Communiqué de presse
Communiqué de presse

Financiële resultaten van het 1e semester van 2022: Renault Group verhoogt financiële vooruitzichten voor 2022 en versnelt zijn transformatie

 • Resultaten van het 1e semester van 2022, een nieuwe stap in het herstel van Renault Group:
  • Aanzienlijke verbetering van de rendabiliteit: 4,7% operationele marge
  • Sterke free cashflowgeneratie: 956 miljoen euro
  • Versterking van de financiële structuur: nettoschuld verminderd met 1,2 miljard euro tot -426 miljoen euro
 • Versnelling van de waardegerichte strategie en succes van de nieuwe voertuigen
 • Financiële vooruitzichten voor 2022 opwaarts bijgesteld 
 • Capital Market Day in het najaar om het 2e luik van de Renaulution-strategie en de update van de financiële middellangetermijndoelstellingen van Renault Group voor te stellen

“Renault Group zet zijn grondige transformatie en het herstel van zijn activiteiten vastberaden voort. De resultaten van het 1e semester van 2022 zijn daarvan het bewijs: ondanks alle tegenwind als gevolg van de stopzetting van de activiteit in Rusland, de halfgeleidercrisis en de kosteninflatie blijft Renault Group haar operationele prestaties verbeteren en begint ze te profiteren van het succes van de nieuwe lanceringen.

Renault Group heeft het verlies van de Russische activiteiten ruimschoots gecompenseerd en zet zijn transformatie snel voort. Daarom stelt Renault Group zijn financiële vooruitzichten voor 2022 opwaarts bij. In het najaar zullen nieuwe financiële middellangetermijndoelstellingen en de versnelde uitrol van Renaulution worden voorgesteld op de Capital Market Day. Al onze energie wordt gemobiliseerd om van Renault Group een competitieve, technologische en verantwoordelijke speler te maken.”  aldus Luca de Meo, CEO van Renault Group

 

 • Resultaten van het 1e semester van 2022[1], een nieuwe stap in het herstel van de Groep: aanzienlijke verbetering van de rendabiliteit, sterke free cashflowgeneratie en versterking van de financiële structuur
  • Omzet van Renault Group: 21,1 miljard euro, stabiel in vergelijking met het 1e semester van 2021, ondanks de daling met 11,9% van de wereldwijde omzet van Renault Group over de periode, in een nog verstoorde marktcontext
  • De operationele marge van Groupe Renault bedraagt 988 miljoen euro (4,7% van de omzet), een daling van 556 miljoen euro en 2,6 punten tegenover het 1e semester van 2021
  • Operationele marge van de Auto-afdeling tot 420 miljoen euro (2,1% van de omzet van de Auto-afdeling): verbetering met 565 miljoen euro (+2,8 punten) ondanks een daling van 136.000 voertuigen ten opzichte van het 1ste semester van 2021
  • Het nettoresultaat van de voortgezette activiteiten bedraagt 657 miljoen euro, een stijging met 458 miljoen euro ten opzichte van vorig jaar.
  • Het nettoresultaat van de afgestoten activiteiten op -2,3 miljard euro wegens de niet-cash aanpassingskosten verbonden aan de op 16 mei 2022 aangekondigde verkoop van de Russische industriële activiteiten
  • Operationele free cashflow van de Auto-afdeling tot 956 miljoen euro (waarvan 800 miljoen euro dividenden van Mobilize Financial Services), een stijging met 1.470 miljoen euro ten opzichte van het 1e semester van 2021
  • De nettoschuld van de Auto-afdeling is verminderd met 1,2 miljard euro ten opzichte van 31 december 2021, waarvan 522 miljoen euro als gevolg van de verkoop van de activiteiten in Rusland: -426 miljoen euro

 

