Communiqué de presse
Communiqué de presse

FINANCIËLE RESULTATEN 2018 : Groupe Renault handhaaft zijn hoge operationele marge ondanks de minder gunstige omgeving in de tweede helft van het jaar

• De omzet stijgt met 3,2% tot 3,9 miljoen eenheden, inclusief de merken Jinbei en Huasong sinds 1 januari 2018.

•  De omzet van Groupe Renault daalde met 2,3 % tot 57 419 miljoen euro. Bij vergelijkbare wisselkoers[1] zou de omzet met 2,5 % gestegen zijn.

•  De operationele marge van Groupe Renault bedraagt 3 612 miljoen euro en vertegenwoordigt 6,3 % van de omzet, tegenover 6,6 % in 2017. Zonder de impact van IFRS 15 zou de operationele marge 6,5 % bedragen, een daling met 0,1 punt in vergelijking met 2017.

•  Het bedrijfsresultaat van Groupe Renault bedraagt 2 987 miljoen euro tegenover 3 806 miljoen euro. Deze daling is voornamelijk te verklaren door de impact van de crisis in Argentinië en van de voorzieningen verbonden met het einde-carrière vergoedingsprogramma in Frankrijk.

•  Het nettoresultaat bedraagt 3 451 miljoen euro tegenover 5 308 [2] miljoen euro. Deze daling is voornamelijk het gevolg van de lagere bijdrage van Nissan, die met 1 282 miljoen euro is gedaald. In 2017 was deze bijdrage met name gestegen dankzij niet-recurrente opbrengsten ter waarde van 1 021 miljoen euro.

•  De operationele free cash flow van de afdeling Auto is positief en bedraagt 607 miljoen euro.

Le 14 Februari 2019

 

“In 2018 heeft Groupe Renault opnieuw een historische prestatie neergezet, ondanks de verslechtering van de omgeving. De commerciële en financiële resultaten leveren het bewijs van de veerkracht van de onderneming en haar vermogen om zich snel aan een meer uitdagende omgeving aan te passen. Deze prestaties zijn het resultaat van een duidelijke strategie, een steeds veeleisendere uitvoering en de inspanningen van alle medewerkers van Groupe Renault ", verklaarde Thierry Bolloré, Algemeen Directeur van Groupe Renault.

 

14/02/2019 – De omzet van Groupe Renault bedraagt 57 419 miljoen euro (-2,3 %), waarvan 3 040 miljoen euro voor AVTOVAZ (+11,5 %). Valuta-effecten niet meegerekend, stijgt de omzet van Groupe Renault met 2,5 %.

 

De omzet van de afdeling Auto exclusief AVTOVAZ bedraagt 51 171 miljoen euro, een daling met – 4,4 % na een negatief effect van de wijziging in de toewijzing van de verdeling van de rentesubsidies tussen de sectoren Auto exclusief AVTOVAZ en Verkoopfinanciering voor 555 miljoen euro.

Deze variatie is voornamelijk te wijten aan een negatief wisselkoerseffect van 4,1 punten, de daling van de volumes (-0,5 punt) en de verkopen aan partners (-1,8 punt). De negatieve evolutie van de verkoop aan partners is voornamelijk te wijten aan de sluiting van de Iraanse markt en de achteruitgang van de dieselmarkt in Europa. Anderzijds heeft het prijseffect positief bijgedragen (+1,4 punt) dankzij de prijsstijgingen in de groeilanden, maar ook in Europa. De modelmix is licht negatief (-0,2 punt). Het effect ‘andere’ (+ 0,8 punt), waaronder de bovenvermelde wijziging in de toewijzing, is met name te danken aan de goede prestaties van de activiteiten tweedehandsvoertuigen en reserveonderdelen, evenals de daling van de verkopen met overnameverplichting.

 

De operationele marge van Groupe Renault bedraagt 3 612 miljoen euro, hetzij 6,3 % van de omzet.

 

De operationele marge van de afdeling Auto exclusief AVTOVAZ is met 545 miljoen euro gedaald tot 2 204 miljoen euro en bedraagt 4,3 % van de omzet, tegenover 5,1 % in 2017. Naast een negatief volume-effect van 329 miljoen euro is deze daling grotendeels toe te schrijven aan een ongunstige omgeving voor zowel de valuta's, met een impact van -526 miljoen euro, als de grondstoffen (-356 miljoen euro). Om deze negatieve effecten te compenseren heeft Groupe Renault zijn kostenbeheersingsstrategie voortgezet met een positieve impact van Monozukuri [3] van 421 miljoen euro en prijsverhogingen die hebben geleid tot een positief effect mix/prijs/verrijking van 261 miljoen euro.

 

De bijdrage van AVTOVAZ aan de operationele marge bedroeg 204 miljoen euro, ten opzichte van 55 miljoen euro in 2017 en markeert een nieuwe fase in het herstel van de onderneming dankzij het succes van haar nieuwe modellen in een herstellende markt en inspanningen om de kosten te rationaliseren. Daarnaast profiteerde AVTOVAZ in 2018 van eenmalige positieve effecten.

 

De bijdrage van de Verkoopfinanciering aan de operationele marge van Groupe Renault bedraagt 1 204 miljoen euro, tegenover 1 050 miljoen euroin 2017. Deze stijging van bijna 15 % is voornamelijk te danken aan de goede commerciële prestaties van de afgelopen jaren.

De andere opbrengsten en exploitatiekosten bedragen – 625 miljoen euro tegenover
– 48 miljoen euro in 2017. Deze aanzienlijke achteruitgang is voornamelijk te wijten aan twee factoren: enerzijds de gevolgen van de Argentijnse crisis voor meer dan 200 miljoen euro en anderzijds de herstructureringskosten, voornamelijk in verband met het einde-carrière vergoedingsprogramma in Frankrijk, voor bijna 300 miljoen euro.

 

Het bedrijfsresultaat van Groupe Renault bedraagt 2 987 miljoen euro, tegenover 3 806 miljoen euro in 2017.

 

Het financieel resultaat bedraagt – 353 miljoen euro, tegenover – 391 miljoen euro in 2017 (na correctie voor de wijziging in de boekhoudkundige verwerking van de winstbewijzen). Dankzij de verbeterde kosten van de schuldenlast van Groupe Renault kon een kost van
31 miljoen euro verbonden met de toepassing van de boekhoudregels na de overgang naar hyperinflatie in Argentinië worden geabsorbeerd.

 

De bijdrage van aanverwante bedrijven , voornamelijk Nissan, bedraagt 1 540 miljoen euro, tegenover 2 799 miljoen euro in 2017. In 2017 omvatte de bijdrage van Nissan een niet-recurrente opbrengst van 1 021 miljoen euro als gevolg van de fiscale hervorming die eind 2017 in de Verenigde Staten werd gestemd en de winst op de verkoop van de participatie in Calsonic Kansei.

 

De courante en uitgestelde belastingen vertegenwoordigen een kost van 723 miljoen euro.

 

Het nettoresultaat bedraagt 3 451 miljoen euro. Het nettoresultaat voor het groepsaandeel bedraagt 3 302 miljoen euro (12,24 euro per aandeel, tegenover 19,23 euro per aandeel in 2017).

 

De operationele free cash flow van de afdeling Auto, inclusief AVTOVAZ voor
115 miljoen euro, is positief en bedraagt 607 miljoen euro. Hij houdt rekening met een positief effect van de wijziging in de behoefte aan bedrijfskapitaal exclusief AVTOVAZ voor
781 miljoen euro en een stijging van de totale investeringen exclusief AVTOVAZ voor
784 miljoen euro.

 

Per 31 december 2018 vertegenwoordigt de totale voorraad (inclusief het zelfstandige netwerk) 70 dagen verkoop tegenover 57 dagen per eind december 2017. Deze sterke stijging is voornamelijk te verklaren door de lage verkochte volumes in het 4de kwartaal van 2018.

 

Een dividend van 3,55 euro per aandeel, hetzelfde als vorig jaar, zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van aandeelhouders.

 

VOORUITZICHTEN VOOR 2019

 

In 2019 zouden de wereldmarkt en de Europese markt stabiel [4] moeten blijven ten opzichte van 2018.

Op internationaal niveau verwachten we een groei van de Russische markt met minstens
3 % en van de Braziliaanse markt met 10 %.

 

In deze context wil Groupe Renault:

 

- de omzet verhogen (bij gelijke wisselkoers en perimeter [5] ),

- een bedrijfsmarge voor Groupe Renault van 6 %,

- een positieve operationele free cash flow voor de afdeling Auto.

