Communiqué de presse
Communiqué de presse

Renault Group en Nissan leggen laatste hand aan akkoorden en starten nieuw hoofdstuk in hun Alliantie

Naar aanleiding van de aankondigingen die op 6 februari en 26 juli 2023 werden gepubliceerd en na het verkrijgen van de vereiste wettelijke vergunningen, treedt het nieuwe akkoord van de Alliantie tussen Renault Group en Nissan vandaag in werking. Het vervangt de vorige akkoorden die het bestuur van de Alliantie regelden (met name de Restated Alliance Master Agreement, de Alliance Equity Participation Agreement en het Memorandum of Understanding van 12 maart 2019.)

Bijgevolg hebben Renault Group en Nissan voortaan een wederzijdse participatie van 15 procent, met een bewaringsplicht en een plafonneringsverplichting voor hun participaties. De stemrechten van Renault Group en Nissan zijn beperkt tot 15 procent van de uitoefenbare stemrechten en binnen deze limiet hebben beide partners de mogelijkheid om hun stemrechten vrij uit te oefenen.

Le 08 November 2023

Renault heeft 28,4% van de Nissan-aandelen (op een totaal van 43,4%) overgedragen aan een Franse trust, waar de stemrechten, behoudens enkele uitzonderingen, neutraal worden uitgeoefend. Renault Group blijft ten volle genieten van de economische rechten (dividenden en overdrachtsopbrengsten van de aandelen) verbonden aan de aandelen in het bezit van de trust tot deze aandelen worden verkocht. Vanaf vandaag kan Renault Group de trust opdracht geven om over te gaan tot de verkoop van de Nissan-aandelen die in het bezit zijn van de trust, zonder echter verplicht te zijn dit te doen binnen een vooraf bepaalde termijn. Renault Group heeft alle vrijheid om de Nissan-aandelen die in het bezit zijn van de trust te verkopen in het kader van een proces dat georganiseerd en gecoördineerd wordt met Nissan en waarbij Nissan een voorkooprecht geniet, ten eigen bate of ten gunste van een aangewezen derde.

De overdracht van Nissan-aandelen door Renault Group aan de trust zal geen enkele waardevermindering in de financiële staten van Renault Group met zich meebrengen.

Dit nieuwe hoofdstuk van de Alliantie steunt op de robuuste fundamenten van een langdurig partnerschap. Het zal de waardecreatie voor elk van de leden maximaliseren door de basis van een nieuw evenwichtig, rechtvaardig en efficiënt bestuur te leggen. De Alliantie zal haar inspanningen bestendigen om op alle markten belangrijke projecten te identificeren die haar leden wederzijds gunstige, grootschalige en tastbare resultaten opleveren.

 

Jean-Dominique Senard, voorzitter van de Alliantie, verklaarde: “We zijn erg verheugd te kunnen aankondigen dat de nieuwe Alliance Agreement, die eind juli 2023 werd gesloten, vandaag in werking treedt. Dit akkoord is een ware mijlpaal voor Renault Group, Nissan en Mitsubishi Motors en legt de basis voor een nieuw, rechtvaardig en efficiënt langetermijnpartnerschap, dat waarde zal creëren voor alle leden van de Alliantie en voor al onze stakeholders.”

 

Makoto Uchida, Voorzitter en CEO van Nissan Motor Co. Ltd., verklaarde: “Nissan zal op dit akkoord van gelijken steunen om onze kerncompetenties verder te ontwikkelen en aan flexibiliteit te winnen om nieuwe groeikansen te identificeren die onze commerciële strategie zullen ondersteunen, met name dankzij initiatieven die aansluiten bij ons Plan Nissan Ambition 2030 en onze elektrificeringsstrategie, en die tegelijk meer waarde creëren voor de hele Alliantie. Wij zijn ervan overtuigd dat dit hernieuwde partnerschap erg vruchtbaar wordt."

