Communiqué de presse
Communiqué de presse

Groupe Renault : persbericht

Le 15 Maart 2017

De Renault Groep heeft kennis genomen van een onevenwichtig artikel dat vandaag in de Franse pers verschenen is met betrekking tot het 'emissiedossier'. Dit artikel beweert geselecteerde fragmenten uit het proces-verbaal van de Franse DGCCRF te citeren.

De Renault Groep wenst geen commentaar te leveren bij een lopend onderzoek, dat per definitie vertrouwelijk is en waartoe het bedrijf op dit moment geen toegang heeft. Renault kan derhalve het waarheidsgetrouwe karakter, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de gegevens in dit artikel niet bevestigen. Renault respecteert de regelgeving en behoudt zijn verklaringen voor aan de magistraten die gemachtigd zijn om dit dossier te onderzoeken.

De Renault Groep brengt in herinnering dat geen enkele van zijn diensten de Europese of nationale regels met betrekking tot de homologatie van voertuigen overtreedt. Renault voertuigen zijn niet uitgerust met fraudesoftware voor antipollutie systemen.

De Renault Groep zal, zoals ze dat altijd gedaan heeft, volledig samenwerken met justitie in het kader van een onderzoek dat, tussen de Europese overheid en de overheden van de lidstaten, interpretatiekwesties opwerpt met betrekking tot de normen die de homologatievoorwaarden voor voertuigen regelen.

Documenten

Groupe Renault : persbericht

Voir le document Voir la médiathèque
Pers Renault Group Belux

Pers Renault Group Belux

Documenten

Groupe Renault : persbericht
Groupe Renault : persbericht