Communiqué de presse
Communiqué de presse

Financiële resultaten van het eerste halfjaar 2013

Le 26 Juli 2013

Door het succes van de nieuwe modellen en de beheersing van de kosten houdt Renault stand in een nog steeds zeer onzeker economisch klimaat en realiseert het een bedrijfsmarge van 583 miljoen euro.

  • De omzet van de Groep bedraagt 20 441 miljoen euro, een daling met 0.9% ten opzichte van het eerste halfjaar 2012.
  • Bedrijfsmarge van de Groep: 583 miljoen euro (2.9% van de omzet), tegenover 508 miljoen euro [1] (2.5% van de omzet) in het eerste halfjaar 2012.
  • Het bedrijfsresultaat van de Groep is negatief en bedraagt 249 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2013 (tegenover een winst van 545 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2012), rekening houdend met "andere opbrengsten en exploitatiekosten" ten belope van -832 miljoen euro. De Groep legt meer bepaald een reserve aan van 512 miljoen euro die haar volledige blootstelling in Iran dekt.
  • Nettoresultaat: 97 miljoen euro, tegenover 774 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2012.
  • De operationele vrije kasstroom van de divisie Auto is licht negatief en bedraagt 31 miljoen euro.
  • Nettoliquiditeitspositie van de divisie Auto: 732 miljoen euro per eind juni 2013.
  • Aantal inschrijvingen voor de Groep: 1.3 miljoen stuks (-1.9% in vergelijking met het eerste halfjaar van 2012). De aanhoudend zwakke verkoop in Europa, en vooral in Frankrijk, kon niet door de internationale groei worden gecompenseerd [2] .

"In een moeilijk economisch klimaat en dankzij het succes van de nieuwe modellen, de beheersing van de kosten en de inzet van iedereen realiseerde de divisie Auto van de Renault Groep in het eerste halfjaar een positieve bedrijfsmarge. We zitten op koers om onze doelstellingen voor het jaar 2013 te behalen," verklaarde Carlos Ghosn, Président-Directeur général van Renault.

De omzet van de Groep in het eerste halfjaar van 2013 bedraagt 20 441 miljoen euro, een daling met 0.9%. De zich doorzettende groei op het internationale niveau kon de zwakke prestaties van de Europese markt niet compenseren.

Het aandeel van de divisie Auto in de omzet bedraagt 19 383 miljoen euro, een daling met 0.9% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2012, hoofdzakelijk als gevolg van negatieve wisselkoerseffecten en het gedaalde aantal inschrijvingen. Dat laatste werd echter getemperd door de aangroei van de voorraden van de onafhankelijke concessiehouders.

Parallel daarmee kent de Groep een positief productmixeffect door de lancering van nieuwe voertuigen en een positief prijseffect. Dat laatste is een gevolg van het strikte prijzenbeleid van de Groep om de waardering voor het merk Renault te versterken en de zwakte van bepaalde deviezen te compenseren.

De bedrijfsmarge van de Groep in het eerste halfjaar van 2013 bedraagt 583 miljoen euro, tegenover 508 miljoen euro1 in het eerste halfjaar van 2012, en maakt 2.9% uit van de omzet (2.5% in het eerste halfjaar van 2012).

De bedrijfsmarge van de divisie Auto is positief en bedraagt 211 miljoen euro (1.1% van de omzet), een stijging met 95 miljoen euro ten opzichte van het eerste halfjaar van 2012. Ondanks een negatief volume- en wisselkoerseffect profiteert de Groep van het gevoerde prijzenbeleid en de beheersing van de kosten.

De divisie Verkoopfinanciering draagt 372 miljoen euro bij aan de bedrijfsmarge van de Groep, tegenover 392 miljoen euro1 in het eerste halfjaar van 2012. Die daling met 20 miljoen euro is met name het gevolg van een ongunstig wisselkoerseffect in Brazilië, een lichte stijging van de distributiekosten en een verbetering van de risicokost tot 0.40% van het gemiddelde werk in uitvoering (0.44% in het eerste halfjaar van 2012).

De andere opbrengsten en exploitatiekosten zijn negatief en bedragen 832 miljoen euro, hoofdzakelijk als gevolg van een reserve van 512 miljoen euro ter dekking van de volledige blootstelling van de Groep in Iran na de verscherping van de sancties, 227 miljoen euro aan waardeverminderingen op bepaalde programma's, en 173 miljoen euro aan herstructureringskosten verbonden aan het in Frankrijk ondertekende competitiviteitsakkoord. Het bedrijfsresultaat bedraagt daardoor -249 miljoen euro, tegenover 545 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2012.

