Persbericht
Persbericht

Renault Group zet zijn sterke groei voort: rentabiliteit verdubbeld, onovertroffen free cashflow, terugkeer van het dividend en opnieuw betere prestaties voor 2023

 • Financiële vooruitzichten voor 2022 overtroffen (opwaarts bijgesteld in juli 2022)
  • Aanzienlijk verbeterde rentabiliteit: operationele marge van 5,6% tegenover een financiële voorspelling van meer dan 5%, verbetering van 1,4 miljard euro tegenover 2021[1] (+2,8 punten)
  • Auto-afdeling: operationele marge per voertuig op recordniveau
  • Recordgeneratie van free cashflow: 2,1 miljard euro tegenover financiële voorspelling van meer dan 1,5 miljard euro (+1,2 miljard euro tegenover 20211)
  • Versterking van de financiële structuur: terug naar een positieve netto financiële positie van +549 miljoen euro op 31 december 2022 (+1,6 miljard euro tegenover 20211)
 • Orderportefeuille op recordniveau en succesvolle nieuwe modellen
 • Financiële vooruitzichten 2023:
  • operationele marge voor Renault Group van 6% of meer
  • operationele free cashflow voor de Auto-afdeling van 2 miljard euro of meer
 • Dividendvoorstel van 0,25 euro ter stemming voorgelegd aan de jaarlijkse algemene vergadering op 11 mei 2023

 

“Het jaar 2022 heeft zijn beloften meer dan waargemaakt: met resultaten die boven de oorspronkelijke doelstellingen en de marktverwachtingen uitkomen, sluiten we de wederopstandingsfase (“Resurrection”) drie jaar vroeger af dan gepland. Deze prestatie weerspiegelt de energie en het engagement van de Renault Group-teams, terwijl we geconfronteerd werden met sterke tegenwind als gevolg van de verkoop van de activiteiten in Rusland, de halfgeleidercrisis en de kosteninflatie. De fundamenten van de Groep werden grondig gesaneerd en we zullen niet op onze stappen terugkeren. Daarvan zijn de financiële vooruitzichten voor 2023 en de terugkeer van het dividend het beste bewijs. Bovendien bereikten we onze doelstelling om de wereldwijde koolstofvoetafdruk met 25% te verlagen ten opzichte van 2010.

Ik wil de teams bedanken voor deze uitstekende resultaten. We hebben vertrouwen in de toekomst van de Groep. De uitzonderlijke deelname van de werknemers aan het aandeelhoudersplan is daar een voorbeeld van dat me bijzonder trots maakt.

De tweede fase van het plan, “Renovation” gedoopt, is gericht op de producten en werd al grotendeels ingezet. Ze zal Renault Group zijn beste modellengamma van de afgelopen dertig jaar bieden. Renault Mégane E-TECH Electric, Renault Austral en Dacia Jogger hebben deze nieuwe golf met succes ingezet.

Dankzij de voorsprong waarmee we de eerste strategische en financiële mijlpalen van Renaulution hebben behaald, kunnen we nu reeds het startsein geven voor het spannendste hoofdstuk van ons plan: “Revolution”.

Zoals we op 6 februari jongstleden samen met onze partners Nissan en Mitsubishi hebben aangekondigd, zullen we vanaf dit jaar de nieuwe fundamenten van onze Alliantie leggen, met operationele projecten die waarde creëren voor alle stakeholders.

Go 2023!” aldus Luca de Meo, CEO van Renault Group

 

[1] De voorgestelde resultaten hebben betrekking op de voortgezette activiteiten (behalve Avtovaz en Renault Russia waarvan de verkoop op 16 mei 2022 werd aangekondigd).

