Communiqué de presse
Communiqué de presse

MØBILIZE, HET NIEUWE MERK VOOR MOBILITEITS- EN ENERGIEDIENSTEN

  • Mobilize is een van de vier nieuwe business units binnen Groupe Renault.
  • Mobilize biedt mobiliteits-, energie- en datadiensten aan andere merken en partners door gebruik te maken van de beste open ecosystemen.
  • Mobilize onthult EZ-1 Prototype, een wagen voor gedeelde stedelijke mobiliteit.

Mobilize richt zich op klanten die duurzamere en meer gedeelde vormen van mobiliteit willen gebruiken. Mobilize biedt een antwoord op de nieuwe gebruikersbehoeften en laat duurzame energiesystemen ontstaan, in overeenstemming met de doelstelling van Groupe Renault om koolstofneutraliteit te bereiken en met zijn ambitie om het belang van circulaire economie te vergroten.

Le 14 Januari 2021

MOBILIZE, EEN MERK MET EEN MISSIE

Mobilize gaat verder dan de auto. Het merk biedt nieuwe oplossingen voor het vervoer van personen en goederen van punt A naar punt B, met of zonder auto. Het nieuwe mobiliteitsaanbod beantwoordt aan de verwachtingen van consumenten, bedrijven, steden en regio’s.

Mobilize verenigt de activiteiten van Groupe Renault op het vlak van mobiliteit, energie en data en steunt op de expertise van RCI Bank and Services op het gebied van financiering en tools voor het beheer en de optimalisering van vloten.

Het merk zal partnerschappen en nieuwe open ecosystemen tot stand brengen om een aanzienlijk voordeel te behalen op het vlak van timing en schaalvoordelen, terwijl het de automobielsector helpt om grote uitdagingen aan te gaan:

  • Het verschil tussen het gebruik en de kostprijs van een voertuig verkleinen op momenten dat auto’s 90% van de tijd blijven stilstaan.
  • De restwaarde verbeteren om te vermijden dat de waarde van een nieuw voertuig na drie jaar halveert.
  • Bijdragen tot de netto-nuldoelstelling voor CO2-uitstoot .

“We zijn heel enthousiast over de transformatie van de autowereld, van eigendom naar gebruik, wanneer en waar je het nodig hebt. Naast de auto biedt Mobilize een breed gamma aan innovatieve diensten op het gebied van mobiliteit, energie en data. Dankzij tal van partners zullen we voortdurend streven naar een maximaal gebruik van de wagen voor eenvoudigere, duurzamere en toegankelijke trajecten voor personen en goederen, en tegelijk de impact op het milieu verminderen. ” Clotilde Delbos, Algemeen Directeur van Mobilize

EEN UNIEKE COMBINATIE VAN MATERIAAL EN SOFTWARE, VAN VOERTUIGEN EN GERICHTE DIENSTEN IN OPEN ECOSYSTEMEN

Mobilize biedt flexibele mobiliteitsdiensten aan voor personen en goederen, aangepast aan de veranderende verwachtingen van klanten, bedrijven en steden. Zo beantwoordt het concrete problemen door oplossingen aan te reiken die het traditionele aankooppatroon van een wagen aanvullen. Mobilize bevordert een groter gebruik van middelen dankzij de circulaire economie en het deelconcept en draagt zo bij aan een duurzamere toekomst.

Met een potentieel van meer dan 6.000 Renault-verkooppunten in Europa zal Mobilize bovendien mobiliteitsoplossingen kunnen aanbieden voor periodes van één minuut tot meerdere jaren, voor alle steden en alle grondgebieden.

Mobilize zal zich ook baseren op zijn portefeuille van start-ups in de mobiliteits- en energiesector om samen de beste oplossingen te ontwikkelen voor zijn klanten.

  • Specifieke voertuigen voor mobiliteitsdiensten

Mobilize beschikt al over sterke concurrentievoordelen om de mobiliteitsmarkt te betreden. Het concept steunt op de expertise van Groupe Renault bij het ontwerp en de productie van voertuigen en op zijn Europees leiderschap op het vlak van elektrische voertuigen.

Mobilize beschikt ook over eigen ingenieurs- en designteams en biedt meerdere specifieke voertuigen aan. Ze zijn modulair, robuust, 100% elektrisch en ontworpen voor intensief gebruik. Ze beantwoorden bovendien aan de nieuwe mobiliteitsbehoeften: trajecten met chauffeur, autodelen, ‘last mile’-leveringen en vervoer op aanvraag.

  • Gemakkelijke overname van vloten dankzij financieringsdiensten

RCI Bank and Services is een bevoorrechte partner die Mobilize in staat stelt om haar klanten gemakkelijk toegang te verlenen tot financiële diensten, van onder andere abonnementen of fee-for-service tot leasing. Op die manier kan de bezitskost van een vloot gaan variëren.

  • Toename in gebruik van de wagen dankzij softwareplatformen voor mobiliteit, data en artificiële intelligentie

Mobilize steunt op Renault Software Factory, Software République en zijn partners voor de ontwikkeling van hoogtechnologische algoritmen en gegevensverwerkingssoftware, wat een betere prognose van de vraag van gebruikers en een betere verdeling van de voertuigen mogelijk maakt. Mobilize streeft ernaar om het autogebruik met minstens 20% te verhogen.

