Communiqué de presse
Communiqué de presse

Omzet van 11,5 miljard euro in het derde kwartaal van 2018

  • De stijging van het aantal inschrijvingen in het derde kwartaal is 2,9 % inclusief de merken Jinbei en Huasong sinds 1 januari 2018. Bij gelijke perimeter als in 2017 kennen de volumes van Groupe Renault een daling met 1,7% op een wereldmarkt die er met 2,4 % op achteruitgaat.

  • De omzet van Groupe Renault bedraagt 11 484 miljoen euro voor dit kwartaal (-6,0 %). Bij constante wisselkoers en perimeter[1] zou de daling 1,4 % bedragen.

  • Groupe Renault bevestigt haar doelstellingen voor het jaar.

Le 23 Oktober 2018

 

COMMERCIËLE RESULTATEN: OPVALLENDE FEITEN VAN HET DERDE KWARTAAL

 

Het wereldwijde aantal inschrijvingen (personenwagens + bedrijfsvoertuigen) voor Groupe Renault (inclusief Jinbei en Huasong sinds 1 januari 2018) is in het derde kwartaal met 2,9 % toegenomen, in een markt die met 2,4 % daalt. Het marktaandeel stijgt met 0,2 punt tegenover 2017 tot 4,0 %.

 

In Europa neemt het aantal inschrijvingen voor Groupe Renault met 8,6 % toe in een groeiende markt die met 0,8 % stijgt, voornamelijk dankzij het succes van de modellen in het B-segment (Clio, Captur) en het  C-segment (Mégane en nieuwe Duster). Met betrekking tot de elektrische voertuigen stegen de volumes van ZOE met 7 % en verdubbelde de verkoop van Kangoo Z.E.

 

Buiten Europa neemt het aantal inschrijvingen voor Groupe Renault met inbegrip van Jinbei en Huasong met 2 % af in een markt die met 3 % daalt (-10,4 % buiten Jinbei en Huasong).

 

In de Amerika's neemt het aantal inschrijvingen met 0,2 % toe, ondanks de val van de Argentijnse markt (-24,9 %). In Azië-Stille Oceaan bedraagt de stijging 72 % inclusief de merken Jinbei en Huasong  (- 14,8 % gelijke perimeter als 2017).

 

Groupe Renault kent een vertraging in de regio's Afrika Midden-Oosten India (-24,4 %) en Eurazië (-5,6 %). De regio Afrika Midden-Oosten India wordt voornamelijk beïnvloed door de daling in India met 34,7 % en in Iran , waar onze activiteit op stand-by wordt gezet. In Eurazië blijft het verkoopvolume stijgen in Rusland (+ 5,0 %), maar in Turkije dalen de volumes met 52,5 % in een markt die krimpt met 51,3 %.

 

KWARTAALOMZET PER BEDRIJFSSECTOR

 

In het derde kwartaal van 2018 bereikt de omzet van Groupe Renault 11 484 miljoen euro
(-6,0 %). Bij constante wisselkoers en perimeter [2] daalt de omzet van Groupe Renault met 1,4 %.

 

Vanaf 1 januari 2018 heeft Groupe Renault wijzigingen doorgevoerd bij de toekenning van rentevoetvergoedingen aan de bedrijfssectoren. Dit had geen invloed op de geconsolideerde omzet. Bij wijze van vergelijking: de omzet van de Afdeling Auto exclusief AVTOVAZ zou meer dan 142 miljoen euro (1,3 punt) bedragen, tegenover een vergelijkbare daling van de omzet van de Verkoopfinanciering.

 

De omzet voor de Afdeling Auto exclusief AVTOVAZ bedraagt 10 057 miljoen euro, een daling van 8,4 %. Behalve het hierboven vermelde negatieve effect (1,3 punt) kende de omzet een daling door de sterke devaluatie van de belangrijkste deviezen van Groupe Renault (Argentijnse peso, Braziliaanse real, Russische roebel), die geleid heeft tot een negatief effect van wisselkoersen van 4,0 punten. Onder meer het prijsverhogingsbeleid in deze landen heeft een positief effect gehad van 1,6 punt.

