Communiqué de presse
Communiqué de presse

Alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi begint nieuw hoofdstuk in partnerschap

Na de goedkeuring door de raden van bestuur van Renault Group en Nissan Motor Co., Ltd kondigde de Alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi een reeks nieuwe initiatieven aan om hun partnerschap naar een hoger niveau te tillen.

 Deze driedimensionale benadering is gericht op een maximale waardecreatie voor alle stakeholders van de Alliantie en omvat:

 • Operationele projecten met hoge waardecreatie in Latijns-Amerika, India en Europa;
 • Een toegenomen strategische wendbaarheid met nieuwe initiatieven waarbij partners kunnen aansluiten;
 • Evenwichtigere kruisparticipaties tussen Renault Group en Nissan en een versterkt bestuur van de Alliantie.

Renault Group en Nissan hebben met betrekking tot de bovenstaande transacties een bindende raamovereenkomst afgesloten om tegen het einde van het eerste kwartaal van 2023 tot definitieve afspraken te komen. De transacties die deze definitieve overeenkomsten beogen, zouden onderworpen zijn aan een beperkt aantal opschortende voorwaarden, met inbegrip van wettelijke goedkeuringen, en de transactie zal normaliter in het vierde kwartaal van 2023 plaatsvinden.

Dit grootschalige programma effent de weg naar de vernieuwing en versterking van dit 24 jaar oude partnerschap door een nieuwe geest te creëren en de technologieën van de drie leden van de Alliantie te benutten. Het nieuwe partnerschap zal bijkomende groeikansen creëren en zal bijdragen tot de operationele efficiëntie waarmee elke onderneming kan innoveren en zich kan transformeren in het kader van de snel evoluerende auto- en mobiliteitsmarkt.

Le 07 Februari 2023

Operationele projecten met hoge waardecreatie

Een jaar nadat de Alliantie haar stappenplan voor 2030 heeft opgesteld, kondigen de partners belangrijke nieuwe projecten aan in Latijns-Amerika, India en Europa. Die zijn erop gericht de leden van de Alliantie wederzijds gunstige, grootschalige en tastbare resultaten te bieden op drie vlakken: markten, voertuigen en technologieën. Elke onderneming zal de vruchten plukken van deze projecten, die op middellange termijn waarde zullen creëren, terwijl ze op korte termijn winst maakt dankzij kostendeling en -optimalisatie.

Latijns-Amerika

De vier projecten in Latijns-Amerika zijn:

 • Een nieuwe pick-up ontwikkeld door Renault Group en gedeeld met Nissan in Argentinië.
 • De voortzetting van de succesvolle samenwerking voor de bestaande pick-upfamilie Nissan Frontier/Renault Alaskan. Renault Group zal de pick-ups bouwen in Cordoba (Argentinië) voor Renault Group en Nissan.
 • In Mexico zal Nissan een nieuw model produceren voor Renault Group. Voor het eerst in 20 jaar zal er terug een Renault van de band rollen in Mexico.
 • Daarnaast zullen Nissan en Renault Group twee gemeenschappelijke elektrische voertuigen voor het A-segment op de markt brengen, die beide gebaseerd zijn op het CMF-AEV-platform.

India

 • Voor India en de export zullen Renault Group en Nissan samenwerken aan diverse projecten voor nieuwe voertuigen, waaronder nieuwe SUV's, gedeeld door Renault Group en Nissan, en een nieuw Nissan-model afgeleid van Renault Triber.
 • Net als in Latijns-Amerika overwegen Nissan en Renault Group bovendien gemeenschappelijke elektrische voertuigen voor het A-segment te bouwen.

Europa

 • Renault Group en Mitsubishi zullen de bedrijfsmiddelen van Renault Captur en Renault Clio gebruiken om twee nieuwe voertuigen te ontwikkelen, de nieuwe ASX en Colt, die beide op het CMF-B-platform zullen staan.
 • In 2026 lanceert Renault Group FlexEVan in het Europese bedrijfsvoertuigensegment, het eerste voertuig met ‘Software-Defined Vehicle’-technologie. Het model krijgt ook een Nissan-variant.
 • Voor de periode na 2026 zullen Nissan en Renault Group ook de mogelijkheden onderzoeken om samen te werken voor de volgende generatie elektrische voertuigen in het C-segment. Om een optimale laadtijd te garanderen, zullen Nissan en Renault Group hun technologieën blijven delen op Europese voertuigen, mogelijk met inbegrip van een gemeenschappelijke 800V-architectuur.
 • Deze initiatieven zullen eerdere verbintenissen versterken, waaronder de toekomstige compacte elektrische wagen van Nissan (B-segment), die wordt ontwikkeld op het CMF-BEV-platform en die vanaf 2026 zal worden gebouwd in de ElectriCity-fabriek (Frankrijk) van Renault Group.

