Communiqué de presse
Communiqué de presse

De Renault-groep richt het ‘Renault Energy Services’-filiaal op, gespecialiseerd in energie en elektrische mobiliteit

Le 10 Oktober 2017

  • De Renault-groep richt het nieuwe filiaal Renault Energy Services op om de elektrische mobiliteit verder te ontwikkelen.
  • Dat filiaal zal onderzoek verrichten naar intelligente elektrische netwerken, de zogeheten smart grids .

Als Europees marktleider op het gebied van elektrische auto’s, kondigt de Renault-groep de oprichting van zijn Renault Energy Services-filiaal aan. Doelstelling: een plaats verwerven in de energiesector en het segment van de smart grids , een sleutelelement voor de elektrische mobiliteit.

 

Renault Energy Services, een entiteit ten voordele van smart grids


Met de filosofie van een start-up stelt Renault Energy Services zich als doel om te investeren in projecten rond intelligente elektriciteitsnetwerken of smart grids , om zo een bevoorrechte link te creëren met de verschillende spelers op de energiemarkt. Renault Energy Services zal zich in de eerste plaats toeleggen op de ontwikkeling van intelligente laadprojecten (smartcharging) , de interactie tussen voertuig en elektriciteitsnet (vehicle to grid) en projecten om batterijen een tweede leven te geven.

 

Gilles Normand, Directeur van de elektrische auto’s bij Renault, legt uit: “Vandaag zetten we een belangrijke stap met de oprichting van Renault Energy Services. Investeren in smart grids is een doorslaggevende factor om onze Europese leiderspositie op het gebied van elektrische auto’s te versterken en de schaalvergroting in deze sector te versnellen."

 

Over smart grids

Via zijn nieuwe filiaal wil de Renault-groep sterk bijdragen tot de ontwikkeling van intelligente elektriciteitsnetwerken. Zo’n intelligent elektriciteitsnet of smart grid is een elektriciteitsdistributienetwerk dat de uitwisseling van gegevens mogelijk maakt, om de elektriciteitsstroom in realtime aan te passen en een doeltreffender beheer van het netwerk mogelijk te maken. De elektrische auto’s van Renault, die op zo’n smart grid worden aangesloten, dragen bij tot de beschikbaarheid van koolstofarme en goedkopere energiebronnen. De smart grids maken het mogelijk om een intelligente laadoplossing (smartcharging) uit te werken, voertuigen met het elektriciteitsnet te laten communiceren (vehicle to grid) en afgedankte batterijen een tweede leven te geven.

  • Intelligent laden of smartcharging moduleert het laadproces van de auto op basis van de behoeften van de gebruiker en het beschikbare elektriciteitsaanbod in het netwerk. Het laden gebeurt zo veel mogelijk wanneer het elektriciteitsaanbod groter is dan de vraag, met name bij pieken in de productie van hernieuwbare energie, en op de uren waarop de elektriciteit het goedkoopst is.
  • In deze vehicle-to-grid -systemen kunnen voertuigen elektriciteit in het net injecteren tijdens verbruikspieken. Ze kunnen dus niet alleen op intelligente wijze worden opgeladen maar fungeren ook als tijdelijke eenheden voor energieopslag.
  • Zelfs na hun ‘autoleven’ hebben batterijen van elektrische wagens nog een aanzienlijke opslagcapaciteit. Renault kan de batterijen dan hergebruiken voor minder veeleisende toepassingen zoals de stationaire opslag van energie. Door de batterijen een tweede leven te geven, kan Renault vandaag de dag inspelen op een hele waaier aan energieopslagbehoeften: van individuele woningen over kantoor-, bedrijfs- en schoolgebouwen tot flatgebouwen en zelfs laadpunten voor elektrische wagens.

Documenten

De Renault-groep richt het ‘Renault Energy Services’-filiaal op, gespecialiseerd in energie en elektrische mobiliteit

Voir le document Voir la médiathèque
Pers Renault Group Belux

Pers Renault Group Belux

Documenten

De Renault-groep richt het ‘Renault Energy Services’-filiaal op, gespecialiseerd in energie en elektrische mobiliteit
De Renault-groep richt het ‘Renault Energy Services’-filiaal op, gespecialiseerd in energie en elektrische mobiliteit