Communiqué de presse
Communiqué de presse

Kwartaalinformatie op 31 maart 2014

Dankzij beter voorgelichte Europese markten en het succes van de nieuwe modellen stegen de inschrijvingen van de groep Renault met 5,1 % tijdens het eerste kwartaal van 2014. De omzet, die negatief werd beïnvloed door de devaluatie van de munten van verscheidene opkomende landen, bleef stabiel.

Le 24 April 2014

Commerciële resultaten: opmerkelijke prestaties voor het eerste kwartaal van 2014

Op wereldvlak gaat de automobielmarkt er met 4,7 % op vooruit, terwijl de inschrijvingen van de groep Renault met 5,1 % tot 636 239 eenheden stijgen.

In Europa gaat de Groep er met 17,7 % op vooruit terwijl de markt met 8,2 % toeneemt; Clio, Captur, en Sandero bevestigen hier hun commercieel succes.

Buiten Europa, en tegen een achtergrond van een daling van haar voornaamste internationale markten, dalen de inschrijvingen van de Groep met 7,9 % en vertegenwoordigen ze 43 % van de totale verkoop (tegenover 49 % tijdens het eerste kwartaal van 2013).

Op wereldvlak blijft Duster het best verkochte voertuig van de Groep met 97 280 verkochte eenheden.

In Europa: op een groeiende markt met 8,2 %, met name aangestuwd door de heropleving van de Zuid-Europese landen, verhoogt de Groep haar inschrijvingen met 17,7 % en bereikt een marktaandeel van personenwagens (PW) en bedrijfsvoertuigen (BV) van 9,7 %, een stijging met 0,8 punt. De sterkste stijgingen worden opgetekend in Frankrijk (+ 8,2 %), in Italië (+ 37,4 %), in Spanje (+ 21,4 %) en in het Verenigd Koninkrijk (+ 100,1 %) waar de verdubbeling van het aantal inschrijvingen van de Groep kan worden verklaard door het succes van de nieuwe modellen evenals het welslagen van het merk Dacia dat de grootste stijging op de markt optekent.

Het merk Renault neemt de derde marktpositie in (PW en BV) met een penetratie van 7,2 %, een stijging van 0,1 punt, en blijft leider op de markt van bedrijfsvoertuigen met een marktaandeel van 13,7 %.

Het merk Dacia neemt de sterkste stijging van de markt voor haar rekening met een stijging van 46,1 % en tekent een marktaandeel van 2,5 % op (+ 0,7 punt) met name dankzij een sterke ontwikkeling in Groot-Brittannië.

De drie best verkochte voertuigen van de Groep in Europa zijn Clio met bijna 76 000 voertuigen, Captur met 41 500 eenheden en Sandero met 39 000 eenheden. Met het succes van haar producten bevestigt de Groep haar eerste plaats in het B-segment in Europa.

In Frankrijk tekent de Groep in het segment van de verkoop van personenwagens de grootste stijging van de constructeurs op met een stijging van het aantal inschrijvingen met 11,9 %. Vijf voertuigen van de Groep bevinden zich in de top 10 van best verkochte voertuigen in Frankrijk met Clio als marktkoploper en Captur op de derde plaats.

In de regio van de Amerika’s stijgt de verkoop van de Groep met 8,9 % op markten die dalen met 3,5 %. In Brazilië stijgen de inschrijvingen met 21,8 % op dalende markten van 1,8 %. De Groep herneemt, na de onrusten die te wijten waren aan de sluiting van de fabriek van Curitiba begin 2013, een marktaandeel van 6,7 %, een stijging met 1,3 punt. In Argentinië dalen de inschrijvingen met 7,7 % op een achteruitgaande markt van 13,0 %. Het marktaandeel bedraagt 15,1 % (+ 0,9 punt).

In de regio Eurazië daalt de verkoop met 1,0 % op markten die met 2,0 % achteruitgaan. In Rusland behoudt de Groep haar marktaandeel van 7,7 % bij een daling van de inschrijvingen met 3,7 %. Het merk Renault blijft het tweede merk van het land na Lada.