op 16 Februari 2023

 • Resultaten voor 2022[1]: financiële vooruitzichten voor 2022 overtroffen (opwaarts bijgesteld in juli 2022)
  • Omzet van Renault Group: 46,4 miljard euro, +11,4% t.o.v. 2021
  • Operationele marge van de Groep: 2,6 miljard euro (5,6% van de omzet), een stijging met 1,4 miljard euro ten opzichte van 2021 (+2,8). In het tweede semester van 2022 bedroeg deze marge zelfs 6,4% (+2,9 punten ten opzichte van het tweede semester van 2021)
  • Operationele marge voor de Auto-afdeling: 1,4 miljard euro (3,3% van de omzet), een stijging met 1,4 miljard euro ten opzichte van 2021 (+3,3 punten). In het tweede semester van 2022 bedroeg deze marge zelfs 4,2% (+3,5 punten ten opzichte van het tweede semester van 2021)
  • Auto-afdeling: operationele marge per voertuig op recordniveau
  • Het nettoresultaat van de voortgezette activiteiten bedraagt 1,6 miljard euro, een stijging met 1,1 miljard euro ten opzichte van 2021.
  • Het nettoresultaat van de afgestoten activiteiten op -2,3 miljard euro wegens de niet-cash aanpassingskosten verbonden aan de op 16 mei 2022 aangekondigde verkoop van de Russische industriële activiteiten
  • Operationele free cashflow van de Auto-afdeling op recordniveau van 2,1 miljard euro (waarvan 800 miljoen euro dividenden van Mobilize Financial Services), een stijging met 1,2 miljard euro ten opzichte van 2021
  • Terugkeer naar een positieve netto financiële positie van de Auto-afdeling: +549 miljoen euro op 31 december 2022 tegenover -1,1 miljard euro op 31 december 2021, hetzij een stijging met 1,6 miljard euro
  • 50% verbetering in break-even tegenover 2019
  • Realisatie van de doelstelling om de wereldwijde koolstofvoetafdruk met 25% te verlagen[2] tussen 2010 en 2022
 • Orderportefeuille op recordniveau en succesvolle nieuwe modellen
  • orderportefeuille van Renault Group in Europa op recordniveau: 3,5 maanden verkoop aan het einde van het jaar
  • Verkoopmix aan particuliere klanten in de vijf belangrijkste Europese landen (Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk): 67% (+9 punten tegenover 2021, +15 punten tegenover 2019)
  • De verkoopprestaties van de E-TECH[3] blijven stijgen, goed voor 39% van de inschrijvingen van personenwagens van het merk Renault in Europa (+9 punten in vergelijking met 2021). Renault is het derde merk op de markt van de elektrische voertuigen en het tweede merk op de markt van de hybridewagens (HEV) in Europa
  • Succes van de modellen:
   • Voor Renault Arkana noteerde Renault in 2022 een verkoop van 86.000 exemplaren in meer dan vijftig landen. In Europa heeft 65% van de verkopen betrekking op een E-TECH-versie, 74% op een topversie en 56% op het verkoopkanaal ‘particulieren’
   • Van Renault Mégane E-TECH Electric, die op het einde van het tweede kwartaal van 2022 werd gelanceerd, werden dit jaar meer dan 33.000 exemplaren verkocht. In het tweede semester van 2022 was hij de meest verkochte elektrische wagen in Frankrijk. Tot op heden registreerde Renault al meer dan 49.000 bestellingen voor Mégane E-TECH Electric sinds zijn lancering, waarvan meer dan 70% voor de topversies en meer dan 80% voor de krachtigste motorversies.
   • Dacia Sandero verlengt zijn titel van meest verkochte auto bij Europese particulieren sinds 2017 met 500 verkochte exemplaren.
   • De verkoop van de zuiver elektrische Dacia Spring, die midden 2021 werd gelanceerd, steeg met 75% ten opzichte van 2021, goed voor 900 verkochte exemplaren. Dacia Spring staat op de derde plaats in de verkoop van elektrische wagens aan particulieren in Europa
   • Van Dacia Jogger werden bijna 57.000 exemplaren verkocht. Hij is de op een na meest verkochte wagen in het C-segment (uitgezonderd SUV's) aan particulieren in Europa.
   • Alpine vestigde een recordverkoop met een stijging van 33% tegenover 2021.
  • Effect op de productmix van +2,8 punten op de omzet van de Auto-afdeling ten opzichte van het eerste semester van 2021 dankzij de nieuwe lanceringen (Renault Arkana, Dacia Jogger en Renault Mégane E-TECH Electric)
  • Versnelling van het prijseffect tot +9,7 punten van de omzet van de Auto-afdeling in 2022 dankzij het commerciële beleid van Renaulution (+12,1 punten in het tweede semester van 2022 na +7,4 punten in het eerste halfjaar van 2022)
 • Financiële vooruitzichten voor 2023: 

