Communiqué de presse
Communiqué de presse

Porto Santo : Het eerste intelligente ecosysteem voor energie

In februari 2018 begon Groupe Renault, Europees marktleider op het gebied van elektrische voertuigen, samen te werken met energieleverancier Empresa de Electricidade da Madeira om de energietransitie van het Portugese Porto Santo te bevorderen.

Dit intelligente elektrische ecosysteem, dat nu operationeel is, steunt op vier pijlers: elektrische voertuigen, stationaire energieopslag, intelligente laadsystemen en een omkeerbaar laadproces.

Le 28 Mei 2019

De strategie van de Groupe Renault bestaat erin een intelligent ecosysteem te ontwikkelen om de energietransitie en de grootschalige ontplooiing van de elektrische mobiliteit te ondersteunen.

Zo wil de groep een aanzienlijke bijdrage leveren tot de ontwikkeling van zogeheten ‘smart grids’ [1] , slimme elektriciteitsnetten. Wanneer ze verbonden zijn met een smart grid verhogen de elektrische voertuigen van Renault de beschikbaarheid van koolstofvrije en goedkope energie. Smart grids maken namelijk intelligente laadoplossingen (smart charging), interactie tussen het voertuig en het elektriciteitsnet en projecten rond batterijrecuperatie mogelijk.

  • Intelligent laden of smart charging past de laadstatus van het voertuig aan de behoeften van de gebruiker en de elektriciteitstoevoer door het netwerk aan. Opladen is het meest efficiënt wanneer de elektriciteitsproductie groter is dan de vraag, in het bijzonder wanneer de productie van hernieuwbare energie piekt. Het laden stopt wanneer de elektriciteitsvraag de stroomtoevoer via het netwerk overstijgt. Zo optimaliseert het elektriciteitsnet de levering van lokale hernieuwbare energie.
  • Vehicle-to-grid charging ’ of omgekeerd laden moduleert het laden en ontladen van de batterijen van elektrische voertuigen volgens de behoeften van de gebruikers en de stroomtoevoer door het elektriciteitsnet. Het laden bereikt zijn maximumniveau wanneer de elektriciteitstoevoer de vraag overstijgt, met name wanneer de productie van hernieuwbare energie piekt. Tijdens verbruikspieken kunnen voertuigen echter ook elektriciteit op het net zetten. Elektrische voertuigen kunnen dus als tijdelijke energieopslag fungeren en worden zo een belangrijke factor in de ontwikkeling van hernieuwbare energie. Op die manier optimaliseert het elektriciteitsnet de toevoer van lokale hernieuwbare energie en beperkt het de infrastructuurkosten. Tegelijk genieten klanten een groenere en ecologischere elektriciteitsconsumptie en worden ze financieel beloond wanneer ze het elektriciteitsnet ondersteunen.
  • Zelfs na zijn levenscyclus in een auto beschikt de batterij van een elektrisch voertuig nog steeds over een grote opslagcapaciteit. Die komt goed van pas in minder veeleisende omstandigheden, zoals stationaire energieopslag. Door batterijen een tweede leven te geven, biedt Renault een antwoord op alle behoeften inzake energieopslag: van eengezinswoningen tot kantoorgebouwen, fabrieken of scholen, residentiële gebouwen en zelfs laadpunten voor elektrische wagens.

Met de oprichting van Renault Energy Services in 2017 knoopte de groep bovendien bevoorrechte relaties aan met de verschillende energiespelers om slimme laadoplossingen, batterijrecuperatie en de volledige integratie van elektrische voertuigen in het elektriciteitsnet te promoten.

Porto Santo als laboratorium om te ontdekken hoe de elektrische revolutie ons dagelijkse leven verandert, ook buiten het transport om.

Het Portugese eiland Porto Santo kende lange tijd problemen met zijn energiebehoeften en -voorzieningen. Doordat het een klein eiland is, was het grotendeels afhankelijk van ingevoerde energie, die werd opgewekt met fossiele brandstoffen.

