Communiqué de presse
Communiqué de presse

GROUPE RENAULT & PLUG POWER BUNDELEN HUN KRACHTEN OM MARKTLEIDER TE WORDEN OP HET VLAK VAN BEDRIJFSVOERTUIGEN OP WATERSTOF

  • Ondertekening van een raamakkoord om tegen het einde van het eerste halfjaar van 2021 een joint venture (50/50) op te richten in Frankrijk en zo een marktaandeel van meer dan 30% te veroveren in het segment van de lichte bedrijfsvoertuigen op waterstof in Europa.
  • De joint venture zal in Frankrijk baanbrekend werk verrichten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling, de productie van brandstofcelsystemen en hun integratie in voertuigen.
  • Het partnerschap zal een gamma diensten aanbieden dat zijn gelijke niet kent op de markt: complete en gebruiksklare oplossingen, bestaande uit de levering van waterstofvoertuigen, pompstations, brandstofbevoorrading en services die aan deze nieuwe behoeften zijn aangepast.
  • Dit strategische project zal de koolstofuitstoot van de Europese mobiliteit helpen te reduceren. Dat gebeurt door duurzamere energieoplossingen te ontwikkelen en nieuwe, innovatieve meerwaardeactiviteiten uit te bouwen in Frankrijk, waaronder een industriële voetafdruk op een veelbelovende markt, een doorgedreven commerciële knowhow en intellectuele eigendom op dit nieuwe technologische gebied.

Le 12 Januari 2021

Groupe Renault, een belangrijke speler in de autosector, en Plug Power Inc. (NASDAQ: PLUG), wereldmarktleider in brandstofcelsystemen en waterstofdiensten, kondigen aan een protocolakkoord (MOU) te zullen ondertekenen om tegen het einde van het eerste semester van 2021 een joint venture (50/50) op te richten in Frankrijk. Met dat strategische partnerschap zullen Groupe Renault en Plug Power zich de komende jaren in Europa kunnen positioneren als toonaangevende spelers op het vlak van R&D, transformatie, productie en commercialisering van waterstofvoertuigen, alsook wat betreft de services die daarbij aansluiten. Deze joint venture zal bijdragen tot de zeer sterke groei van de markt voor bedrijfsvoertuigen, taxi’s en voertuigen voor commercieel personenvervoer met een brandstofcelaandrijving.

Deze joint venture, die de complementaire troeven van beide partijen verenigt, zal steunen op de baanbrekende ervaring van Groupe Renault op het vlak van nieuwe energiebronnen en zijn sterke positionering op de markt van de elektrische lichte bedrijfsvoertuigen, alsook op de twintigjarige ervaring van Plug Power in brandstofceltechnologieën en waterstofoplossingen.

Plug Power, de wereldmarktleider op het gebied van oplossingen voor het waterstofecosysteem, ontwikkelde al meer dan 40.000 brandstofcelsystemen en ontwierp en bouwde al 110 oplaadstations om meer dan 40 ton waterstof per dag te leveren. Plug Power is bovendien een technologische leider in groene waterstofoplossingen op basis van elektrolyse.

De onderneming wil op de markt van de lichte bedrijfsvoertuigen unieke, volledige en gedifferentieerde producten en oplossingen aanbieden volgens de behoeften van de klanten en steunt daarvoor op drie pijlers:

  • R&D: Groupe Renault en Plug Power zijn van plan om een expertisecentrum op te richten voor de ontwikkeling van brandstofceltechnologieën en lichte bedrijfsvoertuigen op waterstof, gerealiseerd op de bestaande en toekomstige platformen van Groupe Renault. In eerste instantie zal de nadruk op het segment van de bestelwagens liggen door gebruik te maken van de Trafic- en Master-platformen. Dit centrum zal multidisciplinaire R&D-ontwikkelingsteams samenbrengen op een plaats.
  • Productie: de joint venture zal de productiecapaciteit voor voertuigen van Groupe Renault combineren met de expertise van Plug Power op het gebied van waterstof door in Frankrijk een verticaal geïntegreerd productiecentrum op te richten om brandstofcellen te integreren in lichte bedrijfsvoertuigen. Bovendien zal dit centrum waterstoftankstations leveren, een strategisch aspect voor de ontwikkeling van dit nieuwe ecosysteem.
  • Verkoop: het partnerschap heeft als doel een onderneming op te richten, die met haar aanbod alle behoeften van het ecosysteem van de waterstofmobiliteit zal dekken, inclusief de commercialisering van voertuigen en laadinfrastructuur, de levering van waterstof en een compleet gamma diensten voor klanten. Die globale aanpak zal bijdragen tot een snellere implementatie van deze technologie in commerciële vloten.