In een nog steeds moeilijke omgeving wil de Groep haar prestaties in 2023 nog verbeteren met:

 • een operationele marge voor Renault Group van 6% of meer
 • een operationele free cashflow voor de Auto-afdeling van 2 miljard euro of meer

 

De geconsolideerde rekeningen van Renault Group en de rekeningen van Renault SA per 31 december 2022 werden op 15 februari 2023 goedgekeurd door de Raad van Bestuur onder leiding van Jean-Dominique Senard.

Herinnering betreffende de impact van de verkoop van de Russische autoactiviteiten op de financiële staten:

In mei 2022 keurde de Raad van Bestuur van Renault Group unaniem de ondertekening goed van de overeenkomsten om 100% van de aandelen van Renault Group in Renault Russia over te dragen aan de stad Moskou en zijn participatie van 67,69% in AVTOVAZ aan NAMI (het Centraal Instituut voor onderzoek en ontwikkeling van auto's en motoren). Bovendien voorziet de overeenkomst in een optie voor de overname door Renault Group van zijn participatie in AVTOVAZ, die tijdens bepaalde periodes de komende 6 jaar kan worden uitgeoefend.

Ingevolge deze overeenkomsten:

 • Werden de Russische activiteiten gedeconsolideerd in de jaarrekeningen van Renault Group en behandeld als afgestoten activiteiten in toepassing van IFRS 5 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022.
 • De financiële aggregaten van de voortgezette activiteiten van 2022 omvatten dus niet langer de Russische industriële activiteiten en het jaar 2021 werd aangepast in overeenstemming met deze nieuwe activiteitsperimeter.
 • Het resultaat van de afgestoten activiteiten vertegenwoordigt een verlies van 2,3 miljard euro in 2022, wat voornamelijk overeenstemt met de waardevermindering van de materiële en immateriële vaste activa en de goodwill van AVTOVAZ en Renault Russia alsook van specifieke activa aangehouden door de andere entiteiten van Renault Group en met het resultaat van de verkoop op de overgedragen Russische entiteiten.
 • De nettoschuld van de Auto-afdeling is met 0,5 miljard euro aangepast van -1,6 miljard euro naar -1,1 miljard euro per 31 december 2021.

De omzet van Renault Group bedraagt 46.391 miljoen euro, een stijging met 11,4% ten opzichte van 2021. Bij constante wisselkoersen[4] stijgt hij met 12,4% (negatief wisselkoerseffect van -1 punt).

De omzet van de Auto-afdeling  bedraagt 43.121 miljoen euro, een stijging met 11,4% ten opzichte van 2021. Bij constante wisselkoersen1 stijgt hij met 12,6% (negatief wisselkoerseffect van -1,2 punt, voornamelijk te wijten aan de devaluatie van de Turkse lira en de Argentijnse peso).

Het volume-effect bedraagt +3,4 punten dankzij het commerciële succes van de voertuigen in combinatie met de verbeterde beschikbaarheid van elektronische componenten. De factureringen waren hoger dan de inschrijvingen wegens vertragingen bij de levering van de bestelde voertuigen die aan onafhankelijke dealers werden gefactureerd om aan de vraag van hun klanten te voldoen. Deze vertragingen hadden te maken met de spanningen in de logistieke keten op het einde van het jaar. 

Het positieve prijseffect van 9,7 punten weerspiegelt de voortzetting van het commerciële beleid van de Groep, dat tijdens het derde kwartaal van 2020 werd gelanceerd en waarbij voorrang wordt gegeven aan waarde boven verkoopvolume, aan prijsstijgingen om de inflatie van de kosten te compenseren en aan een optimalisering van de commerciële kortingen. Het bedroeg 12,1 punten in het tweede semester van het jaar, na een eerste semester van 7,4 punten.

