Communiqué de presse
Communiqué de presse

GROUPE RENAULT STELT ZIJN ONTWERP VAN BESPARINGSPLAN VOOR VASTE KOSTEN VAN MEER DAN 2 MILJARD EURO OP 3 JAAR VOOR

29 mei 2020 – Zoals aangekondigd bij de voorstelling van de jaarresultaten, stelt Groupe Renault vandaag zijn ontwerp van transformatieplan voor, dat als doel heeft om over een periode van 3 jaar meer dan 2 miljard euro te besparen en de basis te leggen voor een nieuw concurrentievermogen.

De moeilijkheden waarmee Groupe Renault wordt geconfronteerd, de grote crisis die de auto-industrie treft en de dringende noodzaak van de ecologische transitie zijn stuk voor stuk vereisten die de onderneming ertoe aanzetten deze transformatie te versnellen.

Het ontwerpplan zal de veerkracht van de onderneming versterken, omdat het voorkeur geeft aan de generatie van Cash Flow, waarbij de klant centraal blijft staan. Het is gebaseerd op een efficiëntere aanpak van de operationele activiteiten en een strikt beheer van de middelen.

Daarnaast wil het ontwerpplan de basis leggen voor een duurzame ontwikkeling van Groupe Renault. In Frankrijk wil men dit organiseren rond de strategische activiteitenpolen van de toekomst: elektrische voertuigen, bedrijfsvoertuigen, circulaire economie en innovatie met een hoge toegevoegde waarde.

De grote regionale expertisecentra in Frankrijk moeten het hart vormen van de remonte van Groupe Renault. In Flins en Guyancourt zal Groupe Renault zijn activiteiten reorganiseren.

Le 29 Mei 2020

 • De doelstelling om de vaste kosten over een periode van 3 jaar met meer dan 2 miljard euro te verminderen moet leiden tot een herstel van het concurrentievermogen van Groupe Renault; in het kader van de Alliantie wil men zo ook de ontwikkeling van Groupe Renault op lange termijn verzekeren.
 • Het ontwerpplan steunt op de efficiëntie van de operaties binnen Groupe Renault: door de processen te vereenvoudigen, door een kleinere diversiteit van de in de voertuigen gebruikte onderdelen en een aanpassing van de industriële capaciteiten.
 • De geplande ontwikkelingen zullen worden uitgevoerd na overleg, in het kader van een permanente dialoog met de sociale partners en de lokale overheden.

29 mei 2020 – Zoals aangekondigd bij de voorstelling van de jaarresultaten, stelt Groupe Renault vandaag zijn ontwerp van transformatieplan voor, dat als doel heeft om over een periode van 3 jaar meer dan 2 miljard euro te besparen en de basis te leggen voor een nieuw concurrentievermogen.

De moeilijkheden waarmee Groupe Renault wordt geconfronteerd, de grote crisis die de auto-industrie treft en de dringende noodzaak van de ecologische transitie zijn stuk voor stuk vereisten die de onderneming ertoe aanzetten deze transformatie te versnellen.

Het ontwerpplan zal de veerkracht van de onderneming versterken, omdat het voorkeur geeft aan de generatie van Cash Flow, waarbij de klant centraal blijft staan. Het is gebaseerd op een efficiëntere aanpak van de operationele activiteiten en een strikt beheer van de middelen.

Daarnaast wil het ontwerpplan de basis leggen voor een duurzame ontwikkeling van Groupe Renault. In Frankrijk wil men dit organiseren rond de strategische activiteitenpolen van de toekomst: elektrische voertuigen, bedrijfsvoertuigen, circulaire economie en innovatie met een hoge toegevoegde waarde.

De grote regionale expertisecentra in Frankrijk moeten het hart vormen van de remonte van Groupe Renault. In Flins en Guyancourt zal Groupe Renault zijn activiteiten reorganiseren.

Groupe Renault is van plan om de nodige aanpassingen door te voeren om terug te keren naar een rendabele en duurzame groei en verbindt zich ertoe om die aanpassingen te realiseren door middel van een voorbeeldige dialoog met de sociale partners en de lokale overheden.

Het ontwerp voor de aanpassing van het personeelsbestand zal steunen op maatregelen voor reconversie, interne mobiliteit en vrijwillig vertrek. Het wordt gespreid over 3 jaar en betreft in Frankrijk bijna 4600 banen, met nog eens een verlies van meer dan 10.000 banen in de rest van de wereld.

“Ik heb vertrouwen in onze troeven, in onze waarden en in de richting van het bedrijf om de beoogde transformatie tot een succes te maken en Groupe Renault zijn volledige waarde terug te geven door dit plan uit te voeren. De geplande evoluties zijn essentieel om het voortbestaan van de onderneming en haar ontwikkeling op lange termijn te verzekeren. Samen en met de steun van onze partners van de Alliantie zullen we in staat zijn om onze doelstellingen te bereiken en de komende jaren Groupe Renault te laten bestaan als een belangrijke speler in de autosector. We zijn ons ten volle bewust van onze verantwoordelijkheid en de geplande transformatie kan enkel plaatsvinden met respect voor alle stakeholders van Groupe Renault en in het kader van een voorbeeldige sociale dialoog.” Jean-Dominique Senard, voorzitter van de Raad van Bestuur van Renault.

“In de huidige onzekere en complexe context is dit project van levensbelang om een solide en duurzame performantie te garanderen, met de tevredenheid van onze klanten als prioriteit. Door gebruik te maken van onze talrijke troeven, zoals elektrische voertuigen, door voort te bouwen op de middelen en technologieën van Groupe Renault en de Alliantie, door de ontwikkeling en productie van onze voertuigen minder complex te maken, willen we schaalvoordelen creëren om onze globale rentabiliteit te herstellen en onze ontwikkeling in Frankrijk en op internationaal niveau te verzekeren. Dit project moet het op termijn mogelijk maken met vertrouwen naar de toekomst te kijken ", voegt Clotilde Delbos, interim-directeur-generaal van Renault, eraan toe.

