Communiqué de presse
Communiqué de presse

financiële resultaten 2017

Le 16 Februari 2018

De Renault-groep realiseert het beste jaar uit zijn geschiedenis en vestigt nieuwe records qua verkoop, omzet, operationele marge en nettoresultaat

 

•  Inschrijvingen met 8,5% gestegen tot 3,76 miljoen stuks.

•  Omzet van de Groep met 14,7 % gestegen tot 58 770 miljoen euro (+ 9,4 % exclusief impact van de consolidatie van AVTOVAZ (1) ).

•  Operationele marge van de Groep bedraagt 3 854 miljoen euro, hetzij 6,6 % van de omzet. Exclusief AVTOVAZ gaat de operationele marge met 15,8 % omhoog tot 3 799 miljoen euro ( 6,8 % van de omzet tegenover 6,4% in 2016).

•  Bedrijfsresultaat van de Groep bedraagt 3 806 miljoen euro (+ 15,9 % ) tegenover 3 283 miljoen euro.

•  Nettoresultaat bedraagt 5 210 miljoen euro (+ 47,1 % ) tegenover 3 543 miljoen euro. Exclusief de vermelde niet-recurrente elementen voor Nissan zou het nettoresultaat 4 189 miljoen euro (+ 18,2 %) bedragen.

•  Operationele free cash-flow van de afdeling Auto is positief en bedraagt 945 miljoen euro.

 

“2017 was opnieuw een recordjaar voor de Renault-groep. De uitstekende commerciële en financiële resultaten zijn het resultaat van de strategie die de Groep al verscheidene jaren hanteert en de inspanningen die alle medewerkers van de Groep leveren. Met die prestaties en de implementatie van het nieuwe strategische plan ‘Drive The Future’ hebben we vertrouwen in ons vermogen om de huidige en toekomstige uitdagingen van de autosector het hoofd te kunnen bieden,” verklaarde Carlos Ghosn, Algemeen Directeur van Renault.

 

De omzet van de Groep stijgt naar 58 770 miljoen euro (+14,7%), waarvan 2 727 miljoen euro voor AVTOVAZ. Exclusief de impact van de consolidatie van AVTOVAZ gaat de omzet van de Groep met 9,4% vooruit tot 56 043 miljoen euro (+10,1% excl. wisselkoerseffect).

 

(1) Consolidatie van de resultatenrekening van AVTOVAZ door globale integratie vanaf 1 januari 2017.

 

De omzet voor de autoafdeling exclusief AVTOVAZ bedraagt 53 530 miljoen euro (+9,3%), met name dankzij de toegenomen volumes (+3,3 punten) en de stijging van de verkoop aan partners (+2,6 punten). Dat laatste is te verklaren door de productiestart voor de Nissan Micra in Frankrijk en het dynamisme van onze CKD-activiteiten [1] voor Iran en China. Het prijseffect (+1,5 punt) profiteert voornamelijk van de prijsstijgingen als gevolg van de vernieuwing van het gamma. De andere effecten (+2,0 punten) zijn deels te verklaren door de uitstekende prestaties van de activiteiten inzake tweedehandswagens en wisselstukken. Het wisselkoerseffect is negatief met 0,7 punt, met name door de daling van de Argentijnse peso, de Turkse lira en het Britse pond.

 

De operationele marge van de Groep bedraagt 3 854 miljoen euro, hetzij 6,6% van de omzet.

 

De operationele marge van de afdeling Auto exclusief AVTOVAZ stijgt met 363 miljoen euro (+15,2%) tot 2 749 miljoen euro en bedraagt 5,1% van de omzet, tegenover 4,9% in 2016. Deze prestaties zijn voornamelijk te danken aan de sterke groei van de activiteit (positieve impact van 493 miljoen euro) en de positieve impact van Monozukuri [2] (663 miljoen euro). Het effect mix/prijs/verrijking profiteert minder dan in 2016 van prijsstijgingen in de groeilanden, waardoor het niet volstaat om de devaluatie van de munten te compenseren. Dat resulteert in een verlies van 230 miljoen euro. De grondstoffen kampten met een negatieve impact van 394 miljoen euro, die in grote mate te wijten is aan de hogere staalprijzen. De negatieve impact van de wisselkoersen (-300 miljoen euro) is voornamelijk te wijten aan de devaluatie van de Argentijnse peso, het Britse pond en de Amerikaanse dollar.

 

De operationele marge van AVTOVAZ (niet geconsolideerd in 2016) bedraagt 55 miljoen euro, hetzij 2,0% van zijn omzet.

 

De bijdrage van de Verkoopfinanciering aan de operationele marge van de Groep bedraagt 1 050 miljoen euro, tegenover 896 miljoen euroin 2016. Die stijging met 17,1% is voornamelijk te wijten aan de stijging van de gemiddelde productieve activa (+18,9%) en weerspiegelt de sterke commerciële dynamiek van RCI Banque.

 

De andere producten en exploitatiekosten bedragen -48 miljoen euro (tegenover +1 miljoen euro in 2016).

 

Het bedrijfsresultaat van de Groep bedraagt 3 806 miljoen euro, tegenover 3 283 miljoen euro in 2016 (+15,9%).

 

Het financiële resultaat bedraagt -504 miljoen euro, tegenover -323 miljoen euro in 2016. Deze achteruitgang is voornamelijk te wijten aan de consolidatie van het financiële resultaat van AVTOVAZ van -112 miljoen euro, alsook door de negatieve impact van de waardecorrectie op de deelbewijzen (-120 miljoen euro tegenover -3 miljoen euro in 2016).