Ambitie

In 2018 heeft de regionale regering van Madeira echter het programma Smart Fossil Free Island geïmplementeerd om van Porto Santo het eerste ‘smart island’ in Europa te maken, dankzij een innovatief elektrisch ecosysteem . Dat systeem gebruikt intelligente en duurzame technologie om de energieonafhankelijkheid van het eiland te versterken en de productie van hernieuwbare energie te promoten door middel van een koolstofarme mobiliteit.

Empresa de Electricidade da Madeira (EEM), de energieproducent, -transporteur en -verdeler van de Portugese eilanden Madeira en Porto Santo, ging voor deze samenwerking in zee met de Groupe Renault als partner voor elektrische mobiliteitsoplossingen op basis van elektrische wagens, ‘second life'-batterijen, slimme laadtechnologie en een omkeerbaar laadproces .

Een driedelig project : voor het design van dit ecosysteem doet de Groupe Renault een beroep op zijn elektrische voertuigen, die de Europese markt aanvoeren, alsook op beproefde technologische oplossingen:

Vandaag circuleren er op het eiland veertien Renaults ZOE en zes Renaults Kangoos Z.E., die dagelijks worden gebruikt door vrijwilligers uit Porto Santo. Van de twintig voertuigen worden er vier Kangoos Z.E. als taxi’s gebruikt, terwijl de twee andere exemplaren worden ingezet als shuttledienst naar hotelcomplexen. Van de ZOE’s wordt er een gebruikt door de lokale politie en een andere door het team van Empresa de Electricidade da Madeira (EEM). Een jaar nadat het project werd gelanceerd, hebben 224 gebruikers kennisgemaakt met de elektrische mobiliteit en legden de auto’s in het totaal 212.520 kilometer af op het eiland. Ze worden intelligent opgeladen (smartcharging) dankzij de veertig geconnecteerde private of openbare laadstations die EEM en de Groupe Renault op het eiland hebben geïnstalleerd.

De Groupe Renault installeerde ook twee stationaire energieopslagsites met batterijen gerecupereerd uit de elektrische wagens van Renault (132 kW). Het doel bestaat erin om de energie van zonne- en windinstallaties op Porto Santo op te slaan en de spanning te regelen om het net te helpen stabiliseren. Deze energie wordt opgeslagen zodra ze geproduceerd wordt en wordt in het stroomnet geïnjecteerd om aan de lokale behoeften te voldoen. Sommige van deze batterijen zijn afkomstig van het eiland Madeira. De Groupe Renault bewijst op die manier dat het ‘second life’-batterijen kan hergebruiken in een lokaal ecosysteem.

Sinds maart 2019 gaan twee elektrische voertuigen nog verder in hun interactie met het elektriciteitsnet en kunnen ze ook elektriciteit afgeven tijdens verbruikspieken. Porto Santo maakt deel uit van het eerste grootschalige experiment rond bidirectioneel opladen met wisselstroom , gelanceerd door de Groupe Renault. Momenteel telt het eiland twee ZOE’s die bidirectioneel kunnen laden. Deze technologie, die steunt op een omkeerbare lader aan boord, dringt de kosten van de bijbehorende laadstations gevoelig terug. Er lopen ook nog andere experimenten in Nederland, die later zullen worden uitgerold in Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Zweden en Denemarken.

Deze twee testwagens maken het mogelijk om de technische en economische voordelen van een in de elektrische auto geïntegreerde oplossing te meten en de waarde van de services op concrete wijze te demonstreren in het lokale elektriciteitsnet. Voorbeelden daarvan zijn het promoten van het gebruik van zonne- en windenergie, het controleren van de frequentie of de spanning van het elektriciteitsnet en het verlagen van de infrastructuurkosten. Op lange termijn zal de groep in staat zijn om samen met zijn partners auto’s met een omkeerbaar laadsysteem aan te bieden en nieuwe normen uit te werken.

Porto Santo is dus het eerste eiland dat deze drie verschillende systemen samenbrengt en is goed op weg om ‘s werelds eerste eiland met een slimme energieproductie zonder fossiele brandstoffen te worden.

Nauwe samenwerking met onze partners

Empresa de Electricidade da Madeira (EEM), de lokale nutsdienst en netwerkoperator van de Portugese eilanden Madeira en Porto Santo, werkt voor dit project samen met de Groupe Renault en het Duitse technologiebedrijf The Mobility House, dat zich specialiseert in elektrische mobiliteit. De autoconstructeur levert elektrische voertuigen met unidirectioneel en bidirectioneel laadsysteem, alsook ‘second life’-batterijen. The Mobility House beheert de elektrische toevoer en -vraag door middel van een intelligent, cloudbased marktplatform en maakt de integratie van hernieuwbare energie in het ecosysteem mogelijk.

Volgende stappen

Slim laden en omkeerbare laders zullen snel furore maken dankzij incentives en autodelen . Dankzij deze verschillende oplossingen zou de vloot elektrische wagens tegen 2020 groeien van twintig tot honderd wagens (tien procent van de in het totaal duizend auto’s op het eiland).

Met Porto Santo experimenteert de Groupe Renault op grote schaal door een partnerschap aan te gaan met experts in hun vakgebied en door naar de behoeften en verwachtingen van klanten te peilen om een model uit te werken dat ook voor andere eilanden, ecobuurten of steden (Belle-Île-en-Mer in Frankrijk, eiland Réunion, enz.) kan worden gebruikt.

Algemeen gesproken illustreert Porto Santo het engagement van de Groupe Renault om publieke en private partnerschappen af te sluiten om iedereen te laten genieten van duurzame mobiliteitsoplossingen , conform de strategie van de groep om uit te groeien tot een belangrijke speler in elektrische ecosystemen en een leverancier van intelligente mobiliteitsoplossingen voor de stad van de toekomst.

In zijn strategische Plan Drive The Future 2017 – 2022 stelt de Groupe Renault zich als doel om zijn leiderschap in elektrische voertuigen te behouden , door tegen het einde van het plan twaalf geëlektrificeerde voertuigen (waaronder acht zuiver elektrische modellen) op de markt te brengen. Tegen het einde van het plan zal de helft van alle modellen in het gamma een geëlektrificeerde afgeleide hebben.

Voornaamste cijfers van Renault en ZOE

De markt van de elektrische voertuigen heeft een groot potentieel en de Groupe Renault voert de Europese markt aan. In 2018 noteerde Renault een groei van 37 procent in de verkoop van elektrische wagens in Europa en haalde het merk een marktaandeel van 22,2 procent. Een op de vijf elektrische voertuigen aangekocht in Europa is een Renault.

Om verder te gaan

  • IN PORTO SANTO GAAT DE ENERGIETRANSITIE SNEL

https://easyelectriclife.groupe.renault.com/en/outlook/cities-planning/in-porto-santo-the-energy-transition-barrels-ahead/

  • IN UTRECHT TEST RENAULT HET BIDIRECTIONELE LAADSYSTEEM

https://easyelectriclife.groupe.renault.com/en/outlook/cities-planning/renault-tests-its-bi-directional-charging-system-in-utrecht/

  • BELLE-ÎLE-EN-MER: BINNENKORT EEN NIEUW ‘SMART ISLAND’

https://easyelectriclife.groupe.renault.com/en/outlook/cities-planning/belle-ile-en-mer-soon-to-be-a-new-smart-island/

  • WANNEER ELEKTRISCHE MOBILITEIT EEN REVOLUTIE TEWEEGBRENGT IN DE AUTOSECTOR

https://easyelectriclife.groupe.renault.com/en/outlook/markets/when-electromobility-transforms-the-car-industry/


[1] Een smart grid is een elektriciteitsnetwerk dat informatie laat circuleren om de elektriciteitsstroom in real time te regelen en een efficiënter netwerkbeheer mogelijk te maken.

Documenten

Porto Santo : Het eerste intelligente ecosysteem voor energie

Voir le document Voir la médiathèque
Pers Renault Group Belux

Pers Renault Group Belux

Documenten

Porto Santo : Het eerste intelligente ecosysteem voor energie
Porto Santo : Het eerste intelligente ecosysteem voor energie