Persbericht
Persbericht

Renault Group plaatst zijn ecologische en maatschappelijke strategie centraal in zijn prestaties

 • Een nieuwe ecologische en maatschappelijke strategie als hefboom voor prestaties en innovatie, geïntegreerd in het strategische plan Renaulution
 • Deze strategie is een operationeel stappenplan voor het bestaansdoel van Renault Group en ondersteunt de transformatie van de onderneming door de ecologische transitie te versnellen, de veiligheid van de klanten op de weg en van medewerkers op de werkplek te verbeteren, en actie te ondernemen voor sociale inclusie
 • In het kader van zijn koolstofeliminatie-inspanningen stelt Renault Group zijn eerste klimaatrapport* voor en beschrijft hij zijn werkwijze en hefbomen om vanaf 2040 koolstofneutraal te worden in Europa.

op 26 April 2021

Met de steun van de Raad van Bestuur heeft Renault Group tijdens de algemene vergadering van vrijdag 23 april 2021 de implementatie van zijn beleid rond maatschappelijke en ecologische verantwoordelijkheid (MVO) uiteengezet in het kader van het strategische plan Renaulution. Dit ambitieuze beleid, dat steunt op de implementatie van nieuwe systemen, zal de transformatiestrategie en prestatiedoelstellingen van Renault Group kracht bijzetten. Het steunt op drie belangrijke pijlers die geïntegreerd zijn in de activiteiten van de onderneming: de ecologische transitie, de veiligheid van klanten op de weg en van medewerkers op de werkvloer, en inclusie door te werken aan de inzetbaarheid en gelijkheid van teams.

“We maken onze ecologische en maatschappelijke verantwoordelijkheid tot een van de hoofdstukken van de Renaulution. Onze engagementen op het vlak van koolstofneutraliteit, veiligheid van de gebruikers van onze voertuigen en onze werknemers op het werk en inclusie beantwoorden aan onze strategische uitdagingen en dragen bij tot onze waardecreatie. Dit actieplan werd uitgewerkt in overleg met de teams van de onderneming en volgens onze waarden van innovatie en solidariteit. Het wordt gedragen door een groep leden van het uitvoerend comité en zal ten volle worden geïntegreerd in onze activiteiten. Deze engagementen dragen niet alleen bij tot de transformatie van Renault Group, maar beantwoorden ook aan onze bestaansreden (link) waarvan ze de operationele vertaling zijn.” Luca de Meo, CEO van Renault Group

Ecologische transitie over de hele waardeketen

Renault Group engageert zich niet alleen voor de elektrificering van zijn voertuigen, met 65% elektrische voertuigen vanaf 2025 en 90% vanaf 2030 voor het merk Renault in Europa, maar streeft ook naar koolstofneutraliteit in Europa tegen 2040 en wereldwijd tegen 2050.

Renault Group zet zich al sinds 2005 in om de ecologische voetafdruk van zijn voertuigen over hun volledige levenscyclus te verminderen en versterkt zijn koolstofeliminatie-inspanningen om de koolstofuitstoot terug te dringen, met doelstellingen voor 2025 en 2030*. Enkele van de nieuwe initiatieven voor ecologische transitie op een rijtje:

 • Renault Group engageert zich om de koolstofvoetafdruk van zijn aankopen terug te dringen, in eerste instantie voor zes componenten (staal, aluminium, polymeren, elektronische componenten, banden en glas), die vandaag 90% van de koolstofvoetafdruk van deze activiteit vertegenwoordigen. Er zal een geleidelijke koolstoftarifering worden ingevoerd om het hele ecosysteem aan te zetten om duurzamer te produceren. Tegen 2030 wil Renault Group de koolstofvoetafdruk van zijn aankopen met 30% verminderen (in CO2/ per kg materiaal).
 • De R5, die in Frankrijk wordt geassembleerd met koolstofarme energie, zal vanaf 2025 worden ontwikkeld met duurzamere batterijen waarvan de koolstofvoetafdruk minstens 20% lager ligt dan die van ZOE in 2020. Naast deze doelstelling werkt Renault Group aan een verantwoorde en duurzame toelevering van ertsen. Dit engagement werd aangevuld met het industriële partnerschap met Veolia en Solvay om de batterijmetalen (kobalt, nikkel, lithium, enz.) in een gesloten circuit te recycleren.
 • Wat de productie betreft, wil Renault Group de uitstoot van zijn vestigingen tegen 2030 wereldwijd met 50% reduceren (ten opzichte van 2019). Om deze doelstelling te ondersteunen, zal de onderneming 20 miljoen euro investeren in zijn industriële apparaat, wat tot 90 miljoen euro besparingen moet opleveren dankzij lagere energiefacturen en vermeden koolstofboetes. Tegen 2025 zullen de vestigingen van de Electro-Northpole koolstofneutraal zijn en tegen 2030 zullen de vestigingen in Europa volgen.
 • De Re-Factory in Flins en de filialen van Renault Environnement zullen met hun activiteiten voor de ontmanteling en recyclage van voertuigonderdelen (inclusief batterijen) meer dan een miljard euro aan omzet genereren tegen 2030.