 • Succes van de nieuwe voertuigen en versnelling van een waardegerichte strategie
  • Orderportefeuille van Renault Group in Europa op 4,1 maand verkoop, ondersteund door het succes van de nieuwe lanceringen:
   • Renault registreerde sinds de lancering meer dan 100.000 bestellingen per maand voor Arkana, waarvan 60% in de E-TECH-versie en 60% via het particuliere kanaal.
   • De Renault Mégane E-TECH Electric kent een veelbelovende lancering: meer dan 25.000 bestellingen, waarvan 75% voor de topversies en 80% voor de krachtigste motoren. De eerste wagens zijn midden mei aangekomen bij de Franse concessies. Momenteel loopt de lancering in de Europese landen, tot september.
   • De Dacia Sandero blijft de meest verkochte wagen bij particuliere klanten in Europa.
   • Met meer dan 30 000 bestellingen in het 1e semester is de 100% elektrische Dacia Spring de nummer 1 in de verkoop van elektrische voertuigen aan particulieren in Frankrijk
   • De Dacia Jogger wordt ongetwijfeld een nieuw succes want er werden op 6 maanden tijd al 50.000 bestellingen geregistreerd, met een mix van 60% hogere versies in Europa.
   • De Alpine verdubbelde zijn bestellingen ten opzichte van het 1e semester van 2021 dankzij het succes van het nieuwe A110-gamma
  • Effect van de productmix van +3,3 punten op de omzet van de Auto-afdeling ten opzichte van het 1e semester van 2021 dankzij de nieuwe lanceringen (Arkana, Jogger en Mégane E-TECH Electric)
  • De verkoopprestaties van de E-TECH[2] blijven stijgen, goed voor 36% van de inschrijvingen van personenwagens van het merk Renault in Europa (tegenover 26% in het 1e semester van 2021)
  • Versnelling van het prijseffect van +7,4 punten op de omzet van de Auto-afdeling ten opzichte van het 1e semester van 2021. Dit effect zal zich ook in het 2e semester voortzetten dankzij het commerciële beleid van Renaulution
  • De impact van de stijging van de grondstoffenprijzen en de kosteninflatie wordt meer dan gecompenseerd door de voordelen van dit nieuwe commerciële beleid gekoppeld aan de productiviteit van Renault Group

 

 • Financiële vooruitzichten voor 2022 opwaarts bijgesteld 

Renault Group stelt zijn financiële vooruitzichten voor 2022 opwaarts bij met:

 • een operationele marge voor Renault Group van meer dan 5% tegenover 3 % voordien;
 • een operationele free cashflow van de afdeling Auto van meer dan 1,5 miljard euro tegen positief voordien.

Renault Group bevestigt de impact van de halfgeleidercrisis die geraamd wordt op 300.000 voertuigen in 2022. 

 • Tijdens de Capital Market Day in de herfst zal Renault Group een update van zijn financiële doelstellingen en strategie voorstellen om zich als een competitieve, technologische en verantwoordelijke referentie te positioneren.

 

[1] De voorgestelde resultaten hebben betrekking op de voortgezette activiteiten (behalve Avtovaz en Renault Russia waarvan de verkoop op 16 mei 2022 werd aangekondigd).

[2] Het E-TECH-gamma bestaat uit elektrische en hybride voertuigen

Le 29 Juli 2022

Op 16 mei 2022 keurde de Raad van Bestuur van Renault Group unaniem de ondertekening goed van de overeenkomsten om 100% van de aandelen van Renault Group in Renault Russia over te dragen aan de stad Moskou en zijn participatie van 67,69% in AVTOVAZ aan NAMI (het Centraal Instituut voor onderzoek en ontwikkeling van auto's en motoren). Bovendien voorziet de overeenkomst in een optie voor de overname door Renault Group van zijn participatie in AVTOVAZ, die tijdens bepaalde periodes de komende 6 jaar kan worden uitgeoefend.

Ingevolge deze overeenkomsten:

 • Werden de Russische activiteiten gedeconsolideerd in de halfjaarrekeningen van Renault Group op 30 juni 2022 en behandeld als afgestoten activiteiten in toepassing van IFRS 5 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022.
 • De financiële aggregaten van de voortgezette activiteiten van het 1e semester van 2022 omvatten dus niet langer de Russische industriële activiteiten en het jaar 2021 werd aangepast in overeenstemming met deze nieuwe activiteitsperimeter.
 • Het resultaat van de afgestoten activiteiten vertegenwoordigt een verlies van 2,3 miljard euro tijdens het 1e semester van 2022, wat voornamelijk overeenstemt met de waardevermindering van de materiële en immateriële vaste activa en de goodwill van AVTOVAZ eRenault Russia alsook van specifieke activa aangehouden door de andere entiteiten van Renault Group en met het resultaat van de verkoop op de overgedragen Russische entiteiten.
 • De nettoschuld van de Auto-afdeling is met 0,5 miljard euro aangepast van -1,6 miljard euro naar -1,1 miljard euro per 31 december 2021.

De omzet van Renault Group bedraagt 21.121 miljoen euro, een stijging met 0,3% ten opzichte van het 1e semester van 2021. Bij constante wisselkoersen[1] stijgt hij met 1,1 % (negatief wisselkoerseffect voornamelijk te wijten aan de devaluatie van de Turkse lira).

De omzet van de Auto-afdeling  bedraagt 19.574 miljoen euro, een stijging met 0,3% ten opzichte van het 1e semester van 2021.

