Communiqué de presse
Communiqué de presse

Renault heeft zijn koolstofvoetafdruk met 10 procent teruggedrongen in 3 jaar tijd

Door zich publiek te engageren om zijn koolstofvoetafdruk tussen 2010 en 2013 met 10 procent terug te dringen – en die doelstelling ook effectief te halen – realiseert Renault een primeur voor de autosector.

Le 12 Juni 2014

Die verwezenlijking kadert in Renaults streven om de broeikasgassen (voornamelijk CO 2 ) gegenereerd door zijn producten en activiteiten terug te dringen en zo actief bij te dragen aan de strijd tegen de wereldwijde opwarming van het klimaat.

Al bijna twintig jaar lang voert Renault op die manier een milieubeleid verankerd in de verschillende afdelingen van de onderneming. Om die vooruitgang te bestendigen, verbindt Renault zich er bovendien toe om zijn inspanningen over de hele looptijd van het strategische plan voort te zetten. De constructeur heeft zich als doel gesteld om zijn koolstofvoetafdruk tussen 2010 en 2016 met gemiddeld 3 procent per jaar terug te dringen in verhouding tot zijn wereldwijde verkoopverwachtingen.

Daartoe implementeerde Renault een actieplan voor de hele levenscyclus van zijn producten en voor al zijn activiteiten.

Dat zet vooral in op de gebruiksfase van de voertuigen, die een groot deel van de totale uitstoot aan broeikasgassen genereert. Renault was in 2013 de Europese autoconstructeur met de laagste CO 2 -uitstoot in de gebruiksfase (minder dan 115 g CO 2 /km) dankzij alsmaar zuinigere thermisch aangedreven modellen en een onuitgegeven offensief op het gebied van zuiver elektrische wagens.

Ook de ontginning van de grondstoffen die nodig zijn om auto's te bouwen, is verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de koolstofvoetafdruk. Daarom blijft Renault zijn inspanningen op het gebied van gerecycleerde grondstoffen voortzetten. Zo is het merk marktleider wat het gebruik van gerecycleerde kunststoffen betreft, met een gemiddeld aandeel van 11 procent, dat nog voortdurend stijgt.

Tot slot beperkt Renault ook de koolstofuitstoot van al zijn activiteiten. De fabrieken beperken hun energieverbruik en doen alsmaar meer een beroep op hernieuwbare energie. Een goed voorbeeld daarvan is de fabriek van Tanger (Marokko), die is ontworpen als een 'koolstofneutrale fabriek' . Op het gebied van logistiek en transport worden de vulverhoudingen geoptimaliseerd om met name het aantal vrachtwagens op de weg te verminderen. Zelfs in de tertiaire activiteiten van de groep wordt er jacht gemaakt op broeikasgassen, dankzij energiezuiniger informaticamateriaal en oplossingen om het woon-werkverkeer van de werknemers te verminderen.

Meer info in het bijgevoegde persbericht !

Documenten

Renault heeft zijn koolstofvoetafdruk met 10 procent teruggedrongen in 3 jaar tijd

Koolstofvoetafdruk

Voir les documents Voir la médiathèque
Pers Renault Group Belux

Pers Renault Group Belux

Documenten

Renault heeft zijn koolstofvoetafdruk met 10 procent teruggedrongen in 3 jaar tijd
Koolstofvoetafdruk
Renault heeft zijn koolstofvoetafdruk met 10 procent teruggedrongen in 3 jaar tijd
Koolstofvoetafdruk