De joint venture zal vanaf de loop van 2021 lichte bedrijfsvoertuigen met brandstofcelaandrijving commercialiseren door de implementatie van pilootwagenparken in Europa.

Luca de Meo, CEO van Renault, verklaarde: “Dit joint venture-project sluit perfect aan bij onze strategie om een waterstofoplossing te bieden die klaar is om te worden gecommercialiseerd op de markt van de lichte bedrijfsvoertuigen. Samen met Plug Power willen we een uniek aanbod uitbouwen voor de hele waardeketen van de brandstofceltechnologie en willen we klanten gebruiksklare oplossingen aanbieden, bestaande uit voertuigen, laadstations en de levering van koolstofvrije waterstof. Met dit project willen we Frankrijk als voortrekker positioneren in de industriële, technische en commerciële ontwikkeling van deze sleuteltechnologie en willen we ons leiderschap in Europa versterken om uit te groeien tot de Europese marktleider in lichte bedrijfsvoertuigen met brandstofcelaandrijving.”

“Plug Power is trots op zijn leiderspositie in het segment van de brandstofcellen op waterstof. We kijken ernaar uit om samen met Groupe Renault een Europese marktleider te worden in het segment van de bestelwagens met brandstofcellen in Europa. We kunnen nauwelijks wachten om samen te werken met onze partner om onze technologie te verenigen met zijn decennialange ervaring, die hem tot Europees marktleider heeft gemaakt,” voegde Andy Marsh, CEO van Plug Power, toe.

Groupe Renault en Plug Power zullen deze autonome entiteit de nodige middelen verschaffen om haar doelstellingen te bereiken. De voltooiing van deze joint venture is onderhevig aan de voorwaarden die altijd aan dit soort operaties verbonden zijn, zoals de voorstelling aan de instanties die het personeel vertegenwoordigen, overeenkomstig de geldende regelgeving, en de eventuele toestemming van de bevoegde mededingingsautoriteiten. Deze zou tegen het einde van de eerste helft van 2021 voltooid moeten zijn.

Documenten

GROUPE RENAULT & PLUG POWER BUNDELEN HUN KRACHTEN OM MARKTLEIDER TE WORDEN OP HET VLAK VAN BEDRIJFSVOERTUIGEN OP WATERSTOF

Voir les documents Voir la médiathèque

Groupe Renault, autoconstructeur sinds 1898, is een internationale groep die in 134 landen aanwezig is en in 2019 bijna 3,8 miljoen voertuigen verkocht. Groupe Renault telt vandaag ruim 180.000 medewerkers en beschikt wereldwijd over 40 productievestigingen en 12.700 verkooppunten.

Om de grote technologische uitdagingen van de toekomst aan te gaan en een strategie van rendabele groei te voeren, steunt Groupe Renault op haar internationale ontwikkeling. Groupe Renault zet in op de complementariteit van haar vijf merken (Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine en LADA), elektrische voertuigen, en haar unieke alliantie met Nissan en Mitsubishi Motors. Met een 100% Renault-team dat sinds 2016 deelneemt aan het Wereldkampioenschap Formule 1 is de autosport een uithangbord voor de innovatie en de naamsbekendheid van Renault.

Als toonaangevende leverancier van geïntegreerde en gebruiksklare brandstofceloplossingen (HFC) bouwt Plug Power mee aan de waterstofeconomie. De innovatieve technologie die door de onderneming werd ontwikkeld, voedt elektrische motoren met behulp van brandstofcellen op waterstof. Het past in de context van een ingrijpende paradigmaverschuiving in de sectoren elektriciteit, energie en transport, die tot doel heeft de uitdagingen van de klimaatverandering en de energiezekerheid aan te pakken en tegelijkertijd de doelstellingen van duurzame ontwikkeling te verwezenlijken.