Het project omvat de volgende hoofdelementen:

 • Verbetering van de efficiëntie en vermindering van de engineeringkosten door gebruik te maken van de versterkte verworvenheden van de Alliantie ter waarde van ongeveer 800 miljoen euro

 • Rationalisering van het ontwerp en de ontwikkeling van voertuigen: vermindering van de diversiteit van de onderdelen, toename van de standaardisatie, “Leider – Volger”-programma’s binnen de Alliantie
 • Optimalisering van de middelen: de ontwikkeling van strategische technologieën met een hoge toegevoegde waarde concentreren in de engineeringsites van Ile-de-France; optimalisering van het gebruik van de R&D-centra in het buitenland en van onderaanneming; optimalisering van de validatiemiddelen door toegenomen digitalisering.
 • Optimalisering van het industriële apparaat voor ongeveer 650 miljoen euro

 • Versnelling van de transformatie van de fabrieken door de veralgemening van de industriële tools 4.0.
 • Verbetering van de processen in de nieuwe engineeringprojecten: de digitalisering en het “design to process” versnellen.
 • Herdimensionering van de industriële capaciteiten:
  • Wereldwijde productiecapaciteit herzien van 4 miljoen voertuigen in 2019 tot 3,3 miljoen tegen 2024 (referentie Harbour).
  • Aanpassing van het productiepersoneel.
  • Schorsing van de geplande projecten voor capaciteitsverhoging in Marokko en Roemenië, studie naar de aanpassing van de productiecapaciteit van Groupe Renault in Rusland, onderzoek naar wereldwijde rationalisering bij de productie van versnellingsbakken.
 • In Frankrijk zullen vier werkhypotheses voor de optimalisering van het industriële apparaat grondig worden overlegd met alle betrokken partijen en in het bijzonder de sociale partners en de lokale overheden:
 • Renault start een overleg om, uitgaand van de fabrieken van Douarie en Maubeuge, de oprichting van een expertisecentrum voor elektrische en lichte bedrijfsvoertuigen in Noord-Frankrijk te bestuderen.
 • Open denkoefening over de reconversie van de fabriek van Dieppe, aan het einde van de productie van de Alpine A110.
 • Creatie van een ecosysteem van circulaire economie op de site van Flins, inclusief de overdracht van de activiteiten van Choisy-le-Roi.
 • Wat de Fonderie de Bretagne betreft, lanceert Renault een strategische review.
 • Meer efficiëntie van de supportfuncties voor ongeveer 700 miljoen euro 

 • Optimalisering van de algemene en marketingkosten: digitalisering om de marketingkosten te optimaliseren, rationalisering van de organisatie en vermindering van de kosten verbonden aan de supportfuncties …
 • Heroriëntatie van de activiteiten voor een betere toewijzing van middelen

        Deze heroriëntatie op de kernactiviteiten van Groupe Renault door een evolutie van zijn perimeter zal met name betrekking hebben op:

 • Een deel van het geïntegreerde distributienetwerk RRG in Europa;
 • De overdracht van de participatie van Groupe Renault in Dongfeng Renault Automotive Company Ltd (DRAC) in China naar Dongfeng Motor Corporation en de stopzetting van de activiteiten van personenwagens met verbrandingsmotor onder het merk Renault op de Chinese markt.

Deze projecten zullen worden voorgesteld aan de instanties voor personeelsvertegenwoordiging met inachtneming van de geldende reglementering.

De geraamde kosten van de uitvoering van dit plan bedragen ongeveer 1,2 miljard euro.

Documenten

Ontwerp Van besparingsplan voor vaste kosten

Voir le document Voir la médiathèque

Groupe Renault, autoconstructeur sinds 1898, is een internationale groep die in 134 landen aanwezig is en in 2019 bijna 3,8 miljoen voertuigen verkocht. Groupe Renault telt vandaag ruim 180.000 medewerkers en beschikt wereldwijd over 40 productievestigingen en 12.700 verkooppunten.

Om de grote technologische uitdagingen van de toekomst aan te gaan en een strategie van rendabele groei te voeren, steunt Groupe Renault op haar internationale ontwikkeling. Groupe Renault zet in op de complementariteit van haar vijf merken (Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine en LADA), elektrische voertuigen, en haar unieke alliantie met Nissan en Mitsubishi Motors. Met een 100% Renault-team dat sinds 2016 deelneemt aan het Wereldkampioenschap Formule 1 is de autosport een uithangbord voor de innovatie en de naamsbekendheid van Renault.

Documenten

Ontwerp Van besparingsplan voor vaste kosten
Ontwerp Van besparingsplan voor vaste kosten

Groupe Renault, autoconstructeur sinds 1898, is een internationale groep die in 134 landen aanwezig is en in 2019 bijna 3,8 miljoen voertuigen verkocht. Groupe Renault telt vandaag ruim 180.000 medewerkers en beschikt wereldwijd over 40 productievestigingen en 12.700 verkooppunten.

Om de grote technologische uitdagingen van de toekomst aan te gaan en een strategie van rendabele groei te voeren, steunt Groupe Renault op haar internationale ontwikkeling. Groupe Renault zet in op de complementariteit van haar vijf merken (Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine en LADA), elektrische voertuigen, en haar unieke alliantie met Nissan en Mitsubishi Motors. Met een 100% Renault-team dat sinds 2016 deelneemt aan het Wereldkampioenschap Formule 1 is de autosport een uithangbord voor de innovatie en de naamsbekendheid van Renault.