Communiqué de presse
Communiqué de presse

De Alliantie evolueert naar een effectievere, flexibele, projectmatige samenwerking

Op 6 februari kondigden Renault Group, Nissan Motor Co. en Mitsubishi Motors Corporation een nieuw hoofdstuk aan in de Alliantie, gericht op de ontwikkeling van hun samenwerkingsmodel om deze wendbaarder en concurrentiëler te maken. Dit nieuwe model legt de basis voor een nieuwe vorm van bestuur die evenwichtig, rechtvaardig en efficiënt is, terwijl het de waardecreatie voor elk lid van de Alliantie maximaliseert. De definitieve overeenkomsten werden ondertekend op 26 juli 2023 en de transactie zal naar verwachting in het vierde kwartaal worden afgerond. [1]

In deze context, en in het kader van de besprekingen met de werknemersvertegenwoordigingen, deelde Renault Group vandaag de nieuwe manier van werken mee voor zijn functies en projecten in het kader van de Alliantie.


[1] De transacties die worden beoogd in de definitieve overeenkomst, die op 26 juli 2023 is ondertekend, zijn onderworpen aan een beperkt aantal opschortende voorwaarden, waaronder goedkeuring van regelgevende instanties, en de voltooiing van de transactie wordt, zoals aangekondigd, verwacht in het vierde kwartaal van 2023.

Le 26 September 2023

Tegen eind 2023 zal de organisatie van de Alliantie overschakelen van een gestandaardiseerd globaal model naar een samenwerking op projectbasis om een snellere en flexibelere besluitvorming mogelijk te maken, aangepast aan de behoeften van elke regio. Er zal gebruik worden gemaakt van de geografische sterke punten, technische middelen en marktexpertise van elke partner, ter ondersteuning van hun respectievelijke strategische plannen.

Deze ontwikkelingen zijn ontworpen om in te spelen op een nieuwe trend in de auto-industrie: markten worden steeds regionaler door verschillen in regelgeving, het tempo waarin elektrische voertuigen worden ingevoerd en connectiviteitsbehoeften.

De aankooporganisatie van de Alliantie zal evolueren naar afzonderlijke organisaties op basis van een project-per-project aanpak. De Alliantie-partner die een bepaald project leidt, zal autonoom de specificaties en processen kunnen definiëren om te voldoen aan de productvereisten van elke partner, met inachtneming van de regelgeving van de gegeven regio. Deze nieuwe organisatie zal snellere besluitvorming en verbeterde operationele efficiëntie mogelijk maken op verschillende gebieden - markten, technologieën, voertuigen en daarbuiten - om de implementatie van de gezamenlijke projecten van de Alliantie voor Europa, Latijns-Amerika en India te ondersteunen.

Documenten

De Alliantie evolueert naar een effectievere, flexibele, projectmatige samenwerking (WORD)

De Alliantie evolueert naar een effectievere, flexibele, projectmatige samenwerking (PDF)

Voir les documents

Renault Group staat aan de vooravond van een nieuwe mobiliteit. Gesterkt door zijn alliantie met Nissan en Mitsubishi Motors en zijn unieke expertise op het vlak van elektrificering kan Renault Group rekenen op de complementariteit van zijn vier merken – Renault, Dacia, Alpine en Mobilize – en biedt het zijn klanten duurzame en innovatieve mobiliteitsoplossingen. Renault Group is gevestigd in meer dan 130 landen en verkocht in 2022 2,1 miljoen voertuigen. Hij verenigt bijna 110.000 medewerkers die dagelijks zijn bestaansreden belichamen zodat mobiliteit ons dichter bij elkaar kan brengen. Renault Group is klaar voor uitdagingen op de weg en op het circuit en zet zich in voor een ambitieuze en waardevolle transformatie. Die spitst zich toe op de ontwikkeling van nieuwe technologieën en diensten, en van een nieuw gamma voertuigen dat nog competitiever, nog evenwichtiger en geëlektrificeerd is. In lijn met de milieu-uitdagingen heeft Renault Group de ambitie om tegen 2040 koolstofneutraal te zijn in Europa. https://www.renaultgroup.com/Documenten

De Alliantie evolueert naar een effectievere, flexibele, projectmatige samenwerking (WORD)
De Alliantie evolueert naar een effectievere, flexibele, projectmatige samenwerking (PDF)
De Alliantie evolueert naar een effectievere, flexibele, projectmatige samenwerking (WORD)
De Alliantie evolueert naar een effectievere, flexibele, projectmatige samenwerking (PDF)

Renault Group staat aan de vooravond van een nieuwe mobiliteit. Gesterkt door zijn alliantie met Nissan en Mitsubishi Motors en zijn unieke expertise op het vlak van elektrificering kan Renault Group rekenen op de complementariteit van zijn vier merken – Renault, Dacia, Alpine en Mobilize – en biedt het zijn klanten duurzame en innovatieve mobiliteitsoplossingen. Renault Group is gevestigd in meer dan 130 landen en verkocht in 2022 2,1 miljoen voertuigen. Hij verenigt bijna 110.000 medewerkers die dagelijks zijn bestaansreden belichamen zodat mobiliteit ons dichter bij elkaar kan brengen. Renault Group is klaar voor uitdagingen op de weg en op het circuit en zet zich in voor een ambitieuze en waardevolle transformatie. Die spitst zich toe op de ontwikkeling van nieuwe technologieën en diensten, en van een nieuw gamma voertuigen dat nog competitiever, nog evenwichtiger en geëlektrificeerd is. In lijn met de milieu-uitdagingen heeft Renault Group de ambitie om tegen 2040 koolstofneutraal te zijn in Europa. https://www.renaultgroup.com/