Persbericht
Persbericht

Renault en Nissan ondertekenen definitieve alliantieovereenkomsten

Parijs en Yokohama, 26 juli 2023 - Renault Group en Nissan Motor Co. delen mee dat ze vandaag de definitieve overeenkomsten hebben gesloten in het kader van de bindende raamovereenkomst die op 6 februari 2023 werd ondertekend en aangekondigd. De daaruit voortvloeiende transacties, die onderworpen zijn aan een beperkt aantal wettelijke en andere opschortende voorwaarden, zullen naar verwachting in het vierde kwartaal van 2023 worden afgerond.

Jean-Dominique Senard, voorzitter van de Alliantie, zei: “Met de overeenkomsten die we vandaag hebben ondertekend, kunnen we een nieuw hoofdstuk inluiden voor de Alliantie. Deze overeenkomsten versterken ons langlopende partnerschap en zullen de waardecreatie voor elk lid van de Alliantie maximaliseren. Ook leggen ze de basis voor een nieuwe vorm van bestuur die evenwichtig, eerlijk en efficiënt is.”

Makoto Uchida, voorzitter en CEO van Nissan, zei: “Met de afronding van de definitieve overeenkomsten zijn we een nieuwe fase van samenwerking met Renault en Mitsubishi Motors ingegaan op wederzijds voordelige gebieden van innovatie. Dit zal extra waarde creëren door middel van initiatieven die zijn afgestemd op het Ambition 2030-plan en de elektrificatiestrategie van Nissan. De mogelijkheid om in Ampere te investeren is een aanvulling op en versterking van Nissans huidige elektrische offensief in Europa en zal tal van synergieën mogelijk maken, waaronder kostenefficiëntie, naleving van regelgeving en een breder aanbod van producten en motoren voor elektrische voertuigen.”

Luca de Meo, CEO van Renault Group, verklaarde: “Met deze definitieve overeenkomsten hebben we een solide basis om onze wereldwijde activiteiten op belangrijke markten nieuw leven in te blazen, met het potentieel om een waarde van honderden miljoenen te genereren voor Renault, Nissan, Mitsubishi en onze belanghebbenden. Deze overeenkomsten geven ons de strategische flexibiliteit die we meer dan ooit nodig hebben in de snel veranderende omgeving van vandaag. We zijn allemaal volledig toegewijd en vol goede moed, en heten Nissan welkom als sterke partner bij Ampere, onze toekomstige elektrische en softwarekampioen. Het bevestigt de aantrekkingskracht van een project waarmee Renault en zijn Alliantiepartners op polepositie staan voor de race naar elektrische voertuigen en software in Europa.”

op 26 Juli 2023

De overeenkomsten zijn bedoeld om de samenwerking binnen de Alliantie te maximaliseren op drie gebieden:

  • Operationele projecten met hoge waardecreatie in India, Latijns-Amerika en Europa;
  • Een toegenomen strategische wendbaarheid met nieuwe initiatieven waarbij partners kunnen aansluiten;
  • Evenwichtigere kruisparticipaties tussen Renault Group en Nissan en een sterker bestuur van de Alliantie.

Wat het eerste gebied betreft plannen de partners belangrijke nieuwe projecten in Latijns-Amerika, India en Europa, bedoeld om wederzijds voordelige, grootschalige en tastbare resultaten op te leveren voor de leden van de Alliantie. Onder deze projecten hebben Renault Group en Nissan al aangekondigd dat ze zich opnieuw zullen inzetten voor activiteiten in India door middel van nieuwe investeringen en nieuwe voertuigen.

Op het tweede gebied van versterkte samenwerking kwamen de drie ondernemingen van de Alliantie overeen om elkaar te ondersteunen op het gebied van elektrificatie en lage-emissietechnologieën door te investeren in en samen te werken aan bedrijfsspecifieke projecten die waarde toevoegen voor hun partners.

Als onderdeel van deze samenwerking heeft Nissan toegezegd tot 600 miljoen euro te investeren in Ampere, de nieuwe entiteit van Renault Group die zich richt op elektrische voertuigen en software in Europa, om strategisch investeerder te worden en zitting te nemen in de raad van bestuur. Deze investeringsopportuniteit is in lijn met de elektrificatiestrategie van Nissan en creëert meerdere potentiële voordelen en synergieën die de doelstellingen en initiatieven van Nissan in Europa en mogelijk andere markten aanvullen.

De definitieve overeenkomsten formaliseren ook de herschikking van de wederzijdse participaties tussen Renault Group en Nissan en de versterking van het bestuur van de Alliantie. Renault Group en Nissan hebben een nieuwe alliantieovereenkomst ondertekend die de huidige overeenkomsten zal vervangen (met name de Restated Alliance Master Agreement, de Alliance Equity Participation Agreement en het Memorandum of Understanding van 12 maart 2019).

Zoals aangekondigd op 6 februari 2023 zullen Renault Group en Nissan een wederzijdse participatie van 15% behouden, met een retentieverplichting en een plafonnering van hun participaties. Renault zal 28,4% van zijn Nissan-aandelen overdragen aan een Franse trust, waar de stemrechten zullen worden ‘geneutraliseerd’, behoudens bepaalde uitzonderingen. Renault Group zal ten volle blijven genieten van de economische rechten (dividenden en opbrengsten uit de overdracht van de aandelen) verbonden aan de aandelen in het bezit van de trust, tot deze aandelen worden verkocht. De overdracht aan de trust zal geen enkele waardevermindering in de financiële staten van Renault Group tot gevolg hebben.

Als gevolg van de overdracht van de 28,4% Nissan-aandelen aan de trust zal Nissan de stemrechten verbonden aan zijn participatie in Renault Group kunnen uitoefenen. De stemrechten van Renault Group en Nissan zullen worden beperkt tot 15% van de uitoefenbare stemrechten, waarbij beide bedrijven hun stemrechten binnen deze limiet kunnen uitoefenen.

Renault Group zal de trust opdracht geven om de Nissan-aandelen in de trust te verkopen indien dit commercieel redelijk is voor Renault Group, maar zal geen enkele verplichting hebben om de aandelen binnen een vooraf bepaalde termijn te verkopen. Renault Group zal alle vrijheid hebben om de Nissan-aandelen in de trust te verkopen, in het kader van een met Nissan georganiseerd en gecoördineerd proces, waarbij Nissan een voorkooprecht zal hebben, in zijn voordeel of ten gunste van een aangewezen derde.

Documenten

Renault en Nissan ondertekenen definitieve alliantieovereenkomsten (WORD)

Renault en Nissan ondertekenen definitieve alliantieovereenkomsten (PDF)

Zie de documenten

Documenten

Renault en Nissan ondertekenen definitieve alliantieovereenkomsten (WORD)
Renault en Nissan ondertekenen definitieve alliantieovereenkomsten (PDF)
Renault en Nissan ondertekenen definitieve alliantieovereenkomsten (WORD)
Renault en Nissan ondertekenen definitieve alliantieovereenkomsten (PDF)