Het succes van Renault Mégane E-TECH Electric, gelanceerd op het einde van het tweede kwartaal van 2022, Renault Arkana, gelanceerd in het tweede kwartaal van 2021, en Dacia Jogger, gelanceerd in het eerste kwartaal van 2022, illustreert de vernieuwing en het offensief van de merken Renault en Dacia in het C-segment en hebben geleid tot een positief producteffect van +2,8 punten. 

De negatieve impact van de verkoop aan partners (-1,4 punten) is voornamelijk te wijten aan de daling van de productie van dieselmotoren en voertuigen voor onze partners (het Master-contract met Opel en het Trafic-contract met Fiat liepen eind 2021 af).

Het effect “Andere” van -1,8 punten is het gevolg van de dalende bijdrage van de verkopen van het net Renault Retail Group (RRG) na de verkoop van filialen en een daling van de verkoop van tweedehandswagens, die deels gecompenseerd werden door de verkoop van onderdelen en accessoires.

De Groep noteert een positieve operationele marge van 2.595 miljoen euro (5,6% van de omzet) tegenover 1.153 miljoen euro (2,8% van de omzet) in 2021 (+1.442 miljoen euro en +2,8 punten). De marge verbeterde geleidelijk aan tot 6,4% tijdens het tweede semester van 2022 tegenover 4,7% voor het eerste semester van 2022.

De operationele marge van de Auto-afdeling bedraagt 1.402 miljoen euro (3,3% van de omzet van de Auto-afdeling) tegenover -3 miljoen euro in 2021, hetzij een stijging met +3,3 punten.

Het positieve effect mix/prijs/verrijking van 3.539 miljoen euro illustreert het succes van het commerciële beleid dat waarde boven volume stelt. Dat beleid heeft de kostenstijging van 2.288 miljoen euro ruimschoots gecompenseerd. Die kostenstijging is voornamelijk te verklaren door de impact van de inflatie op de grondstofprijzen (-1.916 miljoen euro), op de aankoopkosten en op de productie- en logistiekkosten, en dat ondanks de aanhoudende productiviteitswinsten. Het volume-effect bedraagt +199 miljoen euro.

De bijdrage van Mobilize Financial Services (Verkoopfinanciering) aan de operationele marge van de Groep bedraagt 1.223 miljoen euro, een stijging met 38 miljoen euro ten opzichte van 2021. De positieve impact van niet-recurrente elementen op de waardering van swaps, voornamelijk te wijten aan de stijging van de rentevoeten in Europa, en de focus op de meest winstgevende verkoopsegmenten die hogere marges genereren, verklaren deze verbetering.

De daling van het aantal nieuwe financieringscontracten voor de klantenactiviteit met 6,4%, voornamelijk te wijten aan de evolutie van de inschrijvingen van de Groep, wordt ruim gecompenseerd door de stijging van het gemiddelde gefinancierde bedrag met 10,4%. Daarmee stijgt het bedrag aan nieuwe financieringen met 3,3% ten opzichte van 2021.

De andere bedrijfsopbrengsten en -kosten zijn negatief ten belope van -379 miljoen euro (tegenover -253 miljoen euro in 2021) en worden met name verklaard door voorzieningen voor herstructureringen van -354 miljoen euro en waardeverminderingen van -257 miljoen euro, grotendeels op een productievestiging in China. Dat wordt gedeeltelijk gecompenseerd door de afstoting van activa (+202 miljoen EUR) die voornamelijk verband houden met de verkoop van verschillende commerciële dochterondernemingen van de Groep en filialen van RRG, in lijn met de aangekondigde strategie.

Na verrekening van de andere opbrengsten en bedrijfskosten bedraagt het bedrijfsresultaat van Renault Group 2.216 miljoen euro tegenover 900 miljoen euro in 2021 (+1.316 miljoen euro tegenover 2021).

