Communiqué de presse
Communiqué de presse

Financiële resultaten 2011

Le 16 Februari 2012

Renault meldt voor 2011 een operating free cash flow voor de Autodivisie van X miljoen euro, in overeenstemming met het traject vastgelegd in zijn strategische plan Renault 2016 - Drive the change. De Groep realiseert een omzet van 42 628 miljoen euro, een stijging met 9,4% ten opzichte van 2010. Operationele marge van de Groep bedraagt 1 091 miljoen euro, of 2,6% van de omzet, tegenover respectievelijk 1 099 miljoen euro en 2,8% in 2010. Het bedrijfsresultaat van de Groep bedraagt 1 244 miljoen euro, tegenover 635 miljoen euro in 2010. Aandeel van verbonden ondernemingen bedraagt 1 524 miljoen euro, tegenover 1 289 miljoen euro in 2010. Het nettoresultaat bedraagt 2 139 miljoen euro, tegenover 3 490 miljoen euro in 2010, dat een meerwaarde uit verkoop omvatte van 2 miljard euro door de verkoop van de B-aandelen in AB Volvo. Positieve operating free cash flow voor de Autodivisie van 1 084 miljoen euro, waaronder gunstige evolutie van 627 miljoen euro in de behoefte aan bedrijfskapitaal. Netto financiële schuldenlast van de Autodivisie bedraagt 299 miljoen euro, een daling met 1 136 miljoen euro ten opzichte van 31 december 2010. "Dankzij de inspanningen van al zijn werknemers heeft Renault het hoofd kunnen bieden aan de verschillende crisissen in de loop van het jaar en doet het beter dan de free cash flow-doelstelling die was vastgelegd voor 2011. De met 19% toegenomen verkoop van de Groep buiten Europa, meer bepaald in Brazilië en Rusland, illustreert de ontwikkeling van de Groep op internationaal vlak. In 2012 zullen we naar verwachting ruim meer dan 43% van onze verkopen realiseren buiten Europa, en tegelijk de leiderspositie van het merk Renault in Frankrijk en de tweede plaats ervan in Europa handhaven," aldus Carlos Ghosn, CEO van Renault.

Documenten

Financiële resultaten 2011

Financiële resultaten 2011

Voir les documents
Pers Renault Group Belux

Pers Renault Group Belux

Documenten

Financiële resultaten 2011
Financiële resultaten 2011
Financiële resultaten 2011
Financiële resultaten 2011