Story

EEN BRANDWEERMAN BIJ DE INGENIEURSAFDELING VAN RENAULT GROUP

De unieke samenwerking tussen Renault Group en de brandweer stamt uit 2010, toen een gemeenschappelijk engagement werd aangegaan voor ieders veiligheid. Renault Group is de enige autoconstructeur die hulpdiensten voor de weg integreert om hun werk op het terrein te vergemakkelijken. Christophe Lenglos is luitenant-kolonel bij de brandweer van de Departementale Brandweer- en Hulpdienst (SDIS) van Yvelines. Hij is gedetacheerd bij de ingenieursafdeling van Renault Group, bij de afdeling die zich bezighoudt met de dienstverlening aan klanten in het kader van voertuigveiligheid. Hij legt ons uit hoe zijn integratie binnen Renault Group het reactievermogen van de hulpdiensten op het terrein heeft doen evolueren.

Le 15 Juli 2021

In het technisch centrum van Renault Group in Lardy of in het Technocentre in Guyancourt kom je vaak brandweermannen in tenue tegen, klaar om 'door het vuur te gaan'. Niet dat zich daar een drama afspeelt, er wordt eerder een trainingsoefening gehouden. Sinds 2010 is er immers een specifieke samenwerking tussen de constructeur en de hulpdiensten om het werk van de brandweer op het terrein te vergemakkelijken bij ongevallen.

“Bij een zwaar ongeval met een ernstig trauma voor de passagiers slaat het ‘golden hour’ op het kritieke uur na de botsing. Elke minuut telt. Ons hoofddoel als brandweerman is tijd winnen in alle fasen van onze interventies. ” Christophe Lenglos, luitenant-kolonel bij de brandweer van de Departementale Brandweer- en Hulpdienst van Yvelines.

EEN PARTNERSCHAP BOORDEVOL WEDERZIJDSE LESSEN

Regelmatig worden er opleidings- en trainingsoefeningen rond bevrijding georganiseerd met de teams van de Ingenieursafdeling en tertiaire veiligheid van Renault Group. Zo leren de teams van de Departementale Brand- en Hulpdienst (SDIS) omgaan met reële situaties na een aanrijding waarbij nieuwe voertuigen betrokken zijn, vóór die worden gecommercialiseerd. Dit maakt het ook mogelijk om de veiligheidsfiches voor interventies te valideren, de zogenaamde Fiches voor hulp bij beslissingen (FAD’s), sinds kort vereist door de certificatie-instelling Euro NCAP*. (*Euro NCAP: het European New Car Assessment Program is een onafhankelijk instituut, opgericht in 1997. Het heeft als belangrijkste taak botsproeven uit te voeren om de passieve en actieve veiligheid van voertuigen te evalueren. Zo reikt het tot 5 sterren uit aan de veiligste voertuigen op de markt.)

“Mijn taak bestaat er met name in om vooraf tussen te komen bij projecten, om ervoor te zorgen dat bij het ontwerp van voertuigen rekening wordt gehouden met interventies van de hulpdiensten. Andersom geeft dit de brandweer een beter begrip van de technologische vooruitgang en de beperkingen van een autoconstructeur bij de ontwikkeling van een voertuig, om de hulpdiensten performanter en beter aangepast te maken,” legt Christophe Lenglos uit.

De pool ‘passieve veiligheid’ in Lardy biedt deze mogelijkheid met zijn wagenpark na aanrijdingen. Claire Petit-Boulanger, expert in tertiaire veiligheid bij de Ingenieursafdeling van Renault Group, verduidelijkt: “Renault Group stelt prototypes van tests ter beschikking, zodat brandweermannen kunnen oefenen op voertuigen van de nieuwe generatie. Op die manier dragen jaarlijks meer dan 500 recente voertuigen van de merken van Renault Group bij tot het verbeteren van de bevrijdingstechnieken en de wegenhulp. ”

Voor Christophe Lenglos is de inbreng van deze uitwisseling cruciaal: “Dankzij de samenwerking met Renault Group kunnen we onze kennis actualiseren. Sommige onderwijselementen zijn vandaag niet meer actueel. De expertise van de ingenieurs stelt ons gerust over misvattingen, de gevaren zijn veel beter onder controle dan men denkt. ”

Er werd onder meer specifiek gewerkt rond geëlektrificeerde voertuigen (hybrides, plug-inhybrides en elektrische voertuigen) die tegenwoordig floreren in het gamma van de merken. “Dankzij de ervaring die Renault Group al meer dan tien jaar heeft opgedaan op het gebied van elektrische voertuigen en zijn activiteiten op het gebied van batterijchemie, hebben we geleerd om de reddingsacties voor deze voertuigen uit te voeren met een geïnformeerde en relevante aanpak, ” legt Christophe Lenglos uit.