Het financiële resultaat bedraagt -486 miljoen euro tegenover -295 miljoen euro in 2021. Deze verslechtering is voornamelijk te wijten aan de boekhoudkundige impact van de hyperinflatie in Argentinië ondanks de daling van de financiële interesten op de nettoschuld.

De bijdrage van aanverwante bedrijven bedraagt 423 miljoen euro tegenover 515 miljoen euro in 2021.  Ze omvat 526 miljoen euro voor de bijdrage van Nissan, die de negatieve bijdrage van de andere verbonden ondernemingen (-103 miljoen euro) ruimschoots compenseert, met name door de waardevermindering van de effecten van Renault Nissan Bank in Rusland.

De lopende en uitgestelde belastingen vertegenwoordigen een last van 533 miljoen euro tegenover een last van 571 miljoen euro in 2021. De stijging als gevolg van de verbetering van het resultaat voor belastingen werd ruim gecompenseerd door de nettowijziging van niet-recurrente elementen van jaar tot jaar.

Het nettoresultaat van de voortgezette activiteiten bedraagt 1.620 miljoen euro, een stijging met 1.071 miljoen euro ten opzichte van 2021. Het nettoresultaat van de voortgezette activiteiten, aandeel van de Groep, bedraagt 1.650 miljoen euro (of 6,07 euro per aandeel).

Het nettoresultaat van de afgestoten activiteiten bedraagt -2.320 miljoen euro wegens de niet-cash aanpassingskosten verbonden aan de verkoop van de Russische industriële activiteiten.

Het nettoresultaat bedraagt dus -700 miljoen euro en het nettoresultaat, aandeel van de Groep -338 miljoen euro (hetzij -1,24 euro per aandeel).

De zelffinancieringscapaciteit van de Auto-afdeling bedraagt 4.818 miljoen euro, een stijging met 519 miljoen euro ten opzichte van 2021 (inclusief 800 miljoen euro dividend van Mobilize Financial Services tegenover 1.000 miljoen euro in 2021). Deze zelffinancieringscapaciteit dekt ruimschoots de materiële en immateriële investeringen voor de verkoop van activa, die 2,5 miljard euro bedragen (2,1 miljard euro netto uit verkopen) en de herstructureringsuitgaven (590 miljoen euro).

Exclusief de impact van de verkopen bedraagt het bedrag van de netto CAPEX en R&D van de Groep 3.451 miljoen euro in 2022 (7,4% van de omzet) en blijft het stabiel in vergelijking met vorig jaar (3.579 miljoen euro en 8,6% van de omzet).

De operationele free cash-flow van de Auto-afdeling[5] is positief ten belope van 2.119 miljoen euro, na verrekening van de positieve impact van de variatie in de behoefte aan werkkapitaal voor +7 miljoen euro.

Op 31 december 2022 vertegenwoordigde de totale voorraad nieuwe wagens, met inbegrip van het zelfstandige netwerk, 480.000 voertuigen tegenover 336.000 voertuigen eind 2021. Deze stijging wordt verklaard door een hoog voorraadniveau bij de onafhankelijke concessiehouders, voornamelijk te wijten aan spanningen in de logistieke keten op het einde van het jaar. Dit voorraadniveau moet worden gezien tegen het recordniveau van de orderportefeuille.

Op 31 december 2022 was de netto financiële positie van de Auto-afdeling opnieuw positief en bedroeg ze +549 miljoen euro tegenover -1.100 miljoen euro op 31 december 2021, bijgesteld voor de operaties van AVTOVAZ en Renault Russia, een verbetering van 1,6 miljard euro.

In 2022 heeft Renault Group conform de contractuele looptijd 1 miljard euro terugbetaald van de lening van een bankpool die de Franse staatsgarantie (PGE) geniet. Bovendien werd nog eens 1 miljard euro vervroegd terugbetaald. Zoals aangekondigd, zal de volledige lening uiterlijk eind 2023 terugbetaald zijn.  