In de regio Euromed-Afrika gaan de inschrijvingen met 14,9 % achteruit op markten die dalen met  10,8 %. Na jaren van zeer sterke stijgingen kent de Algerijnse markt een terugval en gaat er tijdens dit kwartaal met 28,3 % op achteruit. Ten gevolge van een zeer hoge bedrijvigheid eind vorig jaar dalen de inschrijvingen van de Groep, die leider blijft in het land met een marktaandeel van 23 % (-2 punten), met 34,5 %.

Turkije tekent een daling van de verkopen op van 18,1 % op een markt die er met 24,5 % op achteruitgaat. Het marktaandeel van de Groep bereikt 18,7 %, een stijging met 1,4 punt.

In de regio Azië-Stille Zuidzee dalen de inschrijvingen van de Groep met 30,0 % met name omwille van de situatie in Iran (- 12,6 % buiten Iran) en de terugval van de Indische markt. In Zuid-Korea heeft Renault Samsung Motors een stijging van de volumes met 16,9 % opgetekend en een marktaandeel van 4,0 %, een stijging van 0,4 punt.

Omzetcijfers van het kwartaal per bedrijfstak

Voor het eerste kwartaal van 2014 bereikt de omzet van de Groep 8 257 miljoen euro en blijft daarmee stabiel in verhouding van dezelfde periode van het vorige jaar (+ 5,1 % buiten wisseleffecten bij identieke structuren).

De omzet van de Automobielafdeling bedraagt 7 727 miljoen euro (-0,1 %).

De daling van de belangrijkste munten van de opkomende landen ten opzichte van de euro (Argentijnse peso, Russische roebel, ….) heeft een nadelig effect van 5,3 punten dat gedeeltelijk wordt gecompenseerd door een prijseffect van +1,3 punt.

De verhoogde bedrijvigheid van de partners (verkoop van voertuigen en van mechanische onderdelen) draagt positief bij voor 3,1 punten.

De Verkoopfinanciering (RCI Banque) verwezenlijkt een omzet van 530 miljoen euro en blijft stabiel (+0,2 %) in vergelijking met 2013.

In samenhang met de commerciële ontwikkelingen van de groep Renault in Europa stijgt het aantal nieuwe financieringscontracten met 9,8 %, en komt op 280 455. Het gemiddeld rendabel uitstaand bedrag stijgt, ondanks een negatief wisseleffect met name in de regio van de Amerika’s, met 2,3 % tot 24,7 miljard euro.

Vooruitzichten 2014

Tijdens het eerste kwartaal constateert de Groep sterk verschillende tendensen op haar voornaamste markten. Terwijl de voornaamste opkomende markten vertragen en met slechte zichtbaarheid kampen, blijkt de heropleving van de Europese markt sterker dan verhoopt. In deze onzekere situatie voorziet de Groep stabiele of licht achteruitgaande Russische en Braziliaanse markten. De Europese markt zou er in 2014 evenwel met 2 à 3 % op moeten vooruitgaan.

Tegen deze achtergrond beoogt Renault:

  • een stijging van de inschrijvingen en de omzet van de Groep (bij constante wisselkoersen),
  • een verbetering van de bedrijfsopbrengst van de Groep en van de Automobielafdeling,
  • een positieve bedrijfscashflow vóór financiering voor de Automobielafdeling.

 

Geconsolideerde omzet van de groep Renault

(in miljoen euro) 2014 2013 Wijziging
2014/2013
1ste kwartaal      
Automobielafdeling 7 727 7 736 -0,10%
Verkoopfinanciering 530 529 0,20%
       
Totaal 8 257 8 265 -0,1

Documenten

Kwartaalinformatie op 31 maart 2014

Voir le document Voir la médiathèque
Pers Renault Group Belux

Pers Renault Group Belux

Documenten

Kwartaalinformatie op 31 maart 2014
Kwartaalinformatie op 31 maart 2014