INNOVATIES VOOR IEDERS VEILIGHEID

Deze samenwerking is natuurlijk leerrijk in beide richtingen. Zo kon Renault Group twee innovaties ontwikkelen die voor een cruciale evolutie van de interventiesnelheid voor de hulpdiensten hebben gezorgd.

In de eerste plaats ‘Fireman access’, dat een doeltreffende en definitieve actie mogelijk maakt als hulpdiensten worden geconfronteerd met een brandende batterij van de elektrische en oplaadbare hybridemodellen van Renault en Dacia. Deze speciale toegang maakt het mogelijk om water tot bij de kern van de batterij te krijgen en het vuur in 5 minuten te doven, tegenover 1 à 3 uur. Deze gepatenteerde innovatie werd binnen Renault Group beloond met de Trofee Renault Frères OR, die op 1 juli vorig jaar werd uitgereikt door Luca de Meo.

Een andere innovatie is de ‘QR-code’. Het gaat om een scannervignet dat op de ruit van een voertuig wordt aangebracht en dat de hulpdiensten toegang geeft tot alle technische informatie die nodig is voor hun interventie. Deze informatie wordt gebundeld in een interventiefiche (FAD). Wanneer de hulpdiensten aankomen bij een verongelukt voertuig, kunnen ze door deze QR-code te scannen heel snel zien of het om een hybride, een oplaadbare hybride of een elektrische wagen gaat.

Dankzij deze QR-code krijgen de hulpdiensten toegang tot architectuurinformatie (met name de plaats van de batterij en de airbags, de plaatsen waar snel en zonder risico kan worden gesneden, enz.). En het is een waardevol hulpmiddel op de plaats van het ongeval om de interventie sneller te laten verlopen. Zo kan tot 15 minuten tijd worden gewonnen bij het bevrijden een inzittende uit het verongelukte voertuig! Kostbare minuten die soms een leven kunnen redden!

Dit initiatief van Renault Group om interventiefiches ter beschikking te stellen heeft bovendien de wereld van de verkeersveiligheid doen evolueren, aangezien de organisatie Euro NCAP voortaan naar deze fiches vraagt om de befaamde sterren toe te kennen.

Deze innovatie, de QR-code, zal vanaf 2022 te zien zijn op alle voertuigen van Renault Group in Europa.

ERVARINGEN, TRAININGEN EN OPLEIDINGEN DELEN IN FRANKRIJK EN WERELDWIJD

Omdat iedereen baat moet hebben bij deze kennis, werkt Renault Group deze samenwerking uit met de brandweer van de landen die daarom vragen. Franse en buitenlandse brandweermannen (uit Italië, Portugal, Zwitserland, Slovenië, Kroatië, Finland, Canada, Colombia, enz.) vragen steeds meer naar opleidingssessies die bijdragen tot het behoud van hun kennis en de aanpassing aan de grote veranderingen in het wagenpark.

Voor meer efficiëntie stelt de Ingenieursafdeling van Renault Group de beste technologie ten dienste van deze actie met digitale simulatietools en virtual reality-processen. Zo kunnen de brandweermannen trainen op voertuigen van de nieuwe generatie, met virtuele immersieve simulaties die structuurvervormingen bij een ongeval nauwkeurig weergeven.  Deze aanpak is complementair aan de aanpak die wordt toegepast bij fysieke voertuigen. Ook hier telt elke minuut!

EEN STUKJE GESCHIEDENIS ...

Renault Group en verkeersveiligheid is een verhaal dat meer dan 60 jaar geleden begon, toen dokter Claude Tarrière, bedrijfsarts, het laboratorium voor ongevallen en biomechanica oprichtte.

In de loop der decennia zijn de voertuigen van het merk steeds veiliger geworden voor de inzittenden, maar ook steeds complexer, vooral voor de interventies van de hulpdiensten. Gesterkt door zijn engagement op het vlak van veiligheid beslist Renault Group – via zijn Directie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen – in 2010 om de wereld van de hulpdiensten zo nauw mogelijk bij te staan om levens te redden. Het begrip tertiaire veiligheid, bedoeld om de interventies van de hulpdiensten veiliger en efficiënter te maken, krijgt een plaats in de onderneming. Dat is het logische gevolg van de primaire veiligheid (die alle systemen omvat om een ongeval te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken) en de secundaire veiligheid (die alle onderdelen van de bescherming van de inzittenden bij een botsing bundelt).