Meer dan alleen voertuigen: distributie, naverkoopdiensten, laadinfrastructuur en batterijen

In Europa zal de samenwerking verder gaan dan voertuigen alleen om de hele levenscyclus te dekken: van distributie over gebruik en recyclage tot afdanking aan het einde van de levenscyclus.

 • Distributie, naverkoopdiensten en verkoopfinanciering: Renault Group, Nissan en Mitsubishi Motors werken aan gemeenschappelijke opportuniteiten binnen het distributienet om de rentabiliteit van de concessiehouders te ondersteunen en te verhogen en tegelijk hun kosten te verlagen:
  • Door het aantal gedeelde verkooppunten op de belangrijkste markten te verhogen.
  • Door gemeenschappelijke strategieën voor tweedehandswagens, naverkoopdiensten en verkoopfinanciering te ontwikkelen op basis van de sterke aanwezigheid van Mobilize Financial Services in Europa.
 • Laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen: Renault Group en Nissan zullen samen laadinfrastructuren uitrollen in Europa, bij de concessiehouders van Renault Group en Nissan (charging@dealer).
 • Circulaire economie: Renault Group en Nissan zullen gemeenschappelijke partners kiezen voor de recyclage van afgedankte batterijen en productieafval.

De strategische wendbaarheid versterken met nieuwe initiatieven waarbij partners kunnen aansluiten

Wat de tweede dimensie van het partnerschap betreft, zijn de drie ondernemingen van de Alliantie overeengekomen om voort te bouwen op hun bestaande strategieën op het gebied van elektrificering en emissiearme technologieën door te investeren en samen te werken aan projecten die specifiek zijn voor elke partner maar voor alle partners een meerwaarde kunnen betekenen.

Deze flexibele strategische initiatieven moeten de businessplannen van de partners – Nissan Ambition 2030 en Renaulution – versterken door het mogelijk te maken om de gemeenschappelijke kenmerken en investeringsmogelijkheden te maximaliseren om hun respectieve doelstellingen op het gebied van duurzame groei en koolstofreductie te bereiken.

De samenwerkingsdomeinen omvatten:

 • De intentie van Nissan om tot 15% te investeren in Ampere, de EV- & Software-entiteit van Renault Group in Europa, met als doel een strategische investeerder te worden. Met deze investering in Ampere zal Nissan zijn businessopportuniteiten in Europa kunnen versnellen.
 • Mitsubishi Motors zou eveneens overwegen om in Ampere te investeren.
 • Nissan en Mitsubishi Motors zullen klanten worden van Horse, een initiatief van Renault Group om de schaaleffecten en de marktdekking voor zijn technologieën voor emissiearme verbrandingsmotoren en hybridemotoren (ICE) te vergroten.

Deze initiatieven zouden een aanvulling vormen op de bestaande technologische samenwerkingen, zoals ASSB de (All Solid-State Battery), het Software-Defined Vehicle (SDV), geavanceerde rijhulpsystemen (ADAS) en autonoom rijden.

Evenwichtigere kruisparticipaties tussen Renault Group en Nissan en een sterker bestuur van de Alliantie

Aangezien elke onderneming in de Alliantie haar eigen businessplannen uitvoerde, was het belangrijk om een structuur van kruisparticipaties en governancemodaliteiten te implementeren die afgestemd waren op de doelstellingen van dit nieuwe partnerschap. Terwijl de vorige alliantieovereenkomsten de partners in de afgelopen 24 jaar in staat stelden om hun respectieve strategieën uit te voeren, is er nu een nieuwe aanpak nodig die de leden van de Alliantie helpt om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op toekomstige industriële opportuniteiten.