 

Luca de Meo, CEO van Renault Group, verklaarde: “We vatten dit nieuwe tijdperk van de Alliantie aan met een pragmatische en businessgerichte houding. Onze gezamenlijke projecten in Europa, Latijns-Amerika en India zullen ons partnerschap versterken en voor elk van de partners honderden miljoenen euro’s aan waarde creëren. Tegelijk zorgen ze voor synergieën op het vlak van innovatie. Bovendien zijn we bijzonder trots Nissan en Mitsubishi Motors te mogen verwelkomen als strategische partners binnen Ampere, onze dochteronderneming voor elektrische voertuigen en software. Hun interesse bevestigt de aantrekkelijkheid van onze middelen. Tot slot zal Renault Group profiteren van een grotere flexibiliteit in zijn kapitaalallocatiebeleid dankzij de mogelijkheid om de Nissan-aandelen te gelde te maken.”

Documenten

Renault Group en Nissan leggen laatste hand aan akkoorden en starten nieuw hoofdstuk in hun Alliantie (WORD)

Renault Group en Nissan leggen laatste hand aan akkoorden en starten nieuw hoofdstuk in hun Alliantie (PDF)

Voir les documents

Renault Group staat aan de vooravond van een nieuwe mobiliteit. Gesterkt door zijn alliantie met Nissan en Mitsubishi Motors en zijn unieke expertise op het vlak van elektrificering kan Renault Group rekenen op de complementariteit van zijn vier merken – Renault, Dacia, Alpine en Mobilize – en biedt het zijn klanten duurzame en innovatieve mobiliteitsoplossingen. Renault Group is gevestigd in meer dan 130 landen en verkocht in 2022 2,1 miljoen voertuigen. Hij verenigt bijna 110.000 medewerkers die dagelijks zijn bestaansreden belichamen zodat mobiliteit ons dichter bij elkaar kan brengen. Renault Group is klaar voor uitdagingen op de weg en op het circuit en zet zich in voor een ambitieuze en waardevolle transformatie. Die spitst zich toe op de ontwikkeling van nieuwe technologieën en diensten, en van een nieuw gamma voertuigen dat nog competitiever, nog evenwichtiger en geëlektrificeerd is. In lijn met de milieu-uitdagingen heeft Renault Group de ambitie om tegen 2040 koolstofneutraal te zijn in Europa. https://www.renaultgroup.com/Documenten

Renault Group en Nissan leggen laatste hand aan akkoorden en starten nieuw hoofdstuk in hun Alliantie (WORD)
Renault Group en Nissan leggen laatste hand aan akkoorden en starten nieuw hoofdstuk in hun Alliantie (PDF)
Renault Group en Nissan leggen laatste hand aan akkoorden en starten nieuw hoofdstuk in hun Alliantie (WORD)
Renault Group en Nissan leggen laatste hand aan akkoorden en starten nieuw hoofdstuk in hun Alliantie (PDF)

Renault Group staat aan de vooravond van een nieuwe mobiliteit. Gesterkt door zijn alliantie met Nissan en Mitsubishi Motors en zijn unieke expertise op het vlak van elektrificering kan Renault Group rekenen op de complementariteit van zijn vier merken – Renault, Dacia, Alpine en Mobilize – en biedt het zijn klanten duurzame en innovatieve mobiliteitsoplossingen. Renault Group is gevestigd in meer dan 130 landen en verkocht in 2022 2,1 miljoen voertuigen. Hij verenigt bijna 110.000 medewerkers die dagelijks zijn bestaansreden belichamen zodat mobiliteit ons dichter bij elkaar kan brengen. Renault Group is klaar voor uitdagingen op de weg en op het circuit en zet zich in voor een ambitieuze en waardevolle transformatie. Die spitst zich toe op de ontwikkeling van nieuwe technologieën en diensten, en van een nieuw gamma voertuigen dat nog competitiever, nog evenwichtiger en geëlektrificeerd is. In lijn met de milieu-uitdagingen heeft Renault Group de ambitie om tegen 2040 koolstofneutraal te zijn in Europa. https://www.renaultgroup.com/