Communiqué de presse
Communiqué de presse

KWARTAALINFORMATIE PER 30 SEPTEMBER 2013

Le 24 Oktober 2013

Positieve  commerciële dynamiek in Europa. De situatie van de Iraanse markt heeft een impact op de internationale verkoop van Renault

 

  • De omzet van de groep Renault voor het derde kwartaal bedraagt    7,998 miljard euro,  een daling van  3,2% [1] , ten opzichte van dezelfde periode in 2012.
  • De omzet in het automobielsegment daalt met  3,4% 1 tot  7,483 miljard euro, negatief beïnvloed door de vreemde valuta’s en de daling van de voorraden in de netwerken buiten de Groep.
  • 3,1% meer inschrijvingen van het aantal eenheden ten opzichte van het derde kwartaal 2012, hetzij 614 888 eenheden.
  • In Europa, toename van de inschrijvingen en van de marktaandelen dankzij het succes van de nieuwe modellen (nieuwe Clio, nieuwe Sandero, Captur).
  • 52 % aandeel in de verkoop van de groep op internationaal vlak, ondanks de situatie van de Iraanse markt.
  • Behoud van de doelstellingen voor 2013: toename van de inschrijvingen, positieve bedrijfsmarge en operationele free cash flow voor de autoverkoop.

 

 

Commerciële resultaten: opvallende cijfers in het derde kwartaal van 2013

In de huidige automarkt, die een groei kent van  4,6 %, stijgt het aantal inschrijvingen van de groep Renault met     614 888 eenheden, of   +3,1 %. Alle regio’s, behalve Azië en de Stille Oceaan, gaan vooruit en halen een beter marktaandeel.

 

In Europa lijkt de markt zich op een laag niveau te stabiliseren en noteren we een lichte stijging van  2,5 %. In deze context, en dankzij het verdienstelijke verkoopbeleid, ziet de groep zijn volumes met 10,2 % stijgen en vergroot het zijn marktaandeel met 0,6 punten tot  9,1 %. Dit resultaat is te danken aan het succes van de nieuwe modellen die eind 2012 en begin 2013 werden gelanceerd. Zo heeft de groep sinds de lancering in maart meer dan  48 000 Capturs verkocht, die voortaan de meest verkochte cross-over in Europa is in segment B.

 

In Frankrijk bereikt het marktaandeel  26,4 %, met een stijging van de inschrijvingen die hoofdzakelijk wordt verklaard door het succes van Captur en de nieuwe Clio, het meest verkochte voertuig over alle segmenten.

In het Verenigd Koninkrijk, waar de markt met  11,6  % vooruitgaat, profiteert de groep van de lancering van zijn Dacia-gamma met een stijging van de inschrijvingen van  42,5 %.

In Spanje, waar de markt stijgt met  8,9 %, telden we 30,0 % meer inschrijvingen.

In Italië wint de groep bijna  2 punten marktaandeel met een stijging van  28,1 % aan inschrijvingen, in een markt die met   3,9 % is gedaald.

In Duitsland, waar nog een daling van de markt van  1,3 % werd opgetekend, lopen de inschrijvingen van de groep terug met   3,0 %.

Het merk Renault staat op de derde positie in Europa met een marktaandeel van  7,0 %, een stijging van   0,2 punten.

De kwartaalresultaten van het merk Dacia zijn de beste cijfers ooit, met een marktaandeel van  2,1 %.

 

Buiten Europa gaat de groep Renault met  4,8% vooruit, buiten Iran. Na verrekening van de impact van de stopzetting van de activiteit in dit land (- 23 000 eenheden in dit kwartaal), noteert de groep  2,6% minder inschrijvingen.

Het omzetgedeelte buiten Europa bedraagt  52 % van het totaal, een daling met  3 punten ten opzichte van 2012.

In de regio Amerika’s stijgen de inschrijvingen met   0,5 %, in een markt die een daling kent van  2,8 %.

In Brazilië, de tweede markt van de groep, herovert Renault zijn marktaandeel en bereikt zijn beste kwartaalniveau op 7,1 %, na een verstoord eerste kwartaal als gevolg van de sluiting van de fabriek van Curitiba wegens capaciteitsuitbreiding. In een markt die een teruggang kent van  10,0  %, meer bepaald omwille van de bijzonder hoge vergelijkingsbasis van 2012, dalen de inschrijvingen van de groep met 5,1 %.

In Argentinië, waar de markt ondanks de economische toestand nog steeds dynamisch blijft (+18,7 %), lopen de inschrijvingen van de groep op met 18,1 %.

 

In de regio Eurazië stijgen de volumes met  18,2 %, tegenover een daling van de markt met 4,2  %. In Rusland, de derde markt van de groep, blijven de inschrijvingen sterk toenemen (+17,5 %) dankzij de aantrekkingskracht van Duster en dit ondanks de daling van de markt met  7,8 %. Renault is het tweede merk na Lada.

