Dividend dat overeenstemt met het deel van het kapitaal dat Renault Group behoudt
 • Potentiële toekomstige meerwaarde

Financiële vooruitzichten per business: focus op profit & cash

Financiële vooruitzichten van Renault Group: naar nieuwe hoogten!

Renault Group streeft de volgende doelstellingen na:

 • Een operationele marge van meer dan 8 procent in 2025 en meer dan 10 procent in 2030
 • Gemiddeld meer dan 2 miljard euro vrije cashflow per jaar in 2023-2025, en meer dan 3 miljard euro per jaar in 2026-2030
 • De vrije cashflow zal een dividend van Mobilize Financial Services omvatten dat voorzien is op gemiddeld meer dan 500 miljoen euro per jaar, onder voorbehoud van de wettelijke goedkeuringen en de raad van bestuur van MFS.
 • R&D en kapitaaluitgaven: maximaal 8 procent van de omzet over 2022-2030
 • ROCE (rendement op gebruikte kapitalen): meer dan 30 procent vanaf 2025

Renault Group bevestigt zijn financiële vooruitzichten voor 2022: 

 • Een operationele marge van meer dan 5 procent voor Renault Group
 • Een operationele free cashflow van meer dan 1,5 miljard euro voor de afdeling Auto.

Herstel van het dividend

Renault Group is van plan om vanaf 2023 opnieuw een dividend uit te keren (voor boekjaar 2022, onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering van de Aandeelhouders). Dat dividend symboliseert een nieuw tijdperk. De uitkeringsgraad zal progressief en gedisciplineerd stijgen tot 35 procent van het nettoresultaat – aandeel van Renault Group, op middellange termijn. Daartoe zal Renault Group zijn eerste prioriteit moeten bereiken: terugkeren naar de financiële rating investment grade.

Beleid inzake kapitaaltoewijzing: evenwichtige kapitaaltoewijzing

Renault Group is van plan om minstens 50 procent van het overschot aan liquide middelen dat binnen Renault Group wordt gegenereerd, te herinvesteren. In de toekomst wil Renault Group actiever zijn op het vlak van financiële investeringen, in lijn met zijn ecosysteemgerichte benadering, maar ze beperken tot maximaal 15 tot 20 procent van zijn vrije cashflow.

Voor de toewijzing van de resterende liquide middelen, met uitzondering van het dividend, wil Renault Group de werknemers betrekken bij zijn prestaties om een gemeenschappelijk gevoel van betrokkenheid bij het project te bevorderen en een waardecultuur te voeden. Dankzij specifieke programma’s voor werknemersaandeelhouderschap heeft Renault Group de ambitie om het aandeelhouderschap onder werknemers tegen 2030 met 10 procent van het kapitaal te doen groeien.

De bestaande verplichtingen blijven onder Renault SA, de emittent van de industriële activiteiten van Renault Group. Elke business kan een beroep doen op financieringsinstrumenten in functie van zijn eigen behoeften en strategie.

Alliantie

Renault Group, Nissan en Mitsubishi Motors onderhandelen momenteel om samen de nieuwe uitdagingen en kansen aan te gaan die de toekomst van de autosector bepalen. De besprekingen omvatten:

 • Een ontwerpovereenkomst over een reeks gemeenschappelijke strategische initiatieven voor de markt, de producten en de technologie
 • Het belang van Nissan en Mitsubishi Motors om te investeren in Ampere, dat de Renaulution-strategie van Renault Group zal ondersteunen en een van de strategische stappen zal zijn naar de Nissan Ambition 2030 en de strategie van Mitsubishi Motors
 • Structurele verbeteringen om de duurzaamheid van de operaties en het bestuur van de Alliantie te verzekeren.

Dit plan zal volgens de toepasselijke reglementeringen worden voorgelegd aan de personeelsvertegenwoordigers.

De presentatie is beschikbaar op de website www.renaultgroup.com.