 

De bijdrage van aanverwante bedrijven , met name Nissan, bedraagt 2 799 miljoen euro, tegenover 1 638 miljoen euro in 2016. De bijdrage van Nissan omvat een niet-recurrent product van 1 021 miljoen euro als gevolg van de fiscale hervorming die eind 2017 werd gestemd in de Verenigde Staten en de winst op de verkoop van de participatie in Calsonic Kansei.

 

De courante en uitgestelde belastingen vertegenwoordigen een kost van 891 miljoen euro.

 

Het nettoresultaat bedraagt 5 210 miljoen euro (+47,1%). Het nettoresultaat voor het groepsaandeel bedraagt 5 114 miljoen euro (18,87 euro per aandeel, tegenover 12,57 euro per aandeel in 2016). Exclusief de vermelde niet-recurrente elementen voor Nissan zou het nettoresultaat van de Groep 4 093 miljoen euro (+15,10 euros per aandeel) bedragen.

 

De operationele free cash-flow van de autoafdeling (inclusief AVTOVAZ) bedraagt +945 miljoen euro, inclusief de positieve impact van het verschil in behoefte aan werkkapitaal (550 miljoen euro) en de stijging van de investeringen voor 359 miljoen euro.

 

Per 31 december 2017 vertegenwoordigt de totale voorraad (inclusief het zelfstandige netwerk) 57 dagen verkoop tegenover 59 dagen per eind december 2016.

 

Een dividend van 3,55 euro per aandeel, tegenover 3,15 euro vorig jaar, zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de volgende Algemene Vergadering van aandeelhouders.

 

[1] CKD: Complete Knock Down – Verzamelen van onderdelen voor assemblage

[2] Monozukuri: aankoopprestaties (exclusief grondstoffen), garantie, R&D-kosten, industriële en logistieke kosten

 

VOORUITZICHTEN VOOR 2018

 

In 2018 zou de wereldmarkt een groei van 2,5% moeten kennen ten opzichte van 2017. Er wordt verwacht dat de Europese markt zal groeien met 1%. Ook de Franse markt zou er met 1% op vooruit moeten gaan.

 

Internationaal gezien zou Rusland een groei van bijna 10% moeten kennen. Brazilië en China zouden met meer dan 5% moeten groeien, India met 6%.

 

In deze context wil de Renault-groep:

- zijn omzet verhogen (bij gelijke wisselkoersen en perimeter)*

- een operationele marge van meer dan 6,0% behalen voor de Groep*

- een positieve operationele free cash-flow genereren voor de afdeling Auto

 

* exclusief impact IFRS 15

 

GECONSOLIDEERDE RESULTATEN VAN DE RENAULT-GROEP

In miljoen euro

2016

2017 (1)

Verschil

Omzet Groep

51 243

58 770

+7 527

Operationele marge

Als % van de omzet

3 282 6,4%

3 854

6,6%

+572 +0,2 point

Andere opbrengsten en exploitatiekosten

1

-48

-49

Bedrijfsresultaat

3 283

3 806

+523

Financieel resultaat

-323

-504

-181

 

 

 

 

Aandeel in het resultaat van de ondernemingen waarop vermogensmutatie is toegepast

1 638

2 799

+1 161

Waarvan: NISSAN

1 741

2 791

+1 050

 

 

 

 

Courante en uitgestelde belastingen

-1 055

-891

+164

Nettoresultaat

3 543

5 210

+1 667

Nettoresultaat, aandeel van de Groep

3 419

5 114

+1 695

Operationele free cash-flow van de afdeling Auto

1 107

945

-162

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Consolidatie van de resultatenrekening van AVTOVAZ door globale integratie vanaf 1 januari 2017.

 

BIJKOMENDE INFORMATIE

De geconsolideerde rekeningen van de Groep en de rekeningen van Renault SA per 31 december 2017 werden door de Raad van Bestuur goedgekeurd op 15 februari 2018.

De accountants van de Groep hebben de jaarrekeningen zorgvuldig gecontroleerd en het accountantsverslag voor de accountantsverklaring voor de geconsolideerde en de jaarrekeningen wordt momenteel opgesteld.

Het financiële jaarverslag met de volledige analyse van de financiële resultaten voor 2017 is beschikbaar op www.group.renault.com in de rubriek "Finance".

 

Over de Renault-groep

De Renault-groep, autoconstructeur sinds 1898, is een internationale groep die in 127 landen aanwezig is en in 2017 bijna 3,7 miljoen voertuigen verkocht. De Groep telt vandaag ruim 120 000 medewerkers en beschikt wereldwijd over 36 productievestigingen en 12 700 verkooppunten. Om de grote technologische uitdagingen van de toekomst aan te gaan en een strategie van rendabele groei te voeren, steunt de Groep op haar internationale ontwikkeling. De Groep zet in op de complementariteit van haar vijf merken (Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine en LADA), elektrische voertuigen, en haar unieke alliantie met Nissan. Met een nieuwe renstal in de Formule 1 en een sterk engagement in de Formule E is de autosport een uithangbord voor de innovatie en de naamsbekendheid van Renault.

Documenten

financiële resultaten 2017

Voir le document Voir la médiathèque
Pers Renault Group Belux

Pers Renault Group Belux

Documenten

financiële resultaten 2017
financiële resultaten 2017