 

GECONSOLIDEERDE RESULTATEN VAN GROUPE RENAULT

 

Miljoen euro

2017

gepubliceerd

2017

herwerkt

2018

Variatie

vs herwerkt

Omzet Groupe

58 770

58 770

57 419

-2,3 %

Operationele marge

In % van de omzet

3 854

6,6 %

3 854

6,6 %

3 612

6,3 %

-242

-0,3 pt

Andere opbrengsten en exploitatiekosten

-48

-48

-625

-577

Bedrijfsresultaat

3 806

3 806

2 987

-819

Financieel resultaat

-504

-391

-353

+38

 

 

 

 

 

Bijdrage van aanverwante bedrijven

2 799

2 799

1 540

-1 259

waarvan NISSAN

2 791

2 791

1 509

-1 282

 

 

 

 

 

Courante en uitgestelde belastingen

-891

-906

-723

+183

Nettoresultaat (2)

5 210

5 308

3 451

-1 857

Nettoresultaat voor het Groepsaandeel (2)

5 114

5 212

3 302

-1 910

Operationele Free Cash Flow van de Afdeling  Auto

945

945

607

-338

 

Aanvullende informatie

De geconsolideerde rekeningen van Groupe Renault en de rekeningen van Renault SA per
31 december 2018 werden door de Raad van Bestuur goedgekeurd op 13 februari 2019.

De accountants van Groupe Renault hebben de jaarrekeningen zorgvuldig gecontroleerd en het accountantsverslag voor de accountantsverklaring voor de geconsolideerde en de jaarrekeningen zullen worden gepubliceerd op 16 maart 2019.

 

Het financiële jaarverslag met de volledige analyse van de financiële resultaten voor 2018 is beschikbaar op www.group.renault.com in de rubriek "Finance".

 

Over Groupe Renault

Groupe Renault, autoconstructeur sinds 1898, is een internationale groep die in 134 landen aanwezig is en in 2018 bijna 3,9 miljoen voertuigen verkocht. Groupe Renault telt vandaag ruim 180.000 medewerkers en beschikt wereldwijd over 36 productievestigingen en 12.700 verkooppunten.

Om de grote technologische uitdagingen van de toekomst aan te gaan en een strategie van rendabele groei te voeren, steunt Groupe Renault op haar internationale ontwikkeling. Groupe Renault zet in op de complementariteit van haar vijf merken (Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine en LADA), elektrische voertuigen, en haar unieke alliantie met Nissan en Mitsubishi Motors. Met een 100% Renault-team in het Wereldkampioenschap Formule 1 sinds 2016 is de autosport een uithangbord voor de innovatie en de naamsbekendheid van Renault.

 

[1] Om de schommelingen in de geconsolideerde omzet bij constante wisselkoers te kunnen analyseren, herberekent Groupe Renault de omzet van het lopende boekjaar door de gemiddelde jaarwisselkoersen van het voorgaande boekjaar toe te passen.

[2] De gegevens 2017 houden rekening met aanpassingen als gevolg van de gewijzigde boekhoudkundige verwerking van de winstbewijzen in 2018.

[3] Monozukuri: aankoopprestaties (exclusief grondstoffen), garantie, R&D-kosten, industriële en logistieke kosten.

[4] ‘Harde brexit’ niet meegerekend.

[5] Om de schommelingen in de geconsolideerde omzet bij constante wisselkoers en perimeter te kunnen analyseren, herberekent Groupe Renault de omzet van het lopende boekjaar door de gemiddelde jaarwisselkoersen van het voorgaande boekjaar toe te passen, en door de belangrijke schommelingen in perimeter uit te sluiten die zich voordeden in de loop van het boekjaar.

Document

FINANCIËLE RESULTATEN 2018 : Groupe Renault handhaaft zijn hoge operationele marge ondanks de minder gunstige omgeving in de tweede helft van het jaar

Voir le document Voir la médiathèque
Pers Renault Group Belux

Pers Renault Group Belux

Document

FINANCIËLE RESULTATEN 2018 : Groupe Renault handhaaft zijn hoge operationele marge ondanks de minder gunstige omgeving in de tweede helft van het jaar
FINANCIËLE RESULTATEN 2018 : Groupe Renault handhaaft zijn hoge operationele marge ondanks de minder gunstige omgeving in de tweede helft van het jaar