In 2022 gaf Renault SA twee obligaties uit voor Samouraï:

 • Uitgifte van Samouraï-obligaties ter waarde van ongeveer 560 miljoen euro (80,7 miljard yen) op 24 juni 2022, met een looptijd van 3 jaar, met een coupon van 3,50%,
 • Uitgifte van Samouraï-obligaties voor particulieren van ongeveer 1,4 miljard euro (hetzij 210 miljard yen) op 22 december 2022, met vervaldag december 2026, met een coupon van 2,80%. Deze transactie vertegenwoordigt de eerste obligatie-uitgifte van Renault Group voor individuele beleggers en is het tweedegrootste openbare aanbod van Samouraï-obligaties voor particulieren.

De liquiditeitsreserve bereikte eind 2022 een hoog niveau van 17,7 miljard euro, een stijging met 1 miljard euro ten opzichte van 31 december 2021.

Zoals aangekondigd op de Capital Market Day op 8 november 2022 wil Renault Group de waardecreatie delen met zijn stakeholders via een aandeelhoudersplan voor werknemers en door opnieuw een dividend in te voeren.

Aandeelhoudersplan voor werknemers: Renaulution Shareplan

Renault Group heeft de eerste fase van zijn plan ingezet om het aandeel van de werknemers in zijn kapitaal tegen 2030 te verhogen tot 10%.

Meer dan 95.000 werknemers profiteerden van zes gratis aandelen. Ruim 40.000 van hen tekenden ook in op aandelen tegen een voorkeurprijs van 22,02 euro per aandeel.

Met bijna 2,7 miljoen bijkomende aandelen in het bezit van werknemers vertegenwoordigt het aandeelhoudersplan Renaulution Shareplan 0,9% van het kapitaal van Renault Group. De werknemers hebben na de transactie ongeveer 4,7% van het kapitaal in handen.

Dividend

Het voorgestelde dividend voor boekjaar 2022 bedraagt 0,25 euro per aandeel. Het zal integraal worden uitbetaald in contanten en zal op 11 mei 2023 ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De detacheringsdatum van het dividend is voorzien op 17 mei 2023 en de betaalbaarstelling op 19 mei 2023.

Zoals aangekondigd op de Capital Market Day voorziet het dividendbeleid een geleidelijke en gedisciplineerde verhoging van de uitkeringsgraad tot 35% van het nettoresultaat – aandeel van de Groep, op middellange termijn. Daartoe zal Renault Group zijn eerste prioriteit moeten bereiken: terugkeren naar de financiële rating ‘investment grade’.

Financiële vooruitzichten voor 2023:

In een nog steeds moeilijke omgeving wil de Groep haar prestaties in 2023 nog verbeteren met:

 • een operationele marge voor Renault Group van 6% of meer
 • een operationele free cashflow voor de Auto-afdeling van 2 miljard euro of meer

 

 

[1] De voorgestelde resultaten hebben betrekking op de voortgezette activiteiten (behalve Avtovaz en Renault Russia waarvan de verkoop op 16 mei 2022 werd aangekondigd).

[2] Ton CO2 eq/voertuig bij 150.000 km, Renault, Dacia, Alpine, Renault Korea Motors

[3] Het E-TECH-gamma bestaat uit elektrische en hybride wagens

[4] Om de variatie in de geconsolideerde omzet bij constante wisselkoersen te kunnen analyseren, herberekent Renault Group de omzet van het lopende boekjaar door de gemiddelde wisselkoersen van het voorgaande boekjaar toe te passen.

[5] Operationele free cashflow van de autosector: kasstromen na intresten en belastingen (exclusief ontvangen dividenden van beursgenoteerde vennootschappen) min materiële en immateriële netto-investeringen van overdrachten +/- de variërende behoefte aan werkkapitaal

 

[1] De voorgestelde resultaten hebben betrekking op de voortgezette activiteiten (behalve Avtovaz en Renault Russia waarvan de verkoop op 16 mei 2022 werd aangekondigd).

 

Aanvullende informatie

De geconsolideerde rekeningen van Renault Group en de rekeningen van Renault SA per 31 december 2022 werden door de Raad van Bestuur goedgekeurd op 15 februari 2023.

De accountants van Renault Group hebben de jaarrekeningen zorgvuldig gecontroleerd en het accountantsverslag voor de accountantsverklaring voor de geconsolideerde en de jaarrekeningen wordt momenteel opgesteld.