Het positieve prijseffect van 7,4 punten weerspiegelt de voortzetting van ons commercieel beleid dat werd gelanceerd tijdens het 3e kwartaal van 2020, waarbij voorrang wordt gegeven aan waarde boven verkoopvolume, aan prijsstijgingen om de inflatie van de kosten te compenseren en aan een optimalisering van de commerciële kortingen. Het bedraagt 8,4 punten in het 2e kwartaal van het jaar na een 1e kwartaal van 5,6 punten.

Het succes van de Arkana, die in het 2e kwartaal van 2021 werd gelanceerd, en dat van de Jogger en de Mégane E-TECH Electric in de loop van het 1e semester van, markeren de vernieuwing van het merk Renault in het C-segment en zorgden voor een positief effect van de productmix van 3,3 punten. 

Deze twee effecten compenseren het volumeverlies van -5,2 punten dat voornamelijk te verklaren is door de daling van de automarkt in Europa als gevolg van de schaarste aan halfgeleiders. 

De negatieve impact van de verkoop aan partners (-1,8 punten) is voornamelijk te wijten aan de daling van de productie van dieselmotoren en voertuigen voor onze partners (einde van het Master-contract met Opel en het Trafic-contract met Fiat, die eind 2021 afliepen).

Het effect “Andere” van -2,1 punten is het gevolg van een daling van de bijdrage van de verkopen van het net Renault Retail Group (RRG) na de verkoop van filialen en deels gecompenseerd door de verkoop van onderdelen en accessoires.

Renault Group noteert een positieve operationele marge van 988 miljoen euro (4,7% van de omzet) tegenover 432 miljoen euro in het 1e semester van 2021 (+2,6 punten).

De operationele marge van de Auto-afdeling verbetert met 565 miljoen euro tot 420 miljoen euro (2,1% van de omzet van de Auto-afdeling, d.w.z. +2,8 punten ten opzichte van het 1e semester van 2021).

Het positieve effect mix/prijs/verrijking van 1.548 miljoen euro illustreert het succes van het commerciële beleid dat waarde boven volume stelt. Dit beleid compenseerde meer dan het negatieve volume-effect van 270 miljoen euro en de stijging van de kosten (grondstoffen, aankopen, garantie en productie- en logistieke kosten) van 647 miljoen euro. Dit laatste is voornamelijk te verklaren door de sterke stijging van de grondstoffenprijzen (-797 miljoen euro), deels gecompenseerd door de aankoopprestaties (+167 miljoen euro).

De bijdrage van de Verkoopfinanciering van Mobilize Financial Services (het vroegere RCI Bank and Services) aan de operationele marge van Renault Group bedraagt 582 miljoen euro, een daling met 11 miljoen euro ten opzichte van het 1e semester van 2021, voornamelijk als gevolg van de normalisatie van het risiconiveau en de gemiddelde productieve activa (43,7 miljard euro) dat daalt in overeenstemming met de strategie van Renault Group om de voertuigvoorraden in het net te optimaliseren.

De klantenactiviteit noteert een stijging van nieuwe financieringen met 2,3%. De stijging met 14,8% van het gemiddelde gefinancierde bedrag van de nieuwe contracten compenseert de daling met 10,9% van het aantal nieuwe financieringscontracten wegens de daling van het aantal inschrijvingen van Renault Group.

Mobilize Financial Services realiseerde tijdens het 1e semester van 2022 met succes haar eerste groene obligatielening voor een bedrag van 500 miljoen euro op 5 jaar.  De opbrengst van deze uitgifte zal gebruikt worden om elektrische voertuigen en laadinfrastructuren te financieren. Deze uitgifte werd begin juli geïnd en is dus niet opgenomen in de financiële passiva op 30 juni 2022. 

De andere bedrijfsopbrengsten en -kosten zijn negatief ten belope van -49 miljoen euro (tegenover -70 miljoen euro in het 1e semester van 2021) en worden met name verklaard door voorzieningen voor herstructurering van -134 miljoen euro en verkoop van activa (+56 miljoen euro) die voornamelijk verband houden met de verkoop van verschillende commerciële dochterondernemingen van Renault Group en filialen van RRG.

Na verrekening van de andere opbrengsten en bedrijfskosten bedraagt het bedrijfsresultaat van Renault Group 939 miljoen euro tegenover 362 miljoen euro in het 1e semester van 2021.

Het financiële resultaat bedraagt -236 miljoen euro tegenover -138 miljoen euro in het 1e semester van 2021. Deze verslechtering is te verklaren door de impact van de hyperinflatie in Argentinië, waarbij de schuldenlast stabiel blijft.