 

In de regio Euromed-Afrika neemt het aantal inschrijvingen met 2,9 % toe terwijl de markt daalt met 4,6  %. In Turkije, waar de markt stijgt met  7,6 %, stijgen de inschrijvingen met 34,3  %, gedragen door het succes van de nieuwe Clio Symbol. In Algerije dalen de inschrijvingen van de groep met  30,3 %, tengevolge de zware terugval van de markt in dit kwartaal (- 23,4%). In Marokko behoudt de groep dankzij de merken Dacia en Renault een leiderspositie met een marktaandeel van  39,3% (+5,2  punten).

 

In de regio Azië-Stille Oceaan dalen de inschrijvingen van de groep met 30,4 %, daar waar de markt met 6,1% groeit. Buiten Iran noteert de Groep een stijging van 6,6 % in de regio. In India blijft het volume stabiel (-0,6 %), in een markt die met 5% daalt. De groep noteert er een marktaandeel van  1,6% (+ 0,1punten), eveneens dankzij het succes van Duster.

In Korea stabiliseert de commerciële toestand zich en herovert de groep weer marktaandeel (+ 0,4 punten), dankzij een hoger volume van   16,4%, in een markt die met  6,0 % vooruitgaat.

 

 

Kwartaalomzet per bedrijfssector

In het derde kwartaal van 2013 haalt de groep een omzet van 7 998   miljoen euro, een daling van  3,2% [2] .

De omzet van de auto-industrie loopt terug met 3,4 % 2 tot  7 483 miljoen euro. De devaluatie van heel wat buitenlandse valuta’s in de opkomende landen (de Argentijnse Peso, de Braziliaanse Real, de Russische Roebel, de Indische Roepie) heeft een negatieve impact van  5,7 punten. Daarentegen geeft de prijs een positief effect van  0,9 punten, dankzij de voortzetting van een verdienstelijk commercieel beleid in Europa en prijsstijgingen op internationaal niveau om de devaluatie van bepaalde valuta’s te compenseren. Het effect van de productmix is negatief, met  1,3 punten, wat de tegengestelde evolutie van onze verkoop weergeeft over de segmenten B en C, terwijl het effect van de geografische mix dan weer positief is met  1,2 punten. Het volume-effect is positief met  0,1 punten, rekening houdend met de negatieve impact als gevolg van de daling van de voorraden van de netwerken buiten de groep. De overige activiteiten, waaronder meer bepaald de verkoop van afgewerkte wagens, componenten en mechanische onderdelen aan partners, hebben een positief effect van   1,3 punten.

De financiering van de verkoop (RCI Banque) draagt bij tot het omzetcijfer van de groep in de orde van   515 miljoen euro, een stijging van 0,4 % tegenover dezelfde periode in 2012. Het gemiddelde bedrag aan uitstaande leningen ligt op 24,5 miljard euro in het derde kwartaal 2013, d.i. een stijging van  2,5 %. Het aantal nieuwe financieringsovereenkomsten stijgt met  25 % [3] tot  286 300 over het kwartaal.

 

Perspectieven

De groep blijft op koers om de doelstellingen voor het jaar 2013 te halen:

  • het aantal inschrijvingen verhogen;
  • een positieve bedrijfsmarge voor de autoverkoop ontwikkelen;
  • een positieve operationele free cash flow voor de autoverkoop genereren.

 

Geconsolideerde omzet van de groep Renault

 

(in miljoen euro)

2013

2012

Herwerkt 1

Verschil

2013/2012

 

 

 

 

1 r kwartaal

 

 

 

Autoverkoop

7 736

8 852

- 12,6 %

Financiering verkoop

529

519

+ 1,9%

Totaal

8 265

9 371

- 11,8 %

 

 

 

 

2 e kwartaal

 

 

 

Autoverkoop

11 647

10 701

+ 8,8%

Financiering verkoop

529

550

- 3,8 %

Totaal

12 176

11 251

+ 8,2 %

 

 

 

 

3 e kwartaal

 

 

 

Autoverkoop

7 483

7 748

- 3,4%

Financiering verkoop

515

513

+ 0,4%

Totaal

7 998

8 261

- 3,2%

 

 

 

 

9 maanden

 

 

 

 

 

 

 

Autoverkoop

26 866

27 301

- 1,6%

Financiering verkoop

1 573

1 582

- 0,6%

Totaal

28 439

28 883

- 1,5%

1 Herwerkt rekening houdend met de toepassing met terugwerkende kracht van de IFRS-11-normen “Partnerschappen” en de deconsolidatie van Iran op 01/07/2013.

 

 

[1] Herwerkt rekening houdend met de toepassing met terugwerkende kracht van de IFRS-11-normen “Partnerschappen” en de deconsolidatie van Iran op 01/07/2013.

[2] Herwerkt rekening houdend met de toepassing met terugwerkende kracht van de IFRS-11-normen “Partnerschappen” en de deconsolidatie van Iran op 01/07/2013.

[3] +13 % vóór de consolidatie van de Turkse JV met terugwerkende kracht tot 01/01/2013

Documenten

KWARTAALINFORMATIE PER 30 SEPTEMBER 2013

Voir le document Voir la médiathèque
Pers Renault Group Belux

Pers Renault Group Belux

Documenten

KWARTAALINFORMATIE PER 30 SEPTEMBER 2013
KWARTAALINFORMATIE PER 30 SEPTEMBER 2013