Communiqué de presse
Communiqué de presse

Renault Group maakt van Frankrijk het hart van zijn industriële strategie voor batterijen

  • Renault Group kondigt de ondertekening aan van twee belangrijke partnerschappen voor het ontwerp en de productie van batterijen voor elektrische voertuigen:
    • Renault Group gaat een strategisch partnerschap aan met Envision AESC voor de vestiging van een gigafabriek in Douai. De fabriek zal worden gebouwd in de buurt van Renault ElectriCity en zal ultramoderne, koolstofarme batterijen produceren aan een competitief kostenplaatje. Op deze manier wil Renault Group elektrische mobiliteit in Europa toegankelijker maken.
    • Renault Group ondertekent een protocolakkoord met de Franse start-up Verkor om samen krachtige batterijen te ontwikkelen en te produceren, met het oog op een belang van meer dan 20% in het kapitaal van Verkor.
  • Met de combinatie van deze twee partnerschappen en de activiteitenpool Renault ElectriCity zal de constructeur tegen 2030 bijna 4.500 rechtstreekse banen creëren in Frankrijk. Daarnaast ontstaat er een robuust ecosysteem voor de productie van batterijen in het hart van Europa.
  • Deze akkoorden luiden een nieuwe fase in van het strategisch plan “Renaulution”. Bovendien versterken ze het concurrentievermogen en de efficiëntie van Renault Group en de partners van de Alliantie wat betreft elektrische voertuigen.

Le 28 Juni 2021

Renault Group kondigt vandaag zijn strategie aan voor het ontwerp en de productie van batterijen voor elektrische voertuigen in Frankrijk. Als essentiële stap in het “Renaulution”-proces krijgt het batterijplan van Renault Group vorm door de ondertekening van twee grote partnerschappen. Enerzijds met Envision AESC, een historische partner van Nissan en wereldspeler in batterijtechnologie en -fabrieken voor slimme, koolstofarme batterijen. Anderzijds met Verkor, de start-up uit Grenoble die gespecialiseerd is in de ontwikkeling van batterijcellen voor elektrische voertuigen. Deze strategie heeft als doel om het concurrentievermogen en de efficiëntie van Renault Group op het vlak van elektrische voertuigen te verbeteren, de industriële transformatie te versnellen en de ecologische transitie waar te maken.

De twee nieuwe partnerschappen vullen de bestaande systemen binnen Renault Group aan. Zo is er het historische akkoord met LG Chem, dat vandaag batterijmodules levert voor het elektrische gamma van Renault. Binnenkort zal het ook de modules voor de toekomstige MeganE leveren. Tegelijkertijd gaan de gesprekken verder met ACC om dit ecosysteem eventueel vanaf 2027 te vervolledigen. Ook gaat binnen de Alliantie het onderzoek verder om de technologie van solide batterijen tegen 2030 te implementeren via het ASSB-project (All Solid-State Battery technology).

“Onze batterijstrategie steunt op tien jaar ervaring en investeringen van Renault Group in de waardeketen van elektrische mobiliteit. Deze nieuwe partnerschappen met Envision AESC en Verkor zullen onze positie aanzienlijk versterken en zo tegen 2030 een miljoen elektrische voertuigen met het label ‘made in Europe’ te produceren. Dit is een belangrijke stap om ons concurrentievermogen te vergroten, Renault Group te verankeren in de Franse industriële dynamiek en onze doelstelling van koolstofneutraliteit te bereiken. Op die manier bevestigt Renault Group zijn vastberadenheid om in Frankrijk populaire, betaalbare en rendabele elektrische wagens te produceren. ”, vertelt Luca de Meo, CEO van Renault Group

 

Envision AESC: een gigafabriek in Douai om elektrische voertuigen betaalbaar te maken op de Europese markt.

In het kader van zijn elektrische strategie werkt Renault Group samen met Envision AESC, dat in 2024 een gigafabriek zal bouwen in Douai met een capaciteit van 9 GWh om tegen 2030 24 GWh te behalen. Envision AESC, de batterijtak van het wereldwijde groene technologiebedrijf Envision Group, zal tot 2 miljard euro investeren in de productie van ultramoderne, koolstofarme en kostenefficiënte batterijen voor elektrische modellen, waaronder de toekomstige R5. Met dit partnerschap wil Envision AESC tegen 2030 2.500 banen creëren.  