De bijdrage van aanverwante bedrijven bedraagt 214 miljoen euro, een stijging met 54 miljoen euro tegenover het 1e semester van 2021.  Ze omvat 325 miljoen euro voor de bijdrage van Nissan, waardoor de negatieve bijdrage van de andere aanverwante ondernemingen meer dan goed is voor 111 miljoen euro, met name in verband met de waardevermindering van de effecten van Renault Nissan Bank in Rusland.

De lopende en uitgestelde belastingen vertegenwoordigen een kost van 260 miljoen euro tegenover een kost van 185 miljoen euro in het 1e semester van 2021, een verschil dat te wijten is aan het betere resultaat.

Het nettoresultaat van de voortgezette activiteiten bedraagt 657 miljoen euro, een stijging met 458 miljoen euro ten opzichte van het 1e semester van 2021.

Het nettoresultaat van de afgestoten activiteiten bedraagt -2,3 miljard euro wegens de niet-cash aanpassingskosten verbonden aan de verkoop van de Russische industriële activiteiten.

Het nettoresultaat bedraagt dus -1.666 miljoen euro en het nettoresultaat voor het groepsaandeel -1.357 miljoen euro (€ -4,98 euro per aandeel).

De zelffinancieringscapaciteit van de Auto-activiteit, exclusief herstructureringsuitgaven, omvat 800 miljoen euro dividenden van Mobilize Financial Services en bedraagt 2,6 miljard euro, een stijging met 0,9 miljard euro ten opzichte van het 1e semester van 2021. Deze zelffinancieringscapaciteit dekt ruimschoots de materiële en immateriële investeringen voor de verkoop van activa, die 1,2 miljard euro bedragen (1,1 miljard euro netto verkopen).

Zonder de impact van deze verkopen bedraagt het netto CAPEX- en R&D-percentage van Renault Group 8,0% van de omzet tegenover 9,1% in het 1e semester van 2021. Het bedraagt 7,5% inclusief verkopen.

De free cash-flow van de Auto-afdeling[2] is positief ten belope van 956 miljoen euro, na verrekening van 278 miljoen euro aan herstructureringsuitgaven en de negatieve impact van de variatie in de behoefte aan werkkapitaal voor 275 miljoen euro.

De nettoschuld van de Auto-afdeling bedraagt -426 miljoen euro op 30 juni 2022 tegenover -1,6 miljard euro op 31 december 2021 (-1,1 miljard euro aangepast uit de operaties van AVTOVAZ en Renault Russia), een daling met 1,2 miljard euro.

In het 1e semester van 2022 heeft Renault Group vervroegd 1 miljard euro terugbetaald van de lening van een bankpool met Franse staatsgarantie (PGE) en zal het in het 2e semester van 1 miljard euro voor de contractuele looptijd terugbetalen. Zoals aangekondigd zal de volledige lening uiterlijk eind 2023 terugbetaald zijn.  

In het kader van zijn programma Shelf Registration lanceerde Renault SA op 24 juni 2022 een obligatie-uitgifte op de Japanse markt voor een totaalbedrag van 80,7 miljard yen (561 miljoen euro) met een rente van 3,5 % en een looptijd van 3 jaar. Deze uitgifte werd geïnd op 1  juli 2022 en is dus niet opgenomen in de financiële passiva op 30 juni 2022. 

Op 30 juni 2022 vertegenwoordigde de totale voorraad (inclusief het zelfstandige netwerk) 348.000 voertuigen tegenover 427.000 (waarvan ongeveer 12.000 voertuigen in Rusland) per eind juni 2021, d.w.z. 60 dagen verkoop.

Vooruitzichten & strategie

Renault Group stelt zijn financiële vooruitzichten voor 2022 opwaarts bij met:

 • een operationele marge van Renault Group van meer dan 5%, tegenover 3% voordien;
 • een operationele free cashflow van de Auto-afdeling van meer dan 1,5 miljard euro, tegenover positief voordien.

Renault Group bevestigt de impact van de halfgeleidercrisis die geraamd wordt op 300.000 voertuigen in 2022. 

Tijdens Capital Market Day in de herfst van 2022 zal Renault Group een update van zijn financiële  middellangetermijndoelstellingen van Renaulution en strategie voorstellen om zich als een competitieve, technologische en verantwoordelijke referentie te positioneren.

 Geconsolideerde resultaten van Renault Group

Aanpassingen 2021 van de activiteiten van AVTOVAZ en Renault Russia

Aanvullende informatie

De geconsolideerde verkorte rekeningen van Renault Group per 30 juni 2022 werden onderzocht door de Raad van Bestuur van 28 juli 2022. De accountants van de Renault Group hebben deze rekeningen gecontroleerd en momenteel stellen ze hun verslag over de halfjaarlijkse financiële informatie op.