 

 

Waarschuwing

Dit persbericht bevat informatie en toekomstgerichte verklaringen. Alle andere informatie en verklaringen dan historische informatie of verklaringen zijn toekomstgerichte informatie en verklaringen. De toekomstgerichte verklaringen geven de huidige verwachtingen en prognoses van Renault Group weer met betrekking tot zijn financiële situatie, bedrijfsresultaten, projecten, doelstellingen, toekomstige prestaties en activiteiten. Deze toekomstgerichte uitspraken worden meestal aangeduid met woorden zoals ‘streven’, ‘verwachten’, ‘geloven’, ‘plannen’, ‘anticiperen’, ‘zou kunnen’, ‘voorzien’ en ‘schatten’, alsook door andere gelijkaardige termen. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn onderworpen aan talrijke moeilijk te voorspellen risico’s en onzekerheden die doorgaans buiten de controle van Renault Group vallen maar die ertoe kunnen leiden dat de resultaten, prestaties of gebeurtenissen sterk afwijken van de resultaten die impliciet of expliciet in deze verklaringen worden vermeld. Deze risico's en onzekerheden omvatten de risico's en onzekerheden die zijn vermeld in hoofdstuk 4 van het Universele Registratiedocument van Renault Group, dat op 24 maart 2022 werd ingediend bij de Autorité des Marchés Financiers (AMF) en beschikbaar is op de website van de onderneming (www.renaultgroup.com) en de website van de AMF (www.amf-france.org). Deze toekomstgerichte verklaringen steunen op tal van hypothesen over de huidige en toekomstige commerciële strategieën  en de omgeving waarin Renault Group in de toekomst zal evolueren. Lezers van dit persbericht dienen deze uitspraken dan ook met de grootste omzichtigheid te gebruiken. Deze toekomstgerichte verklaringen worden slechts gegeven op de datum van dit persbericht. Bovendien werd de prospectieve informatie in dit persbericht niet gecontroleerd door de accountants van Renault Group.

Dit persbericht bevat en vormt geen aanbod tot de verkoop van effecten, noch een uitnodiging of stimulans om te beleggen in effecten in Frankrijk, de Verenigde Staten of enig ander rechtsgebied.

Documenten

Renaulution: klaar voor de ‘Revolutie’ (WORD)

Renaulution: klaar voor de ‘Revolutie’ (PDF)

Zie de documenten

Renault Group staat aan de vooravond van een nieuwe mobiliteit. Gesterkt door zijn alliantie met Nissan en Mitsubishi Motors en zijn unieke expertise op het vlak van elektrificering kan Renault Group rekenen op de complementariteit van zijn vijf merken – Renault, Dacia, LADA, Alpine en Mobilize – en biedt het zijn klanten duurzame en innovatieve mobiliteitsoplossingen. Renault Group is gevestigd in meer dan 130 landen en verkocht in 2021 2,7 miljoen voertuigen. Hij verenigt bijna 160.000 medewerkers die dagelijks zijn bestaansreden belichamen zodat mobiliteit ons dichter bij elkaar kan brengen. Renault Group is klaar voor uitdagingen op de weg en op het circuit en zet zich in voor een ambitieuze en waardevolle transformatie. Die spitst zich toe op de ontwikkeling van nieuwe technologieën en diensten, en van een nieuw gamma voertuigen dat nog competitiever, nog evenwichtiger en geëlektrificeerd is. In lijn met de milieu-uitdagingen heeft Renault Group de ambitie om tegen 2040 koolstofneutraal te zijn in Europa. https://www.renaultgroup.com/Documenten

Renaulution: klaar voor de ‘Revolutie’ (WORD)
Renaulution: klaar voor de ‘Revolutie’ (PDF)
Renaulution: klaar voor de ‘Revolutie’ (WORD)
Renaulution: klaar voor de ‘Revolutie’ (PDF)

Renault Group staat aan de vooravond van een nieuwe mobiliteit. Gesterkt door zijn alliantie met Nissan en Mitsubishi Motors en zijn unieke expertise op het vlak van elektrificering kan Renault Group rekenen op de complementariteit van zijn vijf merken – Renault, Dacia, LADA, Alpine en Mobilize – en biedt het zijn klanten duurzame en innovatieve mobiliteitsoplossingen. Renault Group is gevestigd in meer dan 130 landen en verkocht in 2021 2,7 miljoen voertuigen. Hij verenigt bijna 160.000 medewerkers die dagelijks zijn bestaansreden belichamen zodat mobiliteit ons dichter bij elkaar kan brengen. Renault Group is klaar voor uitdagingen op de weg en op het circuit en zet zich in voor een ambitieuze en waardevolle transformatie. Die spitst zich toe op de ontwikkeling van nieuwe technologieën en diensten, en van een nieuw gamma voertuigen dat nog competitiever, nog evenwichtiger en geëlektrificeerd is. In lijn met de milieu-uitdagingen heeft Renault Group de ambitie om tegen 2040 koolstofneutraal te zijn in Europa. https://www.renaultgroup.com/