De gigafabriek van Envision AESC creëert niet alleen 700 extra banen in Hauts-de-France. Door de nabijheid van de productievestigingen van Renault ElectriCity (Douai, Maubeuge en Ruitz), kan Renault Group zijn concurrentievermogen en de efficiëntie van zijn productieketen op de markt van de elektrische voertuigen ook aanzienlijk versterken.

De gigafabriek van Douai effent de weg voor de productie van een koolstofarme batterij, in lijn met de doelstellingen van de Europese Green Deal. Ze bevordert ook de ontwikkeling van een circulaire economie wat betreft de recyclage van afval en afgedankte batterijen. In overeenstemming met de engagementen van Renault Group is de fabriek een belangrijke troef om in 2040 en in 2050 wereldwijd koolstofneutraal te zijn in Europa. De verkoop van het merk Renault zal tegen 2030 voor 90% bestaan uit elektrische voertuigen.

“Envision Group heeft als missie om op technologisch vlak de ‘netto-nul’ partner te zijn voor bedrijven, overheden en steden over de hele wereld. We zijn dan ook verheugd dat Renault de batterijen van Envision AESC heeft gekozen voor zijn volgende generatie elektrische wagens. Door te investeren in de bouw van een nieuwe gigafabriek in Noord-Frankrijk willen we de transitie naar 'zero carbon' ondersteunen. Hiermee kunnen we namelijk batterijen en elektrische voertuigen met hoge prestaties en een langere autonomie betaalbaar en toegankelijk maken voor miljoenen extra automobilisten. Deze eerste ontwikkelingsfase zal toekomstige grootschalige investeringen mogelijk maken om de lokale toeleveringsketen te ontwikkelen. Bovendien zal ze de mogelijkheid bieden om de volledige levenscyclus van batterijen te benutten, zoals energieopslag, hergebruik van batterijen, slim opladen en circulaire economie. De gigafabriek zal in de regio het pad effenen voor duizenden nieuwe groene jobs met een hoge toegevoegde waarde binnen het kader van een volledig ecosysteem van batterijen”, aldus Lei Zhang, oprichter en algemeen directeur van Envision Group.

 

Renault Group en Verkor: een pilootproductielijn voor uiterst performante batterijen tegen 2022 en een gigafabriek voor uitmuntendheid tegen 2026.

Als aanvulling op zijn partnerschap met Envision AESC ondertekent Renault Group een protocolakkoord om in het kapitaal van Verkor te stappen met een participatie van meer dan 20%. De Franse autobouwer is van plan om deel te nemen aan het consortium dat in 2020 werd opgericht rond deze Franse start-up, dat wil inspelen op de uitdagingen van digitalisering, decarbonisatie en herindustrialisering van Frankrijk en Europa in de sector.

Samen willen Renault Group en Verkor een krachtige batterij ontwikkelen op maat van het C-segment en de hogere segmenten van het Renault-gamma en de Alpine-modellen. Via het consortium zullen ze op middellange termijn meer dan 1.200 rechtstreekse banen creëren.

Dit partnerschap zou in eerste instantie tot stand komen door de financiering van een R&D-centrum (Verkor Innovation Center) en een pilootlijn voor de prototyping en de productie van cellen en batterijmodules in Frankrijk vanaf 2022. In een tweede fase zal Verkor van start gaan met zijn project om de eerste gigafabriek van 'high performance'-batterijen in Frankrijk te bouwen. Het bedrijf streeft naar een initiële capaciteit van 10 GWh voor Renault Group vanaf 2026, die tegen 2030 kan oplopen tot 20 GWh.

De samenwerking tussen Renault Group en Verkor zal steunen op een gemeenschappelijk stappenplan om enerzijds de koolstofuitstoot van het productieproces van batterijen met 75% terug te dringen in vergelijking met de huidige processen. Anderzijds willen de partners een bevoorradingsketen opzetten die traceerbaarheid mogelijk maakt en die de veiligheid van de grondstoffen voor elektrische wagens garandeert.

“We zijn er trots op dat we samenwerken met Renault Group en kijken ernaar uit om via dit partnerschap onze gemeenschappelijke visie te verwezenlijken, namelijk de implementatie van elektrische mobiliteit op grote schaal. Het is een belangrijk akkoord dat aantoont dat we vooruitgang boeken in ons stappenplan om tegen 2030 tot 50 GWh batterijcellen te produceren. Deze doelstelling vormt voor ons het fundament in de uitrol van een competitieve, soevereine en duurzame bevoorradingsketen voor batterijen in Europa”, verklaarde Benoit Lemaignan, CEO van Verkor.

 

De participatie in het kapitaal van Verkor is onderworpen aan de gebruikelijke voorwaarden die van toepassing zijn op dergelijke transacties, met name de voorlegging ervan aan de personeelsvertegenwoordiging overeenkomstig de geldende regelgeving.

Een presentatie over het technologische ecosysteem van Renault Group, inclusief de partnerschappen met Envision en Verkor, zal worden gedeeld tijdens de online conferentie Renault eWays op woensdag 30 juni 2021 om 11 uur (CET). Tijdens dit evenement zullen Luca de Meo en zijn team de strategie voorstellen om Renault Group aan de top van de elektrificatie te positioneren door betaalbare en rendabele elektrische voertuigen te produceren.

Documenten

Renault Group maakt van Frankrijk het hart van zijn industriële strategie voor batterijen

Voir les documents Voir la médiathèque

Renault Group staat aan de vooravond van een nieuwe mobiliteit. Gesterkt door zijn alliantie met Nissan en Mitsubishi Motors en zijn unieke expertise op het vlak van elektrificering kan Renault Group rekenen op de complementariteit van zijn vijf merken – Renault, Dacia, LADA, Alpine en Mobilize – en biedt het zijn klanten duurzame en innovatieve mobiliteitsoplossingen. Renault Group is gevestigd in meer dan 130 landen en verkocht in 2020 2,9 miljoen voertuigen. Hij verenigt meer dan 170.000 medewerkers die dagelijks zijn bestaansreden belichamen zodat mobiliteit ons dichter bij elkaar kan brengen. Renault Group is klaar voor uitdagingen op de weg en op het circuit en zet zich in voor een ambitieuze en waardevolle transformatie. Die spitst zich toe op de ontwikkeling van nieuwe technologieën en diensten, en van een nieuw gamma voertuigen dat nog competitiever, nog evenwichtiger en geëlektrificeerd is. In lijn met de milieu-uitdagingen heeft Renault Group de ambitie om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn in Europa. https://www.renaultgroup.com/ 

Envision AESC maakt deel uit van Envision Group, een wereldwijde speler in groene technologie met vier andere geïntegreerde divisies. De groep exploiteert de grootste AIoT-energieoplossingen ter wereld via Envision Digital, intelligente windturbines met Envision Energy en een baanbrekende batterijtechnologie via EnvisionVirgin racing, het toonaangevende Formule E-team. Daarnaast investeert de groep in R&D via een wereldwijd netwerk van innovatiecentra in de VS, Europa en Azië. Envision AESC, met hoofdzetel in Japan, is wereldwijd een toonaangevende producent van batterijen. Onze fabrieken voor koolstofarme batterijen in Japan, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en China stellen 2.500 mensen tewerk en hebben de afgelopen tien jaar batterijen geproduceerd voor meer dan 600.000 elektrische voertuigen in 44 landen. We investeren massaal in technologieën van de nieuwe generatie om innovatie te stimuleren en werken samen met strategische partners om onze capaciteiten en knowhow te ontwikkelen. We streven ook naar een kwalitatief ontwerp en hoogstaande technologie om onze klanten uitzonderlijke prestaties, veiligheid en een interessant kostenplaatje voor hun batterijen te bieden. We zijn trots op de veiligheidsbalans van onze batterijen, die de drempel van nul kritieke incidenten in het ontwerp van nieuwe producten en processen bereikt. Met de productie, opslag en het gebruik van intelligente en digitaal geïntegreerde schone energie in onze batterijfabrieken ondersteunen we de wereldwijde transitie naar netto-nul-doelstellingen.

Verkor werd opgericht in juli 2020 en is een in Grenoble gevestigd Frans industrieel bedrijf. Met steun van het EIT InnoEnergy, de IDEC-groep, Schneider Electric en Capgemini versnelt de onderneming de productie van koolstofarme batterijen in Frankrijk en Europa om te voldoen aan de groeiende vraag naar elektrische voertuigen, elektrische mobiliteit in het algemeen en stationaire opslag in Europa.

Verkor ontwikkelt een aantrekkelijk businessmodel op het gebied van soepelheid, duurzaamheid en good governance en trekt daardoor de beste talenten aan. Een sterk en wendbaar team blijft groeien om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Het door Verkor geleide project verenigt de beste partners om de hele waardeketen in Europa te lokaliseren, zodat vaardigheden en hulpbronnen optimaal worden benut. Dankzij deze troeven opent Verkor in 2022 zijn volledig digitale 4.0-pilotlijn. Als toonbeeld van uitmuntendheid, concurrentievermogen en optimaal gebruik van hulpbronnen zal deze innovatie geïntegreerd worden in de gigafabriek die gepland is voor 2024. 