Renault Group en Nissan, de stichtende leden van de Alliantie, zijn daarom overeengekomen om hun kruisparticipaties en governancemodaliteiten opnieuw in evenwicht te brengen om de doeltreffendheid van hun partnerschap te garanderen en de waardecreatie te maximaliseren.

Een bindende raamovereenkomst legt de principes vast voor een nieuw governancesysteem en het uitbalanceren van de kruisparticipaties tussen Renault Group en Nissan. Beide constructeurs zijn van plan om tegen 31 maart 2023 een nieuwe overeenkomst te sluiten die de huidige afspraken rond de Alliantie (met name de Restated Alliance Master Agreement, de Alliance Equity Participation Agreement en het Memorandum of Understanding van 12 maart 2019) zal vervangen.

Deze nieuwe overeenkomst zal in werking treden voor een eerste periode van 15 jaar.

Evenwichtige kruisparticipaties tussen Renault Group en Nissan

 • Nissan en Renault Group zouden een kruisparticipatie van 15% behouden, met een retentieverplichting en een plafonnering van hun participaties.
 • Renault Group zou 28,4% van de Nissan-aandelen overdragen naar een Franse trust, waar de stemrechten voor de meeste beslissingen ‘geneutraliseerd’ worden, met uitzondering van:
  • De verkiezing of het ontslag van de door Renault Group benoemde bestuurders van Nissan, waarbij de trust moet stemmen volgens de richtlijnen van Renault Group;
  • De verkiezing of het ontslag van de bestuurders die worden benoemd door het Benoemingscomité van Nissan, met uitzondering van de kandidaten van Renault Group, waarbij de trust zal moeten stemmen voor de beslissingen en voorstellen van het Benoemingscomité van Nissan; en
  • Aandeelhoudersvoorstellen die niet gesteund worden door de raad van bestuur van Nissan (waarbij de trust zich zal moeten onthouden).
 • Renault Group zou ten volle blijven genieten van de economische rechten (dividenden en opbrengsten uit de overdracht van de aandelen) verbonden aan de aandelen in het bezit van de trust, tot deze aandelen worden verkocht. Deze transactie zal geen enkele waardevermindering in de financiële staten van Renault Group tot gevolg hebben.
 • Als gevolg van de overdracht van de 28,4% Nissan-aandelen aan de trust, zou Nissan de stemrechten verbonden aan zijn participatie in Renault Group kunnen uitoefenen.
 • De stemrechten van Renault Group en Nissan zouden beperkt zijn tot 15% van de uit te oefenen stemrechten. Renault Group en Nissan zullen beide in staat zijn om hun stemrechten binnen deze grenzen vrij uit te oefenen.
 • Renault Group zou de trust opdracht geven om de Nissan-aandelen in de trust te verkopen indien dit commercieel redelijk is voor de Groep, maar zal geen enkele verplichting hebben om de aandelen binnen een vooraf bepaalde termijn te verkopen.
 • Renault Group zou alle vrijheid hebben om de Nissan-aandelen in de trust te verkopen, in het kader van een met Nissan georganiseerd en gecoördineerd proces, waarbij Nissan een voorkooprecht zou hebben, in zijn voordeel of ten gunste van een aangewezen derde.

 Stemrechten en bestuur

 • Als gevolg van deze nieuwe bepalingen zou de bestuursovereenkomst die op 4 februari 2016 tussen Renault Group en de Franse staat werd gesloten betreffende zijn aandeel in Renault Group, worden beëindigd. Hierdoor zal de Franse staat al zijn stemrechten in Renault Group vrij kunnen uitoefenen.
 • Renault Group behoudt het recht om twee vertegenwoordigers te benoemen in de raad van bestuur van Nissan en Nissan behoudt het recht om twee vertegenwoordigers te benoemen in de raad van bestuur van Renault Group.
 • De Alliance Operating Board zou het coördinatieorgaan van Renault Group, Nissan en Mitsubishi Motors blijven.

Documenten

Alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi begint nieuw hoofdstuk in partnerschap (WORD)

Alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi begint nieuw hoofdstuk in partnerschap (PDF)

Voir les documents

Documenten

Alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi begint nieuw hoofdstuk in partnerschap (WORD)
Alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi begint nieuw hoofdstuk in partnerschap (PDF)
Alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi begint nieuw hoofdstuk in partnerschap (WORD)
Alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi begint nieuw hoofdstuk in partnerschap (PDF)