Het financiële jaarverslag met de volledige analyse van de financiële resultaten voor het 1e semester van 2022 is beschikbaar op www.renaultgroup.com in de rubriek ‘Finance’.

 

Persconferentie financiële resultaten van het 1e semester van 2022    

Link om de conferentie te volgen, vandaag om 8.00 uur, daarna in replay:    events.renaultgroup.com/.

 

[1] Om de variatie van de geconsolideerde omzet  bij constante wisselkoersen te kunnen analyseren, herberekent Renault Group de omzet van het lopende boekjaar door de gemiddelde wisselkoersen van het voorgaande boekjaar toe te passen.

 

[2]  Operationele free cashflow van de autosector: kasstromen na intresten en belastingen (exclusief ontvangen dividenden van beursgenoteerde vennootschappen) min materiële en immateriële netto-investeringen van overdrachten +/- de variërende behoefte aan werkkapitaal

[3] De voorgestelde resultaten hebben betrekking op de voortgezette activiteiten (behalve Avtovaz en Renault Russia waarvan de verkoop op 16 mei 2022 werd aangekondigd).

Documenten

Financiële resultaten van het 1e semester van 2022: Renault Group verhoogt financiële vooruitzichten voor 2022 en versnelt zijn transformatie (WORD)

Financiële resultaten van het 1e semester van 2022: Renault Group verhoogt financiële vooruitzichten voor 2022 en versnelt zijn transformatie (PDF)

Voir les documents

Renault Group staat aan de vooravond van een nieuwe mobiliteit. Gesterkt door zijn alliantie met Nissan en Mitsubishi Motors en zijn unieke expertise op het vlak van elektrificering kan Renault Group rekenen op de complementariteit van zijn vijf merken – Renault, Dacia, LADA, Alpine en Mobilize – en biedt het zijn klanten duurzame en innovatieve mobiliteitsoplossingen. Renault Group is gevestigd in meer dan 130 landen en verkocht in 2021 2,7 miljoen voertuigen. Hij verenigt bijna 160.000 medewerkers die dagelijks zijn bestaansreden belichamen zodat mobiliteit ons dichter bij elkaar kan brengen. Renault Group is klaar voor uitdagingen op de weg en op het circuit en zet zich in voor een ambitieuze en waardevolle transformatie. Die spitst zich toe op de ontwikkeling van nieuwe technologieën en diensten, en van een nieuw gamma voertuigen dat nog competitiever, nog evenwichtiger en geëlektrificeerd is. In lijn met de milieu-uitdagingen heeft Renault Group de ambitie om tegen 2040 koolstofneutraal te zijn in Europa. https://www.renaultgroup.com/

Documenten

Financiële resultaten van het 1e semester van 2022: Renault Group verhoogt financiële vooruitzichten voor 2022 en versnelt zijn transformatie (WORD)
Financiële resultaten van het 1e semester van 2022: Renault Group verhoogt financiële vooruitzichten voor 2022 en versnelt zijn transformatie (PDF)
Financiële resultaten van het 1e semester van 2022: Renault Group verhoogt financiële vooruitzichten voor 2022 en versnelt zijn transformatie (WORD)
Financiële resultaten van het 1e semester van 2022: Renault Group verhoogt financiële vooruitzichten voor 2022 en versnelt zijn transformatie (PDF)

Renault Group staat aan de vooravond van een nieuwe mobiliteit. Gesterkt door zijn alliantie met Nissan en Mitsubishi Motors en zijn unieke expertise op het vlak van elektrificering kan Renault Group rekenen op de complementariteit van zijn vijf merken – Renault, Dacia, LADA, Alpine en Mobilize – en biedt het zijn klanten duurzame en innovatieve mobiliteitsoplossingen. Renault Group is gevestigd in meer dan 130 landen en verkocht in 2021 2,7 miljoen voertuigen. Hij verenigt bijna 160.000 medewerkers die dagelijks zijn bestaansreden belichamen zodat mobiliteit ons dichter bij elkaar kan brengen. Renault Group is klaar voor uitdagingen op de weg en op het circuit en zet zich in voor een ambitieuze en waardevolle transformatie. Die spitst zich toe op de ontwikkeling van nieuwe technologieën en diensten, en van een nieuw gamma voertuigen dat nog competitiever, nog evenwichtiger en geëlektrificeerd is. In lijn met de milieu-uitdagingen heeft Renault Group de ambitie om tegen 2040 koolstofneutraal te zijn in Europa. https://www.renaultgroup.com/