Communiqué de presse
Communiqué de presse

‘Paris-Saclay Autonomous Lab’: nieuwe diensten voor een autonome, elektrische en gedeelde mobiliteit.

 • Het ‘Paris-Saclay Autonomous Lab’ heeft als doel om verscheidene services voor een intelligentere elektrische, autonome, openbare en private mobiliteit uit te werken en te testen als aanvulling op het transportaanbod dat momenteel beschikbaar is op het grondgebied van Paris-Saclay.

 • Zo wil men een compleet systeem voor autonoom transport implementeren en testen – inclusief autonome voertuigen, een supervisiesysteem, een geconnecteerde infrastructuur en apps voor klanten – om de implementatievoorwaarden voor een grootschaligere autonome mobiliteitsservice te definiëren.

 • Het experiment zal geleidelijk aan worden opengesteld voor een panel van gebruikers met autonome en elektrische voertuigen, waaronder drie prototypes van Renault ZOE Cab en een i-Cristal-shuttle van Transdev-Lohr.

 • Groupe Renault, de Groep Transdev, IRT SystemX, VEDECOM en de Universiteit van Paris-Saclay zijn de initiatiefnemers van het project ‘Paris-Saclay Autonomous Lab’, dat werd opgestart onder de naam ‘EVAPS’ (Eco-mobilité par Véhicules Autonomes sur le territoire de Paris-Saclay). Het project wordt ondersteund door toekomstsubsidies van de overheid, toevertrouwd aan ADEME en geniet bovendien de steun van het Établissement Public d’Aménagement Paris-Saclay, de agglomeratiegemeenschap Paris-Saclay, het departement Essonne en Île-de-France Mobilités.

Le 15 Mei 2019

 

Het project ‘ Paris-Saclay Autonomous Lab ’ is een initiatief van Groupe Renault, de Groep Transdev, IRT SystemX, het Instituut VEDECOM en de Universiteit van Paris-Saclay.

Het heeft als doel om nieuwe mobiliteitsservices uit te werken voor autonome (lees: zelfrijdende) voertuigen op eigen beddingen, openbare wegen en de campus, als aanvulling voor de bestaande transportoplossingen op het plateau van Saclay.

 

Ter gelegenheid van de innovatiebeurs SPRING 2019 werd het ‘ Paris-Saclay Autonomous Lab ’ op 15 mei 2019 ingewijd door M. Grégoire de LASTEYRIE, Regionaal Adviseur van Île-de-France – Speciaal afgevaardigde voor Nieuwe mobiliteitsvormen en burgemeester van Palaiseau, M. Francisque VIGOUROUX, Vicevoorzitter van de Agglomeratiegemeenschap Paris-Saclay gelast met Mobiliteit en Transport en burgemeester van Igny, en M. Michel BOURNAT, burgemeester van Gif-sur-Yvette en Voorzitter van de Agglomeratiegemeenschap Paris-Saclay. Eveneens aanwezig waren M. Thierry MALLET, Voorzitter en Algemeen Directeur van de Groep Transdev, M. Arnaud MOLINIE, Directeur Wereldwijde Mobiliteit van Groupe Renault, M. Paul LABROGERE, Algemeen Directeur van IRT SystemX, Mevr. Sylvie RETAILLEAU, Voorzitster van de Universiteit Paris-Saclay, M. Philippe WATTEAU, Algemeen Directeur van VEDECOM en Mevr. Elizabeth CREPON, Directrice van ENSTA.

 

Het vervolg van deze eerste stap van het ‘ Paris-Saclay Autonomous Lab ’ kadert in de experimenten van het project SAM (Sécurité et Acceptabilité de la conduite et de la Mobilité autonome), dat op 24 april 2019 door de Franse overheid werd geselecteerd in de projectoproep ‘Expérimentation du Véhicule Routier Autonome’ (EVRA) in het kader van het programma voor toekomstgerichte investeringen (Programme d’Investissements d’Avenir, PIA). Deze experimenten maken deel uit van de nationale strategie voor de ontwikkeling van autonome voertuigen en hebben als doel om burgers en lokale actoren te informeren over deze systemen, het gebruik ervan te bevorderen en een toekomstig wettelijk kader uit te werken, met name wat de veiligheid betreft.

