Communiqué de presse
Communiqué de presse

De Renault-Groep vermindert de uitstoot van stikstofoxiden van de EURO 6b dieselvoertuigen tijdens het gebruik door de klant

Le 06 April 2016

De Renault-Groep heeft voor zijn klanten twee hefbomen uitgewerkt voor de aanpassing van de reinigingssystemen van zijn voertuigen:

1/ een verbreding van het werkingsgebied van de EGR-systemen. Deze vormen het sleutelelement voor de vermindering van de stikstofoxiden

De onderzoeken en controles die sinds juli 2015 uitgevoerd worden stellen de Renault-Groep in staat om het temperatuurbereik bij een optimale werking van de EGR-systemen te verdubbelen terwijl de betrouwbaarheid en de veiligheid van de motor en het voertuig onveranderd blijven in alle reële gebruiksomstandigheden.

 

2/ verbeterde prestatie van de sturing van de NOx trap waardoor de regelmatige opslag en verwerking van de stikstofoxiden mogelijk wordt.

De frequentie en de doeltreffendheid van de reinigingen worden opgedreven dankzij een “robuuster” systeem, zodat beter rekening gehouden kan worden met uiteenlopende rijomstandigheden.

Naargelang de toepassingen en de rijstijl leiden deze gecombineerde acties gemiddeld tot een halvering van de stikstofoxiden binnen de uitbreidingszone van de EGR.

Op de nieuwe EURO 6b dieselmodellen zullen deze aanpassingen standaard geïntegreerd worden.

Op de bestaande EURO 6b dieselvoertuigen zullen deze aanpassingen geleidelijk geïntegreerd worden vanaf juli 2016.

Vanaf oktober 2016 kunnen ook de klanten die al een EURO 6b dieselvoertuig hebben vragen om kosteloos te profiteren van deze aanpassingen, gewoon door even langs te gaan bij het Netwerk. Zij krijgen de komende weken nog een informatiebrief toegestuurd.

De Renault-Groep herinnert eraan dat alle voertuigen gehomologeerd werden volgens de geldende normen.

De voorgestelde acties vormen een eerste stap in de richting van de toekomstige EURO 6d norm die op Europees niveau een maximale waarde zal bepalen voor de vervuilende uitstoot bij gebruik door de klant, en dit aan de hand van de implementatie van een “RDE”-protocol ( Real Driving Emissions ).

Bovendien ontwikkelt de Renault-Groep nieuwe technologieën ter voorbereiding op deze nieuwe EURO 6d fase, die in september 2017 van kracht zou worden voor de Nieuwe Types.

Documenten

De Renault-Groep vermindert de uitstoot van stikstofoxiden van de EURO 6b dieselvoertuigen tijdens het gebruik door de klant

Voir le document Voir la médiathèque
Pers Renault Group Belux

Pers Renault Group Belux

Documenten

De Renault-Groep vermindert de uitstoot van stikstofoxiden van de EURO 6b dieselvoertuigen tijdens het gebruik door de klant
De Renault-Groep vermindert de uitstoot van stikstofoxiden van de EURO 6b dieselvoertuigen tijdens het gebruik door de klant