Het wagenpark evolueert met rasse schreden en vraagt om ingrijpende operationele aanpassingen. Met de komst van de eerste elektrische voertuigen drijft Renault Group de contacten met de brandweer op. Van zijn kant ziet de wereld van de hulpdiensten Renault Group als een constructeur die zich engageert.

In 2018 wordt een nieuwe stap gezet. Concreet betekent dit de voltijdse detachering van een hoofdofficier van de SDIS van Yvelines, Christophe Lenglos, in het Technocentre, het onderzoeks- en ontwikkelingscentrum van Renault Group. Sindsdien werkt de luitenant-kolonel er samen met Claire Petit-Boulanger, expert in tertiaire veiligheid, aanvankelijk bij MVO (de Directie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). Begin 2021 maakt dit duo de overstap naar de Ingenieursafdeling, bij de teams van de dienst voertuigveiligheid.

“De rol van ons partnerschap is drieledig. In de eerste plaats houden we ons dagelijks bezig met de technische beroepen en voertuigprojecten om hen te wijzen op de beperkingen en behoeften van de hulpdiensten.  We delen onze binnen Renault Group opgedane kennis ook met de wereld van de hulpdiensten via opleidingssessies voor Franse en buitenlandse brandweerlieden. Tot slot benadrukken we het engagement van Renault Group bij het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken (DGSCGC) en internationale organisaties (‘Word Rescue Organization’, Internationale Noodbrandweer, enz.), zodat de wereld van de hulpdiensten optimaal ondersteund kan worden bij toekomstige evoluties in het wagenpark. ” Claire Petit-Boulanger, expert in tertiaire veiligheid bij de Ingenieursafdeling van Renault Group

SPECIFIEKE BEPERKINGEN VOOR ELEKTRISCHE EN HYBRIDE VOERTUIGEN

Geëlektrificeerde voertuigen zijn een bijkomende parameter waarmee rekening moet worden gehouden in de operationele doctrines van de hulpdiensten: die van de elektrische beveiliging van de wagen.

Voor voertuigen met een verbrandingsmotor is de gebruikelijke stap de beveiliging van de reservebatterij (12/14 volt). Bij elektrische voertuigen of hybrides, voor impactsnelheden die vaak hoger zijn dan die getest in de Euro NCAP-protocollen, moeten de hoogspanningsbatterij (400 volt) en de voedingskabels ervan worden beveiligd. Dit moet de veiligste handeling zijn en mag de redding van de inzittenden niet vertragen.

Voor hoogspanningsbatterijen zitten afhankelijk van de constructeur manuele veiligheidsvoorzieningen van verschillende types verspreid op verschillende plaatsen: in de koffer, bij het motorblok, onder een zetel, enz. Vandaar de interesse van de brandweer om toegang te krijgen tot een fiche voor hulp bij operationele beslissingen.

In het kader van de samenwerking van Renault Group met de hulpdiensten hebben de projectteams van Renault en Dacia ervoor gezorgd dat alle kabels die in de structuur van wagens zijn geïntegreerd, niet in een speciale snijzone werden geïnstalleerd om de inzittenden te bevrijden.

Net als de elektriciteitsmeter thuis zijn ook de elektrische voertuigen van Renault Group uitgerust met een “ontkoppelaar” waarmee rechtstreeks kan worden ingegrepen in de elektrische vermogenskring. Om zo toegankelijk mogelijk te zijn, werd deze ontkoppelaar bijvoorbeeld in de beenruimte van de voorste passagier geplaatst in Renault ZOE.

Documenten

EEN BRANDWEERMAN BIJ DE INGENIEURSAFDELING VAN RENAULT GROUP

EEN BRANDWEERMAN BIJ DE INGENIEURSAFDELING VAN RENAULT GROUP

Voir les documents Voir la médiathèque

Documenten

EEN BRANDWEERMAN BIJ DE INGENIEURSAFDELING VAN RENAULT GROUP
EEN BRANDWEERMAN BIJ DE INGENIEURSAFDELING VAN RENAULT GROUP
EEN BRANDWEERMAN BIJ DE INGENIEURSAFDELING VAN RENAULT GROUP
EEN BRANDWEERMAN BIJ DE INGENIEURSAFDELING VAN RENAULT GROUP