Het aandeel van de verbonden ondernemingen, hoofdzakelijk Nissan, bedraagt 749 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2013.

Het nettoresultaat bedraagt 97 miljoen euro. Het nettoresultaat, aandeel van de Groep, bedraagt 39 miljoen euro (0.14 euro per aandeel tegenover 2,70 3 euro per aandeel in het eerste halfjaar van 2012).

De operationele vrije kasstroom van de divisie Auto is met 31 miljoen euro licht negatief, rekening houdend met de impact van de variatie in de behoefte aan bedrijfskapitaal van -138 miljoen euro sinds 31 december 2012. De totale voorraad vertegenwoordigt 67 dagen verkoop tegenover 65 dagen per eind december 2012.

De nettoliquiditeitspositie van de divisie Auto neemt af met 800 miljoen euro ten opzichte van 31 december 2012 en bedraagt 732 miljoen euro per 30 juni 2013.

RCI Banque ging verder met de diversificatie van de herfinanciering via de activiteit deposito-vergaring, goed voor 2.6 miljard euro aan uitstaande bedragen eind juni 2013 in Frankrijk en Duitsland.

VOORUITZICHTEN 2013

Het economische klimaat is moeilijker dan voorzien, met name in Frankrijk. Dankzij het succes van de nieuwe modellen en het beleid van kostenbeheersing blijft de Groep (indien de omstandigheden op de markt niet opnieuw slechter worden) echter op koers om haar doelstellingen voor het jaar te behalen:

  • het aantal inschrijvingen internationaal verhogen,
  • een positieve bedrijfsmarge realiseren in de divisie Auto,
  • een positieve operationele vrije kasstroom genereren in de divisie Auto.

Geconsolideerde halfjaarlijkse resultaten van Renault

In miljoen euro

1ste HALFJAAR 2013

1ste HALFJAAR 2012

Gecorrigeerd [3]

1ste HALFJAAR 2012 Gepubliceerd

Omzet Groep

20 441

20 622

20 935

Bedrijfsmarge

Als % van de omzet

583

2.9 %

508

2.5 %

482

2,3%

Andere opbrengsten en exploitatiekosten

-832

37

37

Bedrijfsresultaat

-249

545

519

Financieel resultaat

-139

-154

-127

Aandeel in het resultaat van de ondernemingen waarop vermogensmutatie is toegepast

749

619

630

Waarvan: Nissan

766

553

564

Volvo

-

68

68

AVTOVAZ

-10

4

4

Courante en uitgestelde belastingen

-264

-236

-236

Nettoresultaat

97

774

786

Nettoresultaat, aandeel van de Groep

39

734

746

Operationele vrije kasstroom van de divisie Auto

-31

-207

-200

 

BIJKOMENDE INFORMATIE

De geconsolideerde rekeningen van de Groep per 30 juni 2013 werden door de Raad van Bestuur op 25 juli 2013 afgesloten.

De bedrijfsrevisoren van de Groep hebben die rekeningen geauditeerd en het verslag over de halfjaarlijkse financiële informatie wordt momenteel opgesteld.

Het activiteitenverslag met de volledige analyse van de financiële resultaten van het eerste halfjaar 2013 is beschikbaar op www.renault.com in de rubriek "Finance".

 

 

[1] Gecorrigeerd naar aanleiding van de toepassing met terugwerkende kracht van de normen IFRS 11 "Joint Arrangements" en herziene IAS 19 "Employee Benefits" cf toelichting 2-B

[2] Internationaal: Amerika, Azië-Pacific, Euromed-Afrika en Eurazië.

[3] Gecorrigeerd naar aanleiding van de toepassing met terugwerkende kracht van de normen IFRS 11 "Joint Arrangements" en herziene IAS 19 "Employee Benefits" cf toelichting 2-B

Documenten

Commerciële resultaten van het eerste halfjaar 2013

Voir le document Voir la médiathèque
Pers Renault Group Belux

Pers Renault Group Belux

Documenten

Commerciële resultaten van het eerste halfjaar 2013
Commerciële resultaten van het eerste halfjaar 2013