Communiqué de presse
Communiqué de presse

Financiële resultaten 2014

Le 12 Februari 2015

We hebben al onze doelstellingen voor 2014 gehaald. Daarmee zijn we op de goede weg om ons strategisch plan “ Renault Drive the Change ” te realiseren. In 2015 zetten we de volgende stap met het grootste productoffensief ooit in de geschiedenis van Renault” aldus Carlos Ghosn, CEO van Renault.

In 2014 bedroeg de omzet van de Groep 41 055 miljoen euro, 0.3 % meer ten opzichte van 2013. Tegen een constante wisselkoers betekent dat een stijging van 3.1 %.

Auto droeg 38 874 miljoen euro bij tot de omzet, 0.3 % meer ten opzichte van 2013. De Groep compenseerde de negatieve valuta-effecten met prijsstijgingen buiten Europa en met een sterke toename van de verkoop van onderdelen en voertuigen aan zijn partners.

De operationele marge van de Groep bedroeg 1 609 miljoen euro, tegenover 1 242 miljoen euro in 2013, en vertegenwoordigde 3.9 % van de omzet (3,0 % in 2013).

De operationele marge van Auto steeg met  363 miljoen euro tot 858 miljoen euro en is goed voor 2.2 % van de omzet. Deze prestatie is te verklaren door de lagere kosten en toegenomen activiteiten, ondanks de nadelige valuta-effecten en het grotere aantal modellen aan het eind van hun levensduur.

Financiering droeg 751 miljoen euro bij tot de operationele marge van de Groep, tegenover 747 miljoen euro in 2013. Deze stabiele cijfers zijn het gevolg van de daling van het netto-bankresultaat, die werd gecompenseerd door de stijging van het gemiddelde bedrag aan uitstaande leningen en de ontwikkeling van dienstenactiviteiten. De risicokosten bleven stabiel op 0.43 %.

Voor de andere producten en bedrijfskosten werd een negatief bedrag van 504 miljoen euro geboekt, vooral wegens herstructureringskosten ten belope van 305 miljoen euro en afschrijvingen ten belope van 153 miljoen euro.

Het bedrijfsresultaat van de Groep bedroeg 1 105 miljoen euro tegenover -34 miljoen euro in 2013. Dit is te verklaren door de betere operationele marge en de lagere andere bedrijfskosten ten belope van 772 miljoen euro.

De bijdrage van aanverwante bedrijven , vooral Nissan, bedroeg 1 362 miljoen euro, tegenover 1 444 miljoen euro in 2013, na de opname van een negatieve bijdrage van - 182 miljoen euro vanwege AVTOVAZ.

Het nettoresultaat bedroeg 1 998 miljoen euro en het nettoresultaat per aandeel van de Groep 1 890 miljoen euro ( 6.92 euro per aandeel ten opzichte van 2,15 euro per aandeel in 2013).

Auto boekte een positieve operationele free cash-flow van 1 083 miljoen euro, meer bepaald dankzij een stijging van de operationele winst en na opname van een positieve wijziging in de behoefte aan bedrijfskapitaal ten belope van 596 miljoen euro voor deze periode.

Een dividend van 1.90 euro per aandeel, tegenover 1,72 euro vorig jaar, zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de volgende Algemene vergadering van aandeelhouders.

VOORUITZICHTEN VOOR 2015

Ondanks de economische onzekerheid in tal van landen zou de wereldwijde vraag naar auto's verder moeten groeien in 2015 (+2 %). De Europese markt zou ook lichtjes moeten groeien met 2 %, terwijl we opnieuw een jaar met een sterke volatiliteit verwachten op onze belangrijkste groeimarkten.

In deze context wil de Renault-Groep:

- opnieuw zijn inschrijvingen en omzet doen groeien (tegen een constante wisselkoers)
- de operationele marge van de Groep en Auto verder verbeteren,
- een positieve operationele free cash-flow genereren voor Auto.

Geconsolideerde resultaten voor Renault

€ million 2014 2013 Verschil
Omzet van de Groep 41,055 40,932 +0.3 %
Operationele marge 1,609 1,242 367
% van de omzet 3.9 % 3.0 % +0.9pts
Andere producten en bedrijfskosten -504 -1,276 772
Bedrijfsresultaat 1,105 -34 1,139
Financieel resultaat -333 -282 -51
       
Aandeel in het resultaat van SME 1,362 1,444 -82
Waarvan Nissan 1,559 1,498 61
Waarvan Avtovaz -182 -34 -148
       
Lopende en uitgestelde belastingen -136 -433 297
Nettoresultaat 1,998 695 1,303
Nettoresultaat, aandeel van de Groep 1,89 586 1,304
Operationele Free Cash Flow van Auto 1,083 827 256

 

AANVULLENDE INFORMATIE

De geconsolideerde rekeningen van de Groep en de maatschappelijke rekeningen van Renault SA per 31 december 2014 werden door de Raad van Bestuur goedgekeurd op 11 februari 2015. De accountants van de Groep hebben de jaarrekeningen zorgvuldig gecontroleerd en de accountantsverslagen voor de accountantsverklaring in verband met deze geconsolideerde en maatschappelijke jaarrekeningen worden momenteel opgesteld. Het financiële jaarverslag met de volledige analyse van de financiële resultaten voor 2014 is beschikbaar op www.group.renault.com in de rubriek “Finance”.

Documenten

Financiële resultaten 2014

Voir le document Voir la médiathèque
Pers Renault Group Belux

Pers Renault Group Belux

Documenten

Financiële resultaten 2014
Financiële resultaten 2014