* Renault Group publiceert vandaag zijn eerste klimaatrapport. Dit document verduidelijkt zijn ambitie om koolstofneutraal te worden aan de hand van een gedetailleerd actieplan en verbintenissen tegen 2025/2030. Het steunt op de aanbevelingen van de ‘Taskforce on Climate-related Financial Disclosures’ (TCFD). Het volledige document kunt u hier raadplegen: link

Veiligheid van klanten op de weg en medewerkers op de werkvloer

Om het aantal verkeersongevallen te helpen verminderen, biedt Renault Group een concreet antwoord in twee luiken: ongevallen voorkomen en het werk van de hulpdiensten vergemakkelijken. Het preventieve veiligheidsprogramma werkt op drie niveaus:

 • Detecteren: de ‘Safety score’ analyseert de rijgegevens met behulp van sensoren op het voertuig om de bestuurder aan te zetten tot een veiliger rijgedrag;
 • Begeleiden: het ‘Safety coach’-systeem maakt het mogelijk om de bestuurders in real time te informeren over potentiële risico's op hun traject op basis van omgevingsgegevens en locaties met een statistisch hoge ongevalsgevoeligheid; 
 • Handelen: de wagen kan de besturing automatisch overnemen bij een bewezen risico (te gevaarlijke bocht, langdurig gebrek aan stuuractiviteit, slaperigheid, enz.). Dankzij de ‘Safe guardian’ zal het voertuig automatisch vertragen en zich in veiligheid brengen.

Vanaf 2022 wordt Mégane-E uitgerust met een automatische aanpassing aan de geldende snelheidsbeperking, die standaard actief zal zijn. Ook wordt de snelheid begrensd naargelang het voertuig en zal ze nooit hoger liggen dan 180 km/u.

En tot slot zal Renault ook de interventietijd voor de hulpdiensten inkorten en de toegang tot de wagen vereenvoudigen bij een ongeval. Daartoe ontwikkelde Renault Group twee belangrijke innovaties, die hun weg zullen vinden naar alle nieuwe modellen in Europa:

 • De ‘Fireman accessvergemakkelijkt interventies door de brandweer om een batterijbrand als gevolg van een ongeval te blussen. Hierdoor kan de interventietijd aanzienlijk worden ingekort (van bijna 2 uur tot enkele minuten). Het systeem, dat al verkrijgbaar is op de elektrische voertuigen, zal worden uitgebreid naar alle nieuwe oplaadbare hybridemodellen en elektrische wagens van Renault Group.
 • De ‘Rescue code’ stelt de brandweer in staat om een voertuig te identificeren aan de hand van een QR-code, toegang te krijgen tot architectuurgegevens en de hulpverlening aan de passagiers na een ernstig ongeval met bijna 15 minuten te versnellen. Parallel daarmee heeft Renault Group brandweermannen in twaalf Europese landen opgeleid om deze code te gebruiken en heeft hij honderden voertuigen gedoneerd voor oefen- en opleidingsdoeleinden.

Het veiligheidsplan omvat ook verbintenissen tegenover de medewerkers van Renault Group:

 • Streven naar nul werkgerelateerde ongevallen en ziekten: in het kader van zijn gezondheids- en veiligheidsbeleid streeft Renault Group in al zijn industriële en administratieve vestigingen naar nul werkgerelateerde ongevallen en ziekten.
 • ‘Gezondheid voor iedereen’: Renault Group stelt zich als doel om alle werknemers wereldwijd een optimale medische dekking te bieden.
 • Medewerkers bewust maken van de risico’s: onder toezicht van de gezondheidsteams van Renault Group zullen twee preventieve medische campagnes worden gelanceerd, waarvan de eerste al in 2021 komt. Deze campagnes zullen gewijd zijn aan ziekten waarvoor voorlichting en sensibilisering het verschil maken: kankers bij vrouwen en hart- en vaatziekten.

Inclusie: inzetbaarheid, gelijkheid, solidariteit

De voertuigen worden geëlektrificeerd, geconnecteerd en uitgerust met geïntegreerde intelligentie, wat nieuwe vaardigheden vereist. In het licht van de veranderingen in de sector versterkt de onderneming haar integratiebeleid rond drie pijlers: inzetbaarheid, gelijkheid, solidariteit.

Renault Group richt een universiteit op die zich toelegt op de verwerving van nieuwe vaardigheden op het gebied van elektrificering, beheer, analyse en cyberveiligheid van gegevens, alsook de circulaire economie, met name engineering op het gebied van de recyclage van voertuigen en batterijen. De ReKnow University, die zich in eerste instantie tot de werknemers van de Franse vestigingen richt, zal tegen 2025 bijna 40% van het personeel bereiken dat betrokken is bij deze ingrijpende veranderingen. Dit proces zal geleidelijk aan worden uitgebreid naar industriële ondernemingen uit de sector en naar de academische partners waarmee Renault Group het ontwerp en de verspreiding van professionele opleidingen uitwerkt.

