Communiqué de presse
Communiqué de presse

CMF : een nieuwe benadering engineering binnen de Alliantie Renault - Nissan

Le 25 Juni 2013

De CMF-aanpak, die zal zorgen voor extra concurrentiekracht en synergieën, maakt het mogelijk elementen van de architectuur te verdelen over een nooit eerder gezien aantal voertuigen ontwikkeld binnen de Alliantie Renault-Nissan.

  • Het CMF-systeem zal de kosten van de Alliantie voor de technische ontwikkeling van producten/processen per model met gemiddeld 30 tot 40% verlagen. Componenten zullen 20 tot 30% goedkoper kunnen worden aangekocht.
  • De CMF-aanpak wordt in de periode van nu tot 2020 geïmplementeerd in meer dan tien landen verspreid over de vijf continenten.
  • CMF zal in eerste instantie worden toegepast voor compacte wagens en gezinswagens, of jaarlijks 1 600 000 voertuigen en 14 modellen (11 uit de Renault groep + 3 van Nissan).

 

Een CMF (Common Module Family) is een familie van voertuigen binnen de Alliantie Renault-Nissan, die tot hetzelfde of tot verschillende segmenten kunnen behoren, en gebaseerd worden op onderling compatibele "Big Modules", met name het motorcompartiment, de cockpit, de ophanging vooraan, de ophanging achteraan en de elektrische/elektronische architectuur.

Een CMF is dus geen platform. Bij een CMF kan meer dan één platform betrokken zijn. Een platform is de horizontale dimensie van de segmentering. Bij een CMF gaat het om de overdwarse dimensie.

Voor de Alliantie: een nieuwe stap voor voertuigen van verschillende typologie en uit verschillende segmenten

CMF is een bijkomend instrument waarmee verder kan worden gegaan dan de logica van onderlinge uitwisselbaarheid binnen eenzelfde platform, om op die manier meer producten te kunnen aanbieden. Men wil steeds meer modules creëren die gemeenschappelijk zijn voor verschillende platforms om te komen tot de standaardisering van componenten en steeds meer wagens per platform. CMF zal tussen 2013 en 2020 geleidelijk worden geïmplementeerd voor de gamma's van Renault en Nissan. Dat zal in eerste instantie gebeuren voor de compacte wagens en de gezinswagens. Daarna volgen modellen uit andere segmenten.

 

CMF voor compacte wagens en gezinswagens: wereldwijd

CMF zal in de segmenten compacte wagens en gezinswagens betrekking hebben op 1 600 000 voertuigen per jaar en 14 modellen (11 uit de Renault groep + 3 van Nissan).

  • De eerste voertuigen van Nissan zullen eind 2013 verschijnen. Het gaat om de opvolgers van Rogue, Qashqai en X-Trail.
  • De eerste voertuigen van Renault verschijnen eind 2014. In dit geval gaat het om de opvolgers van Espace, Scénic en Laguna.

 

De CMF-aanpak creëert schaalvoordelen en verlaagt de kosten voor de Alliantie, met aantrekkelijkere producten voor de klant als resultaat.

Met CMF krijgt de Alliantie een "onderdelenbank" ter beschikking die zeer precies is afgestemd op een gediversifieerd productgamma dat zo dicht mogelijk aanleunt bij de wensen van de klant.

  • Door onderdelen onderling te delen en uit te wisselen tussen modellen en entiteiten ontstaan schaalvoordelen.
  • De toepassing van deze aanpak gedurende de volledige levenscyclus van voertuigen staat garant voor langdurig sterke prestaties.

De CMF-benadering pakt alle kostenposten aan, door synergieën, het delen van volumes, schaalvoordelen en de spreiding van risico's binnen de Alliantie, bij:

  • de aankoop van componenten: verlaging van de kosten voor de Alliantie van 20 tot 30%.
  • investeringen (technische ontwikkeling van producten/processen): verlaging van de kosten van 30 tot 40% (variërend al naargelang het om Nissan of Renault gaat).

 

In vergelijking met de voordelen gegenereerd door het gemeenschappelijke B-platform (aanvankelijk enkel Modus en Clio wat Renault betreft, en Micra voor Nissan), profiteert CMF van een schaalvoordeel gecreëerd door een nooit eerder gezien aantal voertuigen en geografische regio's binnen de Alliantie.

" Met CMF worden de investeringen in de architectuur en de onderdelen die niet zichtbaar zijn voor de klant, onderling verdeeld zodat aanzienlijke middelen vrijkomen voor de implementatie van ons beleid van innovatie op het vlak van milieu, veiligheid en nieuwe technologie die voor zoveel mogelijk mensen bereikbaar is ," aldus Jean-Michel Billig , Directeur Engineering, Qualité et Informatique van de Renault groep.

" CMF luidt voor de Alliantie een nieuw tijdperk in van synergieën op het gebied van engineering. Zo zullen we schaalvoordelen kunnen realiseren en sneller interessante nieuwe technologie met een reële toegevoegde waarde voor de klant in onze auto's kunnen introduceren ," verzekert Tsuyoshi Yamaguchi , Directeur binnen de Alliantie verantwoordelijk voor Engineering.

De "Big Modules" moeten voldoen aan de vereisten van het AIMS-proces (Alliance Integrated Manufacturing System).
AIMS is een gestandaardiseerd en flexibel proces dat het mogelijk maakt :
- eenzelfde product te produceren in verschillende vestigingen, of verschillende producten in één bepaalde vestiging
- de planningen te verminderen, beter aan te sturen, wereldwijd de productiecapaciteit af te stemmen en de kosten van ontwikkeling en industrialisering te verminderen. Op die manier kan, wanneer een fabriek start met een nieuw product, het vele werk verbonden aan een nieuwe "eerste industrialisering" worden beperkt.

Documenten

CMF : een nieuwe benadering engineering binnen de Alliantie Renault - Nissan

Voir le document
Pers Renault Group Belux

Pers Renault Group Belux

Documenten

CMF : een nieuwe benadering engineering binnen de Alliantie Renault - Nissan
CMF : een nieuwe benadering engineering binnen de Alliantie Renault - Nissan