 

Autonome mobiliteitsdiensten testen als aanvulling op het bestaande transportaanbod

 

Paris-Saclay Autonomous Lab ’ voorziet:

 

 • Een nachtelijke openbare vervoersdienst op een eigen bedding , met een autonome i-Cristal-shuttle van Transdev-Lohr, die de wijken van het plateau van Saclay zal bedienen vanaf het station van Massy, en dat buiten de normale werkuren van de bestaande services en door een beroep te doen op de eigen bedding van TCSP – Transport Collectif en Site Propre – die ook door de bus wordt gebruikt.

Van 0.30 tot 3 uur ‘s ochtends zal een autonome i-Cristal-shuttle van Transdev-Lohr in beide rijrichtingen vier haltes aandoen (Massy Palaiseau, Palaiseau Ville, La Vallée, Camille Claudel) over een afstand van bijna 6 kilometer. Zo biedt deze service zijn gebruikers een nachtverbinding tussen het station van Massy en het plateau van Saclay als aanvulling op hun verplaatsingen met de trein, metro, bus, auto, enz.

Deze service streeft naar een perfecte coherentie met het bestaande openbaar vervoer en verzekert de continuïteit van de dienstverlening tijdens de nachtelijke uren. Hij optimaliseert de bestaande weginfrastructuur, evenals de commerciële snelheid dankzij het gebruik van eigen beddingen die ook door het openbaar vervoer worden gebruikt. Ook doet hij een beroep op de bestaande haltes, die de voornaamste wijken tussen het station van Massy en dat van Camille Claudel in Palaiseau optimaal bedienen.

 • Een service met auto’s op vraag voor overdag, verzekerd door prototypes van de autonome Renault ZOE Cab op de stadscampus van Paris-Saclay . Deze service zal personen die met het openbare vervoer naar de campus komen in staat stellen om zich vrij te verplaatsen op de site.

Werking van de service:

−      De gebruiker belt in real time (of reserveert) een wagen met de specifieke smartphone-app Marcel.

−      Een prototype van de autonome en elektrische Renault ZOE Cab komt de gebruiker ophalen op het dichtstbijzijnde ontmoetingspunt.

−      De gebruiker neemt plaats in de auto laat zich afzetten aan het afzetpunt dat het dichtst bij zijn bestemming ligt.

−      Indien nodig stopt de wagen onderweg om nog een andere passagier op te pikken die hetzelfde traject of een deel daarvan aflegt.

Deze service streeft naar een nauwkeurige bediening van het gebied met ontmoetings- en afzetpunten die het andere verkeer niet hinderen en die vlakbij de meest bezochte plaatsen liggen. De resterende afstand tot de bestemming is nooit veel groter dan 300 meter.

 

Meer inzicht in de voorwaarden voor een grootschaligere implementatie van autonome mobiliteitsdiensten

 

Met de experimenten die in de regio Paris-Saclay worden uitgevoerd, willen de partners meer inzicht krijgen in de voorwaarden die vervuld moeten zijn om autonome mobiliteitsdiensten op grote schaal te implementeren.

Dit project omvat twee belangrijke luiken: enerzijds het luik ‘technologie’, met de implementatie van een autonoom transportsysteem dat twee types van complementaire diensten verenigt, en anderzijds het luik ‘aanvaarding’, waarbij panelleden gaan bestuderen in welke mate eindklanten een beroep doen op de diensten.

Het ‘ Paris-Saclay Autonomous Lab ’ omvat toptechnologie op het gebied van artificiële intelligentie in de wagens, supervisiesystemen, geconnecteerde infrastructuren en beveiligde telecommunicatienetwerken.

De services van het ‘ Paris-Saclay Autonomous Lab ’ zullen progressief worden opengesteld voor gebruikerspanels om te peilen naar hun meningen en verwachtingen (servicekwaliteit, ergonomie van de mobiele app, comfort in de wagens, enz.).

Het project fungeert als een voorbeeld door zijn integratie in de regio Paris-Saclay, waar innovatie centraal staat, alsook door de samenwerking tussen de actoren van het project, die onderling complementair zijn en hetzelfde engagement delen: een gedeelde autonome mobiliteit ontwikkelen.

 

Een compleet autonoom transportsysteem ontwikkelen

 

Het ‘ Paris-Saclay Autonomous Lab ’ is een compleet autonoom transportsysteem met elektrische en autonome voertuigen, een gecentraliseerde controlepost die de supervisie van de service mogelijk maakt, een geconnecteerde infrastructuur en apps voor klanten.

 

 • Intelligente autonome voertuigen

De zuiver elektrische en autonome prototypes van Renault ZOE Cab en de i-Cristal-shuttle van Transdev-Lohr houden rekening met alle traditionele verkeersbeperkingen, zoals de identificatie van andere voertuigen en voetgangers, beheer van kruispunten, ronde punten en verkeersremmers en de herkenning van verkeerslichten. Daartoe zijn de voertuigen uitgerust met gps-sensoren, lidars, camera’s, een traagheidscentrale en software voor autonoom rijden. Dat resulteert in een totale autonomie in specifieke zones.

 

In het interieur zijn de wagens uitgerust met camera’s en schermen bestemd om passagiers te begeleiden tijdens hun rit.

Voor het experiment neemt een ‘veiligheidsoperator’ plaats in de wagen.

 • Intuïtieve en gebruiksvriendelijke apps voor klanten

-       De smartphone-app Mobibot by Transdev maakt het mogelijk om het traject van de i-Cristal-shuttle van Transdev-Lohr in real time te volgen . Zo weet de gebruiker om hoe laat de shuttle zal aankomen bij zijn halte en kan hij zijn parcours (geografisch en qua tijd) tot aan zijn bestemming simuleren, inclusief eventuele wandelstukken.

-       Met de smartphone-app Marcel , die specifiek werd uitgewerkt voor de experimenten met ZOE Cab, kunnen klanten een autonome wagen op vraag reserveren voor een onmiddellijke of uitgestelde rit. Naargelang de locatie van de gebruiker, leidt de app hem naar het dichtstbijzijnde ontmoetingspunt en geeft ze de aankomsttijd van de auto weer. In het interieur kan de gebruiker zijn traject en het aankomstuur op de afzetplaats volgen in de app.

 

 • Een geconnecteerde stadsinfrastructuur

De services van het ‘ Paris-Saclay Autonomous Lab ’ moeten geïntegreerd worden in de verkeersstromen en de snelheid van de wagen moet compatibel zijn met die van het verkeer. Tegelijk moet de auto een erg hoog veiligheidsniveau verzekeren, zowel op wegen met tweerichtingsverkeer als op specifieke busstroken. Om deze serviceniveaus te bereiken, hebben de partners van het project besloten om een geconnecteerde infrastructuur te implementeren en te testen, bestaande uit geconnecteerde verkeerslichten, sensoren en connectiviteitsvoorzieningen langs de weg. Het gaat dan voornamelijk over thermische camera’s en lidarsensoren op 25 strategische plaatsen. Deze infrastructuur biedt de wagens en supervisie een beter zicht om te anticiperen op alle onverwachte situaties. De communicerende verkeerslichten maken het mogelijk om de snelheid waarmee voertuigen de verkeerslichten naderen aan te passen. En om de veiligheid van voetgangers en fietsers te maximaliseren bestudeert het project ook een mogelijke bijdrage van geconnecteerde toestellen (smartphones, horloges, enz.), zowel om de autonome wagen te ondersteunen als om de gebruiker te waarschuwen.

 

 • Supervisie vanaf een gecentraliseerde controlepost

De supervisie vanaf een gecentraliseerde controlepost in het station van Massy maakt het mogelijk om de correcte werking van de services in real time op te volgen en te controleren. De supervisor kan alle voertuigen in het verkeer visualiseren, hun toestand controleren, de toestand van de onderdelen van het systeem controleren en (dankzij de geconnecteerde infrastructuur) anticiperen op eventuele obstakels op het traject. Indien nodig kan hij ook ingrijpen. De supervisor kan rechtstreeks contact opnemen met de inzittenden om met hen te communiceren.

 

Een denkproces integreren in het ecosysteem van intelligente steden om de mobiliteit van morgen mogelijk te maken.

 

Het mobiliteitsaanbod op het plateau van Saclay is een uitdaging die kadert in de ambitie om de internationale aantrekkingskracht van deze regio te vergroten. De vraag zal alleen maar toenemen want het aantal gebruikers en bewoners van de regio zal tegen 2022 oplopen tot meer dan 50.000 personen (tegenover 25.000 in 2016). Tegen 2029 zouden dat er zelfs 80.000 kunnen zijn. Het aantal studenten zou moeten stijgen tot 20.000 in 2022 en ongeveer 25.000 in 2029.

 

Om in de nabije toekomst een antwoord te bieden op die uitdagingen, heeft de overheid beslist om naast andere initiatieven ook nieuwe mobiliteitsdiensten (gedeelde shuttles, auto’s op aanvraag, enz.) te integreren in het aanbod van het openbaar vervoer.

 

Het project ‘ Paris-Saclay Autonomous Lab ’ sluit perfect aan bij die inspanningen en wil het belang van autonome mobiliteitsoplossingen binnen het bestaande transportnetwerk aantonen, en dat voor diverse criteria: prestaties, complementariteit met het bestaande aanbod, economisch luik.

 

 

 • Een publiek/privé-initiatief voor openbare en private diensten

 

Voor Groupe Renault betekent het ‘ Paris-Saclay Autonomous Lab ’ een bijkomende stap in de richting van de ontwikkeling van mobiliteitsoplossingen met toekomstige gedeelde, elektrische en autonome voertuigen op aanvraag (type Marcel). De groep fungeert hier als operator en steunt daarvoor op zijn expertise als autoconstructeur en marktleider op het gebied van elektrische wagens, alsook op zijn competenties op het vlak van autonome en geconnecteerde voertuigen en zijn knowhow inzake mobiliteitsservices via Marcel en Yuso.

Marcel verhuurt wagens met chauffeur in Île-de-France en hecht daarbij veel belang aan MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) om een eerlijke en duurzame mobiliteit aan te bieden. Yuso (Flit Technologies Group) ontwikkelt een dispatchingtechnologie voor transport op aanvraag (verhuur van auto’s met chauffeur, leveringen over de laatste kilometer, openbaar vervoer op aanvraag en autonome shuttles).

Speciaal voor dit experiment heeft Yuso de oplossing Marcel uitgewerkt: een app voor gebruikers, een app voor de veiligheidsoperator en een dispatching- en poolingalgoritme om het traject te delen tussen twee klanten.

Ook kadert het project volledig in de strategie ‘Drive The Future’ van Groupe Renault, die vanaf 2022 autonome mobiliteitsdiensten wil aanbieden.

 

De Groep Transdev biedt dan weer zijn expertise als marktleider in het beheer van gedeelde autonome mobiliteitsdiensten – exploitatie, fleetbeheer, klantenrelaties, enz. Wereldwijd vervoerde de onderneming sinds 2005 al 3,5 miljoen passagiers met voertuigen zonder stuur of pedalen. Ook levert de Groep Transdev zijn Transportation Technology by Transdev , ontwikkeld in het kader van zijn autonome transportsysteem ATS by Transdev (supervisie, geïntegreerde intelligentie, geconnecteerde infrastructuur, klanten-app) om de veiligheid van de passagiers, de kwaliteit van de dienstverlening en de klantenervaring te garanderen. Deze technologieën werden volledig intern ontwikkeld en steunen tevens op een ecosysteem van partners, dat de beste onderzoekscentra en vooraanstaande industriële ondernemingen op het gebied van autonoom vervoer omvat.

Voor de Groep Transdev vormt dit project een nieuwe bouwsteen om bij te dragen tot de ontwikkeling van duurzame gebieden, dankzij doeltreffende mobiliteitsoplossingen met een lage koolstofvoetafdruk en dankzij gedeelde, autonome en elektrische voertuigen die – indien van toepassing – gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen.

In het kader van het ‘ Paris-Saclay Autonomous Lab ’, levert de Groep Transdev ook zijn autonome elektrische shuttle i-Cristal, die een maximumcapaciteit van zestien passagiers heeft en werd ontwikkeld in het kader van zijn industriële partnerschap met de Groep Lohr. i-Cristal plukt de vruchten van de ervaring van Transdev op het gebied van toegankelijkheid, interieurinrichting en klanteninterfaces en beschikt in zijn geïntegreerde intelligentiesysteem over de software L4 Asimov voor autonoom rijden van Torc Robotics. Hij biedt ook de klantenervaring ATS CX by Transdev (Autonomous Transport System Customer Experience by Transdev) , die betrekking heeft op het comfort en de sfeer aan boord, alsook op de HMI-interfaces (Human-Machine Interfaces) en services aan boord (wifi, lezen en persmagazine, USB-poorten), enz.

 

IRT SystemX levert zijn expertise op het gebied van specificaties en aanbevelingen voor dit complete autonome transportsysteem voor de luiken architectuur, analyse van de bedrijfszekerheid en cyberveiligheid van het systeem.

 

Door middel van MBSE-modellering (model-based systems engineering) van de systeemarchitectuur en de simulatie van scenario’s draagt IRT SystemX bij tot het beheer van de architectuur en de levenscyclus van het systeem. De bedrijfszekerheid wordt behandeld met behulp van een MBSE-modellering van het systeem, om zo te beantwoorden aan de eisen op het gebied van bedrijfszekerheid, om niveau 4 van de SAE-norm te ondersteunen.

Op het gebied van cyberbeveiliging helpt SystemX het systeem te beschermen tegen dreigingen, door naast zijn analyse van potentiële risico’s ook een KPI-oplossing (Public Key Infrastructure) aan te leveren om de infrastructuur en de V2X-gegevens te beveiligen.

 

Het Institut de Transition Energétique VEDECOM levert zijn multidisciplinaire wetenschappelijke expertise aan. Het combineert de opheffing van technologische beperkingen rond de wagen en de connectiviteit met de opheffing van hindernissen voor de aanvaarding door middel van een rigoureuze aanpak van menselijke en ergonomische factoren.

Die dubbele aanpak maakt het mogelijk om oplossingen met een echte meerwaarde te vinden.

-    Onderzoek, ontwikkeling en implementatie van een intelligente en geconnecteerde infrastructuur, die het autonome voertuig aanvult om de veiligheid op open wegen te verzekeren.

-    Onderzoek naar en ontwikkeling van connectiviteitsmodules, met name voor de connectiviteit tussen de uitrusting aan boord en de geïntegreerde communicatiemodules.

-    Ontwikkeling van gestandaardiseerde interfaces met het oog op een ‘interoperabele’ supervisie, de enige manier waarop lokale gemeenschappen hun investering in de infrastructuur op middellange en termijn kunnen beschermen, los van de evolutie van autonome shuttles en hun gebruik.

-    Onderzoek naar en ontwikkeling van communicatiesystemen tussen voertuigen en kwetsbare weggebruikers (voetgangers, fietsers, enz.) en zeer kwetsbare weggebruikers (kinderen, ouderen, personen met verminderde mobiliteit, enz.) om de detectie en de veiligheid te verzekeren.

-    Inzameling en analyse van de behoeften en verwachtingen van gebruikers.

-    Onderzoek, specificaties en prototypes voor de ergonomie van de gebruikersinterfaces binnen en buiten de voertuigen in de test (Renault ZOE Cab en i-Cristal-shuttle).

-    Studie en analyse van feedback van gebruikers over de aanvaarding van de aangeboden services, hun aantrekkelijkheid en hun toekomstige rentabiliteit.

 

De Universiteit Paris-Saclay , en meerbepaald de ‘Unité d’Informatique et d’Ingénierie des Systèmes’ van ENSTA in Parijs, levert zijn expertise op het gebied van autonome voertuigen. Voor het ‘ Paris-Saclay Autonomous Lab ’ legt ze zich toe op de perfectionering van algoritmes voor trajectplanning, ontwijking van obstakels en het beslissingsproces voor het beheer van kruispunten, alsook op de overdracht van deze algoritmes naar de industriële partners voor implementatie in Renault ZOE Cab. Ook ontwikkelde de universiteit een methode voor afstandsbediening, waarmee een operator de voertuigen vanop afstand kan controleren en bedienen. Dit is tevens de enige openbare onderzoeksentiteit die deel uitmaakt van het project.

 

 

Door dit initiatief te ondersteunen geven EPAPS (Établissement Public d’Aménagement Paris-Saclay), de agglomeratiegemeenschap Paris-Saclay , het departement Essonne en Île-de-France Mobilités blijk van hun streven om de intelligente steden van morgen vorm te geven door het grote publiek nieuwe mobiliteitsdiensten aan te bieden.

 

Mevrouw Valérie PECRESSE, Voorzitster van de Regio Île-de-France en van Île-de-France Mobilités :

Nadat Île-de-France Mobilités eerder al experimenteerde met autonome shuttles aan La Défense (Parijs) en in het bos van Vincennes, zetten we nu een nieuwe stap in de geschiedenis van de autonome voertuigen. Dit experiment wordt uitgevoerd op de schaal van een innovatieregio, het plateau van Saclay, met een gecentraliseerde controlepost en een geconnecteerde weg die met de voertuigen zal communiceren. Dit experiment is essentieel voor ons in onze voorbereiding van het openbare vervoer van de toekomst, met name om de komende jaren nuttige nieuwe diensten uit te werken voor de bewoners van het Île de France, die complementair zijn met het vervoersnetwerk, en dat zowel ‘s avonds en in de daluren als in zones die minder goed bediend worden.

 

In het kader van zijn plan voor Ecomobiliteit wil het Departement nieuwe, milieuvriendelijke en inclusieve mobiliteitsvormen promoten die bijdragen tot het vervoersaanbod en de verplaatsingsmogelijkheden voor alle inwoners van het departement Essonne,” aldus M. François DUROVRAY, Voorzitter van de Departementale Raad van Essonne .
“De ontwikkeling van autonome en gedeelde voertuigen maakt daar deel van uit. Door dit grootschalige project te ondersteunen sinds de lancering in 2017 en de terbeschikkingstelling van een eigen site tussen het station van Massy en de Polytechnische school, werpt Essonne zich op als een testgebied om een autonome mobiliteitsdienst op zijn grondgebied en op nationale schaal te definiëren.

 

M. Michel BOURNAT, Voorzitter van de agglomeratiegemeenschap Paris-Saclay en burgemeester van Gif-sur-Yvette :

Mobiliteit is een aanzienlijke uitdaging voor de regio Paris-Saclay. Ze draagt bij tot de aantrekkelijkheid en dus de economische ontwikkeling en de levenskwaliteit van iedereen die er woont of werkt, en is tevens een hefboom op ecologisch vlak. Autonome voertuigen bieden perspectieven die een antwoord kunnen vormen op die uitdagingen en Paris-Saclay biedt alle nodige voorwaarden om te experimenteren met deze toekomstige mobiliteitsoplossingen.

 

Gedeelde, autonome mobiliteit vormt een ware opportuniteit voor steden want de verwachte voordelen op lange termijn zijn aanzienlijk: flexibiliteit en beschikbaarheid van de diensten, vlotter verkeer, positieve impact op de luchtkwaliteit, plaatswinst in de steden, enz.

---

Over Groupe Renault

Groupe Renault, autoconstructeur sinds 1898, is een internationale groep die in 134 landen aanwezig is en in 2018 bijna 3,9 miljoen voertuigen verkocht. Groupe Renault telt vandaag ruim 180.000 medewerkers en beschikt wereldwijd over 36 productievestigingen en 12.700 verkooppunten. Om de grote technologische uitdagingen van de toekomst aan te gaan en een strategie van rendabele groei te voeren, steunt Groupe Renault op haar internationale ontwikkeling. Groupe Renault zet in op de complementariteit van haar vijf merken (Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine en LADA), elektrische voertuigen, en haar unieke alliantie met Nissan en Mitsubishi Motors. Met een 100% Renault-team in het Wereldkampioenschap Formule 1 sinds 2016 is de autosport een uithangbord voor de innovatie en de naamsbekendheid van Renault. www.groupe.renault.com