Het financiële jaarverslag met de volledige analyse van de financiële resultaten voor 2022, inclusief de beknopte geconsolideerde rekeningen, is beschikbaar op www.group.renault.com in de rubriek “Finance”.

Persconferentie Financiële resultaten 2022    

Link om de conferentie te volgen, vandaag om 8.00 uur, daarna in replay: events.renaultgroup.com/

Documenten

Renault Group zet zijn sterke groei voort: rentabiliteit verdubbeld, onovertroffen free cashflow, terugkeer van het dividend en opnieuw betere prestaties voor 2023 (WORD)

Renault Group zet zijn sterke groei voort: rentabiliteit verdubbeld, onovertroffen free cashflow, terugkeer van het dividend en opnieuw betere prestaties voor 2023 (PDF)

Zie de documenten

Renault Group staat aan de vooravond van een nieuwe mobiliteit. Gesterkt door zijn alliantie met Nissan en Mitsubishi Motors en zijn unieke expertise op het vlak van elektrificering kan Renault Group rekenen op de complementariteit van zijn vier merken – Renault, Dacia, Alpine en Mobilize – en biedt het zijn klanten duurzame en innovatieve mobiliteitsoplossingen. Renault Group is gevestigd in meer dan 130 landen en verkocht in 2022 2,1 miljoen voertuigen. Hij verenigt bijna 110.000 medewerkers die dagelijks zijn bestaansreden belichamen zodat mobiliteit ons dichter bij elkaar kan brengen. Renault Group is klaar voor uitdagingen op de weg en op het circuit en zet zich in voor een ambitieuze en waardevolle transformatie. Die spitst zich toe op de ontwikkeling van nieuwe technologieën en diensten, en van een nieuw gamma voertuigen dat nog competitiever, nog evenwichtiger en geëlektrificeerd is. In lijn met de milieu-uitdagingen heeft Renault Group de ambitie om tegen 2040 koolstofneutraal te zijn in Europa. https://www.renaultgroup.com/Documenten

Renault Group zet zijn sterke groei voort: rentabiliteit verdubbeld, onovertroffen free cashflow, terugkeer van het dividend en opnieuw betere prestaties voor 2023 (WORD)
Renault Group zet zijn sterke groei voort: rentabiliteit verdubbeld, onovertroffen free cashflow, terugkeer van het dividend en opnieuw betere prestaties voor 2023 (PDF)
Renault Group zet zijn sterke groei voort: rentabiliteit verdubbeld, onovertroffen free cashflow, terugkeer van het dividend en opnieuw betere prestaties voor 2023 (WORD)
Renault Group zet zijn sterke groei voort: rentabiliteit verdubbeld, onovertroffen free cashflow, terugkeer van het dividend en opnieuw betere prestaties voor 2023 (PDF)

Renault Group staat aan de vooravond van een nieuwe mobiliteit. Gesterkt door zijn alliantie met Nissan en Mitsubishi Motors en zijn unieke expertise op het vlak van elektrificering kan Renault Group rekenen op de complementariteit van zijn vier merken – Renault, Dacia, Alpine en Mobilize – en biedt het zijn klanten duurzame en innovatieve mobiliteitsoplossingen. Renault Group is gevestigd in meer dan 130 landen en verkocht in 2022 2,1 miljoen voertuigen. Hij verenigt bijna 110.000 medewerkers die dagelijks zijn bestaansreden belichamen zodat mobiliteit ons dichter bij elkaar kan brengen. Renault Group is klaar voor uitdagingen op de weg en op het circuit en zet zich in voor een ambitieuze en waardevolle transformatie. Die spitst zich toe op de ontwikkeling van nieuwe technologieën en diensten, en van een nieuw gamma voertuigen dat nog competitiever, nog evenwichtiger en geëlektrificeerd is. In lijn met de milieu-uitdagingen heeft Renault Group de ambitie om tegen 2040 koolstofneutraal te zijn in Europa. https://www.renaultgroup.com/