Plug Power ligt aan de oorsprong van de eerste commercieel levensvatbare markt voor waterstofceltechnologie (HFC). Zo ontwikkelde de onderneming al meer dan 40.000 brandstofcelsystemen voor de elektronische mobiliteit, en dat op een schaal die wereldwijd ongeëvenaard is. Ze is tevens de grootste afnemer van vloeibare waterstof geworden door de bouw en exploitatie van een waterstofsnelweg in Noord-Amerika. Plug Power biedt zijn eindklanten een hoge meerwaarde, met onder meer aanzienlijke milieuvoordelen, efficiëntiewinsten, een snelle bevoorrading en lagere exploitatiekosten.

Met zijn GenKey-oplossing biedt Plug Power een geïntegreerd antwoord op de behoeften aan elektrificatie, voeding en services voor waterstofmobiliteit aan klanten zoals Amazon, Southern Company, Carrefour en Walmart. De onderneming steunt op zijn knowhow, zijn modulaire productarchitectuur en het succes van de projecten met vooraanstaande klanten om zich snel te ontwikkelen op andere belangrijke markten zoals emissievrije wegvoertuigen, robotica en datacenters.

Documenten

GROUPE RENAULT & PLUG POWER BUNDELEN HUN KRACHTEN OM MARKTLEIDER TE WORDEN OP HET VLAK VAN BEDRIJFSVOERTUIGEN OP WATERSTOF
GROUPE RENAULT & PLUG POWER BUNDELEN HUN KRACHTEN OM MARKTLEIDER TE WORDEN OP HET VLAK VAN BEDRIJFSVOERTUIGEN OP WATERSTOF

Groupe Renault, autoconstructeur sinds 1898, is een internationale groep die in 134 landen aanwezig is en in 2019 bijna 3,8 miljoen voertuigen verkocht. Groupe Renault telt vandaag ruim 180.000 medewerkers en beschikt wereldwijd over 40 productievestigingen en 12.700 verkooppunten.

Om de grote technologische uitdagingen van de toekomst aan te gaan en een strategie van rendabele groei te voeren, steunt Groupe Renault op haar internationale ontwikkeling. Groupe Renault zet in op de complementariteit van haar vijf merken (Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine en LADA), elektrische voertuigen, en haar unieke alliantie met Nissan en Mitsubishi Motors. Met een 100% Renault-team dat sinds 2016 deelneemt aan het Wereldkampioenschap Formule 1 is de autosport een uithangbord voor de innovatie en de naamsbekendheid van Renault.

Als toonaangevende leverancier van geïntegreerde en gebruiksklare brandstofceloplossingen (HFC) bouwt Plug Power mee aan de waterstofeconomie. De innovatieve technologie die door de onderneming werd ontwikkeld, voedt elektrische motoren met behulp van brandstofcellen op waterstof. Het past in de context van een ingrijpende paradigmaverschuiving in de sectoren elektriciteit, energie en transport, die tot doel heeft de uitdagingen van de klimaatverandering en de energiezekerheid aan te pakken en tegelijkertijd de doelstellingen van duurzame ontwikkeling te verwezenlijken.

Plug Power ligt aan de oorsprong van de eerste commercieel levensvatbare markt voor waterstofceltechnologie (HFC). Zo ontwikkelde de onderneming al meer dan 40.000 brandstofcelsystemen voor de elektronische mobiliteit, en dat op een schaal die wereldwijd ongeëvenaard is. Ze is tevens de grootste afnemer van vloeibare waterstof geworden door de bouw en exploitatie van een waterstofsnelweg in Noord-Amerika. Plug Power biedt zijn eindklanten een hoge meerwaarde, met onder meer aanzienlijke milieuvoordelen, efficiëntiewinsten, een snelle bevoorrading en lagere exploitatiekosten.

Met zijn GenKey-oplossing biedt Plug Power een geïntegreerd antwoord op de behoeften aan elektrificatie, voeding en services voor waterstofmobiliteit aan klanten zoals Amazon, Southern Company, Carrefour en Walmart. De onderneming steunt op zijn knowhow, zijn modulaire productarchitectuur en het succes van de projecten met vooraanstaande klanten om zich snel te ontwikkelen op andere belangrijke markten zoals emissievrije wegvoertuigen, robotica en datacenters.