  • Onderhouds- en recyclagediensten voor autodeelvloten

Wanneer onze voertuigen niet meer bruikbaar zijn, worden ze door onze onderhouds- en recyclagediensten binnen de Renault Re-Factory in Flins verzorgd. Wanneer de batterijen van elektrische voertuigen niet meer geschikt zijn voor gebruik in de auto, zal Mobilize ze recycleren, waardoor ze een tweede leven krijgen als stationaire energiebron.

ENGAGEMENT TEN GUNSTE VAN KOOLSTOFNEUTRALITEIT, CIRCULAIRE ECONOMIE EN LANGERE LEVENSDUUR VAN VOERTUIGEN

Mobilize steunt op de uitgebreide expertise van Groupe Renault op het vlak van elektrische voertuigen, met name om de levenscyclus van de batterij op te volgen.

Mobilize investeert in de ontwikkeling van een energie-ecosysteem dat intelligente laadoplossingen en geavanceerde energieopslag omvat om zo de energietransitie te ondersteunen. Het merk stelt een reeks oplossingen voor die geïntegreerd kunnen worden in Smart Islands, wijken of andere intelligente gebieden zoals steden en die hen kunnen helpen om koolstofneutraliteit te bereiken.

Om de elektrische mobiliteit nog meer te promoten, stelt Mobilize oplossingen voor die het gebruik van elektrische voertuigen vergemakkelijken. Zo ontwikkelt het merk een laadkaart waarmee klanten gemakkelijk openbare laadstations kunnen lokaliseren en kunnen betalen, overal in Europa, met één Europees betaalsysteem. Voor klanten met elektrische en plug-inhybride vloten biedt Mobilize via zijn dochteronderneming Elexent een gemakkelijkere toegang tot oplaadinfrastructuur in heel Europa.

MOBILIZE EZ-1 PROTOTYPE : ONTWORPEN VOOR GEDEELDE MOBILITEIT

EZ-1 Prototype is een emblematisch voertuig van het merk Mobilize. Het belichaamt de visie van het merk op het vlak van design: de dienstverlening staat centraal in de voertuigen. Mobilize EZ-1 Prototype is een nieuwe stedelijke mobiliteitsoplossing ontworpen voor gedeeld gebruik. Zelfs de commercialisering zal innovatief zijn: de gebruikers betalen alleen wat ze gebruiken, op basis van tijd of kilometerstand. De geconnecteerde wagen biedt een sleutelloze toegang en communiceert met zijn gebruikers via hun smartphone.

Mobilize EZ-1 Prototype is een compacte en wendbare elektrische wagen voor 2 personen. Hij is slechts 2,3 meter lang voor een minimale voetafdruk. De glazen deuren van boven tot beneden bieden de inzittenden van EZ-1 een adembenemend uitzicht op het omliggende stadslandschap. Hij is niet alleen wendbaar, dynamisch en toegankelijk, maar vormt ook één geheel met de stad.

Mobilize EZ-1 Prototype is voorzien van een innovatief batterijwisselsysteem. Dit alternatief voor de traditionele oplaadinfrastructuur maakt een non-stop gebruik van het voertuig mogelijk.

Mobilize EZ-1 Prototype wordt gebouwd volgens de principes van de circulaire economie. Hij wordt gemaakt met 50% gerecycleerde materialen en op het einde van zijn levenscyclus is hij voor 95% recycleerbaar dankzij de installaties van de Re-Factory in Flins.

Mobilize EZ-1 Prototype is een mobiliteitsvoorwerp dat geïntegreerd zal worden in de stad. Zijn wendbare, dynamische en inclusieve karakter maakt hem emblematisch voor het nieuwe merk Mobilize. Het is een levend voertuig dat zijn gebruikers begeleidt naar een efficiëntere en meer verantwoorde mobiliteit." verklaart Patrick Lecharpy, Directeur Design bij Mobilize

Documenten

MØBILIZE, HET NIEUWE MERK VOOR MOBILITEITS- EN ENERGIEDIENSTEN

Voir les documents Voir la médiathèque

Mobilize beheert mobiliteits-, energie- en datadiensten. Het maakt deel uit van Groupe Renault. Mobilize is gebouwd rond open ecosystemen en levert flexibele mobiliteitsoplossingen. Het bevordert ook een duurzame energietransitie, in overeenstemming met de doelstelling van Groupe Renault om koolstofneutraliteit te bereiken en zijn ambitie om de circulaire economie te laten groeien.

Documenten

MØBILIZE, HET NIEUWE MERK VOOR MOBILITEITS- EN ENERGIEDIENSTEN
MØBILIZE, HET NIEUWE MERK VOOR MOBILITEITS- EN ENERGIEDIENSTEN

Mobilize beheert mobiliteits-, energie- en datadiensten. Het maakt deel uit van Groupe Renault. Mobilize is gebouwd rond open ecosystemen en levert flexibele mobiliteitsoplossingen. Het bevordert ook een duurzame energietransitie, in overeenstemming met de doelstelling van Groupe Renault om koolstofneutraliteit te bereiken en zijn ambitie om de circulaire economie te laten groeien.