 

Over Transdev

Als wereldwijde operator en integrator van mobiliteitsoplossingen biedt Transdev, The Mobility Company, iedereen de mogelijkheid om zich vrij te verplaatsen. Transdev vervoert elke dag 11 miljoen passagiers dankzij zijn verschillende doeltreffende en milieuvriendelijke vervoersoplossingen, die personen en gemeenschappen dichter bij elkaar brengen. Transdev adviseert en begeleidt openbare instanties en ondernemingen om op duurzame wijze samen te werken voor de ontwikkeling van veiligere en innovatieve mobiliteitsvormen: maar liefst 82.000 mannen en vrouwen staan ten dienste van de klanten en passagiers. Transdev is voor 66 procent eigendom van la Caisse des Dépôts en voor 34 procent van de Groep RETHMANN. In 2018 was de onderneming actief in twintig landen, stelde ze 54.000 mensen te werk en haalde ze een omzet van 6,9 miljard euro. www.transdev.com

 

Over VEDECOM

Het Institut pour la Transition Energétique VEDECOM werd vijf jaar geleden opgericht als een onuitgegeven samenwerkingsverband tussen industriëlen uit de autosector en de luchtvaart, operatoren van de infrastructuur en het ecosysteem voor mobiliteit, academische onderzoeksinstellingen en lokale gemeenschappen van Île-de-France. VEDECOM heeft als taak om de link tussen academici en industriëlen te versterken. Het streeft ernaar om ze te begeleiden om samen performante innovaties op het gebied van mobiliteit te creëren, met name op het gebied van geëlektrificeerde, autonome en geconnecteerde voertuigen, en gedeelde infrastructuren en mobiliteits- en energiediensten. www.vedecom.fr

 

Over SystemX

Het Institut de Recherche Technologique SystemX, dat in 2012 werd opgericht in het kader van een programma voor toekomstgerichte investeringen, werpt zich op als een versneller van de digitale transformatie van industriële bedrijven, serviceaanbieders en regio’s. In het kader van zijn strategie voor de periode 2019-2025 heeft IRT drie kernmissies bepaald: het gebruik van technologieën voor waardecreatie versnellen, de ‘opensource’-capaciteiten inzake onderzoek en ontwikkeling bij ondernemingen versterken, en kennis genereren over het academische ecosysteem rond grote wetenschappelijke uitdagingen. www.irt-systemx.fr

 

Over de Universiteit Paris-Saclay

Als universiteitspool groepeert de Universiteit Paris-Saclay negentien uitmuntende instellingen voor hoger onderwijs en onderzoek, die samen opleidingen en onderzoek van wereldniveau aanbieden. Daaronder bevinden zich drie universiteiten, negen hogescholen en zeven onderzoeksinstellingen waaronder ENSTA ParisTech. De Universiteit Paris-Saclay biedt een brede waaier aan licentiaats- tot doctoraatsopleidingen binnen scholen en onderzoeksscholen van topniveau, en dat op het gebied van natuurwetenschappen, menswetenschappen en sociale wetenschappen. Als hart van een van de belangrijkste economische zones en zones voor privéonderzoek van Europa is de Universiteit Paris-Saclay een belangrijke motor voor de ontwikkeling van het industriële weefsel, met name op het vlak van hoge en middelhoge technologieën. www.universite-paris-saclay.fr/fr

Documenten

‘Paris-Saclay Autonomous Lab’: nieuwe diensten voor een autonome, elektrische en gedeelde mobiliteit.

Voir le document Voir la médiathèque
Pers Renault Group Belux

Pers Renault Group Belux

Documenten

‘Paris-Saclay Autonomous Lab’: nieuwe diensten voor een autonome, elektrische en gedeelde mobiliteit.
‘Paris-Saclay Autonomous Lab’: nieuwe diensten voor een autonome, elektrische en gedeelde mobiliteit.