Communiqué de presse
Communiqué de presse

Renault-groep krijgt onderscheiding van internationale organisatie CDP voor verkleining van ecologische voetafdruk

Le 27 Oktober 2016

  • De Renault-groep heeft een plekje verworven in de besloten groep van ‘A-LIST’-ondernemingen die door CDP worden beschouwd als wereldwijde koplopers in de strijd tegen de opwarming van de aarde.
  • Tussen 2010 en 2016 heeft de Renault-groep de ecologische voetafdruk van al zijn activiteiten verminderd met meer dan 17%.
  • De elektrische wagen van Renault is een onmiddellijk en doeltreffend antwoord op de huidige klimatologische uitdagingen.

Op 25 oktober 2016 heeft de internationale non-profitorganisatie CDP (het vroegere Carbon Disclosure Project) tijdens een plechtigheid in aanwezigheid van Ségolène Royal, de Franse minister van Milieu, Energie en de Zee, een Climate Leadership Award uitgereikt aan de Renault-groep als erkenning van de getroffen maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Renault heeft hiermee, als een van de duizenden andere geanalyseerde ondernemingen van over de hele wereld, een onderscheiding gekregen voor zijn milieubeleid.

De Renault-groep heeft een plekje verworven in de besloten groep van ‘A-LIST’-ondernemingen die door CDP worden beschouwd als wereldwijde koplopers in de strijd tegen de opwarming van de aarde. CDP, een collectief van 827 investeerders met een belegd vermogen van ongeveer 100 miljard dollar, stelt jaarlijks, na analyse van de klimaatdoelstellingen en -inspanningen van meer dan 2 000 ondernemingen uit alle sectoren wereldwijd, een lijst op.

‘Wij zijn vereerd om de hoogst mogelijke score te hebben behaald. Dit is een echte erkenning van ons engagement in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Renault is de eerste autobouwer ter wereld die zich er openlijk toe heeft verbonden om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen en in het kader van deze uitdaging als een van de eerste producenten zwaar heeft geïnvesteerd in de ontwikkeling en marketing op grote schaal van elektrische voertuigen in massaproductie. Wij blijven verder innoveren in elektrische wagens via met name de verbetering van de autonomie en doen er alles aan om onze doelstelling om onze ecologische voetafdruk duurzaam en significant te verkleinen te behalen’, verklaarde Jean-Philippe Hermine, Directeur Milieu van de Renault-groep.

Tussen 2010 en 2016 heeft de Renault-groep als eerste autobouwer de ecologische voetafdruk van al zijn activiteiten vrijwillig verminderd met meer dan 17%.

Voor Renault is de verkleining van zijn ecologische voetafdruk de hoofddoelstelling, en zit deze maatregel vervat in het strategische plan. Ze is een prestatie-indicator van de Groep, maar ook een managementtool voor alle functies binnen de onderneming voor een duurzamer milieubeleid en een verminderde uitstoot.

In 2011 was Renault de eerste autobouwer ter wereld die openlijk de doelstelling vooropstelde om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen. De eerste stap bestond erin om zijn wereldwijde ecologische voetafdruk per verkocht voertuig tegen eind 2013 met 10 % te verminderen. Toen dit resultaat was behaald, beloofde Renault om zijn inspanningen te consolideren en uit te breiden door een gemiddelde jaarlijkse vermindering van 3% over de hele periode van het plan voor 2016: Drive the Change, of een wereldwijde vermindering van bijna 17% tussen 2010 en 2016.

Vanaf eind 2015 publiceerde Renault een ecologische voetafdruk 1 die 17,2% lager lag dan in 2010, en behaalde zo een jaar eerder de voor 2016 vastgelegde doelstelling. Hiermee heeft Renault, alleen al voor het jaar 2015, een uitstoot in de atmosfeer vermeden van het equivalent van de jaarlijkse CO2-uitstoot van een stad als Barcelona 2 .

De ecologische voetafdruk van de Renault-groep komt overeen met de uitstoot van broeikasgassen – hoofdzakelijk CO2 – gegenereerd door de levenscyclus van zijn voertuigen (gebruik inclusief de productie van de vereiste energie om te rijden, en de terbeschikkingstelling van grondstoffen bij productie) en door al zijn activiteiten (ontwerp, productie, transport, verkoop van onderdelen en voertuigen, en alle ondersteunende functies van de onderneming). Het is dus door al deze factoren te beïnvloeden dat Renault zijn ecologische voetafdruk verkleint.

De elektrische wagen is een onmiddellijk en doeltreffend antwoord op de huidige klimatologische uitdagingen. Hij stoot bij gebruik geen C02 uit 3 en zijn ecologische voetafdruk, die vandaag reeds veel kleiner is dan die van een doorsnee voertuig met verbrandingsmotor in Europa, wordt nog kleiner met de ontwikkeling van hernieuwbare energie waardoor een koolstofarme energie kan worden geproduceerd. Renault is pionier en koploper in Europa met ZOE, de meest verkochte elektrische wagen met een recordautonomie van 400 km 4 . In totaal zijn dit meer dan 100 000 elektrische voertuigen die Renault sinds 2011 in verkeer heeft gesteld, en waardoor dus is vermeden dat 125 000 ton CO2 in de atmosfeer is terechtgekomen.

Renault verkleint tegelijkertijd de ecologische voetafdruk van alle activiteiten (industrie, engineering, transport en verkoop). Op industrieel gebied verbetert Renault voortdurend de energie-efficiëntie van zijn fabrieken en gebruikt het steeds vaker hernieuwbare energiebronnen. Zo is de emissievrije fabriek in Tanger, Marokko, uitgerust met een verwarmingsinstallatie op biomassa die wordt gevoed door lokaal landbouwafval, uniek in de autosector. In het jaar 2015 werd 91% van de energiebehoeften gedekt door hernieuwbare bronnen waardoor een uitstoot van meer dan 90 000 ton CO2 per jaar kon worden vermeden.

1 per verkocht voertuig ter wereld.

2 Het equivalent van de CO2-uitstoot van een Europese stad van ongeveer 1 600 000 inwoners werd vermeden in 2015 vergeleken met 2010.

3 Noch CO2-emissies noch gereglementeerde luchtverontreinigende stoffen tijdens het rijden, behalve aan slijtage onderhevige onderdelen.

4 Gehomologeerde genormaliseerde NEDC-cyclus.

Documenten

Renault-groep krijgt onderscheiding van internationale organisatie CDP voor verkleining van ecologische voetafdruk

Voir le document Voir la médiathèque
Pers Renault Group Belux

Pers Renault Group Belux

Documenten

Renault-groep krijgt onderscheiding van internationale organisatie CDP voor verkleining van ecologische voetafdruk
Renault-groep krijgt onderscheiding van internationale organisatie CDP voor verkleining van ecologische voetafdruk