Het volume-effect heeft een gewicht van -2,6 %, met name wegens de val van de Turkse en de Argentijnse markt en een voorraadvermindering van het netwerk in het derde kwartaal. De daling van onze verkoop aan onze partners ten slotte beïnvloedt de omzet met -3,3 punten wegens de stopzetting van onze leveringen in Iran, een verminderde vraag naar dieselmotoren en de gedaalde productie voor Nissan.

 

De Verkoopfinanciering (RCI Banque) bereikt een omzet van 800 miljoen euro in het derde kwartaal, een stijging van 31,1 % ten opzichte van 2017. Exclusief de invloed van de hierboven genoemde boekingswijziging zou de verhoging 7,9 % bedragen. Het aantal nieuwe financieringscontracten daalt met 2,5 %, met name wegens de verminderde activiteiten in Turkije en Argentinië. De gemiddelde productieve activa stijgen met 12,9 % tot 45,3 miljard euro.

 

De bijdrage van AVTOVAZ aan de omzet van Groupe Renault bedraagt 627 miljoen euro dit kwartaal, een daling van -1,1 %, rekening houdend met een negatief effect van wisselkoersen van -79 miljoen euro. Bij een vergelijkbare wisselkoers zou de omzet stijgen met 11,4 %.

 

VOORUITZICHTEN VOOR 2018

 

De wereldmarkt zou een groei van 2 % moeten kennen ten opzichte van 2017 (voorheen +3%). Er wordt verwacht dat de Europese markt zal groeien met 1,5 % (tegenover + 1,5 % voorheen), met een stijging van meer dan 4 % (tegenover + 2%) voor Frankrijk.

 

Buiten Europa zou de Braziliaanse markt met 10 % en Rusland met meer dan 10 % moeten groeien.

China zou een groei moeten kennen van 2 % (tegen + 5%) en India van 8%.

 

In deze context bevestigt Groupe Renault haar doelstellingen:

- de omzet verhogen (bij gelijke wisselkoersen en perimeter [3] )*,

- een operationele marge van meer dan 6,0 % behouden voor Groupe Renault*,

- een positieve operationele free cash-flow genereren voor de afdeling Auto.

 

* exclusief impact IFRS 15

 

[1] Om de schommelingen in de geconsolideerde omzet bij constante wisselkoers en perimeter te kunnen analyseren, herberekent Groupe Renault de omzet van het lopende boekjaar door de gemiddelde jaarwisselkoersen van het voorgaande boekjaar toe te passen, en door de belangrijke schommelingen in perimeter uit te sluiten die zich voordeden in de loop van het boekjaar.

 

[2] Om de schommelingen in de geconsolideerde omzet bij constante wisselkoers en perimeter te kunnen analyseren, herberekent Groupe Renault de omzet van het lopende boekjaar door de gemiddelde jaarwisselkoersen van het voorgaande boekjaar toe te passen, en door de belangrijke schommelingen in perimeter uit te sluiten die zich voordeden in de loop van het boekjaar.

[3] Om de schommelingen in de geconsolideerde omzet bij constante wisselkoers en perimeter te kunnen analyseren, herberekent Groupe Renault de omzet van het lopende boekjaar door de gemiddelde jaarwisselkoersen van het voorgaande boekjaar toe te passen, en door de belangrijke schommelingen in perimeter uit te sluiten die zich voordeden in de loop van het boekjaar.

 

Geconsolideerde omzet van Groupe Renault

(in miljoen euros)

2018

2017

Variatie 2018/2017

1 ste trimester

 

 

 

Auto exclusief AVTOVAZ

11 646

11 939

-2,5%

Verkoopfinanciering

793

621

+27,7%

AVTOVAZ

716

569

+25,8%

Totaal

13 155

13 129

+0,2%

2 de trimester

 

 

 

Auto exclusief AVTOVAZ

15 221

15 056

+1,1%

Verkoopfinanciering

820

630

+30,2%

AVTOVAZ

761

722

+5,4%

Totaal

16 802

16 408

+2,4%

3 de trimester

 

 

 

Auto exclusief AVTOVAZ

10 057

10 974

-8,4%

Verkoopfinanciering

800

610

+31,1%

AVTOVAZ

627

634

-1,1%

Totaal

11 484

12 218

-6,0%

9 maanden

 

