Communiqué de presse
Communiqué de presse

Benoemingen binnen de Alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi

Groupe Renault, Nissan Motor Co., Ltd. en Mitsubishi Motors Corporation kondigen vandaag nieuwe benoemingen binnen de Alliantie aan, die van kracht worden op 1 april 2021.

Le 10 Maart 2021

Véronique Sarlat-Depotte, momenteel aankoopdirecteur van de Alliantie en algemeen directeur van de Alliance Purchasing Organization (APO), wordt benoemd tot secretaris-generaal van de Alliantie. Ze blijft lid van de Board of Management (BoM) van Groupe Renault. 

Aan het hoofd van het Alliance Cooperation Office zal Véronique Sarlat-Depotte de belangrijkste projecten van de Alliantie coördineren, de operationele samenwerkingen versnellen en verdiepen en de ontwikkelings- en toepassingsgebieden uitbreiden ten voordele van de drie leden.

Gianluca De Ficchy wordt aangesteld als aankoopdirecteur van de Alliantie en algemeen directeur van de Alliance Purchasing Organization (APO), ter vervanging van Véronique Sarlat-Depotte. Hij vervoegt de Board of Management (BoM) van Groupe Renault.

Hadi Zablit, momenteel secretaris-generaal van de Alliantie, zal zijn functie op 1 april 2021 neerleggen:

“Ik wil Groupe Renault en de leden van de raad van de Alliantie bedanken voor hun jarenlange vertrouwen in mij voor de oprichting en implementatie van Renault Digital, de ontwikkeling en implementatie van strategische partnerschappen en meer bepaald de herlancering en heropbouw van het nieuwe samenwerkingsmodel van de Alliantie. Ik geef het algemeen secretariaat van de Alliantie door aan Véronique, die ik alle succes toewens.”

Jean-Dominique Senard, voorzitter van de operationele raad van de Alliantie en Renault, verklaarde:

“Ik wil Hadi van harte bedanken. Hij heeft deze nieuwe adem binnen de Alliantie weten te creëren en heeft deze uiterst strategische samenwerking tussen de drie bedrijven geleid. Dankzij zijn uitstekende werk kunnen we de toekomst optimistisch tegemoet zien, met een projectportefeuille op het niveau van onze ambities. Ik ben verheugd met de komst van Véronique en Gianluca, die doorheen hun carrière verscheidene verantwoordelijke functies hebben bekleed bij Renault en Nissan en die hebben bijgedragen tot de versterking van de Alliantie. Dankzij hun ervaring en hun grote kennis van de aangesloten bedrijven zullen ze de transformatie en samenwerkingsdynamiek binnen de Alliantie versnellen en tegelijk de toepassingsdomeinen uitbreiden.”

***

Véronique Sarlat-Depotte heeft een ingenieursdiploma van de EPF (École Polytechnique Féminine).

In 1989 ging ze aan de slag bij de aankoopdirectie van Renault. Ze bekleedde verschillende functies bij Renault en Nissan, en dat zowel in Frankrijk als Japan, bij de directie aankopen, bij de Renault-Nissan Purchasing Organization (RNPO) en bij het kabinet van de voorzitter van Renault. Ze werd in 2005 benoemd tot adjunct-directeur aankoopstrategie bij Nissan Motor Limited in Japan, waarna ze in 2007 werd gepromoveerd tot directeur van diezelfde divisie op het Japanse hoofdkantoor.

Vervolgens werd ze in 2009 aankoopdirecteur voor koetswerkonderdelen van voertuigen bij RNPO. In 2010 werd ze gepromoveerd tot vicevoorzitter, RNPO Body & Electrical en in 2014 toen de convergentie van de Alliantie werd uitgebreid tot de andere functies, werd ze Alliance Global Director, RNPO Body & Electrical.

In januari 2015 werd Véronique Sarlat-Depotte adjunct-aankoopdirecteur voor Renault-Nissan en adjunct-algemeen directeur van RNPO. Ook trad ze toe tot het directiecomité van Renault.

In november 2016 werd Véronique Sarlat-Depotte aankoopdirecteur van de Alliantie en CEO van RNPO.

Sinds april 2018 is de perimeter van RNPO uitgebreid met de aankoopactiviteiten van Mitsubishi Motors. De structuur werd daarom omgedoopt tot Alliance Purchasing Organization en Véronique Sarlat-Depotte kwam aan het hoofd te staan als aankoopdirecteur van de Alliantie en algemeen directeur van de Alliance Purchasing Organization (APO).

Sinds 1 maart 2019 is Véronique Sarlat-Depotte lid van het uitvoerend comité van Groupe Renault, dat op 1 januari 2021 werd omgedoopt tot Board of Management.

Met ingang van 1 april 2021 wordt Véronique Sarlat-Depotte benoemd tot secretaris-generaal van de Alliantie. Ze blijft lid van de Board of Management (BoM) van Groupe Renault. 

Gianluca De Ficchy behaalde een diploma Economie aan de LUISS-universiteit te Rome. Hij begon zijn carrière in 1994 bij Ernst & Young en ging in 2001 aan de slag bij Groupe Renault als financieel directeur van RCI Banque in Italië.

In 2004 werd hij benoemd tot directeur Planning & Beheercontrole van RCI Banque. In 2007 ging hij aan de slag bij FGA Capital, een joint venture tussen Crédit Agricole en Fiat S.p.A., waarvan hij in 2013 CEO werd.

In oktober 2014 werd Gianluca De Ficchy benoemd tot algemeen directeur van RCI Bank and Services. In april 2016 werd hij voorzitter van de raad van bestuur van DIAC S.A., terwijl hij ook zijn functie als algemeen directeur van RCI Bank and Services behield. In 2017 werd hij lid van het directiecomité van Groupe Renault (CDR). 

Op 1 april 2018 vervoegde Gianluca De Ficchy Nissan Europe als Senior Vice President en Chairman of the Management Committee.

Op 1 oktober 2020 werd Gianluca De Ficchy Chairman van Nissan voor de regio AMIEO, die de activiteiten van de merken van de groep dekt in Afrika, het Midden-Oosten, India, Europa (waaronder Rusland) en Oceanië.

Met ingang van 1 april 2021 wordt Gianluca De Ficchy benoemd tot aankoopdirecteur van de Alliantie en algemeen directeur van de Alliance Purchasing Organization (APO). Hij vervoegt de Board of Management (BoM) van Groupe Renault.

Documenten

Benoemingen binnen de Alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi

Benoemingen binnen de Alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi

Voir les documents

Documenten

Benoemingen binnen de Alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi
Benoemingen binnen de Alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi
Benoemingen binnen de Alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi
Benoemingen binnen de Alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi