Communiqué de presse
Communiqué de presse

GROUPE RENAULT HEEFT EEN BLOCKCHAIN-PROJECT GETEST OM DE CERTIFICATIE VAN OVEREENSTEMMING VAN VOERTUIGEN NAAR EEN HOGER NIVEAU TE TILLEN

  • Het digitale project XCEED is het resultaat van de samenwerking tussen de grote spelers uit de autosector.
  • Het werd op grote schaal getest in de fabriek van Douai, samen met verschillende partnerfabrikanten.

Le 10 September 2020

10 september 2020 – Groupe Renault ontwikkelde het blockchain-project XCEED (eXtended Compliance End to End Distributed) met als doel de conformiteit van auto-onderdelen te certificeren, van ontwerp tot productie.

Een tool om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar transparantie

Deze tool, ontworpen en gebruikt door grote spelers uit de autosector, maakt het mogelijk om reactiever en efficiënter te handelen binnen een steeds veeleisender reglementair kader. Op 1 september is immers een nieuwe verordening betreffende markttoezicht in werking getreden. Deze brengt een toename van de reglementaire controles van reeds op de markt gebrachte voertuigen met zich mee. De volledige productieketen moet daarom zijn structuur aanpassen om op korte termijn te kunnen reageren op vragen van de autoriteiten.

Het XCEED-project, dat gebaseerd is op de blockchain-technologie ‘Hyperledger Fabric’ en dat in samenwerking met de firma IBM wordt uitgevoerd, heeft als doel de reglementaire conformiteit van de onderdelen en subonderdelen van de voertuigen na te gaan en te certificeren.

Een samenwerking ten dienste van het auto-ecosysteem

De blockchain-technologie maakt het mogelijk om informatie te delen tussen verschillende actoren en deze op te volgen. Ze vormt ook een pijler van competitiviteit en operationele uitmuntendheid binnen de auto-industrie. De technologie zorgt voor een betere reactiviteit in de uitwisselingen, met gegevens die in real time beschikbaar zijn en een grotere efficiëntie binnen een netwerk dat niet langer gecentraliseerd, maar verspreid is.

In het geval van XCEED beoogt de blockchain een vertrouwensnetwerk te creëren tussen de partnerfabrikanten en autoconstructeurs om informatie over de conformiteit te delen.
De gedecentraliseerde aard van de blockchain-technologie stelt elke partij in staat om haar gegevens onafhankelijk en vertrouwelijk te beheren en zelfs de veiligheid en de vertrouwelijkheid te versterken.

Deze gecontroleerde veiligheid en vertrouwelijkheid binnen de blockchain-technologie maakt dat het hele auto-ecosysteem zich achter dit unieke initiatief schaarde.

XCEED werd gelanceerd in 2019 en is dus het resultaat van de samenwerking tussen partners binnen de auto-industrie (Continental, Faurecia, Plastic Omnium, Saint-Gobain). Het is een voorbeeld van collectieve intelligentie en van de toepassing van flexibele methodologie binnen een specifieke multi-bedrijfscontext voor gegevensuitwisseling en projectbeheer.

De test in de fabriek van Douai bevestigde de waarde en de prestaties van de blockchain-technologie voor de auto-industrie, met meer dan een miljoen gearchiveerde documenten en een snelheid van 500 transacties per seconde.

"Het XCEED-project illustreert het innovatievermogen van Groupe Renault. We zijn er dan ook van overtuigd dat de blockchain een richtinggevend element is voor de transformatie van de auto-industrie”, zegt Odile Panciatici, VP Blockchain van Groupe Renault. "De blockchain-technologie is uiterst zinvol binnen een uitgebreid ecosysteem waarin verschillende bedrijven betrokken zijn en waarin de verschillende processen, informatiesystemen en databases van partners met elkaar in verbinding staan. Binnen de auto-industrie, waar we met vele externe spelers in contact komen zoals onze leveranciers, klanten, onafhankelijke distributeurs enz., zijn de toepassingsmogelijkheden van deze technologie legio. ”

Documenten

Groupe Renault heeft een blockchain-project getest

Voir le document Voir la médiathèque

Groupe Renault, autoconstructeur sinds 1898, is een internationale groep die in 134 landen aanwezig is en in 2019 bijna 3,8 miljoen voertuigen verkocht. Groupe Renault telt vandaag ruim 180.000 medewerkers en beschikt wereldwijd over 40 productievestigingen en 12.700 verkooppunten.

Om de grote technologische uitdagingen van de toekomst aan te gaan en een strategie van rendabele groei te voeren, steunt Groupe Renault op haar internationale ontwikkeling. Groupe Renault zet in op de complementariteit van haar vijf merken (Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine en LADA), elektrische voertuigen, en haar unieke alliantie met Nissan en Mitsubishi Motors. Met een 100% Renault-team dat sinds 2016 deelneemt aan het Wereldkampioenschap Formule 1 is de autosport een uithangbord voor de innovatie en de naamsbekendheid van Renault.

Documenten

Groupe Renault heeft een blockchain-project getest
Groupe Renault heeft een blockchain-project getest

Groupe Renault, autoconstructeur sinds 1898, is een internationale groep die in 134 landen aanwezig is en in 2019 bijna 3,8 miljoen voertuigen verkocht. Groupe Renault telt vandaag ruim 180.000 medewerkers en beschikt wereldwijd over 40 productievestigingen en 12.700 verkooppunten.

Om de grote technologische uitdagingen van de toekomst aan te gaan en een strategie van rendabele groei te voeren, steunt Groupe Renault op haar internationale ontwikkeling. Groupe Renault zet in op de complementariteit van haar vijf merken (Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine en LADA), elektrische voertuigen, en haar unieke alliantie met Nissan en Mitsubishi Motors. Met een 100% Renault-team dat sinds 2016 deelneemt aan het Wereldkampioenschap Formule 1 is de autosport een uithangbord voor de innovatie en de naamsbekendheid van Renault.