Communiqué de presse
Communiqué de presse

De Renault Groep creëert een zesde regio

Vanaf 1 september 2014 past de Renault-groep zijn internationale organisatie aan. Om zijn ontwikkeling in het kader van het tweede middellange termijnplan 'Drive the Change' te ondersteunen, wordt de huidige regio Azië-Stille Oceaan opgesplitst in twee nieuwe regio's:

-       De nieuwe regio Midden-Oosten-India verenigt het Midden-Oosten, de Golfstaten en het Indische subcontinent.

-       De regio Azië-Stille Oceaan omvat China, de ASEAN-landen, Korea, Japan, Australië en Oceanië.

Le 11 Juli 2014


Bernard Cambier, lid van het Directiecomité van Renault, wordt Operationeel Directeur voor de regio Midden-Oosten-India. Hij heeft de taak om de verkoop in India op te krikken, de commerciële en industriële activiteiten binnen het strenge kader van de internationale akkoorden te hernemen in Iran en in het algemeen in de landen van het Midden-Oosten en de Perzische Golf.

Gilles Normand, lid van het Directiecomité van Renault en Operationeel directeur voor de regio Azië-Stille Oceaan, concentreert zijn operationele management op de lancering van industriële projecten in China en op de toekomstige strategische ontwikkelingen in deze regio.

Een gebied met grote uitdagingen

In het kader van zijn internationale ontwikkeling heeft Renault zijn organisatie ingedeeld volgens de grote regio's waar de groep is gevestigd om zo beter te kunnen inspelen op de behoeften van de klanten en het budget te kunnen beheren volgens de realiteit op het terrein. Carlos Ghosn creëerde in 2006 regionale managementcomités. Sindsdien werd in de regio Azië-Stille Oceaan het volgende gerealiseerd:

-       Implementatie van een gerichte organisatie
-       Uitwerking van een productgamma op maat van de verschillende markten
-       Opening van nieuwe afzetgebieden in Iran (lokale partners), India (in het kader van de Alliantie) en Korea (Renault Samsung Motors)

De regio Azië-Stille Oceaan, zoals die in 2012 werd afgebakend, is erg uitgestrekt want hij dekt maar liefst 58 landen en 12 tijdszones (Midden-Oosten, Golfstaten, India, China, Korea, Japan, de Vereniging van Zuidoost-Aziatische landen (ASEAN*), Australië en Oceanië). Deze enorme regio is nu reeds de grootste op wereldschaal want hij is goed voor meer dan 50 procent van de bevolking, ongeveer 40 procent van het BBP en 45 procent van de automarkt. Terwijl de groep wereldwijd een marktaandeel van 3,3 procent heeft, bedraagt het marktaandeel van Renault er vandaag de dag 0,6 procent.

In Iran, India en Korea heeft Renault drie belangrijke productievestigingen. Sinds twee jaar krijgt de regio een nieuw elan:

-       Heropstart van de activiteiten in India na de ervaring met Mahindra
-       Herstel van RSM in Korea
-       Start van de activiteiten in Indonesië en Maleisië (ASEAN)
-       Start van de bouw van een nieuwe fabriek in China (joint venture met Dong Feng)

Deze nieuwe impuls werd geleid door versterkte teams, gevestigd in Hongkong. Ondanks de moeilijke situatie die in de betrokken regio (Iran, Korea) heerst, zijn de financiële resultaten er sterk op vooruit gegaan, zodat Renault de toekomst met engagement en sereniteit tegemoet kan zien.

Een nieuwe ontwikkelingsfase

Het is algemeen geweten dat China en India binnen dit en twintig jaar zullen uitgroeien tot de grootste economieën ter wereld. In hun kielzog slepen ze bovendien andere landen met een hoog groeipotentieel met zich mee, waaronder Indonesië, Thailand en Pakistan. Tegen de horizon van het plan 'Drive the Change' biedt deze regio het sterkste groeipotentieel voor de Renault-groep: bijna 50 procent.

De omvang van deze uitdagingen, het aantal strategische projecten en de uitgestrektheid van de huidige regio Azië-Stille Oceaan hebben de Algemene Directie ertoe aangezet om deze op te splitsen in twee afzonderlijke regio's. Deze nieuwe organisatie maakt het mogelijk om het operationele beheer te versterken en de inspanningen van de teams toe te spitsen op een kleiner aantal korte- en middellange termijndoelstellingen. Mongolië wordt opnieuw deel van de regio Eurazië, waarbij de markt dichter aanleunt.

De regio Midden-Oosten-India:

Deze regio omvat het Indische subcontinent, het Midden-Oosten en de Golfstaten. Gesterkt door zijn eerdere ervaringen zal Bernard Cambier zich toeleggen op de volgende doelstellingen:

-       De verkoop in India op korte termijn doen stijgen. Renault beschikt er in het kader van de Alliantie over een sterke industriële basis en wil tegen het einde van het commercieel plan diverse modellen lanceren, voornamelijk op basis van het CMF-A-platform.
-       De overname van de commerciële en industriële activiteiten in Iran als de geopolitieke context gunstiger wordt, zij het met strikt respect voor de heersende internationale akkoorden.
-       De verkoop in de landen van het Midden-Oosten en de Perzische Golf ontwikkelen vanaf de Renault-structuur die in Dubai aanwezig is.
-       De Algemene Directie snel een operationele organisatie bieden voor deze nieuwe regio.

De nieuwe regio Azië-stille Oceaan:

Samen met de landen van Zuidoost-Azië (ASEAN), Japan, Korea, Australië en Oceanië blijven de perspectieven van de Europese markt centraal staan in de herindeling. Sinds de ondertekening van de joint venture-akkoorden met Dong Feng zit het project in een stroomversnelling. Vanuit een sterke basis in Hongkong zullen Gilles Normand en zijn teams zich toeleggen op de volgende aspecten:

-       Het Chinese project implementeren binnen de looptijd van het middellange termijnplan.
-       De regio voorbereiden op een snelle en aanzienlijke groei van de volumes.
-       Het herstel van RSM voortzetten en een duurzame rentabiliteit garanderen.
-       Projecten in de ASEAN-landen uitwerken en de activiteiten in Indonesië stimuleren.
-       De groei in de landen rond de Stille Oceaan versterken.

Met de creatie van deze twee regio's geeft de Algemene Directie van Renault zich de organisatorische middelen om de duurzame prestaties van het middellange termijnplan 'Drive the Change' te realiseren. De Renault-groep zet zijn internationale offensief met succes voort. Hij is nu georganiseerd in zes grote regio's verspreid over de hele wereld: Europa (inclusief Frankrijk), Euromed-Afrika, Eurazië, Amerika, Azië-Stille Oceaan en Midden-Oosten-India.

 

 

Documenten

De Renault Groep creëert een zesde regio

Voir le document Voir la médiathèque
Pers Renault Group Belux

Pers Renault Group Belux

Documenten

De Renault Groep creëert een zesde regio
De Renault Groep creëert een zesde regio