Meer informatie vindt u op www.verkor.com

Documenten

Renault Group maakt van Frankrijk het hart van zijn industriële strategie voor batterijen
Renault Group maakt van Frankrijk het hart van zijn industriële strategie voor batterijen

Renault Group staat aan de vooravond van een nieuwe mobiliteit. Gesterkt door zijn alliantie met Nissan en Mitsubishi Motors en zijn unieke expertise op het vlak van elektrificering kan Renault Group rekenen op de complementariteit van zijn vijf merken – Renault, Dacia, LADA, Alpine en Mobilize – en biedt het zijn klanten duurzame en innovatieve mobiliteitsoplossingen. Renault Group is gevestigd in meer dan 130 landen en verkocht in 2020 2,9 miljoen voertuigen. Hij verenigt meer dan 170.000 medewerkers die dagelijks zijn bestaansreden belichamen zodat mobiliteit ons dichter bij elkaar kan brengen. Renault Group is klaar voor uitdagingen op de weg en op het circuit en zet zich in voor een ambitieuze en waardevolle transformatie. Die spitst zich toe op de ontwikkeling van nieuwe technologieën en diensten, en van een nieuw gamma voertuigen dat nog competitiever, nog evenwichtiger en geëlektrificeerd is. In lijn met de milieu-uitdagingen heeft Renault Group de ambitie om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn in Europa. https://www.renaultgroup.com/ 

Envision AESC maakt deel uit van Envision Group, een wereldwijde speler in groene technologie met vier andere geïntegreerde divisies. De groep exploiteert de grootste AIoT-energieoplossingen ter wereld via Envision Digital, intelligente windturbines met Envision Energy en een baanbrekende batterijtechnologie via EnvisionVirgin racing, het toonaangevende Formule E-team. Daarnaast investeert de groep in R&D via een wereldwijd netwerk van innovatiecentra in de VS, Europa en Azië. Envision AESC, met hoofdzetel in Japan, is wereldwijd een toonaangevende producent van batterijen. Onze fabrieken voor koolstofarme batterijen in Japan, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en China stellen 2.500 mensen tewerk en hebben de afgelopen tien jaar batterijen geproduceerd voor meer dan 600.000 elektrische voertuigen in 44 landen. We investeren massaal in technologieën van de nieuwe generatie om innovatie te stimuleren en werken samen met strategische partners om onze capaciteiten en knowhow te ontwikkelen. We streven ook naar een kwalitatief ontwerp en hoogstaande technologie om onze klanten uitzonderlijke prestaties, veiligheid en een interessant kostenplaatje voor hun batterijen te bieden. We zijn trots op de veiligheidsbalans van onze batterijen, die de drempel van nul kritieke incidenten in het ontwerp van nieuwe producten en processen bereikt. Met de productie, opslag en het gebruik van intelligente en digitaal geïntegreerde schone energie in onze batterijfabrieken ondersteunen we de wereldwijde transitie naar netto-nul-doelstellingen.

Verkor werd opgericht in juli 2020 en is een in Grenoble gevestigd Frans industrieel bedrijf. Met steun van het EIT InnoEnergy, de IDEC-groep, Schneider Electric en Capgemini versnelt de onderneming de productie van koolstofarme batterijen in Frankrijk en Europa om te voldoen aan de groeiende vraag naar elektrische voertuigen, elektrische mobiliteit in het algemeen en stationaire opslag in Europa.

Verkor ontwikkelt een aantrekkelijk businessmodel op het gebied van soepelheid, duurzaamheid en good governance en trekt daardoor de beste talenten aan. Een sterk en wendbaar team blijft groeien om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Het door Verkor geleide project verenigt de beste partners om de hele waardeketen in Europa te lokaliseren, zodat vaardigheden en hulpbronnen optimaal worden benut. Dankzij deze troeven opent Verkor in 2022 zijn volledig digitale 4.0-pilotlijn. Als toonbeeld van uitmuntendheid, concurrentievermogen en optimaal gebruik van hulpbronnen zal deze innovatie geïntegreerd worden in de gigafabriek die gepland is voor 2024. 

Meer informatie vindt u op www.verkor.com