Hoewel Renault Group verhoudingsgewijs de massaconstructeur met het hoogste aantal vrouwen is, vertegenwoordigen ze nog maar 25% van het personeelsbestand. Om gelijkheid tot een belangrijke doelstelling te maken, engageert Renault Group zich door middel van verschillende acties:

 • door vrouwen te promoten tot de sleutelfuncties van Renault Group, in de bestuursfuncties, de top 4.000 en de top 11.000. In elk van deze drie categorieën streeft Renault Group naar 30% vrouwen in 2030, 35% in 2035 en 50% in 2050;
 • door zijn leiderschap te behouden in het verkleinen van de loonkloof tussen mannen en vrouwen, die op groepsniveau al bijna nul bedraagt en die tegen 2025 wereldwijd zal worden weggewerkt.
 • Tegen 2025 zal Renault Group pariteit bereiken in het aantal leerlingen en stagiairs om een rekruteringspool te vormen en bewustwording te creëren voor de beroepen in de autosector.

Een solidaire en inclusieve mobiliteit voor iedereen ontwikkelen: mobiliteit is een belangrijke bron van ongelijkheid, met name wat de toegang tot werk in de regio’s betreft. Ze is nodig om een baan te krijgen en te behouden of een opleiding te volgen. Daartoe ging Renault Group in 2012 met de steun van zijn solidaire garages een partnerschap aan via de Club Mobilité (bestaande uit onder meer het microkredietbureau Adie, het netwerk van de Caisses d’Epargne, de Pôle Emploi en de Action Tank). Die geeft personen die niet in aanmerking komen voor een bankkrediet mogelijkheid om een nieuwe wagen te huren met aankoopoptie. Renault Group wil tegen 2025 het aantal begunstigden van dit initiatief vertienvoudigen door zijn commerciële netwerk te mobiliseren en het aanbod uit te breiden naar voertuigen van de Factory OW.

In haar nieuwe opdrachten steunt de Fondation Renault en haar wereldwijde netwerk van stichtingen ook initiatieven die de professionele integratie bevorderen voor mensen die ver van de arbeidsmarkt staan, door voorrang te geven aan nabijheid bij de werkgelegenheidsgebieden van Renault Group en door medewerkers de mogelijkheid te bieden om zich te engageren. Meer informatie: https://group.renault.com/en/our-company/the-renault-foundation/

Om de MVO-strategie centraal te stellen in de operationele prioriteiten van de onderneming, wordt een uitvoerend comité voor MVO-strategie opgericht, dat de belangrijkste betrokken functies op het hoogste niveau van de onderneming groepeert: industrie, aankoop, ontwikkeling, digitalisering, financiën of human resources. Alle beslissingen zullen worden voorgesteld en goedgekeurd door het MVO-comité van de raad van bestuur, dat wordt geleid door Jean-Dominique Senard, voorzitter van de Raad van Bestuur van Renault.

Documenten

CSR Strategy and Climate Report

Zie de documenten De mediatheek bekijken

Renault Group staat aan de vooravond van een nieuwe mobiliteit. Gesterkt door zijn alliantie met Nissan en Mitsubishi Motors en zijn unieke expertise op het vlak van elektrificering kan Renault Group rekenen op de complementariteit van zijn vijf merken – Renault, Dacia, LADA, Alpine en Mobilize – en biedt het zijn klanten duurzame en innovatieve mobiliteitsoplossingen. Renault Group is gevestigd in meer dan 130 landen en verkocht in 2020 2,9 miljoen voertuigen. Hij verenigt meer dan 170.000 medewerkers die dagelijks zijn bestaansreden belichamen zodat mobiliteit ons dichter bij elkaar kan brengen. Renault Group is klaar voor uitdagingen op de weg en op het circuit en zet zich in voor een ambitieuze en waardevolle transformatie. Die spitst zich toe op de ontwikkeling van nieuwe technologieën en diensten, een nieuw gamma voertuigen dat nog competitiever, nog evenwichtiger en geëlektrificeerd is. In lijn met de milieu-uitdagingen heeft Renault Group de ambitie om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn in Europa. www.group.renault.com

Documenten

CSR Strategy and Climate Report
CSR Strategy and Climate Report

Renault Group staat aan de vooravond van een nieuwe mobiliteit. Gesterkt door zijn alliantie met Nissan en Mitsubishi Motors en zijn unieke expertise op het vlak van elektrificering kan Renault Group rekenen op de complementariteit van zijn vijf merken – Renault, Dacia, LADA, Alpine en Mobilize – en biedt het zijn klanten duurzame en innovatieve mobiliteitsoplossingen. Renault Group is gevestigd in meer dan 130 landen en verkocht in 2020 2,9 miljoen voertuigen. Hij verenigt meer dan 170.000 medewerkers die dagelijks zijn bestaansreden belichamen zodat mobiliteit ons dichter bij elkaar kan brengen. Renault Group is klaar voor uitdagingen op de weg en op het circuit en zet zich in voor een ambitieuze en waardevolle transformatie. Die spitst zich toe op de ontwikkeling van nieuwe technologieën en diensten, een nieuw gamma voertuigen dat nog competitiever, nog evenwichtiger en geëlektrificeerd is. In lijn met de milieu-uitdagingen heeft Renault Group de ambitie om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn in Europa. www.group.renault.com