 

 

Auto exclusief AVTOVAZ

36 924

37 969

-2,8%

Verkoopfinanciering

2 413

1 861

+29,7%

AVTOVAZ

2 104

1 925

+9,3%

Totaal

41 441

41 755

-0,8%

 

Totaal inschrijvingen Groupe PW + BW per regio

 

3de trimester

Cumul eind september

 

2018

2017

% variatie

2018

2017

% variatie

Frankrijk

142 320

130 896

8,7%

531 536

498 898

6,5%

Europa (buiten Frankrijk)

289 332

266 490

8,6%

971 200

924 046

5,1%

Totaal Frankrijk + Europa

431 652

397 386

8,6%

1 502 736

1 422 944

5,6%

Afrika Midden-Oosten India

97 101

128 503

-24,4%

348 544

380 234

-8,3%

Eurazië

174 710

185 153

-5,6%

546 469

508 204

7,5%

Amerika’s

110 709

110 523

0,2%

325 074

292 115

11,3%

Azië-Stille Oceaan

77 367

44 981

72,0%

247 695

145 446

70,3%

Totaal buiten Frankrijk en Europa

459 887

469 160

-2,0%

1 467 782

1 325 999

10,7%

Wereld

891 539

866 546

2,9%

2 970 518

2 748 943

8,1%

 

Totaal inschrijvingen per merk

 

3de trimester

Cumul eind september

 

2018

2017

% variatie

2018

2017

% variatie

RENAULT

PW

491 705

516 394

-4,8%

1 667 030

1 660 735

0,4%

BW

86 823

89 598

-3,1%

301 305

291 145

3,5%

PW+BW

578 528

605 992

-4,5%

1 968 335

1 951 880

0,8%

RENAULT SAMSUNG MOTORS

PW

20 218

22 137

-8,7%

58 798

74 913

-21,5%

DACIA

PW

141 694

140 918

0,6%

496 857

451 569

10,0%

BW

10 387

10 018

3,7%

33 439

32 730

2,2%

PW+BW

152 081

150 936

0,8%

530 296

484 299

9,5%

LADA

PW

97 103

85 331

13,8%

276 842

230 163

20,3%

BW

3 185

2 150

48,1%

9 919

7 688

29,0%

PW+BW

100 288

87 481

14,6%

286 761

237 851

20,6%

ALPINE

PW

751

 

 

1 388

 

 

JINBEI&HUASONG

PW

1 892

 

 

10 549

 

 

BW

37 781

 

 

114 391

 

 

PW+BW

39 673

 

 

124 940

 

 

GROUPE RENAULT

PW

753 363

764 780

-1,5%

2 511 464

2 417 380

3,9%

BW

138 176

101 766

35,8%

459 054

331 563

38,5%

PW+BW

891 539

866 546

2,9%

2 970 518

2 748 943

8,1%

 

De 15 belangrijkste markten van Groupe Renault tot eind september 2018

Cumul 9 maanden 2018

Volumes*

Penetratie

 

(eenheden)

PW+BW (in %)

1

FRANKRIJK

531 536

26,59

2

RUSLAND

362 423

27,93

3

DUITSLAND

188 397

6,54

4

CHINA

167 908

0,86

5

ITALIË

161 267

9,98

6

BRAZILIË

152 235

8,56

7

SPANJE+CANARISCHE EILANDEN

147 406

12,24

8

ARGENTINIË

96 938

14,66

9

IRAN

96 000

10,00

10

TURKIJE

88 677

19,13

11

VERENIGD KONINKRIJK

80 719

3,68

12

BELGIË+LUXEMBURG

72 378

12,81

13

ZUID KOREA

62 343

4,77

14

INDIA

61 905

2,04

15

MAROKKO

54 958

43,00

* Inschrijvingen buiten Twizy

 

 

 

 

 

 

Documenten

Omzet van 11,5 miljard euro in het derde kwartaal van 2018

Voir le document Voir la médiathèque
Pers Renault Group Belux

Pers Renault Group Belux

Documenten

Omzet van 11,5 miljard euro in het derde kwartaal van 2018
Omzet van 11,5 miljard euro in het derde kwartaal van 2018