Communiqué de presse
Communiqué de presse

Persbericht

Na maanden van constructieve besprekingen met Nissan Motor Co. Ltd kondigt Renault Group vandaag aan dat het, onder voorbehoud van goedkeuring door zijn Raad van Bestuur, een belangrijke stap heeft gezet in zijn besprekingen over de nieuwe grondslagen van hun partnerschap.

Le 30 Januari 2023

De ambitie bestaat erin de banden van de Alliantie te versterken en de waardecreatie voor alle stakeholders te maximaliseren met een driedimensionele aanpak:

  • Nieuw leven inblazen in het partnerschap met operationele projecten met een sterke waardecreatie
  • Sleutelprojecten in Latijns-Amerika, India en Europa, die in drie domeinen zouden worden uitgerold: markten, voertuigen en technologieën.
  • Strategische wendbaarheid versterken met nieuwe initiatieven waarbij partners kunnen aansluiten
  • Nissan zou investeren in Ampere, de door Renault Group opgerichte pure player in elektrische energie en software, met als doel een strategische aandeelhouder te worden.
  • Een evenwichtig bestuur en wederzijdse participaties om de operationele efficiëntie te versnellen
  • Renault Group en Nissan zouden een wederzijdse participatie van 15% behouden, met een retentieverplichting en een plafonnering van hun participaties. Beide zouden de stemrechten die verbonden zijn aan hun directe participatie van 15% vrij kunnen uitoefenen, met een maximum van 15%.
  • Renault Group zou 28,4% van zijn aandelen in Nissan overdragen aan een Franse trust. Hiermee zouden de stemrechten voor de meeste beslissingen worden “geneutraliseerd”, maar zouden de economische rechten (dividenden en verkoopopbrengsten van de aandelen) nog steeds volledig ten goede komen aan Renault Group, tot op het moment dat deze aandelen worden verkocht.
  • Renault Group zou de trust, in het kader van een georganiseerd en geordend proces, de opdracht geven om deze Nissan-aandelen te verkopen indien de economische voorwaarden voor Renault Group redelijk zijn. Het zou echter geen enkele verplichting hebben om de aandelen te verkopen binnen een vooraf bepaalde specifieke termijn.
  • De Alliance Operating Board zou het coördinatieorgaan blijven.

De afspraken worden momenteel afgerond en de transactie blijft onderworpen aan de goedkeuring van de raden van bestuur van Renault Group en Nissan.

De leden van de Alliantie zijn van plan om onmiddellijk na goedkeuring door de raden van bestuur een aankondiging te doen.

Documenten

Persbericht Renault Group (WORD)

Persbericht Renault Group (PDF)

Voir les documents

Renault Group staat aan de vooravond van een nieuwe mobiliteit. Gesterkt door zijn alliantie met Nissan en Mitsubishi Motors en zijn unieke expertise op het vlak van elektrificering kan Renault Group rekenen op de complementariteit van zijn vijf merken – Renault, Dacia, LADA, Alpine en Mobilize – en biedt het zijn klanten duurzame en innovatieve mobiliteitsoplossingen. Renault Group is gevestigd in meer dan 130 landen en verkocht in 2021 2,7 miljoen voertuigen. Hij verenigt bijna 160.000 medewerkers die dagelijks zijn bestaansreden belichamen zodat mobiliteit ons dichter bij elkaar kan brengen. Renault Group is klaar voor uitdagingen op de weg en op het circuit en zet zich in voor een ambitieuze en waardevolle transformatie. Die spitst zich toe op de ontwikkeling van nieuwe technologieën en diensten, en van een nieuw gamma voertuigen dat nog competitiever, nog evenwichtiger en geëlektrificeerd is. In lijn met de milieu-uitdagingen heeft Renault Group de ambitie om tegen 2040 koolstofneutraal te zijn in Europa. https://www.renaultgroup.com/Documenten

Persbericht Renault Group (WORD)
Persbericht Renault Group (PDF)
Persbericht Renault Group (WORD)
Persbericht Renault Group (PDF)

Renault Group staat aan de vooravond van een nieuwe mobiliteit. Gesterkt door zijn alliantie met Nissan en Mitsubishi Motors en zijn unieke expertise op het vlak van elektrificering kan Renault Group rekenen op de complementariteit van zijn vijf merken – Renault, Dacia, LADA, Alpine en Mobilize – en biedt het zijn klanten duurzame en innovatieve mobiliteitsoplossingen. Renault Group is gevestigd in meer dan 130 landen en verkocht in 2021 2,7 miljoen voertuigen. Hij verenigt bijna 160.000 medewerkers die dagelijks zijn bestaansreden belichamen zodat mobiliteit ons dichter bij elkaar kan brengen. Renault Group is klaar voor uitdagingen op de weg en op het circuit en zet zich in voor een ambitieuze en waardevolle transformatie. Die spitst zich toe op de ontwikkeling van nieuwe technologieën en diensten, en van een nieuw gamma voertuigen dat nog competitiever, nog evenwichtiger en geëlektrificeerd is. In lijn met de milieu-uitdagingen heeft Renault Group de ambitie om tegen 2040 koolstofneutraal te zijn in Europa. https://www.renaultgroup.com/